Вы здесь

Література про життя та діяльність

257.(Про клуб "Скіф" та одного із його засновників Г.І.Шаповалова): Фото О. Красовського // Запоріз. правда. - 1968. - 9 квіт.

258.Гапоненко К."Іхтіандр-68" // Запоріз. правда. - 1968. - 1 верес.

259.Пилипенко А. Пошуки і знахідки "Іхтіандра-68"// Інженер машинобудівник. - 1968. - 27 верес.

260.Ширяєв А. Підводні знахідки // Запоріз. правда. - 1969. - 13 верес.

261.Мурзина М. У покорителей гидрокосмоса // Индустр. Запорожье. - 1969. - 18 янв.

262.Супруненко П. Археологія підводна і повітряна // Комсомолець Запоріжжя. - 1969. - 11 лют.

263.Спинов Є. Підкорювачі "голубого континенту" // Комсомолець Запоріжжя. - 1969. - 15 трав.

264.Коломієць П. Музей під хвилями // Молодь України. - 1971. - 5 верес.. 

265.Кузьменко М. Из водяного плена :[О поднятии старинного судна єкспедицией "Скиф", руководимой Г.Шаповаловым и Е.Спиновым]// Индустр. Запорожье. - 1971. -5 сент.

266. Володимиров М. Знахідки в Дніпрі // Запоріз. правда. - 1971. - 7 верес.

267.Мурзина М. С днепровского дна // Правда. - 1971. - 28 сент.

268.Находки гидроархеологов:[Экспедицией, которой руководит Г.И.Шаповалов] // Индустр. Запорожье. - 1972. - 28 июля.

269.Киценко М. Хортиця в героїці і легендах. - Дніпропетровськ: "Промінь", 1972. - 146 с. - Із змісту:[Про гідроархеолог. експедицію Г.І.Шаповалова в 1968-1971 рр.]. - С. 23-24. 

270.Тєлєгін Д.Я. Речі говорять. К.: Наук. думка, 1978. -105 с. - Із змісту: (Про Г.І.Шаповалова ).-С.62.

271.Козуб А. Човен "приплив" з…античності // Молодь України. - 1984. - 6 листоп.
272.Троян С. В глибинах древньої ріки // Вісті з України. - 1985.-№45, листоп.
273.Троян С. Хранили речные глубины // Известия. - 1985. - 25 апр.

274.Встреча в редакции: [C работниками обл. краевед. музея и его дир. Г.И.Шаповаловым] // Индустр. Запорожье. - 1985. - 13 февр.

275.Філіппов В. За дніпровськими таємницями // Вісті з України. - 1986. - №2. - січень.

276.Сергеева И. Подняли со дна якорь // Правда. - 1986. - 11 окт.

277.Cушко Ю. Знахідці п`ять століть // Наука і суспільство. - №12. - С. 43-44.

278.Сергеева И. Раскопки под водой // Правда. - 1987. - 10 дек.

279.Мельник А.Н., Шатунова Н.В. Отечественная археология: история и прогресс // Методы естественных наук в археологии. - М., 1987 - С.70, 72.

280.Филиппов В. Из Днепра - в музей // Известия. - 1988. - 19 авг.

281.Мельник А.Н. Основная отечественная и переводная литература по гидроархеологии // Изучение памятников истории и культуры в гидросфере. - М, 1990. - С.209-210.
282.Киценко М.П. Хортиця в героїці і легендах: Іст.-краєзнав. нарис. - Дніпропетровськ: Січ, 1991. - 150 с. - Із змісту:[ Про гідроархеолог. експедицію Г.І.Шаповалова в 1968-1971 рр.]. - С.18.

283.Жаров В. Уходим под воду? // Наш город. - 1991. - 18 мая.

284.Кривоший О. А ми тую славу збережемо! // Культура і життя. - 1991. - 8 червня.

285.Иванова В., Николова М. Разговор с вековете // Морски свят.- София. -1991. - №12. - С. 40.
286.Розенберг Л.И., Чеснокова Н.П. Советское византиноведение: Указ. лит. 1986-1990 гг. - Москва: ИНИОН АН СССР, 1991. - Із змісту: (Бібліографія праць).- С. 100.

287.Okorokov F.V. Development of underwater archaeological investigation in Russia and the former Soviet Union // The Internatijnal Jjurnal of Nautical Archaeology …1993. - Vol. 22.3. - Із змісту: [Про гідроархеол. експедицію Г.Шаповалова]. - С. 269.

288.Крижицький С. Скарби на морському дні // Пам`ятки України. - 1994. - №1-2. - Із змісту: [Про гідроархеол. експедицію Г.Шаповалова]. - С.102.

289.Чабаненко М. Премія імені Новицького: [ Шаповалов Г.І. став першим лауреатом щорічної премії обл. від-ня Фонду культури України] // Запоріз. правда. - 1995. - 24 трав. - С.1.

290.Назначения:[Начальником управления культуры обл.госадминистрации назначен Г.И.Шаповалов] // Наш город. - 1996. - 12 нояб.

291.Словник-довідник з археології. - К.: Наук. думка, 1996. - 430 с. - Із змісту: [Про гідроархеолог. експедицію під керівництвом Г.І.Шаповалова, яка досліджувала акваторію о.Хортиця, затопленої частини Кам`янського та Знам`янського городищ]. - С. 52. 

292.Тощев Г.М. До 50-річчя Георгія Івановича Шаповалова // Древности Степного Причерноморья и Крыма. - Запорожье , 1997. - Т.VI. - С. 135-137 (Є бібліогр. список публ.). 

293.Чуприна Г. Георгій Шаповалов: "Керівник закладу культури має бути господарем" // Запоріз. Січ. - 1997. - 25 листоп.

294.Burov G.M. Ancient dugouts of Eastern Europe // News Warp. The newsletter of the Wetland archaeology research project. - Thorverton, England. - 1997. - №22. - Р.19-20.

295.Всевиов Л.М. Библиография: Отечественная литература по истории судового дела:(среди других- библиография Г.И.Шаповалова) // Изучение памятников морской археологии. - Санкт-Петербург: ИИМК РАН, 1998. - С.224-225.

296."Послания древности": Путешествие в прошлое с автором книги "Корабли веры" Г.Шаповаловым: Сценарий вечера-встречи в клубе "Позвольте представить"/ Запорож. обл. библиотека для детей "Юный читатель"; Сост. Н.Чала. -Запорожье. - 1999. - 9 с.

297.Шаповалов Георгий Иванович // Запорожье археологическое : Библиогр. справочник / Авторы- составители: Андрух С.И., Тощев Г.Н., Шаповалов Г.И. - Запорожье, 1999. - С. 36-40].

298.Бессонова С.С. Георгий Шаповалов. Корабли веры: Судоходство в духовной жизни древней Украины. - Запорожье, 1997. - 156 с. // Археологія.-2001.- №1. - С.132-135.

299.Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Шаповаловим Г.І. // Бюлетень ВАК України. - К.- 2000. - №6. - С.43.

300.Сушко К. Острів Хориця: Іст.-публіцист. розвідка. - Запоріжжя: Дике Поле, 2001. - Із змісту:(Про Г.І. Шаповалова).-С.134-136, 165-166.

301.Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Шаповаловим Г.І. // Бюлетень Вищої Атестаційної Комісії України. - К., 2000. - №6. - С.43.

302.Запорізький обласний краєзнавчий музей // Хто є хто в економіці, культурі, науці: Київ та регіони. - К., 2002. - Вип..IV. - С. 330.

303.Пустовалов С. Мореплавство в Україні за археологічними джерелами // Морська держава. - 2003. - №2 (березень-квітень). - С.58-61.

304.Сын Отечества. - 2003. - 27 верес. - №177-179.- (спецвыпуск №2). - С.21-22.

305.27 червня - 60 років... // Знаменні та пам`ятні дати Запоріжжя на 2005 рік :(Календар і короткі бібліографічні списки). - Запоріжжя, 2004. - С.27- 29.

306.Ахинько Е. Лучший музейный работник Украины Георгий Шаповалов: "Нашей стране нужен крестовый поход за духовностью"/Интервью| // МИГ. - 2004.-2 сент.- №36 .- С.6.

307.Додонов Р.О. Історичні Wreck`и України: події, пошук, версії. - Донецьк: "ВИК", 2004. - С.19-25, 30-31, 43-45, 57.

308.Пелешко В. "Музейный вестник" и другие // Наш город. - 2004. - 26 ноя,. - №30 (1632). - С.6.

309.Скорий С.А., Тощев Г.М. Четверті Граковські читання // Археологія. - 2005. - №1. - С.111-112.

310.Шаповалов Георгій Іванович: Бібліогр. список /ЗОУНБ ім. О.М.Горького; Склад. Г.Нагорна. - Запоріжжя, 2000. - 28 с.- Із сер. "Дослідники рідного краю". Вип. 6)