Вы здесь

Медична едукологія як концептуальна складова в системі післядипломної освіти фахівців системи державної служби медицини катастроф територіального рівня

О.О. Гайволя, І.В. Кочін, О.М. Акулова, Д.О. Трошин, В.М. Ільїна, І.Ф. Шило

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

Система післядипломної медичної освіти відноситься до складних систем і для її аналізу і вивчення широко застосовується системний підхід. Відповідно до теорії систем післядипломна освіта лікарських кадрів для системи Державної служби медицини катастроф територіального рівня України (ДСМКТРУ) є частиною системи медичної освіти і, за своєю суттю, є його моделлю. Післядипломна освіта лікарських кадрів в Україні виступає як складова частина загальної системи медичної освіти і як самостійна система, що включає медичні академії післядипломної освіти і факультети при вищих медичних навчальних закладах. Систему післядипломної освіти лікарських кадрів для ДСМКТРУ треба розглядати і як об’єкт, що піддається зовнішній дії, організаціі і управлінню (з боку держави) і чинників впливу, і як суб’єкт, що впливає як на довкілля за допомогою реалізації своїх цільових функцій, так і на складові своїх підсистем. Однією з таких підсистем є едукологія - відносно нова комплексна дисципліна, що вивчає закономірності освіти.

Основні  гностичні прийоми едукології оптимально можуть бути покладені в підвалини науки, що вивчає загальні закономірності організації, функціонування і розвитку сфери медичної освіти, - медичної едукології. При визначенні підходу до формулювання самостійного предмета медичної едукології, необхідно звернути особливу увагу на необхідність логічного взаємозв’язку категорій суспільних наук та їх асиміляцію з категоріями компаративістики, що дозволяє порівнювати і зіставляти різні підходи до нових наукових понять. Це дозволяє здійснювати перенесення предмета медичної науки з області знань в область діяльності, інтегрувати практику і теорію на підставі міждисциплінарного синтезу. Створення теоретичних основ медичної едукології вимагає виходу з сфери конкретних дисциплін і використання методології, загальної для усіх наук, системно пов’язаних з медициною. Принциповою основою концепції є розгляд  процесу післядипломної медичної освіти як центру, в якому інтегруються знання, накопичені іншими науками.

Відмітними компонентами предмета і об’єкту медичної эдукологии, як підсистеми медицини, є взаємозв’язки, які утворюють предмети таких наук, як антропологія освіти, психологія навчання, андрагогика, менеджмент освіти. Кожен ступінь післядипломної медичної освіти, будучи підсистемою макросистеми, має властивість зберігати усі особливості загального.