Вы здесь

Проблеми медичної культури професорсько-викладацьких кадрів сучасної системи післядипломної медичної освіти в Україні

О. М. Акулова, І. В. Кочін, В. М. Ільїна, О. О. Гайволя, Д. О. Трошин, І. Ф. Шило

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

            Моральні проблеми професійної діяльності професорсько-викладацьких кадрів сучасної системи післядипломної освіти визначаються специфікою і значенням медичної діяльності в суспільстві, особливостями організації охорони здоров’я на конкретному етапі історичного розвитку суспільства, якісною своєрідністю медичної культури людства, що виникла та існує в різних культурно-історичних формах. Медична культура - це область світової культури людства, що включає в себе систему наукових і ненаукових знань, соціальних та біомедичних технологій, націлених на збереження життя і поліпшення здоров’я людини та суспільства. Медична культура також перебуває в основі у всіх різновидах професійної діяльність викладачів і не відокремлена лише діяльністю, пов’язаною з відновленням і збереженням людини в суспільстві, а націлена на збереження життя людства в цілому. Це є причиною значущості моральної складової медичної культури викладачів, основою якої є філософсько-аксіологічні питання про цінність і сенс життя людини, свободу людини в процесі маніпулювання життям іншої людини, влади людини над іншими людьми, здійснюваних за допомогою біомедичних і медико-соціальних практик. Професійна медична культура являє собою форму медичної культури, яка існує в межах професійного співтовариства професорсько-викладацьких кадрів. Професійна медична культура є елементом загальної медичної культури суспільства, вона синтезує в собі медичні знання, теоретичні погляди, медичні технології і практики та має корпоративний характер. Кожен викладач має свою індивідуальну медичну культуру, в якій представлені ​​загальна професійна медична культура, його особистий професійний і життєвий досвід. Таким чином, в індивідуальній професійній медичній культурі, в тому чи іншому ступеню, присутні і загально-професійні етичні уяви про відповідальність, обов’язок, милосердя та інші моральні якості викладача, своє розуміння цих етичних категорій, свій життєвий досвід про їх необхідність та особливості застосування в реальному житті. Розвиток нових медичних технологій відкриває необхідність збільшення ступеня професійної медичної культурив різноманітних ситуаціях медично-педагогічної діяльності викладачів всіх кафедр Запорізької медичної академії післядипломної освіти.