Вы здесь

Моральна відповідальність викладачів кафедри цивільного захисту та медицини катастроф у системі моральних норм і принципів

О. М. Акулова, І. В. Кочін, В. М. Ільїна, О. О. Гайволя, Д. О. Трошин, І. Ф. Шило

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

            Діяльність сучасного науково-педагогічного працівника у вищих медичних закладах післядипломної освіти вимагає від нього високого рівня особистої і професійної відповідальності, що включає в себе моральну, адміністративну, правову та інші види відповідальності. Відповідальність є фундаментальною моральною якістю викладача, яка виявляється в умінні відповідати перед самим собою (своєю совістю), колегами та пацієнтом за результати своєї професійної діяльності, наявність і прояв в цій діяльності тих чи інших умінь, знань, особистісних якостей. Моральна відповідальність - це форма діяльності совісті людини, яка включає в себе аналіз власної поведінки (вчинків, почуттів, стосунків тощо) і співвіднесення її з етично належним. Стосовно до професійної медичної діяльності моральна відповідальність, як етико-деонтологічне поняття, являє собою співвіднесення реальної поведінки з еталоном, що задається вимогами професійної етики і деонтології. Медичний працівник несе моральну відповідальність перед пацієнтами та їхніми родичами, колегами, медичним співтовариством, суспільством в цілому, перед самим собою. Моральний обов’язок являє собою індивідуально усвідомлювану необхідність виконання певних вимог, у тому числі і сумлінного виконання своїх професійних обов’язків. У залежності від ступеня невідповідності та рівня розвитку моральної самосвідомості медпрацівника виникають докори совісті, дії, спрямовані на усунення цієї невідповідності, бездіяльність тощо. Невідповідність між реальною і належною поведінкою оцінюється як невиконання професійного обов’язку. У випадках значних порушень професійного обов’язку може застосовуватись покарання у вигляді моральних, адміністративних або правових санкцій. В умовах сучасної охорони здоров’я вже недостатньо загальнофахової відповідальності викладача - все більшого значення набуває загальгуманітарна, від якої безпосередньо залежить духовно-моральний рівень кожного медичного працівника, колективу кожної установи. В якості параметрів виступають як доступність пояснень викладача, його турбота і ввічливість, зовнішній вигляд. Параметри вимірювання турботи, уважності, доброти, тактовності не мають математичного виразу. Це є додатковим підтвердженням значимості моральної відповідальності самого викладача за все, що він робить у своїй професійній сфері.