C

САГАЙДАЧНОГО – ж

Сагайдачний (Конашевич) Петро Кононович (бл. 1570-1622) – військовий і політичний діяч України кінця XVI – першої чверті XVIІ ст., лідер запорозького та організатор реєстрового козацтва, гетьман реєстрового козацтва, керівник морських походів на Оттоманську Порту і Кримське ханство та сухопутних – у Московську державу, покровитель Української православної церкви, ініціатор відновлення православної ієрархії, палкий прихильник братського руху, один із фундаторів школи Київського Богоявленського братства, меценат. Очолював козацьке військо у Хотинській битві (1620-1621).

* * *
1339. Максимович М. Сказание о гетмане Петре Сагайдачном // Максимович М. У пошуках омріяної України. – К., 2003. – С. 150-165.
1340. Апанович В., Бець В. Петро Конашевич Сагайдачний // Апанович В., Бець В. Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах. – К., 1883. – Вып. 1. – С. 1-6.
1341. Сас П. Конашевич-Сагайдачний Петро // Чумацький шлях. – 2003. - №6. – С. 5-10.

Див. також №41, С.1192; №84, С.358; №532, С.9-38; №1015, С.544.

САДИБНИЙ ПРОВ. – з

о скликання від 13 черв. 2007 р. №12.

САДИБНИЙ ПРОВ. – з
САДІВНИЦТВА – ш
САДОВА – к
САККО І ВАНЦЕТТІ – л
САЛАВАТА ЮЛАЄВА – л

Юлаєв Салават (1752-1800) – національний герой башкирського народу, сподвижник О. Пугачова під час Селянської війни (773-1775), поет-імпровізатор.

Див. також №302, С.668; №1015, С.554-555; №1016, С.508.

САЛЬСЬКИЙ ПРОВ. – л
САМАРСЬКА – к

1342. Про назву вулиць в місті:[Колишній вул. Лазаретна надати назву вул. Самарська]: Рішення виконкому Запоріз. міськради деп. трудящих від 31 жовт. 1958 р. №470 (протокол №21) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.5, спр.814, арк.357-359.

САМОПЛИВНИЙ ПРОВ. – к

1343. О наименовании улиц в Заводском районе и переименовании улицы в Шевченковском районе: [1-ый переулок от балки, проходящий от ул. Узловой до р. Днепр в бывшем с. Подпорожнянское, наименовать пер. Самотечным]: Решение исполкома Запорож. горсовета нар. деп. от 14 дек. 1984 г. №379.

САМОЦВІТНА – о
САНАТОРНА – л
САНІТАРНА – к
САПЕРНА – к
САПОЖНІКОВА – (див. Георгія Сапожнікова) – л
САХАЛІНСЬКА – ш
СВЕРДЛОВА – ж

Історія її сягає кінця ХІХ початку ХХ ст. Починається зі зламу вулиці Жуковського в нагірній частині старого міста. Від верхів'я пагорбу вулиця полого спускається майже до набережної частини міста – вул. Кірова і перетинає основну магістраль – проспект Леніна. Вперше вулиця була намічена на планах у 80-х роках ХІХ ст., оскільки до цього місто не мало вулиць, а ділилося на квартали. Первісна назва – Покровська – походить від собору св. Покрови спорудженого у 1845 р. на місці дерев'яної церкви. Собор був розібраний у 1936 р. на комсомольських суботниках. Довжина вулиці невелика: близько 9000 м.

Свердлов Яків Михайлович (1885-1919) – активний учасник революцій 1905-1907 та 1917 рр., професійний революціонер.

* * *
1344. Панкратов В. А. Яков Свердлов. – М.: Политиздат, 1989. – 158 с.
1345. Тополянский В. Загадочная испанка: [Тайна смерти Якова Свердлова] // Новое время. – 2000. - №24. – С. 36-41.
1346. Зайдман И. И. Снова про улицу Свердлова [и необходимости ее переименования]// Запоріз. Січ. – 1991. – 22 авг.
1347. Амиантов Ю. Н. Выдающийся деятель партии и Советского государства // Вопр. истории КПСС. – 1985. - №6. – С. 102-106.
1348. Быков Н. Первый председатель // Огонек. – 1985. - №23. – С. 6-7.
1349. Захаров С. Товарищ Андрей // Урал. – 1980. - №12. – С. 142-151.

Див. також №644, С.51

СВІРСЬКИЙ ПРОВ. – ш

1350. Про назву вулиць в місті Запоріжжя: [Провулкові у Сталін. р-ні, який проходить від вул. Уральської до вул. Оборонної паралельно вул. 8 Березня, надати назву пров. Свірський]: Рішення виконкому Запоріз. міськради деп. трудящих від 15 серп. 1958 р. №367 (протокол №16) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.5, спр.811, арк.125-126.

СВІТЛОВИЙ ПРОВ. – ж
СВІТЛОВОДСЬКА – з

1351. О переименовании улиц в Заводском районе города: [Ул. Днепровскую переименовать на ул. Светловодскую]: Решение исполкома Запорож. горсовета нар. деп. от 13 дек. 1979 г. №425 (протокол №23) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.9, спр.469, арк.141-142.

СВІТЛОГІРСЬКА – ш
СВІТЛОДОЛИНСЬКИЙ ПРОВ. – з

1352. О наименовании и переименовании улиц города Запорожье: [2-й переулок на пос. Зеленый Яр наименовать пер. Светлодолинский]: Решение исполкома Запорож. горсовета деп. трудящихся от 6 июня 1963 г. (протокол №14) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.5, спр.1058, арк.72.

СВЯТКОВИЙ ПРОВ. – ш

1353. О наименовании улиц в Шеченковском районе города: [На бывшем пос. Карантинка переулок, проходящий от завода "Сувенир" параллельно ул. Кирпичной до конца застройки, назвать пер. Праздничным]: Решение горисполкома от 18 дек. 1990 г. №517 (протокол №38)// ДАЗО, ф. Р-75, оп.10, спр.188, арк.25-27.

СЕВАСТОПОЛЬСЬКА – ш
СЕДНІВСЬКИЙ ПРОВ. – л

1354. Про найменування вулиць у Ленінському районі: [Провулкові, який пролягає поряд з пров. Олександрівським і виходить на вул. Томаківську, дати назву пров. Седнівський]: Рішення виконкому Запоріз. міськради нар. деп. від
28 верес. 1995 р. №443.

СЕЛИЩНА – з

1355. О переименовании улиц в Заводском районе города: [В связи с включением с. Подпорожнянское Вольнян. р-на в черту города, ул. Ленина переименовать на ул. Поселковую]: Решение исполкома Запорож. горсовета нар. деп. от 13 дек. 1979 г. №425 (протокол №23) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.9, спр.469, арк.141-142.

СЕМАФОРНА – ж
СЕМАШКА – ш

Семашко Микола Олександрович (1874-1949) – один з організаторів радянської охорони здоров'я, академік АМН СРСР (1944) і АПН РСФСР (1945), голова комісії АМН СРСР по вивченню санітарних наслідків Великої Вітчизняної війни.

* * *
1356. Мирский М. Главный доктор республики // Мед. газ. – 1984. – 19 сент.
1357. Перший лікар республіки // Наука і суспільство. – 1977. - №10. – С. 43-44.
1358. Гинзбург В. Красный доктор Семашко // Радуга. – 1974. - №11. – С. 153-160.
1359. Машаров Э. Г. Николай Александрович Семашко // Сред. спец. образование. – 1974. - №8. – С. 51-54.
1360. Черненко А., Некоз М. Народний комісар медицини // Трибуна лектора. – 1974. - №12. – С. 38-39.

Див. також №644, С.104

СЕМЕНІВСЬКА – ш

1361. О наименовании улиц в Шевченковском районе города: [Улицу на бывшем пос. Карантинка, проходящую от ул. Фабричной вниз до пер. Извилистого, наименовать ул. Семеновская (Семенівська)]: Решение исполкома Запорож. горсовета нар деп. от 18 дек. 1990 г. №517 (протокол №38) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.10, спр.188, арк.25-27.

СЕМЕРЕНКА – л

Семеренко [Симиренко] Лев Платонович (1855-1920) – український вчений-помолог і садівник, створив у рідному с. Млієві Черкаської обл. маточний колекційний сад – один з найбагатших у Європі, вивів всесвітньо відомий сорт яблук ренет Симиренка.

* * *
1362. Рожнятовська О. А. Гуманіст. Садівник. Подвижник: (До 150-річчя від дня народження Л. П. Симиренка)// Календар знаменних і пам'ятних дат. – І кв. 2005. – К., 2004. – С. 69-78.
1363. Вольвач П. В. Симиренко – фундатор українського промислового садівництва. – Сімферополь: Таврія, 2002. – 312 с.
1364. Павлов А. В., Чухно Д. Ф. Лев Платонович Симиренко. – К.: Наук. думка, 1980. – 180 с.
1365. Шудря М. Історія державотворення в іменах: Симиренко Левко Платонович // Укр. культура. – 1999. - №10. – С. 30.

Див. також №41, С.1229-1230; №531, С.396-402; №644, С.158.

СЕРАФИМОВИЧА – к

Серафимович [справ. прізв. Попов] Олександр Серафимович (1863-1949) – російський радянський письменник, життя і творчість якого тісно пов'язані з Україною. Він писав про шахтарів Донбасу, робітників Маріуполя, Луганська, українських селян. Найвідоміший твір – повість "Залізний потік" (1924).

* * *
1366. Бушмин А. С. Серафимович [А. С.]// Бушмин А. С. Из истории советской литературы и литературной науки. – Л., 1988. – С. 315-343.
1367. Евграфов К. Одно неохватное сердце // Евграфов К. Знакомые незнакомцы. – М., 1988. – С. 30-51.
1368. Айрумян А. "Заглянуть в будущее" // Лит. газ. – 1988. – 20 янв. (№3). – С. 5.
1369. Поликанов А. Созвучен времени // Сел. жизнь. – 1988. – 19 янв.
1370. Софронов А. Страницы большой жизни // Октябрь. – 1983. - №1. – С. 190-192.

Див. також №644, С.120.

СЕРГІЯ КОРОЛЬОВА – л

Корольов Сергій Павлович (1907-1966) – уродженець України, учений, академік АН СРСР, конструктор ракетно-космічних систем СРСР, починаючи з 30-х років очолював розробку і запуск балістичних і геофізичних ракет, ракет-носіїв, космічних кораблів та автоматичних міжпланетних станцій різних модифікацій (у т.ч. вперше у світі пілотованих людиною "Восток", "Восход", "Зонд"). Загинув під час тренувального польоту.

* * *
1371. Крикуненко А. Одержимый космосом // Крылья Родины. – 2001. - №1.
1372. Романов А. Первый конструктор космических кораблей // Эхо планеты. – 1999. - №50. – С. 24-25.
1373. Ребров М. Его называли просто "ЭС ПЭ" [Королев]// Воен. знания. – 1997. - №1. – С. 7-9.

Див. також №41, С.703; №68, С.420-421; №74, С.176-186; №80, С.602-608; №84, С.62.

СЕРГІЯ ТЮЛЕНІНА – о

Тюленін Сергій Гаврилович (1925 - 1943) - один з керівників підпільної комсомольської організації "Молода гвардія, Герой Радянського Союзу (1943, посмертно). Страчений фашистами.

* * *
1374. Колесник Ю. Новые материалы о Сергее Тюленине и его товарищах-молодогвардейцах // Воспитание школьников.- 1990.- "2.- С.16-20.

Див. також №34, С.415; №302, С.770; №915, С.616.

СЕРЕДНЯ – з
СЕРПУХІВСЬКА – ш

1375. О наименовании улиц в Шевченковском районе города: [Улицу на бывшем пос. Чкалова, проходящую внутри застройки параллельно ул. Владимирской от дома №1 до ул. Природной, числящейся пер. Пролетарским, наименовать ул. Серпуховской]: Решение исполкома Запорож горсовета нар. деп. от 18 дек. 1990 г. №517 (протокол №38)// ДАЗО, ф. Р-75, оп. 10, спр.188,
арк.25-27.

СЄДОВА – о

Сєдов Георгій Якович (1877-1914) – уродженець України, полярний дослідник.

* * *
1376. Гайворонська Н. "Тільки вперед, тільки до полюса!"// Географія та основи економіки в шк. – 2007. - №1. – С. 49-51.
1377. Корнєєв В., Корнєєв М. Мужність Георгія Сєдова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. - №19.
1378. Зингер Е. М. Его мечтой было достижение полюса // География. – 1999. - №10. – (Прилож. к газ. "Первое сентября").
1379. Матвеева Т. Т. Отважный полярный исследователь // География в шк. – 1997. – №7. – С. 39-41.
1380. Георгий Яковлевич Седов: 80 лет спустя [возглавил первую рус. экспедицию на Сев. полюс]// Земля и Вселенная. – 1993. - №1. – С. 54-60.

Див. також №644, С.144.

СЄРОВА – к

Сєров Валентин Олександрович (1865-1911) – російський живописець, член Товариства передвижників і "Світу мистецтва". В 1877-1878 навчався у Київській рисувальній школі М. Мурашка, пізніше – у І. Рєпіна. Портретист ("Дівчина з персиками",
"М. Єрмолова", "Іда Рубінштейн").

* * *
1381. Долгополов И. Валентин Серов // Долгополов И. Певцы Родины. – М., 1981. – С. 115-128.
1382. Философов Д. В. Бакст и Серов: [художники]// Наше наследие. – 2002. - №63-64. – С. 86-91.
1383. Мамонтова Н. Н. Валентин Серов // Крестьянка. – 1997. - №7. – С. 31-39.
1384. Чайковская В. И. Две кисти Валентина Серова // Человек. – 1991. - №5. – С. 141-149.
1385. Парамонов А. Художник гражданской темы // Художник. – 1988. - №11. – С. 39-46.

Див. також №41, С.1227; №664, С.144.

СЄРОВА ПРОВ. – ш
СЄЧЕНОВА – з

Сєченов Іван Михайлович (1829-1905) – російський природодослідник, засновник вітчизняної фізіології і матеріалістичної психології. Автор класичної праці "Рефлекси головного мозку".

* * *
1386. Основоположник російської фізіології: (До 175-річчя від дня народження І. М. Сеченова)// Знаменні дати: Календар. – 2004. – К: Україна, 2004. – С. 164-167.
1387. Выдающиеся имена в мировой медицине / Нац. музей медицины Украины; Под ред. А. А. Грандо. – К., 2002. – 495 с. – Из содерж.: [Про И. М. Сеченова]. – С. 78-80.
1388. Березовский В. А. Иван Михайлович Сеченов. – К., 1981. – 176 с.
1389. Ярошевский М. Т. Сеченов и мировая психологическая мысль. – М., 1981. – 392 с.
1390. Ярошевский М. Т. Создатель объективной психологии // Природа. – 1979. - №9. – С. 21-29.

Див. також №644, С.145

СИБІРСЬКА – л
СИВАШСЬКА – к
СИЛОВА – л
СИМБІРСЬКИЙ ПРОВ. – л
СИМФОНІЧНА – ж
СИНЕЛЬНИКІВСЬКА – з
СИТОВА – к

Ситов Іван Микитович (1916-1943) – Герой Радянського Союзу (1943); штурман ескадрильї 5-го гвардійського винищувального авіаційного полку (207-а винищувальна авіаційна дивізія, 3-й змішаний авіаційний корпус, 17-а повітряна армія, Південно-Західний фронт). Загинув при форсуванні Дніпра в боях за греблю Дніпрогесу 16 жовтня 1943 р. Похований у м. Запоріжжя.

* * *
1391. Андреев С. А. Иван Никитович Сытов // Андреев С. А. Совершенное ими бессмертно. – М., 1986. – С. 201.
1392. Ильин Н. Именем Героя [Сов. Союза И. Н. Сытова названа одна из улиц Запорожья]// Индустр. Запорожье. – 1983. – 14 окт.
1393. Коваленко Г. Три подвиги в запорізькому небі: [Про подвиг льотчика І. Ситова]// Запоріз. правда. – 1970. – 25 квіт.
1394. Коваленко Г. Живі героїв імена // Запоріз. правда. – 1969. – 11 жовт.
1395. Попков В., Ільїн М. Хто загинув за Дніпро...// Комсомолець Запоріжжя. – 1962. – 14 жовт.

Див. також №915, С.553; №1758, С.370; №1769, С.29-30; №1788; №1791; №1800.

СІЛЬСЬКА – л
СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ПРОВ. – ш
СІННА – к
СІРКА – (див. Івана Сірка) – л
СІЧНЕВИЙ ПРОВ. – л
СІЧОВА – ш

1396. О наименовании улиц в Шевченковском районе города: [На бывшем пос. Чкалова в кварталах №122 и 128 улицу, проходящую от ул. Подольской вдоль застройки до ул. Природной, наименовать ул. Сечевая]: Решение исполкома Запорож. горсовета нар. деп. от 18 дек. 1990 г. №517 (протокол №38)]// ДАЗО, ф. Р-75, оп. 10, спр.188, арк.25-27.

СІЧОВИЙ ПРОВ. – ш
СКВОРЦОВА – з

Скворцов Іван Васильович (1918-1943) – Герой Радянського Союзу (1944). Командир понтонного взводу 2-го гвардійського відділення моторизованого понтонно-мостового батальйону (4-а понтонно-мостова бригада, 12-а армія, 3-й Український фронт) гвардії лейтенант Скворцов загинув у бою за визволення Запоріжжя під час переправи на правий берег Дніпра 27 жовтня 1943 р. Похований у братській могилі м. Запоріжжя.

* * *
1397. О наименовании и переименовании улиц в городе: [В связи с включением
с. Скворцово Вольнян. р-на в черту города улицу, проходящую через село, наименовать ул. Скворцова]: Решение исполкома Запорож. горсовета нар. деп. от 23 нояб. 1978 г. №398 (протокол №25) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.9, спр.410, арк.75-76.
1398. Чайка Т. Подвиг на Дніпрі // Дніпр. вогні. – 1983. – 28 черв.
1399. Лисенко Г. Імені Героя // Запоріз. правда. – 1977. – 17 черв.

Див. також №915, С.472; №1768, С.274-275; №1769, С.28-29; №1788; №1791.

СКЕЛЬНА – л

1400. Солонина Е. Улица, которой нет: Власть пытается решить проблему "незаконной" застройки по ул. Скальной, игнорируя интересы ее жителей // Суббота плюс. – 2006. – 2-12 марта (№9). – С. 16.

СКЕЛЯСТА – л
СКЛАДСЬКА – к

1401. О наименовании улиц в Коммунарском районе: [Улицу, проходящую от ул. Космической до тролейбусного парка №2, наименовать ул. Складская]: Решение исполкома Запорож. горсовета нар. деп. от 10 дек. 1981 г. №434 (протокол №16) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.9, спр.644, арк.454.

СКОВОРОДИ – л

Сковорода Григорій Савич (1722-1794) – найвидатніша постать у духовно-культурному житті України XVIII ст., філософ, просвітитель, педагог, письменник, музикант, співак, зачинатель української літературної мови та поетики. Творча спадщина складається із збірок віршів ("Сад божественних пісень") і байок ("Байки харківські"), філософських трактатів ("Дві бесіди", "Діалоги, чи Розмова про стародавній світ" та ін.).

* * *
1402. Шевчук В. Григорій Сковорода як письменник і мислитель // Шевчук В. Муза Роксоланівська: Укр. л-ра XVI-XVIII ст.: У 2-х т. – К., 2004. – Т.2. – С. 579-594.
1403. Брюховецька Л. Сковорода сьогоднішній // Урок укр. – 2003. - №7.- С. 47.
1404. Дунай П. Щастя, де ти живеш? // Шлях перемоги. – 2002. - №49.
1405. Пепа В. Непізнаний Григорій Сковорода // Уряд. кур'єр. – 2002. – 3 груд. (№225).
1406. Пінчук С. Григорій Сковорода: [Життя і творчість]// Рід. шк. – 2002. - №12. – С. 59-61.

Див. також №41, С.1246; №84, С.392; №644, С.231

СКРЯБІНА – л

Скрябін Олександр Миколайович (1871-1915) – російський композитор і піаніст.

* * *
1407. Никитина Л. Д. А. Н. Скрябин // Никитина Л. Д. История русской музыки. – М., 2000. – С. 185-200.
1408. Скрябину посвящается // Муз. акад. – 2005. - №4. – С. 139-174.
1409. Восторг творчества // Муз. жизнь. – 2002. - №1. – С. 27-31.
1410. Бандура А. Семь рас Александра Скрябина // Терра инкогнита. – 1997. - №9. – С. 14-16.
1411. Морозова М. К. Воспоминания о А. Н. Скрябине // Наше наследие. – 1997. - №41. – С. 45-64.

Див. також №41, С.1248; №644, С.240.

СКУЛЬПТУРНА – ш
СЛАВГОРОДСЬКА – з
СЛАВИ – ш
СЛАВУТИЧА – л
СЛАНЦЕВА – к

1412. Про назву вулиць в місті: [Вулиці, яка проходить між вул. Кедровою та глиняним кар`єром у Сталін. р-ні, дати назву вул. Сланцева]: Рішення виконкому Запоріз. міськради деп. трудящих від 31 жовт. 1958 р. №470 (протокол №21)
// ДАЗО, ф. Р-75, оп.5, спр.814, арк.357-359.

СЛОВ'ЯНСЬКА – ш
СМОЛЕНСЬКА – ш

1413. Про назву вулиць в місті Запоріжжя: [Вулиці у Сталін. р-ні, яка проходить між кварталами 71, 72 та 73, надати назву вул. Смоленська]: Рішення виконкому Запоріз. міськради деп. трудящих від 15 серп. 1958 р. №367 (протокол №16) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.5, спр.811, арк.125-126.

СНАЙПЕРСЬКА – к
СНІЖНИЙ ПРОВ. – з
СОКОЛИНИЙ ПРОВ. – ш

1414. Про назву вулиць в місті Запоріжжя: [Провулкові у Сталін. р-ні, який проходить між вул. Баранова та вул. Балковою, надати назву пров. Соколиний]: Рішення виконкому Запоріз. міськради деп. трудящих від 15 серп. 1958 р. №367 (протокол №16) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.5, спр.811, арк.125-126.

СОЛІДАРНОСТІ – з

1415. Про перейменування вулиці Ворошиловградської та найменування вулиць новобудов на селищі правого берега: [Перейменувати вул. Ворошиловградську на вул. Солідарності]: Рішення виконкому Запоріз. міськради деп. трудящих від 21 груд. 1961 р. №539 (протокол №26) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.5, спр.971, арк.157.

СОЛОВ`ЇНА – х

1416. Про найменування вулиці у Хортицькому районі: [Вулицю, розташовану в урочищі Солов`їний гай, найменувати вул. Солов`їна]: Рішення Запоріз. міськради 6-а сесія 24-го скликання від 31 січ. 2003 р. №36.

СОЛЯНИЙ ПРОВ. – ш
СОНЯЧНА – ж
40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ – л
40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ ПРОСПЕКТ – к

1417. О переименовании улиц в Коммунарском районе: [Улицу в жилмассиве Южный, проходящую от кольца ул. Луначарского вдоль гребного канала, наименовать просп. 40-летия Победы]: Решение исполкома Запорож. горсовета нар. деп. от 26 мая 1988 г. №178 // ДАЗО, ф. Р-75, оп. 10, спр.18, арк.190.

40-РІЧЧЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ – л, о

1418. Про перейменування вулиці Раднаркомівської на вулицю 40-річчя Радянської України: Рішення виконкому Запоріз. міськради деп. трудящих від 20 груд. 1957 р. №589 (протокол №34) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.5, спр.747, арк.14.
1419. Беляева Л. Родная улица моя: [Ул. 40-летия Советской Украины] // Ул. Заречная. – 2002. – 26 дек. (№52). – С.6.

СОРТУВАЛЬНА – л
СОСНОВА – з
СОСЮРИ – л

Сосюра Володимир Миколайович (1898-1965) – український поет, лауреат Державної премії України Т. Шевченка (1963); один із фундаторів вітчизняної літератури ХХ ст. Неодноразово бував на Запоріжжі. Серед найвідоміших літературних здобутків – збірки "Дніпрельстан", "Ластівки на сонці"; поеми "Червона зима", "Розстріляне безсмертя", "Мазепа"; автобіографічний роман "Третя Рота".

* * *
1420. Ребро П. В. Сосюра і Запоріжжя: Літ. критичний нарис. – Запоріжжя: Хортиця, 1998. – 28 с.
1421. Бурляй Ю. Невідомий Сосюра: Біогр. етюди // Київ. – 1998. - №1-2. – С. 31-34; С. 102-115.
1422. Гальченко С. Феномен таланту Володимира Сосюри // Укр. культура. – 1998. - №1. – С. 10-11.
1423. Никанорова О. Поет із серцем лицаря // Уряд. кур`єр. – 1998. – 5 січ. (№3)
1424. Ющенко О. Нежный, тревожный, искренний…// Зеркало недели. – 1998. – 5 янв. – С. 20.
1425. Костюченко В. Один загадковий рік з життя Володимира Сосюри // Літ. Україна. – 1997. – 11 верес.

Див. також №41, С.1265; №84, С.420; №644, С.322-323.

СОФІЇ ПЕРОВСЬКОЇ – з

Перовська Софія Львівна (1853-1881) – російська революціонерка-терористка, активна учасниця народницького руху в Росії, член виконкому "Народної волі" організатор замахів на царя Олександра ІІ, страчена.

* * *
1426. Золотоносов М. Демократ самой первой волны. Памяти Софьи Перовской // Моск. новости. – 2003. - №35. – С. 31.
1427. Шалаев А. Во имя свободы // Комс. правда. – 1963. – 14 сент.

Див. також №41, С.1042; №81, С.272-273.

СОФІЇВСЬКА – з
СОЦІАЛІСТИЧНА – з
СОЧІНСЬКИЙ ПРОВ. – ш
СОЮЗНА – з
СПАРТАКІВСЬКА – к
СРІБЛЯСТИЙ ПРОВ. – л
СТАВКОВА – ш

1428. О наименовании и переименовании улиц в городе: [Улицу квартала 102, проходящую вдоль р. Московка в Шевчен. р-не, наименовать ул. Прудовой]: Решение исполкома Запорож. горсовета деп. трудящихся от 21 июля 1977 г. №275 (протокол №14) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.9, спр.244, арк.36-39.

СТАВРОПОЛЬСЬКИЙ ПРОВ. – л
СТАДІОННА – л
СТАЛЕВАРІВ – о

1429. Платонова Л. Контрасти вулиці Сталеварів // Запоріз. правда. – 2005. – 22 жовт. – С.4.
1430. Фріман А. Улица Сталеваров // Запорож. правда. – 1953. – 7 нояб.

СТАЛЬНИЙ ПРОВ. – з
СТАЛЬСЬКОГО – ш

Стальський Сулейман (1869-1937) – народний поет Дагестану (1934).

* * *
1431. Корабельников Г. От устья к источнику // Корабельников Г. Дорога к образу. – М., 1979. – С. 213-285.
1432. Султанов К. Сулейман Стальский как политический лирик // Султанов К. Этюды о литераторах Дагестана. – М., 1978. – С. 24-47.
1433. Мусаев К. Народом любим и храним // Лит. газ. – 1989. – 7 июня (№23). – С. 12.

Див. також №644, С.495.

СТАНІСЛАВСЬКОГО – л

Станіславський [справ. прізв. Алексєєв] Костянтин Сергійович (1863-1938) – російський актор, режисер, педагог, теоретик театру, народний артист СРСР (1936); заснував (разом з В. І. Немировичем- Данченком) Художній театр в Москві (МХАТ); реформатор російського театру, автор теорії систематизації основ акторської майстерності (Система Станіславського).

* * *
1434. Некрасов В. П. Станиславский // Некрасов В. П. Маленькая печальная повесть. – М., 1991. – С. 387-397.
1435. Гаевский В. Московский Гамлет // Наше наследие. – 1988. - №2. – С. 115-117.
1436. Кравчук П., Клековкін О. Живий! // Укр. театр. – 1988. - №2. – С. 6-10.
1437. Любомудров М. Ради духовного обновления человека…// Наш современник. – 1988. - №8. – С. 153-163.

Див. також №41, С.1286; №80, С.528-533; №644, С.498-499.

СТАНЦІЙНА – ш
СТАРИЙ ПРОВ. – ш
СТАРТОВА – ш
СТАСОВА – л

Стасов Василь Петрович (1769-1848) – російський архітектор, представник пізнього класицизму.

* * *
1438. Пилявский В. И. Стасов [В. П.] архитектор. – Л., 1963. – 251 с.
1439. Пилевский В. И. Выдающийся русский зодчий Василий Петрович Стасов. – Л., 1951. – 30 с.
1440. Тыжненко Т. Ваисилий Петрович Стасов // Ленингр. панорама. – 1990. - №9. – С. 24-26.

Див. також №41, С.1288; №302, С.718; №644, С.510.

СТЕПАНА РАЗІНА – ш, к

Разін Степан Тимофійович (бл.1630 - 1671) - донський козак, керівник Селянської війни в Росії (1670-1671). Страчений у Москві.

* * *
1441. Валовой Д. В. и др. "… И черным людям дать свободу": [О С. Разине] // Валовой Д. В. и др. Дерзновение. – М., 1989. – С. 42-59.
1442. Кулиняк Д. Хто такий Степан Разін?// Молодь України. – 1996. – 13 серп.
1443. Астапенко М. Страницы из жизни Степана Разина // Дон. – 1981. - №11. – С. 174-181.

Див. також №41, С.1132; №80, С.171-174; №211, С.569-576; №1015, С.271-272.

СТЕПОВА – к

1444. Гурко А. Праздник улицы [Степной]// Индустр. Запорожье. – 1973. – 29 сент.

СТЕФАНОВА – ш

Стефанов Дмитро Микитович (1911-1943) – Герой Радянського Союзу (1944, посмертно); командир взводу 83-го гвардійського стрілецького полку (27-а гвардійська стрілецька дивізія, 8-а гвардійська армія, Південно-Західний фронт) гвардії молодший лейтенант Стефанов в бою 14 жовтня 1943 р. на підступах до с-ща Зелений Яр (у районі
м. Запоріжжя) своїм тілом закрив амбразуру ворожого дзоту. Похований у братський могилі у м. Запоріжжя.

* * *
1445. Павлык А. Улица Героя Стефанова // Запороз. Січ. – 2003. – 14 жовт. – С. 6.
1446. Пятаев Н. И в Запорожье был повторен подвиг Матросова // Запорож. Січ. – 2002. – 26 листоп. – С. 4.
1447. Вулиця Стефанова // Запоріз. правда. – 2001. – 3 трав. – С. 4.
1448. Борисов С. Именем героя: Нашей истории строки // Индустр. Запорожье. – 1987. – 9 мая.
1449. Васильев Н. Именем Героя [Сов. Союза Д. Н. Стефанова названа одна из улиц города]// Индустр. Запорожье. – 1980. – 19 февр.
1450. Павлик Г. Вулиця [Стефанова], що стала пам'ятником // Запоріз. правда. – 1974. – 18 жовт.; Комсомолець Запоріжжя. – 1968. – 15 лют.

Див. також №5, С.210-215; №915, С.525; №1758, С.371-373; №1766, С.84-86; №1769, С.29; №1779; №1788; №1813; №1816.

СТЕШЕНКА В. – к

Стешенко Володимир Петрович (1933-1991) – головний конструктор заводу "Комунар" (нині "ЗАЗ") (з 1963), якому віддав понад 30 років життя, кандидат технічних наук, автор 50 винаходів, наукових праць. Під його керівництвом розроблені сімейства автомобілів ЗАЗ-966, ЗАЗ-968, нова модель автомобіля ЗАЗ 1102 "Таврія" – гордість українського машинобудівництва.

* * *
1451. О присвоении новых наименований улицам города: [В новом жилом массиве "Южный" улицу, проходящую параллельно ул. Нагнибиды от просп. 40-летия Победы до ул. Автозаводской между кварталами 4-6, 5-7, назвать именем автоконструктора В. П. Стешенко]: Решение исполкома Запорож. горсовета нар. деп. от 10 нояб. 1992 р. №412 (протокол №26) // ДАЗО, ф. Р-75, оп. 10, спр.331, арк.44-45.
1452. Главный конструктор [ЗАО "ЗАЗ" В. П. Стешенко]// Авто ЗАЗ Вісті. – 2003. – 26 берез. (№9-10). – С. 4.
1453. Добышева О. Отец "Таврии" серийного выпуска своего детища не дождался // Досье. – 2003. – 31 июля. – С. 12.
1454. Добышева О. "Я подарю тебе новый автомобиль", - обещал конструктор семилетней дочери. Дочь успела стать взрослой …: [О бывшем гл. конструкторе "Авто ЗАЗ" В. П. Стешенко, чьим им. названа улица в Юж. микрорайоне] // Ориентир – авто. – 1996. - №5. – С. 11-12; №6. – С. 11-12; №7. – С. 11-12.
1455. Малоизвестные страницы из биографии В. П. Стешенко // Ориентир – авто. – 1996. – 8 апр. (№8). – С. 11.
1456. Об отце "Таврии" // Запороз. Січ. – 1992. – 29 жовт.
1457. Темчин Е. Реквием главному конструктору // За рулем. – 1991. - №6. – С. 6-7.

СТОЛЄТОВА – л Столєтов
СТОЛЯРНА – к
СТОРОЖОВИЙ ПРОВ. – ш

1458. Про назву вулиць в місті Запоріжжя:[Провулкові у Сталін. р-ні, який проходить між кварталами 64 та 65, надати назву пров. Сторожовий]: Рішення виконкому Запоріз. міськради деп. трудящих від 15 серп. 1958 р. №367 (протокол №16) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.5, спр.811, арк.125-126.

СТРАТОСФЕРНА – к
СТРЄЛЬНІКОВА – ш Стрєльников
СТРІЛЕЦЬКИЙ ПРОВ. – к
СТРІЛКОВИЙ ПРОВ. – з
СТУДЕНТСЬКА – ш
СУВЕНІРНА – ш

1459. Про найменування вулиці кварталу 26, розташованої у селищі Карантинка в Шевченківському районі: [Ділянку вулиці, яка проходить від житлового б. №27 до житлового б. №34, перейменувати у вул. Сувенірну (Сувенирную)]: Рішення Запоріз. міськради 13-а сесія 5-го скликання від 13 черв. 2007 р. №12.

СУВОРОВА – о

Суворов Олександр Васильович (1729 [1730] - 1800) – російський полководець і військовий теоретик, генерал-фельдмаршал (1794), генералісимус (1799).

* * *
1460. Козырев М. Александр Непобедимый. Портрет полководца Суворова // Новый Акрополь. – 2004. - №6. – С. 42-46.
1461. Чухліб Т. Російський Генералісімус Суворов в українській історії після зруйнування Запорізької Січі // Історія України. – 1999. - № 36 (верес.)
1462. Лотман Ю. М. Суворов: [Биогр., характер, черты, образ жизни]// История (Приложение к газ. "Первое сентября"). – 1994. - №48.
1463. Чечило В. Суворов і Україна // Гарт. – 1994. - № 10 (жовт.).

Див. також №34, С.40; №41,С.1302; №80, С.285-293.

СУЛИМИ – ш

Сулима Іван Михайлович (р.н. невід. - 1635) – гетьман нереєстрових козаків, учасник козацьких походів проти турків і кримських татар, активний борець проти польсько-шляхетського гніту в Україні.

* * *
1464. Шевченко В. Іван Сулима // Шевченко В. Борці за волю України. – Запоріжжя, 1993. – С. 12.
1465. Соколов В. Гетман Войска Запорожского Иван Сулима // Индустр. Запорожье. – 1997. – 18 янв.
1466. Фалько Л. Іван Сулима // Выбор. – 1991. - №7. – С. 6.
1467. Сергійчук В. І. Козацький гетьман Іван Сулима // Укр. іст. журн. – 1987. - №5. – С. 122-128.

Див. також №34, С.57; №41, С.1306; №1062, С.291-297.

СУМІЖНИЙ ПРОВ. – з

1468. Про назву вулиць в місті: [Провулок, який проходить паралельно вул. Олександра Невського в Орджонік. р-ні, найменувати пров. Суміжний]: Рішення виконкому Запоріз. міськради деп. трудящих від 31 жовт. 1958 р. №470 (протокол №21) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.5, спр.814, арк.357-359.

СУМСЬКА – о
СУРІКОВА – л

Суріков [Суриков] Василь Іванович (1848-1916) – російський живописець, передвижник. Серед творів – "Рамок стрілецької страти" (1881), "Меньшиков у Березові" (1883), "Бояриня Морозова" (1887), "Степан Разін" (1907) та ін.

* * *
1469. Бенуа А. Н. [В. И. Суриков] // Бенуа А. Н. История русской живописи в ХIХ веке. – М., 1999. – С. 325-340.
1470. Долгополов И. Василий Суриков // Долгополов И. Певцы Родины. – М., 1981. – С. 72-89.
1471. Лернер Л. Семь свечей // Работница. – 1998. - №9. – С. 37-41.
1472. Эфрос А. Суриков // Смена. – 1995. - №7. – С. 154-167.
1473. Козмин Б. Певец народной трагедии // Слово. – 1991. - №10. – С. 28-32.

Див. також №34, С.73; №41, С.1309;

СУРІКОВА ПРОВ. – л
СУСАНІНА – л

Сусанін Іван Йосипович (р. н. невід. - 1613) – герой визвольної боротьби російського народу проти польських інтервентів початку XVII ст.

* * *
1474. Зонтиков Н. А. Иван Сусанин: легенды и действительность // Вопр. истории. – 1994. - №11. – С. 21-30.
1475. Борисов Н. Иван Сусанин и его потомки // Чудеса и приключения. – 1993. - №4. – С. 40-43.
1476. Вайсман А. Куда он завел нас? Не видно ни зги…: [Никакого подвига И. Сусанин, увы, не совершал]// Новое время. – 1993. - №45. – С. 50-52.
1477. Ногтева М. Дума об Иване Сусанине // Лит. Россия. – 1988. – 15 апр. (№15). – С. 21.

Див. також №34, С.76; №211, С.680-685.

СУСПІЛЬНИЙ ПРОВ. – л
СУХА – ж

1478. О переименовании улиц Сухая І и Сухая ІІ в Жовтневом районе: [Ул. Сухая І, проходящей от ул. Вишневая до ж. д. полотна, оставить название ул. Сухая без номера]: Решение исполкома Запорож горсовета деп. трудящихся от 21 дек. 1971 г. №551 (протокол №28) // ДАЗО, ф. Р-75, оп.6, спр.613, арк,16-17.

СУХА БАЛКА – ш
СХІДНА – к
СЮРПРИЗНИЙ ПРОВ. – ш

1479. Про найменування вулиці кварталу 26, розташованої у селищі Карантинка в Шевченківському районі: [Ділянку вулиці, яка проходить від житлового б. №14 до житлового б. №18, перейменувати у пров. Сюрпризний (Сюрпризный)]: Рішення Запоріз. міськради 13-а сесія 5-го скликання від 13 черв. 2007 р. №12.

 
назад