Аналітичний огляд

Поради тим, хто хоче зацікавити своєю
статтею як редакцію, так і читача


Бібліографічний список матеріалів,
надрукованих на сторінках  місцевих газет
Алфавітний покажчик газет

Аналітичний огляд

Сьогодні, не зважаючи  на всі негаразди в країні взагалі та в галузі культури зокрема, найдоступнішими та найвідвідуванішими населенням закладами культури залишаються бібліотеки. Адже саме публічні книгозбірні та їх фондові зібрання – одна з  найважливіших складових інформаційної політики держави, спрямованої на задоволення духовних, культурних, освітніх потреб нації.
Не для кого не секрет, що кожна бібліотека, готуючи та проводячи  конференції, презентації та представлення нових книг, зустрічі з літераторами та цікавими людьми, диспути, літературні читання, тематичні та літературно-художні вечори, книжкові виставки, витрачає на їх підготовку багато часу, інтелектуальних та фізичних зусиль. І було б  прикро й несправедливо, якби про ці заходи довідалися лише ті люди, які прийшли цього дня до установи. Тому книгозбірні зацікавлені в якнайширшому розголосі своїх добрих намірів. І тут на допомогу працівникам бібліотек  приходять засоби масової інформації, зокрема, місцеві газети.
Окрім  того, не варто забувати, що своєчасне та повне надання інформації читачам газети про форми та види діяльності бібліотек регіону сприяють створенню позитивного іміджу  останніх серед  жителів. Зрозуміло, що імідж бібліотеки утворюється за допомогою багатьох складових, серед яких на першому місці – їх здатність  задовольнити своїми якісно сформованими фондами будь-які запити читачів. Проте у часи,  коли бібліотеки все ще перебувають у складному матеріально-фінансовому стані (особливо сільські), коли гостро не вистачає коштів на  комплектування фондів, ремонт будівель тощо, рівень їхнього іміджу та авторитету  здатний запобігти катастрофічним наслідкам. За цих умов привернути увагу громадськості до злигоднів сучасних бібліотечних установ найбільш ефективно допоможуть засоби масової інформації і, насамперед, преса, яка, розповідаючи про проблеми бібліотек, надає таким чином  значну підтримку останнім, часом вирішальну.Безперечно, преса доступна лише освіченій людині, більш того, потребу в ній відчувають особи з розвинутими навичками читання, на відміну від радіо та телебачення, які доступні й неосвіченим людям і тим громадянам, які не мають стійких навиків для читання.
Звичайно, роль преси  в роботі бібліотек у жодному разі не обмежується тільки цим прагматичним аспектом. Діяльність бібліотек у науковій, освітній, інформаційній, культурній та виховній сферах різноманітна й широка, газети чуттєво реагують та  уловлюють гострий інтерес та потяг громадськості до того позитивного, що відбувається у царині духовній, охоче розповідають про все це на своїх сторінках.
Вбачаючи у пресі свого спільника й помічника, бібліотеки області  енергійно допомагають місцевим періодичним виданням наданою  своєчасно інформацією, підготовкою матеріалів до друку. І, як показала практика, чим різноманітніші такі форми співпраці, тим вона ефективніша.
З огляду на зазначені обставини методичною службою ЗОУНБ імені О.Горького були проаналізовані районні газети області за 2005 рік та перше півріччя 2006 року (добір матеріалів закінчується травнем - червнем 2006 р.)  на предмет вибірки публікацій, що характеризують діяльність бібліотек області та розповідають про їх проблеми. Пошук публікацій здійснювався методом «де-візу»  наявних номерів районних газет, які  надійшли до відділу краєзнавства обласної бібліотеки. Звичайно, дуже важко гарантувати стовідсотковий добір всіх наявних публікацій: по-перше, автор не відкидає наявності людського фактору (втома, неуважність), а по-друге, далеко не всі номери районних газет повністю та своєчасно доставляються у відділ краєзнавства, досить частими є прогалини у їх надходженнях. Тому, з точки зору продовження в майбутньому аналогічних досліджень, варто самим працівникам міських та районних бібліотек потурбуватися про подання до методичної служби ЗОУНБ імені О.Горького інформації про стан відображення діяльності бібліотек  у місцевій пресі ( у вигляді  бібліографічного списку публікацій або їх ксерокопій).
Структура даного матеріалу складається из стислого аналізу наявних публікацій та низки додатків, а саме: “Поради тим, хто хоче зацікавити своєю статтею як редактора, так і читача”;  “Добірка кращих публікацій  на сторінках місцевої преси”; “Бібліографічний список матеріалів, надрукованих на сторінках  місцевих видань”;Алфавітний покажчик назв газет, використаних при підготовці та проведенні  дослідження”. Під час підготовки пропонованого матеріалу  переглянуті місцеві газети 19 районів області (окрім Великобілозерського) та деякі обласні видання.  Висловлюємо подяку  представникам Розівського, Куйбишевського, Запорізького, Приазовського районів, ЦМБ м. Запоріжжя та м. Мелітополя, які вже цього разу надали  готові для аналізу матеріали (список публікацій або ксерокопії).
Серед районних газет, які за період, що вивчався (2005 – І півріччя 2006 років)  приділили найбільше уваги  відображенню бібліотечної діяльності на своїх сторінках,  варто назвати такі: Приазовський (16 публікацій), Куйбишевський (14 публікацій), Оріхівський (13 публікацій);  Гуляйпільський район (12 публікацій), Михайлівський (11 публікацій), Василівський (10 публікацій), Веселівський (9 публікацій), Новомиколаївський  (8  публікацій), Приморський район (5 публікацій). Лише по 2-3 публікації, присвячених бібліотечній справі, за минулі півтора роки надрукували місцеві газети Бердянського, Вільнянського, Кам’янсько-Дніпровського районів. То ж, на жаль, недооцінку бібліотекарями названих районів значення місцевої преси для PR та відсутність належної уваги до висвітлення діяльності книжкових скарбниць саме з боку самих  колективів періодичних видань останніх районів.
Серед бібліотечних закладів, які функціонують у містах області, найактивніше використовують можливості періодичного друкованого слова  працівники централізованої міської системи для дорослих м. Запоріжжя. Діапазон їх співпраці – майже всі провідні газети Запорізької області. Це: «Запорозька Січ», «Запорізька правда», «Червоний промінь»,  «Индустриальное Запорожье»,  і,  навіть, - «Культура і життя». Проте найбільш плідною є співпраця з редакцією газети «Запорозька Січ» (орган Запорізької міської ради).
Варто зауважити, що абсолютна більшість публікацій на сторінках як обласних, так і районних газет носить позитивний характер і містить позитивну інформацію. Щодо подачі матеріалів,то  тут переважає інформаційний стиль, що, як відомо, пов’язано з особливостями друкованого періодичного видання.
Більшість матеріалів написані самими співробітниками книгозбірень, проте певна кількість публікацій належить  перу працівників редакцйї та читачам  бібліотек. Найбільш вдалими та цікавими є статті провідних фахівців бібліотечної справи. Адже  їх авторам, на відміну від професійних журналістів, не потрібно було «входити в матеріал» (вони знали його  досконально) і тим самим суттєво вплинули на адекватне сприймання жителями бібліотечних закладів та їх роботи.
Найбільш  повно та змістовно діяльність бібліотек розкривається в ювілейних матеріалах,  у публікаціях з нагоди професійного свята. У  період, що аналізується, ювілейні дати відзначили Токмацька районна, Якимівська центральна районна  та ціла низка сільських бібліотек області. Цим подіям і   присвячені численні публікації на сторінках місцевої преси. У них, переважно, йдеться про історію виникнення та розвиток конкретної бібліотеки, детально описується сучасний стан скарбниці знань, акцентується увага не лише на здобутках, але  й на  проблемах, нелегких буднях працівників, яким доводиться докладати багато зусиль, щоб своєю працею компенсувати усі негаразди бібліотечного повсякдення. Особливо вдалими були матеріали, присвячені Токмацькій та Якимівській  районним бібліотекам.
До речі, про ювілеї  запорізьких бібліотек пишуть не лише місцеві газети, але й республіканські. Так, у газеті «Культура і життя» з нагоди 50-річчя бібліотеки імені В.Короленнка (ЦБС м. Запоріжжя)  була надрукована невелика стаття-спогад, автор якої  В.Шевченко розповідає про  долю бібліотеки-ювіляра, про її працівників, як нинішніх, так і тих, хто працював тут раніше. Теплим словом згадує перша завідувачка бібліотекою М.Л.Горбенко своїх читачів: «До нас весь час йшли люди, і дорослі, і діти, зацікавлення книгою було велике. І ми робили все, щоб цей вогник допитливості та жадібності до знань не згас». Автор статті В.Шевченко з повагою відгукується про нинішній колектив бібліотечних працівників, на чолі якого стоїть «молода і красива Марина Володимирівна Кубич» [151].
Рекордну кількість публікацій у пресі  зафіксовано у період відзначенняпрофесійного свята – Всеукраїнського дня бібліотек. Журналісти, самі фахівці  розповідають про  історію та сьогодення бібліотечних закладів, про їх проблеми та шляхи подальшого розвитку, про кращих працівників, друкують їх фотографії. Як  приклад, подаємо відповідну добірка друкованого органу Михайлівського району в Додатку кращих публікацій [44].
Не залишаються байдужими до відзначення свята бібліотек у жодному районі чи місті області. На сторінках абсолютно усіх видань у ці вересневі (а іноді й жовтневі) дні друкуються кореспонденції, статті, замітки про життя бібліотечних закладів, світлини окремих бібліотечних працівників і, звичайно ж, привітання від  органів місцевої влади.
Чільне місце у висвітленні стану та дільності публічних бібліотек займає проблема поповнення книжкових фондів. Працівники бібліотек області завжди з нетерпінням очікують  на нові надходження будь-яких видань з будь-яких джерел, а вже потім з діляться цією радісною звісткою зі своїми читачами  та жителями регіону шляхом публікації списків та оглядів нових надходжень, запрошення відвідати бібліотеку та познайомитися з новинками [1-4, 69, 95, 125, 127]. 
Вдячні бібліотечні працівники області і тим читачам, які дарують власні, вже прочитані книги,  бібліотекам. Особливо багато таких читачів, а отже – і подяк їм - у м. Запоріжжя [115]. На сторінках районного видання “Голос Гуляйпілля” директор ЦБС Середа К.І. висловлює подяку уродженцю Гуляйпільщини А.В.Тарасенку, який все свідоме життя проживає в Казахстані, але не забуває своє рідне коріння і надсилає книги на малу батьківщину [118].
Друкують місцеві газети подяки бібліотечних працівників представникам різних верств населення за надання допомоги бібліотекам у вирішенні нагальних проблем. Так, приватний підприємець допоміг Тернівській сільській бібліотеці Вільнянського району у вирішенні питання її розміщення [94], допомогу   бібліотеці надав колектив СВК ім. Ватутіна  Василівського району [130].
Організації ефективного бібліотечного обслуговування  сприяє своєрідна презентація бібліотеки  на сторінках газет. Прикладом такої презентації-запрошення може бути замітка М.Бурякової, завідувачки бібліотекою-філіалом імені М.Кропивницького (м.Запоріжжя) «Чим багаті, тим і раді з вами поділитися». Її автор запрошує відвідати бібліотеку, де до послуг читачів великий вибір цікавих видань, популярних журналів, газет, про які й розповідає на сторінках періодичного видання [13]. До речі, це не єдине запрошення. У нашому Бібліографічному списку ви знайдете й інші [108,142].     
Особливоцікаво та змістовно  у друкованих засобах масової інформації представлено діяльність бібліотек з різними категоріями читачів, що є цілком зрозумілим. Фінансову скруту бібліотечних закладів  і, як наслідок, незадовільну укомплектованість фондів,  віддані своїй справі бібліотекарі намагаються компенсувати новими, сучасними, формами обслуговування та різноманітними традиційними заходами, залучаючи таким чином користувачів до роботи з літературою та інформацією.
Судячи з кількості публікацій, найбільшого розголосу в пресі набуло проведення тематичних, літературно-музичних вечорів. Також часто і з захопленням газети повідомляють про багатоманітні виставки. Як правило, тематика таких заходів зумовлена актуальністю тих чи інших подій, відзначенням певних знаменних календарних дат тощо.
Однією з головних тем публікацій періоду, що аналізується, була тема 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Саме цій знаменній події  присвячувалися численні заходи у всіх бібліотеках області, і саме вони знайшли своє відображення на сторінках місцевих газет. Це розповіді про зустрічі з ветеранами війни, про тематичні виставки, які були організовані в бібліотеках та поза її межами [7, 40, 48, 54, 68, 83, 89, 92, 97, 105, 113, 128, 146].
Активізації уваги періодичних видань до роботи бібліотек слугують і інші поді. та видатні дати. Так, напередодні Міжнародного дня дитячої книги на сторінках «Запорізької правди» був надрукований фоторепортаж Г.Кліковки та Л.Якименко (фото) «Смачніше від цукерок». Мова йде про дитячу книгу та бібліотеку сімейного читання імені М.Кропивницького [50].
Серед інших календарних подій, які привернули увагу бібліотечних працівників і були відтвоені у місцевій пресі, варто назвати такі: День Конституції [103], День Соборності  [87, 154],  День рідної мови [76], Міжнародний день сім’ї [74], День захисника Вітчизни  [73, 136],  Міжнародний жіночий день  [136, 144],  відзначення роковин голодомору  [6] та Чорнобильської трагедії [31, 47],  святкування  Трійці [80], Масляної [56]. Про відзначення  серед молоді таких популярних свят як Тетянин день та День Святого Валентина розповіли на своїх сторінках читачам газети Веселівського району, м. Запоріжжя [53, 126].
Оскільки у останні роки у діяльності бібліотек області велика роль відводиться краєзнавчій тематиці, популяризації творів місцевих авторів, вшануванню їх пам’яті, проведенню вечорів-зустрічей з нашими сучасниками, то це, безперечно, знаходить відображення і в періодиці. Читачі, які не змогли відвідати такі заходи, отримують інформацію зі сторінок газет. Так, про краєзнавчу роботу  йдеться у цілій низці публікацій [33, 156, 157],  розповіли сторінки газет  і про заходи, присвячені  вшануванню пам’яті В.Діденка  [88], і про зустріч з поетами - початківцями [99], і про юне місцеве дарування Олену Сьомченко  (псевдонім – Олена Сонячна), яка пише казки, майструє маленькі книжки-саморобки різного формату, найменша – з сірникову коробку) [64].
Зі своїх сторінок газети розповідають про діяльність різних клубів за інтересами, які, на щастя, продовжують працювати у ряді районів. Це клуб «Літературно-музична вітальня» у Куйбишевському районі [100, 101, 102, 122],  клуби «Феміда» у Гуляйпільському районі [110], «Повір у себе» у Приазовському районі  [111, 112], «Надежда» у Кам’янсько-Дніпровському  [84, 150], «Надвечір’я» у Василівському районах [79].     
Останнім часом особливу популярність у читачів  здобули  представлення (презентації у пресі) нових книг, що відповідають їх попиту на соціально-економічну, історичну літературу. Користувачів все більше цікавлять документальний  та меморіальний жанри, які спонукають до аналізу та самостійних роздумів. У виборі книг для презентації бібліотеки області намагаються врахувати ці читацькі вподобання, їх нахили [116, 124, 129].
Значна увага на сторінках місцевої преси приділяється відображенню роботи бібліотек з читачами-дітьми. Це і розповідь про тиждень дитячої та юнацької книги  [25-28, 36, 145, 155],  і про конкурс «Найкращий читач року» [153], а також  про окремі дитячі заходи  [8,9, 12, 18-20, 35].
Радує поява публікацій  про Інтернет у бібліотеці [11, 21, 42, 106],  про матеріально-технічні проблеми установ [23, 140] та ін..  Додаток 3 надасть повнішу уяву про те, що пишуть бібліотекарі  та що пишуть про них.
То ж саме продумана, копітка робота з пресою, що виключає будь-які упущення та негаразди, завжди має свої наслідки – адекватне, правильне відображення подій.