Вы здесь

Стан і напрямки вдосконалення системи післядипломної освіти лікарів на кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф

Д.О. Трошин, І.В. Кочін, О.М. Акулова, В.М. Ільїна, О.О. Гайволя

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

Одним з найважливіших моментів організації викладання цивільного захисту та медицини катастроф (ЦЗ та МК) є методичне забезпечення навчального процесу лікарів-слухачів лікувально-профілактичних та санітарно-профілактичних установ. За результатами дослідження отримано ранжируваний перелік учбово-методичних матеріалів, що використовуються при підвищенні кваліфікації, який грунтується на даних особистої експертної оцінки лікарів-слухачів та викладачів кафедри ЦЗ та МК (ранг, визначений лікарями-слухачами / ранг, визначений викладачами): навчальні та учбово-методичні посібники (1/1), підручники (9/2), збірники ситуаційних завдань (6/3), навчальні відеофільми (8/5), збірники навчальних та контрольних тестів (2/7), аналітичні збірники з досвіду ліквідації медико-санітарних наслідків НС (4/9).

Викладачі, насамперед, схильні до викладання питань ЦЗ та МК шляхом включення спеціального навчального модуля з ЦЗ та МК в усі програми післядипломної підготовки лікарів усіх спеціальностей. На думку викладачів доцільно: проводити спеціальні тематичні цикли з ЦЗ та МК для лікарів кожної окремої спеціальності; питання ЦЗ та МК і організації екстреної медичної допомоги населенню при НС включати у вигляді спеціального модуля в усі програми післядипломної підготовки лікарів; проводити комплексні цикли для всіх лікарів-фахівців з ЦЗ та МК; повністю зосередити навчання з ЦЗ та МК у системі післядипломної освіти; широко практикувати сполучення дистанційного навчання з практичними заняттями з ЦЗ та МК; ширше впроваджувати заочно-очне навчання; давати перевагу та орієнтуватися, насамперед, на індивідуальне навчання.Для підвищення якості викладання навчальної дисципліни ЦЗ та МК необхідно посилення роботи з видання підручників і учбово-методичних посібників з проблем предметної області ЦЗ та МК, централізованого створення навчальних відеофільмів з проблем ЦЗ та МК. На нашу думку, необхідно продовжити роботу з забезпечення та роз’яснення застосування комп’ютерних навчальних програм у викладанні ЦЗ та МК.