Вы здесь

Удосконалення викладання предмету медицини катастроф при післядипломній підготовці лікарів

Д.О. Трошин, І.В. Кочін, В.М. Ільїна, О.М. Акулова, І.Ф. Шило, О.О. Гайволя

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

Викладання предмету медицини катастроф є необхідною складовою у післядипломній освіті лікарів-слухачів та лікарів-інтернів. Предмет «Медицина катастроф» передбачає засвоєння практичних навичок, спрямованих на порятунок життя та збереження здоров’я населення при надзвичайних ситуаціях; попередження і лікування уражень (захворювань), що виникли при надзвичайних ситуаціях; збереження та відновлення здоров’я учасників ліквідації надзвичайних ситуацій. Лікарі загальної практики – сімейної медицини і терапевти завжди перебувають на провідних позиціях у організації і наданні екстреної медичної допомоги, в тому числі і в умовах техногенних, природних та соціально-політичних надзвичайних ситуацій. За останні роки кількість надзвичайних ситуацій невпинно зростала. Саме тому постало питання удосконалення та стандартизації дій лікарів при масових медико-санітарних втратах та однотипності уражень за умов надзвичайних ситуацій.

Державна служба медицини катастроф є складовою частиною системи реагування на різноманітні надзвичайні ситуації. У післядипломній підготовці лікарів з предмету медицини катастроф висвітлюються наступні теми: організація першої медичної, долікарської і першої лікарської допомоги, кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги потерпілим в умовах надзвичайних ситуацій, організація роботи медичних бригад постійної готовності першої черги та спеціалізованих медичних бригад постійної готовності другої черги, організація лікувально-евакуаційного забезпечення в осередках надзвичайних ситуацій, медичне сортування потерпілих, транспортна іммобілізація та медична евакуація, організація екстреної медичної допомоги при політравмі та отруєннях небезпечними хімічними речовинами тощо.

В лекційному курсі з предмету медицини катастроф представлені сучасні теоретичні підходи з організації, управління, планування, медичного забезпечення та надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях, який супроводжується показом відеофільмів з відповідної тематики з наступним дискусійним обговоренням на семінарських заняттях. Під час практичних та семінарських занять вивчаються питання лікарської тактики при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах та об’єктах з використанням радіоактивних матеріалів, повінях, землетрусах, особливості роботи Державної санітарно-епідеміологічної служби в епідеміологічних осередках та екстремальних умовах, що супроводжують надзвичайні ситуації. При викладанні теоретичних основ предмету медицини катастроф та засвоєнні практичних навичок з організації та надання екстреної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях звертається увага лікарів-слухачів на двоперіодність у організації системи надання екстреної медичної допомоги потерпілим: перший період – дошпитальний – в осередку надзвичайної ситуації і у процесі евакуаційно-транспортного забезпечення; другий період – шпитальний. Таким чином, медицина катастроф – як галузь практичної медицини являє собою систему наукових знань і сферу практичної діяльності, спрямованих на організацію та надання екстреної медичної допомоги населенню та рятувальникам у надзвичайних ситуаціях.