Віртуальні виставки

Краще один раз побачити

Тематичні покажчики

Ваш провідник у потоках інформації

Попереднє замовлення літератури

Послуга дозволяє отримати необхідні документи без додаткового очікування у відділах бібліотеки. Лише Е-каталог та браузер
Client 1

Нові надходження

Гаркуша А. Г., Лень В. В.
Побої і мордування у кримінальному праві та законодавстві
2018
Побої і мордування у кримінальному праві та законодавстві:монографія/М-во внутрішніх справ України [та ін.] .-Дніпро:Вид. Біла К.О.,2018 .-124 с.-Бібліогр.: с. 108-123 (263 назви) .-90 грн.
Хаас Р.
Розхитаний світ
2019
Розхитаний світ:зовнішня політика Америки і криза старого ладу/Річард Хаас ; пер. з англ. Микола Климчук .-К.:Основи,2019 .-376 с.-Дод. тит. арк. англ.-272 грн. 24 к.
Чорний Г. П.
Київ досвітній
2014
Київ досвітній/Георгій Чорний .-[К.]:Гамазин,2014 .-172 с.-(іл.) .-Бібліогр.: с. 162-169 (104 назви) .-75 грн.
Верхратський С. А.
Історія медицини
2011
Історія медицини .-К.:Здоров'я,2011 .-352 с.-43 грн. 13 к.
****
Гострі бронхіти у дітей
2016
Гострі бронхіти у дітей:навч. посібник/Овчаренко Л. С. [та ін.] ; Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупіка, Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" .-Запоріжжя:[Просвіта],2016 .-132 с.-(табл., іл.) .-Бібліогр.: с. 123-131 (92 назв) .-50 грн.
Кравчук А.
Традиційна орієнтація
2015
Традиційна орієнтація:міфи та факти щодо ЛГБТ/Андрій Кравчук .-К.:Наш світ,2015 .-74 с.-(іл.) .-75 грн.
Лильин Е. Т., Доскин В. А.
Детская реабилитология
2011
Детская реабилитология:учеб. пособие для системы послевузовского проф. образования врачей .-3-е изд., перераб. и доп.-М.:Литтерра,2011 .-640 с.-Б-ка педиатра .-Библиогр.: с. 624-630 (82 назв.) .-520 грн.
Волошин М. А., Чайковський Ю. Б., Кущ О. Г.
Основи імунології та імуноморфології
2010
Основи імунології та імуноморфології:навч-метод. посібник для мед. вузів/М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця .-Запоріжжя ; К.:ЗДМУ,2010 .-170 с.-Бібліогр.: с.163-169 .-20 грн.
Грубник В. В., Четвериков С. Г.
Эхинококкоз человека:современные методы диагностики и лечения
2011
Эхинококкоз человека:современные методы диагностики и лечения/В. В. Грубник, С. Г. Четвериков .-К.:ВСИ "Медицина",2011 .-224 с.
****
Reforms in Ukraine after revolution of dignity
2019
Reforms in Ukraine after revolution of dignity:what was done, why not more a. what to do next/ed. a. introd. I. Miklos, P. Kukhta .-[s. l.]:SAGSUR,2019 .-195 p.
Herge
Tintin au Congo
2017
Tintin au Congo .-Lucon:Casterman,2017 .-62 p.-Les aventures de Tintin .-978 2 203 00101 5
Herge
Tintin au Tibet
2017
Tintin au Tibet .-Casterman,2017 .-62 p.-Les aventures de Tintin .-978 2 203 00119 0
****
A way to success. English Grammar for University Students
2010
A way to success. English Grammar for University Students:y. 1: student's b./Н. В. Тучина [та ін.] .-3-тє вид., виправлен. та перероб.-Х.:Фоліо,2010 .-208 с.-(іл.) .-978-966-03-5093-9
Yarovoi T.
Organizational and legal basis of the parliamentary government in the conditions of the modern Ukrainian state formation
2019
Organizational and legal basis of the parliamentary government in the conditions of the modern Ukrainian state formation:monogr.-Brookline:Toliman,2019 .-208 p.-978-1-62540-094-9;ref.: p. 188-207
Каракоз О. О.
Книгознавство
2017
Книгознавство:практикум/М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв .-К.:Ліра-К,2017 .-72 с.-Бібліогр.: с. 66-71 .-80 грн.
****
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ
2014
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ:наук. і документ. журнал/[редкол.: О. Рубльов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Подкур].№ 1-2 (40-41), 2013] .-К. ; Х.:[Права людини],2014 .-424 с.-(фото) .-Бібліогр. в підрядк. прим.-60 грн.
Прімбс Ш.
Соціальні медіа для журналістів
2018
Соціальні медіа для журналістів/[пер. з нім. В. Климченко] .-[К.]:Академія укр. преси : Центр вільної преси,2018 .-200 с.-(іл.) .-Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії Укр. Преси,Журналістська практика .-110 грн.
Сидоров В. І.
Технології гідро- та вітроенергетики
2016
Технології гідро- та вітроенергетики .-Черкаси:Вертикаль,2016 .-166 с.-Бібліогр.: с. 163-164 (23 назви) .-90 грн.
Одішарія Г.
Кіт президента
2016
Кіт президента:роман/Гурам Одішарія ; пер. з груз. мови Рауля Чілачави .-К.:Укр. письменник,2016 .-192 с.-79 грн.
Цутому Ніхей
Blame!
2019]
Blame!/[пер. з англ. SamOdin].[Т. 1] .-[К.:Міцурукі,2019] .-190 с.-(іл.) .-Український аніме-клуб .-100 грн.
****
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ
2011
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ:наук. і документ. журнал/[редкол.: О. Рубльов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Подкур].№ 2 (37), [2011] .-К. ; Х.:[Права людини],2011 .-312 с.-(фото) .-Бібліогр. в підрядк. прим.-60 грн.
Кравчук А.
Злочини та інциденти ненависті в Україні
2018
Злочини та інциденти ненависті в Україні/Андрій Кравчук .-К.:[Наш світ],2018 .-96 с.-80 грн.
Метерлінк М.
Рання драматургія
2015
Рання драматургія/Моріс Метерлінк ; пер. з фр., передмова та коментарі Дмитра Чистяка .-К.:Радуга,2015 .-284 с.-Дарчий напис .-100 грн.
****
Управління об'єднаними територіальними громадами
2019
Управління об'єднаними територіальними громадами:монографія/Дєгтяр О. А. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова .-К.:[Видавництво Людмила],2019 .-388 с.-(табл.) .-Бібліогр.: с. 385-387 (35 назв) .-140 грн.
****
Ковчег отця Ковча
2017
Ковчег отця Ковча/[авт. тексту О. Крук] .-К.:[б. в.],2017 .-144 с.-(іл.) .-120 грн.
****
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ
2017
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ:наук. і документ. журнал/[редкол.: О. Рубльов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Подкур].№ 2 (48), [2017] .-К. ; Х.:[ФОП Капуста С. І.],2017 .-440 с.-(табл.) .-Бібліогр. в підрядк. прим.-60 грн.
Кришень В.
Проїду світ
2019
Проїду світ/Валерій Кришень .-К.:Білка,2019 .-228 с.-(іл.) .-200 грн.
Сорока П.
Хрест і чаша отця Іоанна
2018
Хрест і чаша отця Іоанна/Петро Сорока .-Ужгород:Колірія,2018 .-348 с.-(іл.) .-160 грн.
Олійник С. І.
Вибрані твори
2018
Вибрані твори:гумор, сатира, лірика/Степан Олійник .-Одеса:Астропринт,2018 .-568 с., 4 арк. іл.-200 грн.
Рього Наріта
Дюрарара!!!
2018]
Дюрарара!!!/Рьоґо Наріта ; [пер. із англ. Росава] .-[К.:Міцурукі,2018] .-162 с.-(іл.) .-100 грн.