I. Пріоритетні завдання розвитку бібліотеки у 2009 році
II. Доступ до ресурсів відділів обслуговування
III. Заходи та форми розкриття змісту бібліотечних зібрань
IV. Доступ до інформації через інтернет
V. Доступ до довідкового та інформаційного сервісу
VI. Формування, організація та використання бібліотечного фонду
VII. Розкриття змісту роботи бібліотеки
VIII. Участь у реалізації державної політики у сфері бібліотечної справи.
IX. Шляхи виконання планових завдань бібліотеки у 2008 році
 

І. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ У 2009 РОЦІ:
 
 • позиціонування Бібліотеки у місцевому співтоваристві як важливого соціокультурного інформаційно-освітнього закладу;
 • забезпечення участі у реалізації соціально-економічних, культурних програм і проектів: розвитку культури області, поповнення бібліотечних фондів, розвитку і функціонування української мови, підтримки розвитку національних меншин у Запорізькій області тощо;
 • проведення культурно-освітніх заходів у межах 2009 р. – Року молоді в Україні, значущих загальнодержавних і регіональних подій, ювілейних літературних дат: 70-річчя утворення Запорізької області, 65-річчя визволення України від фашистських окупантів, 195-річчя Т.Г.Шевченка, 200-річчя М.В.Гоголя, 210 річчя О.С.Пушкіна; 190-річчя П.О. Куліша тощо;

Т.Г.Шевченко

М.В.Гоголь

О.С.Пушкін

П.О.Куліш
 
 • формування інформаційної культури, інтересу користувачів до читання, української мови, вітчизняної історії, літератури, мистецтва;
 • забезпечення найбільш повного обліку, зібрання і надання у користування бібліотечних фондів, формування повноцінного регіонального ресурсу;
 • здійснення структурних перетворень бібліотеки, модернізація існуючої матеріально-технічної, ресурсної бази у відповідності до вимог сучасності (створення Дитячої кімнати, підготовка до відкриття відділу інноваційного розвитку та зв’язків з громадськістю, тренінгового центру "Бібліоміст", залу електронних ресурсів);
 • підтримка нормативного фізичного і санітарно-гігієнічного стану, інженерних комунікацій, приміщень бібліотеки, забезпечення охоронної безпеки будівлі.

 

ІI.   ДОСТУП   ДО РЕСУРСІВ ВІДДІЛІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ
№№
П П
Процеси роботи
Виконано у 2008 році
2009 рік
План
Виконано
1
2
3
4
5
2.1
 
 
Кількість користувачів та абонентів МБА:
а) усього за єдиним реєстраційним обліком;
20219
20240
17805
б) усього по відділах обслуговування;
43809
43000
40609
2.2.
 
Кількість відвідувань:
а) за єдиним реєстраційним обліком;
147945
148000
136400
б) загальна кількість по відділах обслуговування;
184635
182000
177780
2.3.
Загальна кількість виданої літератури користувачам та абонентам МБА
1068839
1056000
1103971
2.4.
Середні показники
бібліотечного обслуговування:
 • читаність;
 • відвідуваність;
 • обертаність фонду;
— книгозабезпеченість
 
52,8
9,1
0,7
74,2
 
52,2
9,0
0,7
74,3
 
 
62,0
9,9
0,7
84,6
 

III. ЗАХОДИ ТА ФОРМИ РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗІБРАНЬ

1
2
3
4
5
3.1.
Цикли книжкових виставок
13
12
15
3.2.
Книжкові виставки
156
123
153
3.3.
Літературно-тематичні вечори
4
4
6
3.4.
Наш календар
54
92
92
3.5.
Презентації книг
3
3
5
3.6.
Виставки нових надходжень літератури
50
50
53
3.7.
Художні виставки
6
6
7

 

IV. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

1
2
3
4
5
4.1.
 
 
 
 
Організація роботи Інтернет-центру (IREX):
— кількість місць;
— кількість відвідувань;
— кількість користувачів
— кількість семінарів, занять.
 
9
2731
251
100
 
9
2800
250
10
 
9
2731
120
4
4.2.
Організація роботи Інтернет-центру (LEAP):
— кількість місць;
— кількість користувачів;
— кількість відвідувань.
 
9
776
6078
 
9
700
5000
 
9
743
4061

 

 

 

V. ДОСТУП ДО ДОВІДКОВОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРВІСУ

№№
П П
Процеси роботи
Виконано у 2008 році
2009 рік
План
Виконано
1
2
3
4
5
5.1.
 
Кількість абонентів
бібліографічного інформування.
28
28
30
5.2.
 
Кількість інформаційних
матеріалів
48/236
48/236
61/249
5.3.
Бібліографічні огляди
14
6
12
5.4.
Дні нової книги
24
24
26
5.5.
Тематичні перегляди
7
7
8
5.6.
Рекомендаційні бібліографічні
покажчики та списки:
— кількість назв;
— тираж
 
 
5
610
 
 
5
600
 
 
4
500
5.7.
Письмові бібліографічні довідки
(у т. ч. платні).
74
68
72
5.8.
Віртуальні довідки
122
120
438
5.9.
Дні інформації
5
9
9

 

 

 

VI. ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

 

6.1. Розширення зібрань бібліотечного фонду

1
2
3
4
5
6.1.1.
Надходження документів у т.ч.:
19469
18000
19489
 
— книг, брошур;
7991
8000
9264
 
— журналів, інформвидань;
10082
9550
9618
 
— газет (комплектів);
342
300
432
 
— інших видань;
978
110
47
 
— нетрадиційних носіїв.
76
40
137
6.1.2.
 
Внутрідержавний міжбібліотечний книгообмін:
 
 
 
 
 
— відправлення видань до інших бібліотек;
26765
15000
28245
 
 
— надходження видань із інших бібліотек;
23907
15000
28966
6.1.3.
Основні показники роботи по формуванню та використанню фонду основного зберігання:
 
 
 
 
— прийняття нових видань із відділу бібліотечної обробки літератури і каталогізації;
10874
7000
8191
 
— видача літератури до підсобних фондів структурних підрозділів;
8126
4000
6369
 
— поточна видача літератури за замовленнями користувачів та абонентів МБА
310695
290000
313590
1
2
3
4
5
 
— прийняття із підсобних фондів відділів обслуговування видань, що не користуються широким попитом користувачів
5567
3000
11190
 
6.2. Збереження зібрань бібліотечного фонду
№№
П П
Процеси роботи
Виконано у 2008 році
2009 рік
План
Виконано
1
2
3
4
5
6.2.1.
 
Оправлення, ремонт книг,
газет, журналів.
4771
2300
5600
6.2.2.
Переоблік бібліотечного фонду
169966
6.2.3.
Оцінка фізичного стану зібрань
10000
30000
44416
6.2.4.
 
Кількість нагадувань користувачам – боржникам, абонентам ВМБА.
2236
2500
2718
6.2.5.
Списання видань.
13465
10200
14587
 
6.3.Управління зібраннями бібліотечного фонду
1
2
3
4
5
6.3.1.
Систематизація.
 
48834
35360
52407
6.3.2.
Складання бібліографічного опису.
80379
70500
84538
6.3.3.
 
Розставлення карток у
бібліотечних каталогах і картотеках.
95979
72500
104613

 

VII. РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

7.1. Доступ до ресурсів відділів обслуговування

Сучасні трансформації, що відбуваються у соціокультурній та інформаційній сферах, вимагають нових підходів до організації бібліотечних ресурсів та обслуговування користувачів.

Разом з переосмисленням ролі і місця ОУНБ у суспільстві звітного року колективом уточнювалися функції, завдання щодо задоволення потреб користувачів в інформації.

Протягом 2009 року бібліотечні працівники щодня вирішували проблеми повернення користувачів до бібліотечних послуг та активізації осіб, які тривалий час не відвідували бібліотеку з тим, щоб вони знов звернулися до її ресурсів. На жаль, не все вдалося реалізувати. Так, кількість обслужених користувачів у 2009 році склала 40,6 тис. осіб (при плані – 43,0 тис.), кількість відвідувань – на 12 тисяч менше очікуваного рівня та лише книговидача перевищила плановий показник – 1103,9 тис. примірників видань (проти 1056,0 тис.). Безперечно, на склад та чисельність читацької аудиторії вплинув процес природного скорочення населення в області, у т.ч. тих, хто мешкає у м. Запоріжжя (з 788,7 тис. осіб у 2008 році до 781,1 тис. у 2009 році).

Складним для Бібліотеки по залученню та обслуговуванню користувачів видався період листопада-грудня 2009 року у зв’язку із епідемією грипу та оголошеним у зв’язку із цим в області карантинним станом. Відвідуваність саме у ці місяці подекуди впала до 300 осіб у день (при нормальній роботі Бібліотеки щоденна середня відвідуваність зазвичай складала 600 осіб).

Із-за фінансово-економічної кризи та розбалансування промислового сектору економіки гірше стали використовуватися послуги з обслуговування підприємств та організацій міста за договорами міжбібліотечного абонемента. Всього таких послуг протягом 2009 р. надано на суму 3,5 тис. грн., при цьому вартісні межі угод складали від 22 грн. до 800 грн. на рік.

Забезпеченню всебічного доступу до інформаційних ресурсів сприяло удосконалення структури та модернізація бібліотечного простору, що знаходяться у користуванні відвідувачів Бібліотеки. Насамперед, створення виставкової зали, конференц-зали, українсько-канадського бібліотечного центру, центру з вивчення іноземних мов, двох Інтернет-центрів тощо.

Помітною подією звітного року стало відкриття Дитячої кімнати, у якій батьки мають змогу залишати дітей під час відвідання Бібліотеки на певний час під наглядом бібліотечного персоналу.

Тут для дітей відбувалися показ мультфільмів, читання дитячих книжок, заняття

з іграшками, гральним приладдям. За час існування Дитяча кімната прийняла 40 малюків та провела для них 2 масових заходи.

Оперативному відкритому доступу до інформації сприяли організація різноманітної просвітницької роботи, проведення спеціальних заходів з розкриття книжкових фондів (презентації, книжкові експозиції, виставкові, масові форми популяризації літератури). Зокрема, протягом року більше двохсот заходів відвідало 6 тисяч мешканців та гостей міста.

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек своїм користувачам заклад запропонував нові заохочувальні пропозиції: першим відвідувачам – книга у подарунок, безкоштовний запис до Бібліотеки, а також акцію "Прощення боржників". Завдяки цьому Бібліотеку відвідало біля 1,3 тис. осіб, які змогли скористатися додатковими бібліотечними бонусами.

Як свідчать статистичні дані основним контингентом читальних залів залишається студенство – 46 відс., спеціалісти народного господарства склали – 38 відс., науковці – 5 відс., робітники і службовці – 3 відс., інші – 8 відс.

 

У відділі абонемента також переважає студенство – 46 відс., спеціалісти – 27 відс. та учнів, робітники і службовці – 12 відс. та тих, хто не працює (пенсіонери, безробітні) – 15 відс. За віковим цензом молодь складає майже 73 відс. від загальної кількості користувачів, що відвідували Бібліотеку 2009 року.

 

 

7.2. Заходи та форми розкриття змісту бібліотечних зібрань

Звітного року особлива увага приділялася роботі з молодіжною аудиторією у межах Року молоді в Україні. Оскільки понад 70 відсотків користувачів Бібліотеки – це молоді

(вихованців студії "Чарівниця" та Кам’янського інтернату готуються до Різдвяної виставки)

люди від 14 до 22 років, багато наочних та масових заходів адресувалося саме цій віковій категорії. Серед книжкових експозицій найцікавішими були: "Здорові діти – успішна нація", "Прийдешнім поколінням – чисте довкілля", "Робота з обдарованою молоддю" та інш. Привабливим доповненням до книжкових виставок стали експозиції творчих доробок і робіт юних майстрів школи мистецтв м. Запоріжжя, вихованців студії "Чарівниця" та Кам’янського інтернату, а також картини молодого фотохудожника К.Притули "Пам’ятай, що живеш".

 К.Притула Відкриття виставки К.Притули "Пам’ятай, що живеш"

Визначними літературними подіями запам’яталися відвідувачам Гоголівські читання (спільно з руським товариством), ювілейний вечір "Він належав усьому світові" (До 200 – річчя М.В.Гоголя) та Шевченківські дні у Бібліотеці "Людина з серцем Прометея" (за участі акторів академічного обласного українського музично-драматичного театру імені В.Магара, вихованців центру народної творчості, учнів та викладачів 105 ліцею м. Запоріжжя).

З нагоди 210 річниці від дня народження О.С.Пушкіна члени товариства "Русское движение Украины" у співдружності з Бібліотекою провели літературну зустріч "Пушкін – наше все" із покладанням квітів біля пам’ятника О.С.Пушкіна, розташованого на однойменній площі м. Запоріжжя.

Багаточисельну читацьку громаду збирали творчі зустрічі з сучасними українськими авторами І.Роздобудько, Н.Шевченко, А.Кокотюхою, М.Маліною, М.Іванцовою, які відбувалися у щирій відвертій атмосфері та завершилися автограф-сесією та даруванням книг від авторів "На згадку читачам".

(І.Роздобудько та Н.Шевченко в гостях у Бібліотеки)

Не менш велелюдними видалися зустрічі з нагоди презентацій книг місцевих авторів – Г.Лютого, В.Супруненка, Р.Шиханова, В.Чабаненка та інш., завдяки яким бібліотечний фонд поповнився авторськими виданнями книг, зокрема, "Очерки Северной Таврии", "Керівники міста Запоріжжя", "Незабутнє й незабутні", "Ім’я на мапі" та інш. Більш розгорнуто творчість запорізьких письменників була представлена у одному з розділів книжково-ілюстративної експозиції "Панорама української літератури" у головній виставковій залі Бібліотеки. Тут також про найбільший скарб нашого народу, національну мову, розповідала розгорнута книжкова виставка "Яка чудова українська мова" приурочена до Дня української мови і писемності". Серед матеріалів, які демонструвалися на виставці — репринтні видання "Несторового літопису", книги М.Грушевського, твори великої української трійці Т.Шевченка, І.Франка, Л.Українки. У відкритті книжкової експозиції взяли участь представники місцевих органів влади А.Світлицький, О.Старух, М.Фролов.

У період відпусток відділ абонемента організував цикл літніх читань "Літній відпочинок – з цікавою книгою". Запропоновані виставки детективної літератури, жіночих романів, фантастики мали неабиякий успіх у відвідувачів та отримали позитивний відгук найвимогливішої читацької публіки Бібліотеки.

Подальшого удосконалення та творчого розвитку набули клубні форми роботи з користувачами. До Дня міста флористичний центр "Чарівна квітка" та учасники ландшафтного клубу організували виставку робіт — виробів з квітів, овочів і ягід. Прикрасою виставки стала святкова арка, проходячи через яку відвідувачі ставали щасливішими й здоровішими. Звітного року при відділі технічно-економічної літератури розпочав свою роботу клуб винахідників та раціоналізаторів, а творча група запорізьких акторів, викладачів і учнів міських музичних шкіл постійно збиралися у відділі мистецтв на засідання музичного лекторію "Світ чарівних звуків".

Великим попитом відвідувачів користувалася художня галерея шостого поверху Бібліотеки, де виставлялися вишиті ікони (автори – Н.Шадріна та В.Насадюк), художні картини "Весняний настрій" (автор — С.Ворончихіна) та ювілейна виставка картин відомого запорізького художника — аматора Ю.Краснокутського.

вишиті ікони (автори – Н.Шадріна та В.Насадюк)картини запорізького художника Ю.Краснокутського

 "Весняний настрій" (автор - С.Ворончихіна) Засідання ради ветеранів Великої Вітчизняної війни

До такої знаменної дати як 65-річчя визволення України від фашистських окупантів громадська організація "Жінки за майбутнє України" спільно з ЗОУНБ ім. О.М. Горького організувала зустріч з солдатськими вдовами, за участі міської організації ветеранів війни відбулося вшанування учасників Великої Вітчизняної війни із врученням їм подарунків та проведенням концертної програми аматорів художньої самодіяльності "Пісні воєнних років".

 

7.3. Доступ до довідкового та інформаційного сервісу

Звітного року продовжувала розвиватися віртуальна довідкова служба. До її послуг звернулося 438 користувачів (2008 р. – 122). Характер запитів поділявся за пошуком необхідних джерел та пошуком тем. Основна маса (більше 70 відс.) – це тематичні довідки. За змістом найбільший обсяг замовлень (біля чверті) з проблем економіки, майже порівну надійшло запитань з літературознавства та історичної тематики (по 10 відс.).

Слід зазначити, що у виконанні віртуальних довідок з краєзнавства та іноземних мов брали участь відповідні структурні підрозділи. При цьому довідки краєзнавчої тематики були досить складними, переважно фактографічного спрямування і потребували проведення ретельної пошукової роботи.

У пошуках джерел для віртуальних довідок бібліографами активно використовувалися електронний каталог, традиційні карткові каталоги та систематична картотека статей, а також видання довідково-бібліографічного фонду.

Дещо переформатувалася інформаційна робота у зв’язку із фінансовими труднощами закладів та організацій, які отримували групові інформповідомлення. Зокрема, Запорізький обласний центр зайнятості відмовився від даного виду послуг, натомість 2009 р. розпочато інформування Регіонального екологічного краєзнавчого центру "Сварог" за темою "Україна: європейський вибір" та Запорізького міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді за темами: "Соціально-психологічна робота з сім’ями" та "Соціально – психологічний супровід дітей і підлітків з особливими потребами, девіантною поведінкою. Молодіжні субкультури".

Продовжували отримувати інформацію за визначеними торік темами "Запоріжжя на сторінках центральної преси" (обласна рада народних депутатів) та у вигляді щоквартальних аналітичних оглядів "Бібліографічні ідеї та технології", прес-дайджесту "Український вибір: поклики та перспективи" (центральні бібліотеки ЦБС області).

За рік 28 абонентам за 7 темами було відправлено 49 списків загальним накладом 241 прим. З цією метою інформаційною службою Бібліотеки переглянуто 11494 джерела інформації.

Для споживачів масових форм інформування 2009 року організовано і проведено Днів інформації – 9; Днів нової книги – 26; бібліографічних оглядів – 12; тематичних переглядів літератури – 8.

Великими комплексними заходами пройшли у відділі природничонаукової літератури. День туриста та День екскурсовода для студентів факультету туризму ЗДГУ та слухачів обласних курсів з підготовки спеціалістів у сфері туризму та екскурсій (охоплено 142 відвідувача, для яких підготовлено бібліографічні огляди, перегляди літератури, книжкові виставки, екскурсії).

Цікавими за змістом та пізнавальними за якостями були Дні інформації для учнів коледжу радіоелектронних приладів у відділі технічно-економічної літератури, під час яких вони знайомилися з новими надходженнями літератури, електронними ресурсами, відвідали читальні зали, Інтернет-центр та, врешті, мали змогу записатися до Бібліотеки за пільгових умов (всього біля 40 учасників заходу).

Екскурсія для учнів Матвіївської школи Екскурсія у залі каталогів для студентів першокурсників ВУЗів

Особлива увага приділялася прищепленню бібліотечно-бібліографічної грамотності: проведено бібліотечних уроків – 6, екскурсій по бібліотеці – 12, організовано лекційні заняття для студентів відділення документознавства Запорізького факультету менеджменту і бізнесу Київського державного університету культури.

Протягом звітного року у процесі довідково-бібліографічного обслуговування користувачів надано 21240 усних та 62 письмових довідок. При чергуванні у залі каталогів для пошуку необхідних документів активно використовувався Електронний каталог бібліотеки. До його ресурсів (самостійно чи за допомогою бібліографів) звернулися 422 користувача. Відчутно збільшилася кількість письмових довідок для студентів (до 60 джерел інформації кожна) з метою написання ними наукових робіт.

Значно зменшилися замовлення на письмові довідки економічного та юридичного профілю, проте їхня тематика доволі ускладнилася: "Прогнозування виробничого травматизму методом найменших квадратів", "Механізми формування і забезпечення соціально-орієнтованого управління в трансформаційних умовах", "Завдання та загальні підсумки раундів багатосторонніх торгових переговорів у рамках ГАТТ" тощо.

Як і у попередній рік, вагому кількість довідок було зроблено для студентів журфаку, а також психології і соціології ЗДУ.

В інформсписках поряд з книжковою продукцією, статтями з періодичних видань пропагувалися електронні ресурси Інтернет-центрів з посиланням на конкретні веб-сайти мережі.

Звітного року активна робота проводилася з удосконаленням довідково-бібліографічного апарату Бібліотеки. З метою поповнення ДБА переглянуто 12488 періодичних видань, 140 тематичних збірників, зроблено біля 30 тис. бібліографічних описів, засистематизовано біля 40 тис. карток, розставлено у систематичній картотеці статей більше 35 тисяч каталожних карток. Виділено 177 нових роздільників, у т.ч. за актуальними тематичними рубриками: "Вибори Президента – 2010", "Електронний уряд", "Банківські колектори", "Волонтерство. Продовжувалася робота з підтримки корпоративної електронної мережі: від бібліотек – учасниць нами отримано – 563 електронних записів, відправлено – 428.

 

 

7.4 Формування, організація та збереження бібліотечних зібрань

Комплектування бібліотечного фонду звітного року здійснювалося згідно

відповідної Програми та профінансовано обласним бюджетом в розмірі 1039,0 тис. грн. Постійне зростання цін на друковану продукцію негативно відбивалося на вибірковому придбанні літератури та заважало найбільш повному забезпеченню користувачів потрібними виданнями. 2009 року до Бібліотечного фонду надійшло 19489 прим. нових видань (2008 р. – 19469 прим.), з них книг 9264 прим., газет і журналів – 10 тис. примірників – це майже на рівні 2008 р. (при середній вартості видання – 53 грн.). Слід зазначити, що серед отриманих нових видань лише 28 відсотків дублетних книг, інші – у єдиному примірникові, тобто надійшли до Бібліотеки уперше.

Основним джерелом нових надходжень є передплата періодичних видань (постачальники: ТОВ "НВП "Ідея", ТОВ "Фірма "Періодика") та книготорговельні організації ("Альфа-прес", "Проспект-прес", "Лекто’С", "Костанта", "Кондор" тощо).

Дедалі більш престижним для видавців, виробників та авторів стає презентування Бібліотеці своїх видань (всього отримано в дарунок 3400 прим.). Серед найбільш активних дарувальників — авторів 2009 р. – Г.І.Лютий (30 прим.), М.Литовченко (80 прим.), Н.І.Циганкова-Данилова (50 прим.), С.Шевчук (30 прим.) та організації: Регіональна місія Агентства США, Всеукраїнський татарський центр України, Запорізький центр "Діанетика", Центр захисту культурної спадщини, комп’ютерний інформаційно-видавничий центр та інш.

Удвічі зросла кількість обов’язкового примірника видань – 2009 р. і фонд бібліотеки поповнився 534 прим. місцевої книги. Стимулюючим фактором у цьому напрямку стало проведення дослідження "Стан та перспективи удосконалення системи отримання обов’язкового примірника документів", за висновками якого визнано важливість даного виду надходження літератури та необхідність удосконалення подальшої системи його отримання/.

Чільне місце у роботі з основним фондом книгозберігання протягом звітного року займали питання правильного розміщення, зберігання, вивільнення та ущільнення площ, що дозволило прийняти на постійне зберігання у відділ книгосховища 3172 прим. книг та 8018 прим. періодичних видань.

Серйозна робота проводилася з вивчення фізичного стану підсобних фондів структурних підрозділів, особливо у відділах абонементу, читальних залів, основного книгосховища. З цією метою було переглянуто 34 тисячі друкованих видань, з яких передано до депозитарію 4266 прим., відібрано до обмінно-резервного фонду – 658 прим., списано застарілих, зношених видань – 2189 прим., відремонтовано – 2067 прим. видань.

В умовах розбалансованої державної системи книгопостачання гостро постає питання збереження бібліотечних зібрань. Зберегти книжки допомагає частковий (дрібний) самостійний ремонт бібліотечними працівниками, та відновлення у палітурній майстерні (всього – 5600 прим. видань).

Активним попитом у читачів користувалися ретроспективні дублетні видання обмінно-резервного фонду, які були відібрані на реалізацію: всього 500 прим. видань на загальну суму 2 тис. грн.

/ Детальніше дивитися розділ 8.2. "Науково-дослідна робота".

 

 

VIІI. Участь у реалізації державної політики у сфері бібліотечної справи.

 

8.1 Основні показники науково-дослідної та науково-методичної роботи

 

№№
ПП
Обсяг та зміст роботи
2009 рік
План
Виконано
1
2
3
4
8.1.1
Організація досліджень.
5
5
8.1.2
Науково-методичні, методично-бібліографічні та інші матеріали.
9
9
8.1.3
Заходи системи професійної безперервної освіти бібліотечного персоналу області.
3
3
8.1.4
Експертно-діагностичний аналіз діяльності бібліотек регіону.
31
31
 

8.2. Науково-дослідна робота

 

Протягом 2009 року в рамках всеукраїнського дослідження «Розподіл у регіонах книг, отриманих за Державною програмою розвитку та функціонування української мови на 2004-2010 роки» здійснювалося вивчення відповідних регіональних аспектів зазначеної теми. Мету дослідження склав аналіз стану ефективності реалізації завдань Державної програми у частині поповнення фондів регіональних публічних бібліотек творами національної та світової художньої літератури, довідковими, науково-популярними виданнями з різних галузей знань, виявлення недоліків щодо розповсюдження видань у бібліотечних мережах області та розробка пропозицій щодо їх усунення.

Об’єкт дослідження становив масив книг, отриманих публічними бібліотеками Запорізької області за Державною програмою. Предмет вивчення – місцеві механізми і алгоритм розповсюдження цих книг; їхнє використання, як показник відповідності читацьким інтересам.

Базами дослідження стали: Комунальний заклад «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М. Горького» Запорізької обласної ради і публічні бібліотеки краю.

Вирішення завдань дослідження обумовило системний аналіз облікових документів (рознарядок, накладних, інвентарних та сумарних книг, каталогів бібліотек), технології розподілу книг в центральних бібліотеках регіону, складання аналітичних матеріалів.

Моделі розподілу книг для бібліотек області, міста, району передбачали урахування кількості закладів, їхній статус і спеціалізацію, кількості користувачів, обсяги бюджетного фінансування тощо. Слід відзначити, що для переважної більшості публічних книгозбірень області книги, отримані за Державною програмою, складають 70-90 відс. від загальної кількості нових надходжень. Персонал бібліотечних закладів області здійснює цілеспрямовану популяризацію видань, отриманих за Державною програмою розвитку та функціонування української мови через систему відповідних заходів — оглядів нових надходжень у засобах масової інформації, книжкових виставок та переглядів, Днів інформації, обговорень та ін.

Отримання книг за Державною програмою, безумовно, сприяло задоволенню читацького попиту. Особливо вдалими були серії книг з питань мовознавства, історії України, образотворчого мистецтва. В ході дослідження встановлено також перелік видань, які мали чітко окреслену краєзнавчу спрямованість, не відповідну особливостям запорізького краю. Крім цього, до розподілу пропонувалися невиправдано високі за вартістю книги, а також документи, сумнівні за оцінками суспільної моралі.

Підсумки дослідження свідчать про необхідність розроблення нової Державної цільової національно-культурної програми розвитку і функціонування української мови на 2011-2015 роки, яка дозволить не тільки врахувати недоліки діючої до 2010 року, але й дасть змогу забезпечити виконання нових завдань, визначених державною політикою як пріоритетні.

  Відповідно до плану протягом 2009 р. проведено регіональне дослідження «Стан та перспективи удосконалення системи отримання обов'язкового примірника видань документів, що виготовляються (в тому числі публікуються) на території Запорізької області». Мета дослідження: вивчити шляхи і складові механізму реалізації відповідного Закону України на території Запорізької області. Основні завдання: визначити структуру і обсяги книговидавничої діяльності в регіоні за період 2007 – 2008 рр., особливості державного управління галуззю, моніторинг системи контролю отримання обов'язкового примірника документів та рівня адекватності відповідних надходжень до фонду ЗОУНБ. Методика першого етапу дослідження передбачала вивчення структури і обсягів книговидавничої діяльності у м. Запоріжжя.

В ході дослідження встановлено, що основним законодавчим актом, який регламентує відповідну діяльність, є Закон України вiд 09.04.1999 № 595-XIV “Про обов'язковий примірник документів”.

Слід зазначити, що за роки незалежності ринок книговидавничих послуг набув стрімкого розвитку, зокрема у Запоріжжі з’явилася значна кількість невеликих приватних видавництв, які друкували книги, брошури, рекламну продукцію. Згодом ситуація стабілізувалася і сьогодні у м. Запоріжжі діють близько 20 книговидавничих підприємств, провідним напрямком яких є саме видавнича діяльність. Це, передусім, “Дике поле”, “Тандем У”, “АА Тандем”, “Тандем Арт-студія”, ООО “Просвіта”, “Дніпровський металург”, “Мотор Січ”, ООО “Прем'єр”, “Поліграф”, “Розбудова”, “Липс”, “Золоті сторінки Запоріжжя” та інші. Крім цього, активну книговидавничу діяльність здійснюють запорізькі вищі навчальні заклади (ЗНУ, ЗНТУ, КПУ, ЗЮІ, ЗДІА), ЗЦНТІ.

Аналіз надходжень у бібліотечні фонди документів, виготовлених на території м. Запоріжжя свідчить про стабільність їх обсягів протягом останніх трьох років – близько 250 прим. книг щорічно, 6-8 назв місцевих журналів і понад 100 комплектів газет.

За галузями знань документи розподілилися наступним чином: 19,3% складали документи з питань педагогіки, 14,9% — художня література, 13,3% — історична, 12,9% – технічна, по 7,2% — видання з проблем економіки та універсально-довідкові, 6,8% – з правових питань, 6,0% — суспільно-політична література, 5,6% — документи з питань культури, 5,2% природничонаукова література і 1,6% — сільськогосподарська.

Отже, у загальній кількості надходжень обов’язкового примірника переважає педагогічна література (навчальні та методичні посібники для студентів вищих навчальних закладів). Це підтверджує провідне місце вузів серед книговидавничих організацій. Значну ділову активність демонструють також видавництва «Просвіта», «Тандем У», «Дике поле», «Липс».

Незважаючи на те, що з часу прийняття Верховною Радою України Закону «Про обов’язковий примірник документів» минуло вже десять років запорізькі видавництва і типографії продовжують його ігнорувати або свідомо, або через незнання факту його існування.

На жаль, здійснити вичерпний моніторинг адекватності видавничої продукції запорізьких підприємств і надходжень обов'язкового безоплатного примірника до бібліотечних фондів не було можливості, оскільки бібліотека не має доступу до відповідної інформації книговидавництв. Проте приклад надходжень видавничої продукції Запорізького національного університету — найбільш відкритої системи, свідчить про критичну обмеженість відповідних надходжень: лише 26% із 100 найменувань опублікованих у 2008 році викладачами ЗНУ монографій, підручників та навчальних посібників представлені у фондах нашої бібліотеки. Є лакуни і серед документів виданих іншими запорізькими видавництвами. Так, поміж видавничої продукції кожного запорізького книговидавничого підприємства в ході дослідження знайдено від 2 до 15 назв документів, які не було передано до ЗОУНБ. Одночасно, в процесі збору і накопичення відповідної статистичної інформації, безпосередніх контактів із персоналом запорізьких видавництв було отримано понад 180 примірників місцевих видань.

Підсумки дослідження свідчать про те, що надходження обов’язкового примірника документів є ефективним джерелом комплектування бібліотечного фонду, яке сприяє розвитку краєзнавчих ресурсів бібліотеки і забезпечує економію фінансових коштів.

Разом з цим в ході дослідження встановлено, що законодавча база, яка визначає порядок надходження у бібліотечні заклади обов’язкового примірника друку, потребує вдосконалення. Зокрема, це стосується визначення чітких термінів доставки відповідних документів, надання книговидавничим підприємствам пільг у використанні поштових послуг під час виконання своїх обов’язків, закріплення у договорах з типографіями обов’язків з надання бібліотекам безоплатного примірника замовленої для тиражування продукції. Крім цього, є необхідним забезпечення безкоштовного доступу ОУНБ до БД Книжкової палати України, яка містить інформацію щодо поточної регіональної книговидавничої продукції, законодавчого закріплення відповідних функцій КП України.

Потребує удосконалення внутрібібліотечна система отримання обов'язкового примірника документів, що виготовляються на території м. Запоріжжя, а саме: налагодження дієвих взаємовигідних партнерських стосунків із книговидавничими підприємствами Запоріжжя, формування механізму реєстрації інформації щодо діяльності видавництв і типографій регіону в т.ч. вивчення відповідних ресурсів Інтернету, обліку надходжень обов'язкового безоплатного примірника, моніторинг отримання, організація і презентація громадськості та ЗМІ щорічної виставки книговидавничої продукції запорізьких підприємств.

Вивчення регіональних сегментів надходження обов'язкового безоплатного примірника книговидавничої продукції у фонди бібліотеки через необхідність розробки спеціальної програми і методики обумовлює необхідність другого етапу дослідження у наступному році.

(друга сесія директорів ЦБС з обговорення стану та перспектив розвитку сільських бібліотек)

(друга сесія директорів ЦБС з обговорення стану та перспектив розвитку сільських бібліотек)

Звітного року завершилося регіональне дослідження «Стан та перспективи розвитку мережі сільських публічних бібліотек регіону». Його підсумки обговорювалися на засіданні колегії управління культури і туризму Запорізької облдержадміністрації, форумі працівників сільських книгозбірень – переможців конкурсу на кращу сільську бібліотеку.

Напрями удосконалення бібліотечного обслуговування жителів області були визначені у наказах управління культури і туризму Запорізької облдержадміністрації «Про проблеми збереження та перспективи розвитку бібліотечної мережі області» (№ 333 від 29.10.2009), «Про організацію виконання обласного плану заходів розвитку бібліотечної справи на період до 2010 року» (№ 352 від 19.11.2009 р.), у яких також передбачається реалізація комплексу заходів щодо моніторингу стану та перспектив розвитку бібліотечної мережі, підкреслюється необхідність дотримання мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України № 510 від 30.05.1997 та № 1061 від 30.09.2009, фінансування проектів поліпшення матеріальної бази бібліотечних закладів, розвиток нестаціонарного бібліотечного обслуговування, забезпечення реалізації регіональних програм поповнення бібліотечних фондів на наступні роки.

Черговий етап регіонального дослідження «Історія бібліотечної справи на Запоріжжі» містив аналіз особливостей становлення і розвитку функцій публічних бібліотек у системі формування толерантної міжетнічної взаємодії населення регіону, підготовку відповідних аналітичних матеріалів до публікації у збірнику „Бібліотечне краєзнавство”, вивчення історії структурних підрозділів КЗ «ЗОУНБ імені О.М. Горького» ЗОР (абонементу, інформаційно-бібліографічного відділу), формування досьє спогадів ветеранів бібліотечної справи, користувачів ОУНБ. Підсумки дослідження репрезентовано на краєзнавчих читаннях (м.Оріхів).

Минулорічне соціологічне опитування користувачів бібліотеки стосувалося визначення оптимального режиму обслуговування відвідувачів структурними підрозділами ОУНБ. В ході анкетування 50% респондентів (із 300 опитаних) позитивно оцінили діючий графік роботи, друга половина висловила побажання продовжити обслуговування читачів до 20 год., а вихідний день перенести на понеділок. Пропозиції користувачів обговорюються персоналом і адміністрацією закладу.

Протягом 2009 року продовжувалося наукове опрацювання рідкісних книг і формування записів до електронного каталогу рідкісних і цінних видань України, загальна кількість записів становила у цей період – 254. У минулому році опублікована остання редакція другого випуску бібліографічного покажчика «Журнал «Киевская старина» у фондах Запорізької ОУНБ імені О.М. Горького» (публікації 1901-1905 рр.) з передмовою кандидата історичних наук, викладача кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету Н. Швайби.

 

8.3. Науково-методична робота

Регіональна політика в галузі бібліотечної справи сприяла удосконаленню системи бібліотечного обслуговування, здатної забезпечити в сучасних умовах максимально швидкий, широкий і вільний доступ до інформації, стабільне функціонування мережі публічних бібліотек, передусім у сільській місцевості.

Бібліотечні заклади області, як і у попередні роки, виступали гарантами збереження і розвитку культурного надбання регіону. Зміни форматів методичного забезпечення бібліотечної діяльності у звітний період обумовлювалися змінами соціокультурних норм суспільної взаємодії.

Фахівцями бібліотеки розроблялися проекти документів для розгляду на засіданнях колегії управління культури і туризму облдержадміністрації: «Підсумки діяльності публічних бібліотек області за 2008 рік», «Проблеми збереження та перспективи розвитку бібліотечної мережі області», «Про підсумки конкурсу на кращу сільську бібліотеку».

За дорученням управління культури і туризму облдержадміністрації узагальнено статистичні дані, які містили інформацію про роботу бібліотечних установ у 2008 році для подання до облстатуправління. Загальна кількість оброблених таблиць становить понад 50 одиниць. Крім того проаналізовано статистичні дані щодо бібліо­течно-інформаційних ресурсів регіону, які представлено у збірнику «Основні показники діяльності бібліотек за 2008 рік». Даний збірник містить абсолютні, середні та рейтингові показники роботи бібліотек

За підсумками 2009 року бібліотечна мережа скоротилась на одну бібліотеку і на 01.01.2010 складає 512 закладів, кількість користувачів становить 556, 4 тис. осіб, видача документів перевищила 12 млн 304 тис. примірників, число відвідувань публічних книгозбірень сягає 3 млн 917 тис.

Протягом року значна увага приділялася вирішенню проблем модернізації бібліотечних закладів. Слід відзначити, що у порівнянні з 2008 р. кількість комп'ютерів у бібліотеках збільшилась на 22 одиниці. Фактично, тільки у чотирьох бібліотечних мережах області (Новомиколаївського, Розівського, Велико-Білозерського і Бердянського районів) відсутнє комп'ютерне обладнання. Зросла і кількість бібліотек, які мають доступ до Інтернету. Їх число нині складає 16, в т. ч. — 9 центральних районних бібліотек.

Приємною подією для всіх стало отримання Токмацькою центральною міською бібліотекою гранту посольства США на відкриття безкоштовного для громадян центру Інтернету за програмою "Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)". У минулому році проведена значна за обсягами підготовча робота (консультації, виїзди, семінарські заняття, рекомендації тощо) з метою участі наших книгозбірень у Програмі «Бібліоміст», яка реалізується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у рамках партнерства з Фундацією Білла та Мелінди Гейтс, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерством культури і туризму України. Перемогу у першому турі конкурсу з організації нових бібліотечних послуг з використанням доступу до Інтернету за програмою «Бібліоміст» отримали шість бібліотек (на чолі з центральною) Запорізької міської бібліотечної системи для дітей.

Опікування проблемами місцевої громади і зміцнення партнерських взаємовідносин з численними громадськими спільнотами обумовили значну увагу бібліотечних працівників до запровадження змін в організації бібліотечного простору. Це не тільки 19 відремонтованих бібліотек, але й нові структурні підрозділи, нові форми бібліотечних заходів, дизайнерські рішення в т.ч. і ландшафтний дизайн. Так, у минулому році в структурі центральних бібліотек Оріхівського, Приазовського, Кам'янка-Дніпровського районів з’явилися обладнані АРМ бібліотекарів та користувачів, зовнішнє середовище Куйбишевської центральної бібліотеки прикрасив фонтан, паркова зона. Інноваційним пошукам сприяли заходи в рамках засідання обласного клубу директорів ЦБС «Економічні проблеми менеджменту», методичний моніторинг роботи книгозбірень з питань формування їхнього позитивного іміджу, взаємодії із місцевими громадами, ресурсно-орієнтований аналіз діяльності закладів.

До творчості бібліотекарів надихали визначні події суспільного життя — святкування 200-річного ювілею М.В. Гоголя, відзначення Року вшанування пам'яті жертв Голодоморів, знаменних дат в історії країни, 70-річчя утворення Запорізької області. Методична служба ОУНБ своєчасно направляла відповідні методичні матеріали на допомогу своїм колегам. Креативні заходи бібліотекарів Мелітопольського, Оріхівського, Приазовського, Приморського, Якимівського районів завжди були резонансними подіями в житті місцевих громад. Досвід працівників цих та інших бібліотек краю висвітлювався під час краєзнавчих читань «Бібліотечне краєзнавство: регіональний аспект толерантної міжетнічної взаємодії громади». Про зростання рейтингового статусу книгозбірень свідчить і збільшення показників відвідування їх масових заходів (з 397 тис. у 2008 році до 417 тис. у 2009 році).

Знаковою подією 2009 року став підсумковий етап обласного конкурсу «Краща сільська бібліотека» і форум його регіональних фіналістів. У конкурсі брали участь 385 публічних книгозбірень. Бібліотека багатолика, як кажуть, «і швець, і жнець…». Свої досягнення сільські колеги показали у стендових презентаціях, виступах, обговореннях. Перше місце в конкурсі посіла В’ячеславська сільська бібліотека Приморського району, яку очолює  Чернєва Марія Федорівна. Протягом урочистостей відбулося також вручення нагород – дипломів, цінних подарунків і грошових премій.

 

Віддаючи належне бібліотечним працівникам, одночасно, необхідно підкреслити наявність суттєвих проблем в організації бібліотечного обслуговування населення області, які потребують системного вирішення. Так, незважаючи на деяке підвищення обсягів книжкових надходжень, їх кількість не перевищує 170 прим. на одну бібліотеку, суспільні фонди продовжують втрачати привабливість для читачів. Змінити становище на краще, досягти більш повного розкриття контенту бібліотечних зібрань був покликаний обласний семінар-практикум для завідуючих відділами комплектування і обробки документів «Сучасні тенденції наукової обробки документного ресурсу бібліотеки», а також удосконалення алгоритму розподілу 25,3 тис. видань, отриманих за Державною програмою розвитку та функціонування української мови на 2004-2010 роки.

Болючою проблемою, як і раніше, залишаються процеси децентралізації, які відбуваються в області. Вони повинні перебувати під чітким контролем керівників галузі культури і туризму, місцевих держадміністрацій за дотриманням відповідних правових норм, наслідками для користувачів і персоналу. Скорочення досвідчених бібліотечних кадрів (бібліографів, комплектаторів та ін.), яке супроводжує децентралізацію, може негативно вплинути на подальшу модернізацію бібліотечних закладів, оскільки інформатизація бібліотечної галузі передбачає значні інвестиції не тільки в обладнання, але й для залучення нових фахівців, розширення обсягів роботи персоналу бібліотек. Саме ці питання обговорювалися з керівниками галузі і місцевих держадміністрацій під час вивчення стану бібліотечного обслуговування регіону працівниками методичної служби ОУНБ, висвітлювалися на сторінках інформаційного бюлетеня клубу директорів ЦБС „КлубОК”.

У 2009 році здійснювався методичний моніторинг ЦБС. Відповідно до плану проведено експертно-діагностичний аналіз діяльності публічних бібліотек Куйбишевського району, здійснено 30 тематичних виїздів, в ході яких відвідано 70 бібліотек. Під час ознайомлення зі станом бібліотечного обслуговування населення надавалася консультаційна допомога з питань бібліотечного менеджменту, формування іміджу бібліотек, інформатизації закладів, краєзнавчої роботи, обслуговування потреб місцевої громади, формування регіональних фондів, популяризації сучасної української літератури, професійного навчання та ін.

 

 

ІХ. ШЛЯХИ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ЗАВДАНЬ БІБЛІОТЕКИ У 2008 РОЦІ

 

9.1. Фінансова діяльність

 

п/п
Показники фінансової діяльності
Виконання у
2008 році
Затверджено кошторисом
на 2009 рік
Надійшло коштів
у 2009 році
1
2
3
4
5
1.
Всього доходів і видатків ( у тис. грн.), у т.ч.:
4623,4
5398,0
5244,0
 
— надходження і видатки із загального фонду бюджету
4338,4
5080,2
4928,0
 
— надходження і видатки із спеціального фонду бюджету
171,1
195,4
193,4
 
— надходження і видатки із інших джерел власних надходжень, із них:
113,6
122,4
122,4
 
а) видатки на оплату праці персоналу
1876,4
3036,1
3033,8
 
б) видатки на передплату періодичних видань
605,0
665,0
665,0
 
в) капітальні видатки, в т.ч.:
679,7
485,3
485,3
 
— видатки на розширення бібліотечних зібрань
679,7
485,3
485,3
 
— видатки на капітальний ремонт
140,0
10,5
10,5
 
— видатки на придбання обладнання довгострокового користування
109,7
13,5
13,5
 

Діяльність Бібліотеки як бюджетного закладу, створеного для досягнення культурно-освітніх, інформаційних, наукових цілей, задоволення духовних потреб населення, досягнення суспільних благ, фінансувалася із обласного бюджету на основі кошторису доходів і витрат. Структуру і джерела формування фінансових ресурсів (всього 5244,0 тис. грн.) складали: цільове фінансування із обласного бюджету (4928,0 тис. грн.), надходження від надання додаткових (сервісних) послуг користувачам і передачі в оренду незначних площ (біля 300 м2) тимчасово вільних приміщень (193,6 тис. грн.) та благодійні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб (122,4 тис. грн.). Облік доходів і витрат проводився у відповідності до існуючого в Україні порядку та інструкцій. Кошторисні витрати здійснювалися згідно кодів економічної класифікації і спрямовувалися, передусім, на оплату праці персоналу, в т.ч. і виплату законодавчовстановлених надбавок, доплат і компенсаційних виплат (57,8% від загальних надходжень), реалізацією обласної Програми поповнення бібліотечних фондів на 2006-2010 роки (21,9%), а також на оплату в повному обсязі енергоносіїв та комунальних послуг (9,5%), виконання часткового поточного та капітальних ремонтів (2,1%), придбання обладнання і предметів довгострокового користування (0,3%). Поглиблення економічної кризи в країні, зростання соціальної нестабільності, епідеміологічна ситуація кінця 2009 року, на жаль, негативно позначилися на отриманні закладом додаткових джерел для підтримки, збереження і розвитку ресурсного потенціалу. Частка власних надходжень хоча дещо і зросла порівняно з 2008 роком (з 2,5% до 3,7%), але інформаційні процеси їх зневілювали. Всього за рік до бюджету Бібліотеки додатково надійшло 316,0 тис. грн., із них 193,1 тис. грн. складають доходи від надання додаткових (сервісних) послуг користувачам і оренди тимчасово вільних приміщень, 122,4 тис. грн. – інвестиції фізичних і юридичних осіб.

Позабюджетні доходи спрямовувалися на поточні видатки, пов’язанні із матеріальним заохоченням співробітників, придбанням предметів постачання, оплатою окремих послуг, зокрема, енергоносіїв, укріпленням технічного парку ПЕОМ, оновленням інтер’єру, поліпшенням привабливості бібліотеки для користувачів, поповненням документного ресурсу книгозбірні..

 

9.2. Управління майном Бібліотеки

Процес управління майном Бібліотеки, закріпленого на праві оперативного управління, здійснювався у межах, встановлених діючим законодавством України та у відповідності до статутних функцій закладу.

У відповідності до вимог нормативно-правових актів Бібліотека звітного року отримала технічний паспорт БТІ та свідоцтво на право власності на нерухоме майно, оригінали яких передано до управління з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату Запорізької обласної ради.

Забезпечення ефективного використання переданого майна, відображеного у балансі закладу (загальна вартість основних засобів, матеріальних активів, бібліотечних фондів на 01.01.2010 складає 15 млн. 909,2 тис. грн.) досягалося шляхом суворого дотримання цільового призначення, недопущення погіршення технічного стану, здійснення поточних ремонтів. Основними джерелами формування майна Бібліотеки були: регулярні надходження із обласного бюджету згідно затвердженого кошторису, доходи, отримані від надання сервісних (додаткових) послуг, безплатні і благодійні пожертви, фізичних і юридичних осіб, плата за оренду тимчасово вільних приміщень, зданих на конкурсній основі(ТОВ "Фірма Константа – і, ЛТД", ТОВ "Лекто’С,ЛТД", приватні підприємці О.Клімова та Г.Чередніченко). З метою недопущення погіршення технічного стану майна здійснено поточний ремонт частини труб водопостачання, електропроводки приміщень тренінгового центра, відділу зведеного статистичного обліку і контролю, дитячої кімнати, інструктора по кадрах, м’яких меблів на загальну суму 103,5 тис. грн., придбано спеціальних меблів (аудиторні столи, кафедри видачі літератури, виставкові стенди, стільці) на суму 112,7 тис. грн. Всі ресурси і послуги придбавалися згідно попередніх угод безпосередньо у виробників, організацій матеріально-технічного постачання, приватних підприємців.

Особлива увага приділялася налагодженню дієвого контролю за додержанням КЗ бюджетного-фінансової дисципліни; розрахунків з постачальниками та виконавцями послуг; нарахуванням заробітної плати та її виплатою. Бібліотека своєчасно проводила звірки дебіторської і кредиторської заборгованості, інвентаризації засобів і майна, надавала інформацію про свою діяльність засновнику, казначейству, органам державної статистики, податковій службі та іншим особам у відповідності до законодавства України.

 

9.3. Організація охорони праці

В системі заходів Бібліотеки, спрямованих на забезпечення конституційного права персоналу, відвідувачів на охорону їх життя, здоров’я в процесі трудової діяльності та доступу до регіонального бібліотечно-бібліографічного ресурсу, першочергова увага приділялася проблемам управління охороною праці шляхом розробки нормативно-регламентуючої документації відповідальною особою (інженер І категорії з ТБ і ОП), контролю за дотриманням вимог охорони праці у закладі, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів, поліпшенню умов праці. Серед запланованих і профінансованих звітного року заходів – страхування від нещасних випадків на виробництві водія, автомашини, членів ДПД (5 осіб), організація навчання за 40-годинною програмою "Загальний курс охорони праці" в КП "НККЖКГ" ЗОР 4-ьох співробітників (головний інженер, інженер з ТБ і ОП, голова ПК, інженер-енергетик), поповнення аптечок структурних підрозділів медикаментами первинної допомоги, забезпечення (згідно затверджених норм) відповідних категорій працівників спецодягом, миючими та іншими дезинфікуючими засобами індивідуального захисту, організація техогляду транспорту, придбання жалюзі, вентиляторів(на суму 20,3 тис. грн.).

Значна увага приділялася своєчасному усуненню небезпечних і шкідливих для здоров’я факторів, виявлених в ході перевірок органами Держнагляду за охороною праці, санітарно-епідеміологічною, екологічною службами. Лабораторно-інструментальні заміри хімічних факторів, освітлення, шуму, повітря у закритих приміщеннях окремих підрозділів підтвердили відповідність названих параметрів існуючим стандартам.

Питання охорони праці і техніки безпеки регулювалися у ході підготовки Колективного договору на 2010-2011 рр. між адміністрацією і профспілковим комітетом.

В закладі вчасно проводилися розслідування і облік нещасних випадків (всього їх сталося 6) по дорозі працівників з роботи.

Суттєвий комплекс робіт було здійснено щодо профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань у зв’язку з оголошеною у листопаді епідемією. Зокрема, у закладі 3 тижні діяв обов’язковий масочний режим для співробітників, із марлі (500м), виданої Жовтневою райдержадміністрацією додатково виготовлено марлеві пов’язки для всіх працюючих, систематично здійснювалося вологе прибирання приміщень із застосуванням деззасобів.

 

 

9.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

Відповідно до плану 2009 року основна увага приділялася розвитку мережевих технологій, формуванню і використанню електронних ресурсів.

Зокрема, протягом року, було вжито заходів щодо розвитку локальних комп’ютерних мереж: здійснювався монтаж кабельної системи у сегментах контролю, відділів обробки документів і організації каталогів, документів з питань мистецтва, налагодження автоматизованих робочих місць і сервісних програм та відповідних модулів прикладного програмного забезпечення „УФД/Бібліотека” («Каталогізація документів», «Обслуговування користувачів»), складено схему основної ЛМ з пропозиціями її розвитку, придбано два комп’ютери і 10 LCD-моніторів, відбувалося технічне супроводження з проведенням систематичних профілактичних робіт, поточний ремонт комп’ютерної техніки. Крім цього було створено програму для обміну повідомленнями у ЛКМ.

Стале функціонування п’яти комп’ютерних мереж забезпечувала політика розмежування доступу і безпеки інформаційних ресурсів, регулярне резервне копіювання баз даних, корекція можливостей доступу до окремих сегментів мережі, навчання працівників.

Протягом року здійснювався контроль за процесами поповнення оперативних, бібліографічних БД, забезпечення їх актуалізації. Так, БД «Електронний каталог» збільшилася на 44 тис. і становить на 01.01.2010 р. 245 тис. записів, БД «Користувачі ЗОУНБ» складає 53,8 тис. (кількість записів 2009 р. дорівнювала 17, 8 тис.); у БД порталу «Запоріжжя» внесено 210 записів.

З метою оптимізації розміщення інформаційних ресурсів, удосконалення пошукових можливостей протягом року здійснювалась робота з аудиту і оновлення веб-сайту бібліотеки, яка завершилася у грудні публікацією його нової версії. Остання версія містить як значну кількість нових так і покращання старих можливостей, які стосуються користувачів, розробників, створювачів ресурсів.

(оновлений веб-сайт Бібліотеки)

Передусім оновлено інтерфейс системи, добавлено провідні додаткові модулі в ядро, включаючи CCK и ImageField, створено новий об'єктно-орієнтований рівень бази даних, оновлено можливості з управління файлами, використання автоматизованої системи тестування на базі SimpleTest тощо. Комплекс модулів включає такі функції, як стрічка новин (RSS), блог, форум, завантаження файлів, накопичення новин та ін.

Найвагомішими функціями, які сьогодні вже використовуються на сайті, є наступні: уніфікована категоризація всіх видів контенту — від форумних повідомлень до інформаційних новин, широкий вибір властивостей при створенні рубрикаторів, пошук по сайту, динамічність побудови меню, підтримка XML-форматів, авторизація через OpenID, символьні осмислені URL, роздільні конфігурації сайту для різних віртуальних хостів.

Слід зазначити, що система підтримує локалізацію сайта за різними мовами через власний механізм локалізації і зберігання перекладів в базі даних.

Нова версія веб-сайту бібліотеки використовує гнучку схему організації структури сайту на основі таксономії, що дозволяє, наприклад, використовувати наскрізний перелік ключових слів для всіх документів сайту і т.п.

Дизайн сайту будується на основі змінних тем оформлення; шаблони, здебільшого, зручні як для редагування, так і для створення нових тем. Сайт підтримує технологію Ajax для динамічного завантаження змісту без повного оновлення сторінки.

Оптимізації системою управління веб-ресурсами сприяло також встановлення на веб-сервері версії Debian GNU/Linux 4.0 amd 64. Крім цього було налагоджено доменний поштовий ящик, запроваджено консультації онлайн для відвідувачів сайту, створено веб-сторінку з пропозицією послуги електронної доставки документу. У порівнянні із 2008 роком кількість відвідувань веб-сайту збільшилася майже вдвічі і становить на кінець 2009 року 75,8 тис.

Заходи по реалізації проекту „Інтернет для читачів публічних бібліотек” включали адміністрування системи, проведення індивідуальних консультацій відвідувачів, веб-екскурсій для учнів і студентів навчальних закладів Запоріжжя, учасників регіональних семінарів працівників бібліотечних закладів, складання вебліографічних списків та ін. Кількість робочих місць Інтернет-центру – 9; число відвідувань — 4061, кількість користувачів – 743.

Протягом року підготовлено сім мультимедійних презентації з актуальних проблем бібліотечної діяльності, здійснювалася підтримка поштового серверу бібліотеки і опрацювання електронної пошти.

 

9.5. Управління Бібліотекою та її персоналом

Дії закладу у даному напрямку спрямовувалися на вирішення завдань, створення ефективної системи і механізму управління бібліотекою, алгоритму визначення цілей і пріоритетів у роботі, досягнення взаємодії між працівниками і координація їх діяльності, використання спонукальних мотивів, забезпечення професійного розвитку персоналу, постійне удосконалення способів, методів і прийомів виконання управлінських операцій.

Організації раціонального використання ресурсів сприяли статистичний моніторинг стану виконання основних показників роботи за 2009 рік, обговорення на засіданні ради при директорові цілей та завдань бібліотеки на 2010 рік, оперативний аналіз підсумків діяльності структурних підрозділів, висновків і рекомендацій соціологічного дослідження «Стан та перспективи удосконалення системи отримання обов'язкового примірника документів, що виготовляються (в тому числі публікуються) на території Запорізької області».

Розвитку корпоративної культури, поліпшенню міжфункціональної взаємодії при вирішенні виробничих завдань сприяли організаційні заходи, що забезпечували стабілізацію роботи відділів у періоди найбільшого навантаження через створення тимчасових робочих груп, графіків і планів взаємодопомоги, адміністрування провідними фахівцями окремих напрямків роботи. Зокрема, відбувалися постійні консультації та обговорення методики опрацювання вхідного потоку документних ресурсів та його оптимізації в технологічних процесах обліку, систематизації і розподілу документів, засідання робочої групи учасників створення електронного каталогу.

У 2009 році штат установи налічував 103 фахівця, із них вищу освіту мають 67 %, у т.ч. бібліотечну – 85 %, середню спеціальну – 29 %, сім працівників заочно навчаються у навчальних закладах.

Професійне навчання персоналу провадилось на постійних загальнобібліотечних семінарах. Так, для завідуючих відділами – учасників семінару „Трибуна керівника” і фахівців із резерву на заміщення керівних посад „Майстер-клас” було проведено заняття з питань попередження та вирішення конфліктів в бібліотеках, обговорення стану і перспектив удосконалення наукового опрацювання документів, які містять автографи, дарчі написи, маргіналії та ін., шляхів долучення користувачів до читання творів українських письменників тощо. У зазначених групах відбувалися творчі звіти працівників про участь у роботі всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах, заходах підвищення кваліфікації в загальнодержавній системі післядипломної освіти.

Крім цього, працювали семінари для учасників робочих груп зі створення бібліографічної бази даних статей періодичних видань (спільний проект з бібліотеками національних університетів), на яких обговорювалися проблеми електронної каталогізації, стандартів обміну бібліографічними даними. Для нових користувачів ПЗ „УФД/Бібліотека” організовувалося індивідуальне навчання зі складанням алгоритму відповідного процесу. Продовжувалося навчання персоналу основам навігації в Інтернеті.

У 2009 році у локальній комп’ютерній мережі було створено електронна корпоративна конференція із секціями «Планування», «Організація каталогів», «Електронний каталог», «Організація фондів». «Технічна підтримка», «Організація обслуговування користувачів», «Професійна освіта», «Методична служба», «Сайт бібліотеки», «Видавнича робота», «Культурно-освітні заходи», «Норми», «Файлообмінник», «Виставкова діяльність», «Нормативно-регламентуюча документація», «Як колега колезі». Крім цього, за необхідності створювалися тимчасові актуальні рубрики: «Підготовка до атестації», «Щодо створення відділу інноваційного розвитку і зв’язків з громадськістю» та ін. Крім цього, у минулому році в локальній мережі було розміщено версію бібліотечного сайту, яка містить додаткові сервіси для професійної освіти персоналу бібліотеки.

Минулого року працівники Бібліотеки, як і у попередні роки, були номінантами щорічної премії обласної державної адміністрації „За досягнення у розвитку бібліотечної справи”. Цього року її отримала заступник директора із загальнобібліотечної роботи Н.А.Купреєва. Крім цього, напередодні Всеукраїнського Дня бібліотек, група фахівців була відзначена почесними грамотами обласної державної адміністрації, обласного управління культури і туризму.

За досягнуті високі результати роботи конкретним працівникам надавалися відповідні преференції, здійснювалися додаткові виплати в залежності від фінансових можливостей закладу та у відповідності до умов Колективного договору на 2007 – 2009 роки.

З нагоди традиційних свят (Новий рік, 8 Березня, Всеукраїнський день бібліотек) для персоналу бібліотеки влаштовувалися корпоративні вечори, екскурсії, відвідування концертних програм. Для ветеранів та учасників Великої вітчизняної війни – співробітників закладу організовувалися урочистості до Дня Перемоги.

Всеукраїнський день бібліотек Зустріч Нового року (на базі відпочинку "Вікторія) Зустріч Нового року

Адміністрація та профспілковий комітет протягом минулого року приділяли увагу оздоровчим заходам, організації дозвілля співробітників та їхніх дітей: здійснювалися профілактичні медичні огляди, щеплення, надавалися путівки на санаторне-курортне лікування та для літнього відпочинку.