Вы здесь

І поверх-VI поверх

 

 І поверх 
Відділ реєстрації користувачів, зведеного статистичного обліку та контролю
Дитяча кімната
787-53-49, 787-53-70
Відділ періодичних видань та електронних ресурсів
787-53-40

Сектор міжбібліотечного абонементу

787-53-65

Відділ інноваційного розвитку  та зв'язків з громадськістю

787-53-70


ІІ поверх 

Зал каталогів
787-53-70
Відділ наукової інформації та бібліографії
787-53-57
Відділ краєзнавства
787-53-52
Відділ формування фондів
787-53-43
Відділ обробки документів і каталогізування
787-53-41

Адміністрація

787-53-54

III поверх

Відділ абонементу
787-53-56.
Відділ документів іноземними мовами
787-53-59. 

IV поверх 

Відділ документів з гуманітарних наук
Канадсько-Український бібліотечний центр
787-53-44. 
Відділ рідкісних і цінних видань


V поверх 

Відділ документів із економічних та технічних наук
787-53-46. 
Відділ документів із сільськогосподарських та природничих наук
787-53-47. 

Центр національних культур "Сузір'я"

787-53-46.

VI поверх 

Відділ документів з питань мистецтва
787-53-51

Регіональний консультаційно-тренінговий центр

Науково-методичний відділ
787-53-58


Бухгалтерія
63-13-44

Інструктор по кадрах
63-13-44


Відділ автоматизації бібліотечних процесів