Вы здесь

Сучасні підходи до розвитку кадрового потенціалу системи післядипломної медичної освіти

І.В. Кочін, В.М. Ільїна, О.М. Акулова, О.О. Гайволя, Д.О. Трошин

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

Вибір Україною інноваційного шляху розвитку потребує належного кадрового забезпечення в усіх галузях діяльності й особливо освітньої. В цьому зв’язку на нинішньому етапі пріо­ритетною є підготовка наукових і науково-педагогічних пра­цівників для закладів післядипломної медичної освіти (ПМО), адже саме вони забезпечують уве­дення в обіг нових знань, без яких неможливий розвиток усіх ланок безперервної освіти медичних працівників.

Підтвердженням цієї тези є, зокрема, визначення Сьо­мою рамковою програмою досліджень Європейського Союзу на 2007-2013 рр. основних таких дій щодо підготовки кадрів, як:

- первинна підготовка дослідників (забезпечує реалізацію кар’єрних перспектив, наукових і загальних умінь, у т.ч. підприємницьких, щодо трансферу технологій);

- кар’єрний розвиток і підготовка упродовж усього жит­тя (спрямовані на здобуття додаткових компетентностей дос­відченими дослідниками з метою ре- або інтеграції в довгос­трокові проекти з урахуванням досвіду транснаціональної мо­більності);

- промислово-академічні траєкторії на спільні партнер­ства (розраховані на забезпечення міжсекторальної мобільності, обміну знаннями, зокрема з малими й середніми підприєм­ствами);

- дії в просторі інтернаціонального виміру (задля сприян­ня взаємодії дослідників усіх країн світу);

- виконання дій в конкретних ситуаціях (сприяння подо­ланню перешкод конкретними дослідниками та розширення їхніх кар’єрних можливостей).

Означені напрями є актуальними для України і сприяють розвитку кадрового потенціалу системи післядипломної медичної освіти.