Віртуальні виставки

Краще один раз побачити

Тематичні покажчики

Ваш провідник у потоках інформації

Попереднє замовлення літератури

Послуга дозволяє отримати необхідні документи без додаткового очікування у відділах бібліотеки. Лише Е-каталог та браузер
Client 1

Нові надходження

****
Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
2018
Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського):каталог/НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко] .-К.:[НБУ ім. В. І. Вернадського],2018 .-476 с.-142 грн. 98 к.
Сохань С. В.
Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
2019
Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського/Світлана Сохань ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису.Вип. 1:Акти і документи Михайлівського Золотоверхого монастиря (1522-1785) : археограф. дослідж. : наук. каталог .-К.:[НБУ ім. В.І. Вернадського],2019 .-380 с.-Тит. л.: укр., англ.-123 грн. 80 к.
****
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000-2018]
2019
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000-2018]/НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського ; [відп. ред. В. М. Горовий ; авт. кол.: В. М. Горовий (керівник проекту) та ін.] .-К.:[НБУВ],2019 .-344 с., 12 л. іл.-Бібліогр. в підрядк. прим.-104 грн.
Заєць О. В.
Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
2018
Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського:монографія/Олена Заєць ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського .-К.:[НБУВ],2018 .-240 с.-(іл.) .-Бібліогр.: с. 130-132 (63 назви), 133-139 (108 назв), бібліогр. в підрядк. прим.-80 грн. 69 к.
****
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття Незалежності України (1991-2002)
2019
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття Незалежності України (1991-2002)/НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна, авт. кол.: Т. Д. Антонюк та ін.] .-К.:[НБУ ім. В. І. Вернадського],2019 .-454 с.-135 грн.
****
Віктор Федорович Іваницький (1881-1955)
2018
Віктор Федорович Іваницький (1881-1955):життя, віддане книзі/НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд., наук. ред. Г. І. Ковальчук] .-К.:[НБУ ім. В. І. Вернадського],2018 .-312 с.-Бібліогр.: с. 249-297 .-95 грн.
Ляшко С. М.
Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської академії наук
2018
Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської академії наук:до 100-річчя НАН України/НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біограф. досліджень .-К.:[НБУ ім. В. І. Вернадського],2018 .-532 с.-105 грн. 69 к.
****
Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
2019
Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського:матеріали до бібліогр. (2004-2010)/редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т біограф. досліджень .-К.:[НБУ ім. В. І. Вернадського],2019 .-404 с.-Джерела української біографістики;вип. 4 .-124 грн. 85 к.
****
Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі
2019
Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі:науковий часопис/редкол.: Максим Гон [та ін.] ; міжнародна ред. рада: Карел Беркгоф [та ін.] ; Укр. центр вивчення історії Голокосту.[№] 1 (17) 2019 .-[К.:б. в.],2019 .-192 с.-(іл.) .-Бібліогр. в підрядк. прим..Тит арк., текст: укр., англ.-30 грн.
Половинчак Ю. М.
Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності
2017
Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності:монографія/Юлія Половинчак ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського .-К.:[НБУ України ім. В.І. Вернадського],2017 .-372 с.-Бібліогр.: с. 303- 341 .-83 грн. 80 к.
****
Milion zza oceanu
2018
Milion zza oceanu=A million overseas:amerykanie polskiego pochodzenia w armii USA w czasie Drugiej wojny swiatowej .-Gdansk:Muzeum II woiny swiatowej,2018 .-101 s., 22 s. (Exponaty) .-(il.) .-978-83-65957-10-8.пол. та англ. мовами
Platajs J.
Zbrodnia katynska
2016
Zbrodnia katynska:zeznania swiadkow przed polskimi sadami wojskowymi (1943-1946) .-Gdansk:Muzeum II Swiatowej,2016 .-444 s., 9 kart. (Plany i fotografie) .-(il.) .-978-83-63029-75-3
Panto D., Lukaszun W.
Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941
2018
Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941/red. i korekta N. Maliszewska .-Gdansk:Muzeum II wojny swiatowej,2018 .-144 s.-(il.) .-078-83-65957-06-1
Шупа С.
Падарожа у БНР
2018
Падарожа у БНР:архіуны раман .-[s. l.]:Радые Свабодная Эуропа; Радые Свабода,2018 .-282 с.-Бібліятэка свабоды ХХІ стагодзьдзе .-978-0-929849-30-0
Нестайко В. З.
Найновіші пригоди їжачка Колька Колючки та зайчика Косі Вуханя
2014
Найновіші пригоди їжачка Колька Колючки та зайчика Косі Вуханя:з іл. дітей/Всеволод Нестайко .-Вид. 10-те .-К.:А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,2014 .-160 с.-(іл.) .-120 грн.
Єржабкова Б.
Діалог культур. Україна - Чехія - Німеччина
2011
Діалог культур. Україна - Чехія - Німеччина/Бланка Єржабкова.Кн. 1 .-Наук.-публіц. вид.-Кременчук:Про-Графіка,2011 .-226 с.-160 грн.
****
Союзники і супротивники. Армії сусідів України у XVII столітті
2010
Союзники і супротивники. Армії сусідів України у XVII столітті/С. Кузьмич [та ін.] ; фото О. Мойсеєнко .-[К.]:Наш час,2010 .-80 с.-(іл.) .-Жива історія .-Проект "Українська мілітарна історія" .-140 грн.
Єржабкова Б.
Діалог культур. Україна - Чехія - Німеччина
2011
Діалог культур. Україна - Чехія - Німеччина/Бланка Єржабкова.Кн. 2 .-Наук.-публіц. вид.-Кременчук:Про-Графіка,2011 .-282 с.-160 грн.
Мірчук П.
Нарис історії ОУН, 1920-1939 роки
2019
Нарис історії ОУН, 1920-1939 роки/Петро Мірчук ; Центр дослідж. визвольн. руху .-Репр. 3-го вид.-К.:Адеф-Україна,2019 .-1008 с.-(іл.) .-Бібліогр.: с. 857-898 (701 назва) .-350 грн.
Донцов Д.
Вибрані твори
2016
Вибрані твори:у 10 т./Дмитро Донцов ; [Науково-ідеолог. центр ім. Дмитра Донцова].Т. 10:Твори різних періодів .-Дрогобич ; Львів:Відродження,2016 .-380 с.-120 грн.
Гупало С. Л.
Моя несподівана радість
2017
Моя несподівана радість:поезія/Сергій Гупало .-К.:Укр. пріоритет,2017 .-232 с.-120 грн.
Гупало С. Л.
Люди і трафарети
2018
Люди і трафарети/Сергій Гупало .-К.:Укр. письменник,2018 .-348 с.-140 грн.
Ханімен Г.
З Елеанор Оліфант усе гаразд
2018
З Елеанор Оліфант усе гаразд:роман/Ґейл Ханімен ; [пер. з англ. Т. Заволоко] .-Х.:Клуб Сімейного Дозвілля,2018 .-336 с.-Дод. тит. л.: англ.-160 грн.
Рибалко М.
Марічка і Червоний Король. Останній перелесник
2017
Марічка і Червоний Король. Останній перелесник/Марина Рибалко .-Львів:Вид-во Старого Лева,2017 .-216 с.-Дивовижні світи .-90 грн.
****
Зростаємо Українцями
2017
Зростаємо Українцями/[уклад.: Г. С. Тетельман, К. В. Шаповалова] .-Х.:Юнісофт,2017 .-128 с.-(іл.) .-Енциклопедія для допитливих .-110 грн.
Войтенко О.
У світлі світляків
2019
У світлі світляків/Ольга Войтенко.Кн. 1:На порозі ночі .-Львів:Вид-во Старого Лева,2019 .-176 с.-Наше фентезі .-200 грн.
****
Книга юної леді
2018
Книга юної леді/[уклад. Г. С. Логвінкова] .-Х.:Талант : Юнісофт,2018 .-96 с.-(іл.) .-Енциклопедія для допитливих .-90 грн.
****
Мовна політика та мовна ситуація в Україні
2010
Мовна політика та мовна ситуація в Україні:аналіз і рекомендації/[за ред. Ю. Бестерс-Дільґер] .-2-ге вид.-К.:Києво-Могилянська акад.,2010 .-364 с.-(рис., табл.) .-Бібліогр. в кінці ст..Проект INTAS .-80 грн.
Малярчук Т.
MOX NOX
2018
MOX NOX/Таня Малярчук ; намал. Катя Слонова .-Львів:Вид-во Старого Лева,2018 .-120 с.-(іл.) .-160 грн.
****
Іван Гавдида - творець нової епопеї
2011
Іван Гавдида - творець нової епопеї/ОУН(б), Центр нац. відродження ім. С. Бандери ; [упоряд.: О. Вітвіцький, В. Рог] .-К.:[Укр. видавнича спілка ім. Ю. Липи],2011 .-320 с.-(іл.) .-80 грн.