Віртуальні виставки

Краще один раз побачити

Тематичні покажчики

Ваш провідник у потоках інформації

Попереднє замовлення літератури

Послуга дозволяє отримати необхідні документи без додаткового очікування у відділах бібліотеки. Лише Е-каталог та браузер
Client 1

Нові надходження

****
Ген справедливості
2018]
Ген справедливості:зб. інтерв'ю у програмах "Ген справедливості" та "Протидія насильству в сім'ї" на Громадському радіо (2015-2018)/[упоряд. Н. Кизицька] .-[К.:Компанія ВАІТЕ,2018] .-700 с.-110 грн.
****
ПРОти НАСильства
2018]
ПРОти НАСильства:[збірка/П. Ренкіна та ін.] .-[Вид. 2-ге, допов. та оновлене] .-[К.:ВАІТЕ,2018] .-326 с.-90 грн.
****
Аудиторська діяльність: організаційно-методичні аспекти податкового аудиту
2016
Аудиторська діяльність: організаційно-методичні аспекти податкового аудиту:зб. доповідей науково-практ. семінару, 25 січня 2016 р./Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" [та ін. ; за наук. ред. Н. М. Проскуріної].Вип. 3 .-Запоріжжя:[б. в.],2016 .-112 с.-(табл.) .-Бібліогр. в кінці ст.-75 грн.
****
Актуальні питання обліку: теорія і практика
2015
Актуальні питання обліку: теорія і практика:зб. ст. молодих вчених/Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Каф. обліку та аудиту ; [редкол.: А. В. Череп (голова) та ін.].Вип. 5 .-Запоріжжя:[ЗНУ],2015 .-122 с.-(табл.) .-Бібліогр. в кінці ст.-80 грн.
****
Економічний дискурс
2014
Економічний дискурс:міжнар. збірник наук. праць/М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: Н. В. Семенишена (відп. ред.) та ін.].Вип. 3 .-Львів:[Крок],2014 .-308 с.-(табл.) .-Бібліогр. в кінці ст..Дод. тит. л. англ.-80 грн.
****
Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях
2015
Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях:зб. матеріалів Х Міжнар. науково-практ. конференції/М-во освіти і науки України [та ін. ; ред. А. В. Череп] .-Запоріжжя:[ЗНУ],2015 .-488 с.-Бібліогр. в кінці ст.-90 грн.
Дзюба Т. М., Коваленко О. Г.
Психологія дорослості з основами геронтопсихології
2013
Психологія дорослості з основами геронтопсихології:навч. посібник для внз/за ред. В. Ф. Моргуна .-К.:Слово,2013 .-264 с.-(табл.) .-Бібліогр.: с. 227-244 (195 назв) .-95 грн.
Дороз В. Ф.
Українська мова в діалозі культур
2010
Українська мова в діалозі культур:факультат. курс : навч. посібник .-К.:Ленвіт,2010 .-320 с.-(табл.) .-Бібліогр.: с. 315-317 (58 назв) .-70 грн.
Литвиненко В. А.
Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки
2011
Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки:[навч. посібник]/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка .-Суми:[ПП Кубраков С.Г.],2011 .-144 с.-Бібліогр.: с. 144 .-65 грн.
****
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
2015
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку:І Міжнар. науково-практ. конф. (м. Чернігів, 11 грудня 2015 р.) : тези доповідей/М-во освіти і науки України [та ін. ; відп. за вип. О. О. Сидоренко] .-Чернігів:[Черніг. нац. технол. ун-т],2015 .-248 с.-(табл.) .-Бібліогр. в кінці доповідей .-75 грн.
****
Збірник наукових праць студентської науково-практичної конференції "Актуальні питання обліку, аналізу та аудиту"
2015
Збірник наукових праць студентської науково-практичної конференції "Актуальні питання обліку, аналізу та аудиту":за результатами I туру Всеукр. конкурсу студент. наук. робіт з напряму "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит", 2014-2015 н. р./Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України", Каф. обліку та аудиту ; [редкол.: Н. М. Шмиголь, І. В. Пушкарь, В. Г. Гончарова] .-Запоріжжя:[б. в.],2015 .-160 с.-(табл.) .-Бібліогр. в кінці праць .-90 грн.
****
Облік, аналіз та аудит: інноваційні напрями теоретичних і практичних досліджень
2017
Облік, аналіз та аудит: інноваційні напрями теоретичних і практичних досліджень:зб. матеріалів ІІІ Всеукр. студент. науково-практ. конф.. 20 квітня 2017 року/М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Обліково-економ. фак. ; [редкол.: А. М. Колот та ін.] .-К.:КНЕУ,2017 .-364 с.-Бібліогр. в кінці гл.-90 грн.
Шацька Н. М.
Розвиток україномовної культури вчителя малокомплектної школи
2012
Розвиток україномовної культури вчителя малокомплектної школи:науково-метод. посібник/КЗ "Запорізький обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" ЗОР .-Запоріжжя:Акцент Інвест-Трейд,2012 .-112 с.-Дарчий надпис автора в № 975718 .-39 грн
****
Економічний аналіз в системі управління: теорія і практика
2015
Економічний аналіз в системі управління: теорія і практика:зб. ст. молодих вчених/Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Каф. обліку та аудиту ; [редкол.: А. В. Череп (голова) та ін.].Вип. 5 .-Запоріжжя:[ЗНУ],2015 .-142 с.-(табл.) .-Бібліогр. в кінці ст.-75 грн.
Кун М. А.
Легенди і міфи Стародавньої Греції
2010
Легенди і міфи Стародавньої Греції:для серед. шкільного віку/Микола Кун .-К.:Нац. книжк. проект : [Школа],2010 .-448 с.-Бібліотека шкільної класики,Обов'язкова програма. 8 клас .-65 грн.
****
Корпоративна соціальна відповідальність: сучасні реалії
2016
Корпоративна соціальна відповідальність: сучасні реалії:зб. матеріалів круглого столу/Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Каф. обліку та аудиту ; [редкол.: А. В. Череп (голова), Н. М. Шмиголь, З. П. Урусова].Вип. 2 .-Запоріжжя:[б. в.],2016 .-244 с.-(табл.) .-Бібліогр. в кінці ст.-90 грн.
****
The Ukrainians II. Історії успіху
2016
The Ukrainians II. Історії успіху:20 інтерв'ю про успіх, ініціативу та відповідальність/[упоряд.: Т. Прокопишин, В. Бєглов, І. Березніцька] .-Львів:Вид-во Старого Лева,2016 .-272 с.-(фот.) .-96 грн.
Кіз Д.
Таємнича історія Біллі Міллігана
2016
Таємнича історія Біллі Міллігана:роман/Деніел Кіз ; [пер. з англ. О. Стусенко] .-Х.:Клуб Сімейного Дозвілля,2016 .-512 с.-На обкл.: Світовий Бестселер .-115 грн.
Мустафін М. О.
Цукор. Солодка (може, навіть занадто) історія
2018
Цукор. Солодка (може, навіть занадто) історія/Михайло Мустафін .-К.:Вид. Сілаєва,2018 .-64 с.-(іл.) .-218 грн.
Коробчук П. П.
Священна книга гоповідань
2014
Священна книга гоповідань/Павло Коробчук .-Х.:Фоліо,2014 .-224 с.-70 грн.
****
ДНК
2018
ДНК:роман/С. Жадан [та ін.] ; авт. ідеї: Сергій Жадан, Фоззі .-2-ге вид.-Х.:Клуб Сімейного Дозвілля,2018 .-240 с.-120 грн.
Хіменес-Браво Е.
Перша кулінарна книга
2017]
Перша кулінарна книга:112 рецептів/Ектор Хіменес-Браво .-[К.:Самміт-Книга,2017] .-304 с.-(іл.) .-150 грн.
****
Brasilian cat. Victorian short stories
2010
Brasilian cat. Victorian short stories=[Бразильский кот. Английские новеллы ХІХ века]:[кн. для чтения на англ. яз.]/подгот. текста, коммент. и словарь Е.Г. Тигонен .-СПб.:КАРО,2010 .-288 p.-English classical literature .-978-5-9925-0504-7
Vonnegut K.
Slaughterhouse-five or the children's crusade
2010
Slaughterhouse-five or the children's crusade/подгот. текста, коммент. и слов. Ю. В. Гадаевой .-СПб.:Каро,2010 .-256 p.-English,Modern prose .-978-5-9925-0566-5
Lee H.
To kill a mockingbird
2011
To kill a mockingbird/подгот. текста, коммент. и слов. Е. Г. Тигонен .-СПб.:Каро,2011 .-512 p.-English,Modern prose .-978-5-9925-0617-4
Orwell G.
Animal farm: a fairy story and essay's collection
2014
Animal farm: a fairy story and essay's collection/коммент., зад. и слов. Н. В. Демидовой .-СПб.:Каро,2014 .-256 p.-English modern prose .-078-5-9925-0592-4
Joyce J.
Dubliners
2013
Dubliners/коммент. и слов. Е. Г. Тигонен .-СПб.:Каро,2013 .-320 p.-English,Modern prose .-978-5-9925-0839-0
Patterson J., Paetro M.
Private
2011
Private/James Patterson .-London:Arrow b.,2011 .-482 p.-9780099550068
Carter D. A.
Spring
2016
Spring:a pop-up b.-New York:Abrams Appleseed,2016 .-[12] p.-(ill.) .-978-1-4197-1912-7
Collins W.
The Moonstone
2011
The Moonstone/introd. by G. D. H. a. M. Cole .-London:HarperCollins,2011 .-XXIV, 614 p.-Collins classics .-978-0-00-742025-4