ЯкорьПріоритетні напрямки роботи у 2017 році

У 2017 р. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека забезпечувала реалізацію заходів щодо виконання:

— законів України: «Про бібліотеки і бібліотечну справу (зі змінами й доповненнями)»; «Про культуру»; «Про інформацію»; «Про авторське право і суміжні права»; «Про обов’язковий примірник документів»; «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»;

— указів Президента України:  Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 — 1921 років (Президент України; Указ від 22.01.2016 № 17/2016 ); «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації» (Президента України; Указ від 26.08.2016 №357/2016)

— постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України:  «Положення про державний реєстр національного культурного надбання»  постановa  від 12.08.92 р. № 466; «Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» постанова  № 510 від 30.05.97 р.; «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (Із змінами, внесеними згідно з постановою КМ N 1131 (1131-2012-п) від 05.12.2012);

— рішень обласної ради: Програма розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки, затверджена рішенням обласної ради від 14.02.2013 № 3 (зі змінами та доповненнями); Програма з підвищення рівня енергоефективності Запорізької області на 2016-2020 роки», затверджена рішенням обласної ради від 31.05.2016 № 6; Програма підтримки розвитку культур національних меншин у Запорізькій області на 2013-2017 роки, затверджена рішенням обласної ради від 24.12.2012 № 7 (зі змінами та доповненнями); Програма розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму в Запорізькій області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20.04.2016 №1; «Про нормативно-правові документи з питань орендних відносин для об’єктів, що відносяться до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області»  від 24.11.2011 № 26;

— розпоряджень голови облдержадміністрації: «Про затвердження Положення про обласні премії за досягнення у розвитку культури Запорізького краю» від 04.07.2013 № 317;  «Про затвердження обласного плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року» від 04.02.2014 № 26; «Про сприяння розвитку туристично-рекреаційної сфери Запорізької області» від 17.09.2015 № 336

Співробітники бібліотеки забезпечували  вільний рівноправний доступ громадян до всіх видів інформації, оперативне інформаційне обслуговування наукової діяльності, освітніх процесів всіх рівнів, дозвіллєвих вимог користувачів. Особлива увага приділялася: формуванню та збереженню бібліотечного фонду як частини культурного та інформаційного надбання регіону; формуванню духовного становлення особистості засобами книги і читання;  науково-методичному супроводу діяльності бібліотек у новостворених об’єднаних територіальних громадах; проведенню просвітницьких заходів до 100-річчя Української революції 1917-1921 років, 500-річчя Реформації в Україні; зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань; підтримці розвитку культур національних меншин, що проживають на території області; співпраці з громадськими організаціями в рамках соціального партнерства; технічній модернізації закладу.

ЯкорьОбслуговування користувачів бібліотечними послугами

 

Найбільш навантажений місяць року за кількістю відвідувань — березень (20187).
Найменш навантажений місяць року — липень (10306).
Середня кількість відвідувань в день — 580 осіб.
Середня кількість книговидач в день — 3623 видань.

2017 року фахівці бібліотеки, як і в попередні роки, організували і провели велику кількість масових заходів, книжкових експозицій, переглядів літератури, художніх виставок, презентацій, засідань клубів за інтересами. Загалом участь у масових заходах, організованих бібліотекою взяли участь 40565 запорожців та гостей міста. Проводилися екскурсії для учнів шкіл, учнів середніх спеціальних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, представників установ міста (42 екскурсії — 1162 відвідувача).  Протягом року співробітники бібліотеки взяли участь у 33 заходах за межами бібліотеки, які відвідали 4921 особа. Кількість безпосередніх відвідувань у 2017 році склала 107,9%  від запланованого. Постійно зростає кількість  відвідувань веб-сайту. Загальна кількість відвідувань бібліотеки і реальних і віртуальних протягом звітного року зросла на 102,7%.

 За 2017 рік було видано 1086949 примірників видань.

Надання інформаційних та бібліографічних послуг

            Протягом 2017 року проведено 26 днів інформації для фахівців різних галузей, 118 бібліографічних оглядів, організовано 48 виставок нових надходжень,  в т.ч. бібліографічні огляди нових надходжень “Нові надходження правової літератури”, “Нові надходження історичної літератури”, видано бібліографічні покажчики: “Діти з особливими потребами в освітньому просторі України”, два покажчика із серії “Лауреати літературних премій” (“Кадзуо Ісігуро — лауреат Нобелівської премії-2017”, “Іван Малкович — лауреат Шевченківської премії-2017”), “Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2018 рік” та ін. До Дня незалежності України випущена серія рекомендаційних анотованих списків літератури “З Україною в серці”. В рамках Всеукраїнського тижня права  — рекомендаційний список літератури “Права та соціальний захист учасників антитерористичної операції”. Виконуються бібліографічні довідки (18396), в т. ч. письмові (62), віртуальні (482).

Найменування

2016

2017

Примітка

Усні бібліографічні довідки

15848

15034

При чергуванні в залі каталогів
Консультації, бібліографічні уроки, екскурсії

877

118

Для учнів шкіл, студентів коледжів, вузів за темою “Система каталогів і картотек. Алгоритм пошуку”
Звернення до електронного каталогу

1687

2818

При чергуванні у залі каталогів
Письмові бібліографічні довідки

61

62

Для студентів (курсові та дипломні роботи)
Тематичні інформаційні списки

130

128

Для молодих науковців (за темами дисертаційних досліджень)
Віртуальна довідка

527

482

Пошук інформаційних джерел, тематичні запити

Розподіл віртуальних довідок за змістом

2016

2017

Право

35

31

Іноземні мови

12

13

Журналістика

53

30

Соціологія

24

36

Психологія

24

37

Педагогіка

43

40

Літературознавство

66

58

Історичної тематики

22

8

Техніка

4

13

Мовознавство

21

29

Економічної тематики

27

17

Краєзнавчої тематики

53

21

Загальні (адресні, консультації, ін.)

81

95

Інші

62

54

Всього

527

482

51 абонентам бібліографічного інформування (Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізький обласний та міський центри соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, Запорізьке обласне об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка, КЗ “Запорізький обласний центр патріотичного виховання молоді” ЗОР, Запорізький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою “Захисник”, Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. “Січовий колегіум”, Запорізька обласна спілка батьків дітей-інвалідів та інвалідів, районні бібліотеки Запорізької області, Науково-методичний центр професійної освіти у Запорізькій області, загальноосвітні навчальні заклади Запорізької області, яким надано статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня та ін.) за 18 темами, такими як “Запоріжжя на сторінках центральної преси”, “Соціально-психологічна робота з сім’ями”, “Соціально-психологічна допомога учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам”, “Торгівля людьми. Соціальна реклама”, “Вирішення проблем людей з обмеженими можливостями в Україні”, “Український вибір: виклики та перспективи”,  “Інновації в ПТО”, “Дистанційна освіта”, “Охорона праці та безпека життєдіяльності”, ”Військово-патріотичне виховання учнівської молоді”, “Інклюзивне навчання” та ін. було  відправлено 120 інформаційних списків (загальний наклад 754 примірники).

            Для пропагування періодичних видань із фондів ЗОУНБ започатковано випуск рекламних публікацій з окремих тем. В цьогорічних листівках зібрані періодичні видання про туризм та подорожі. Започаткована минулого року серія публікацій “Екранізовані книги у фондах ЗОУНБ” була продовжена і у 2017 році. Крім того, ці публікації дали змогу оформити одноіменну віртуальну виставку, що була розміщена на сайті Бібліотеки (http://zounb.zp.ua/node/5823)

            З метою просування інформаційно-бібліографічних послуг та продуктів підготовлено та опубліковано буктрейлер до бібліографічного покажчика “Сучасна українська література: нові імена” (https://www.facebook.com/bibliograf.zounb/videos/1667976863504565/) та відеопрезентацію серії рекомендаційних списків “Лауреати літературних премій” (https://www.facebook.com/bibliograf.zounb/videos/1728886214080296/) та на сайті Бібліотеки (/node/248).

ЯкорьКраєзнавча робота

            Протягом 2017 року працівники відділу краєзнавства проводили культурно-мистецькі, просвітницькі заходи, присвячені знаменним і пам’ятним датам Запоріжжя та визначним діячам краю: науковцям, письменникам, літературознавцям, громадським діячам, політикам.      З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі протягом року діяли книжкові експозиції “Здобутки Запорізького краю за роки незалежності України”, “Українська революція 1917-1920 рр”, “Голодомор 1932-1933рр.: Запорізький вимір”. Загалом протягом року працівниками відділу краєзнавства було організовано 33 книжкові виставки, взято участь в організації мегавиставок: “Книжкові дарунки до Дня заснування бібліотеки”, “Дніпробуду-90”, “Козацько-гетьманська Україна”, проведено 13 презентації нових книг (“Пороги Дніпра” О. Власова, “Історія на шпангоутах” Д. Кобалії, “Дев’ять сил”, Спас — звичай козацьких родів, “Успіх та людяність” О. Притули та ін.), творчих зустрічей (“Білоусенко Олександр Федорович — економіст, державник, журналіст” (до 80-річчя від дня народження), “Духом козацьким гартований” (до 80-річчя Віктора Антоновича Чабаненка), “Талант помножений на працю” (до 70-річчя Лорини Діодорівни Тесленко)) та ін. Окрім традиційних книжкових виставок була організована незвичайна виставка — “Запоріжжя у фалеристиці”, на якій експонувалися понад 1000 значків запорізьких колекціонерів С. Позднякова та О. Єременка.

            З метою популяризації краєзнавчого фонду працівники відділу брали активну участь у масових заходах в інших установах, серед яких “Книжкова толока”, на історичному майданчику якої була розгорнута виставка “ДніпроГЕС: віхи становлення”, присвячена 90-річчю з початку будівництва та 85-річчю з моменту пуску Дніпровської гідроелектростанції, де експонувалося понад 60 рідкісних та цінних видань: книги, газети, журнали, плакати, фотографії того періоду. Крім того, інформування місцевих жителів про унікальний краєзнавчий фонд бібліотеки відбувається шляхом реклами на телебаченні у програмах місцевих каналів (“Як це було” (“Запоріжжя”), “Любимое Запорожье” (“Алекс”), “Акценти” (“Z”)).

            Працівники відділу брали активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах. Спільно з обласним методичним центром культури і мистецтв та  Запорізькою обласною організацією Національної спілки краєзнавців України  було проведено круглий стіл “Комунікаційний регіональний та межрегіональний зв’язок з організаціями з питань виявлення, збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини України” для представників комісій з формування переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Запорізької області, де з доповіддю виступила завідуюча відділом краєзнавства Т. Палівода. Бібліограф відділу краєзнавства Г. Нагорна з доповіддю “Збереження і фіксація нематеріальної культурної спадщини в Запорізькій ОУНБ”   взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Нематеріальна культурна спадщина Запорожжя — живий скарб України: проблеми дослідження, збереження та розвитку”. Головний бібліограф І . Шершньова відвідала Всеукраїнський семінар “Сучасні тенденції розвитку краєзнавчої бібліографії в бібліотеках України”(організатор — Одеська національна наукова бібліотека), де експертною комісією було високо оцінено довідково- бібліографічне видання “Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2018 рік”, а І.В. Шершньову було нагороджено грамотою за вагомий внесок у розвиток краєзнавчої бібліографії.

ЯкорьРесурсні центри

Центр національних культур

З 2014 року в бібліотеці працює Центр національних культур. Мета проекту —  збереження та популяризація національних культур та традицій на

території Запорізького краю, сприяння міжнаціональному порозумінню та зближенню культур задля миру та добробуту.

            Центр національних культур користується підтримкою Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА, налагоджена тісна співпраця з Управлінням національностей та релігій Департаменту. В Центрі проводяться засідання Координаційної ради голів національно-культурних товариств при голові Запорізької облдержадміністрації, співробітники департаменту регулярно відвідують заходи організовані працівниками Центру.

            Підрозділ плідно співпрацює з багатьма національно-культурними товариствами міста й області. Національно-культурні товариства, які не мають свого приміщення, використовують Центр для проведення зборів, тренінгів та інших заходів.

            2017 року керівниця Центру взяла участь у проекті для національних меншин України “Спільно до мети” Goethe-Institut, який проводиться за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, під керівництвом Інституту міжнародних досліджень (CIVIC) у Німеччині та у співпраці з Конгресом національних громад України та Радою німців в Україні. Метою проекту є створення платформи для обміну досвідом представників різних національностей України, яким доводиться протистояти викликам сьогодення.

            Співпрацює Центр з Обласним методичним центром культури і мистецтва, з Науково-

методичним центром Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА, з вузами та іншими навчальними закладами. Прикладом такого співробітництва стала виставка «Японія-Україна»  в рамках святкування року Японії в Україні, у якій взяли участь студентська, учнівська молодь, викладачі шкіл.

            Налагоджена співпраця Центру  з різними релігійними конфесіями та організаціями. Так, було проведено круглий стіл, присвячений 500-річчю Реформації за участі представників протестантських церков Запоріжжя, два роки за ініціативи Ісламського культурного центру проводиться День хіджаба.  У 2017 році започаткували новий проект «Видатні люди Запоріжжя різних національностей» і перший захід був присвячений Вірменській діаспорі Запоріжжя, яка є одною з найбільших в Україні.  Вперше у Запоріжжі в Центрі відкрили виставку арабської каліграфії, на якій були представлені картини керівника Запорізької асоціації національних меншин Науфаля Хамдані, та виставка «Кримське ханство» з копіями репродукцій з середньовічних книг Західної Європи.

            Подією для міста стала виставка «Роми – діти війни», де були представлені світлини з сімейних архівів запорізьких ромів періоду Другої світової війни. Світлини супроводжувалися розповідями про долю цих людей.

            Плідною є співпраця з міжнародною культурною асоціацією «Новий Акрополь». Спільно проведено  майстер-клас з хайку “Краса миті” в рамках року Японії в Україні. У жовтні у відкрилась виставка «Українські філософи», яка познайомила відвідувачів  з інформацією про Володимира Мономаха, Іларіона Київського, Івана Франка, Юрія Дрогобича, Григорія Сковороду, Сергія Кримського, Павла Русина, Вілена Горського та ін.

            З початку 2017 року налагоджена співпраця з міжнародним фондом «Взаєморозуміння і толерантність», продовжується плідна робота з благодійним фондом “Карітас Запоріжжя”,  з громадською організацією “КримSOS”, з представниками міжнародного фонду “Відродження”.

            З метою донесення інформації про основні події, що відбуваються у Центрі до  відвідувачів бібліотеки і широкого загала, інформація розміщується на офіційному сайті бібліотеки, у Facebook на офіційній сторінці ЗОУНБ та на особистій сторінці «Центр національних культур ЗОУНБ». Медіа- та тележурналісти часто висвітлюють масові заходи Центру в пресі, на телебаченні та в інтернет-ресурсах. Склалась також добра традиція знімати інтерв’ю керівників та активістів національно-культурних товариств в приміщенні ЦНК.

            У 2017 році при Центрі національних культур організовано новий клуб — “Клуб народних танців”. Продовжують працювати клуби: “Греція”, “Психологічний клуб”, “Літературний клуб ЦНК”, “Аравія”.

            Бібліотечний Центр національних культур надає доступ до навчально-методичної та науково-популярної інформації. Фонд підрозділу нараховує понад 700 одиниць відео-, аудіо- та печатних документів. Формується переважно з гуманітарної та суспільно-політичної літератури про культури національностей, що мешкають у Запорізькій області. Відвідувачі мають змогу читати видання рідною для них мовою. Так, до створення центру в фонді ЗОУНБ було дуже мало книг кримськотатарською, ромською мовами. Основу фонду склали видання, що були відібрані з фонду бібліотеки, але найбільш цінними є документи, що були передані в дар відвідувачами. Поступово зростає книговидача Центру з 5000 тисяч примірників видань у 2014 році до 6500 у 2017. Центр працює у режимі читального залу, має три комп’ютери для користування електронними ресурсами, Wi-Fi.

Канадсько-український  бібліотечний центр

            Позитивну роль у налагодженні діалогу і взаємозбагачення національних культур регіону відіграє Канадсько-український бібліотечний центр, створений 2006 року на базі ОУНБ за сприянням Товариства Приятелів України. Його можливості ( в т.ч. інтерактивні) дозволяють долучитися всім зацікавленим краянам до документальних джерел україніки, дбайливо збережених українською діаспорою Канади і переданих для загального користування запорізькій громаді.

            Як і в попередні роки, цього року проводилася активна робота з популяризації фонду Центру. В жовтні з нагоди 50-річчя Світового Конґресу Українців команда Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» за сприяння кафедри журналістики, реклами і соціальних комунікацій Інституту журналістики та масової комунікації Класичного приватного університету презентувала в бібліотеці мультимедійну виставку «Світовий Конґрес Українців: вчора, сьогодні, завтра».  Мета виставки — поширення знань про Світовий Конґрес Українців та популяризація його діяльності серед широкого кола громадськості в Україні та світі. У матеріалах виставки висвітлено історію та діяльність Світового Конґресу Вільних Українців (1967–1993 рр.) та Світового Конґресу Українців (1993–2017 рр.), представлено найвагоміші проекти СКУ, подано біографії відомих діячів СКУ та української діаспори, унікальні архівні документи, історичні фотографії та відеофільми. Важливою складовою презентації стало представлення унікального проекту – Електронної бібліотеки «Diasporiana». Родзинкою стала унікальна експозиція архівних матеріалів із фондів «Diasporiana» про Гаврила Гордієнка, видатного козака, громадсько-політичного діяча діаспори із Запоріжжя, тодішнього Олександрівська, який брав участь у національно-визвольних змаганнях 1917-1921 рр. Також присутні змогли ознайомитись із колекцією вітальних листівок, що зліталися в Запоріжжя з усіх куточків світу – Канади, Америки, Австралії, Європи. Бібліотекарями відділу документів з гуманітарних наук була підготовлена книжкова виставка з фонду Канадсько-Українського бібліотечного центра.

Під час заходу до 40 річниці з Дня оприлюднення Маніфесту Української Гельсінської Групи користувачі бібліотеки мали можливість ознайомитися з подарованою Канадсько-Українським Товариством Приятелів України книгою «Українська Гельсінкська Група» (Торонто, 1983), яка містить документи і матеріали українського правозахисного руху, а також з текстом Маніфесту, який надруковано у книзі «Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод» (Харків, 2016).

До 85-ї річниці Голодомору в Україні 1932-1933 років  в Канадсько-Українському бібліотечному центрі експонувалася книжкова виставка “Невигойна рана сторіччя”,
яка дала можливість відвідувачам ознайомитися з матеріалами про Голодомор, які друкувалися в Канаді, США, Аргентині в ті часи, коли в Україні заперечували навіть існування цієї трагедії. Книжкову виставку з історії створення Української Повстанської Армії  та її боротьби з нацистською Німеччиною та Радянським Союзом в роки Другої світової війни та в післявоєнні часи було розгорнуто до 75-ї річниці створення УПА. До 120  роковин від дня народження Леоніда Марковича Мосендза — українського поета, прозаїка, науковця, есеїста, перекладача в Канадсько-Українському бібліотечному центрі була представлена книжкова виставка, яка містила серед інших і такі видання творів Л. М. Мосендза як “Останній пророк” (Торонто, 1960) та “Людина покірна” (Вінніпег, 1951). Представлені булі також книги про творчість письменника та періодичні видання з критичними статтями.

Загалом протягом звітного року Канадсько-український бібліотечний центр відвідало 1839 користувачів.

Центр європейської інформації

            Активну роботу з пропагування європейських цінностей веде  Центр європейської інформації. На базі цього Центру у співпраці з центром науково-технічної творчості молоді “Політ” діє “Європейський клуб”, основними завданнями якого є вивчення історії, культури, традицій, звичаїв, особливостей економік європейських країн;поширення інформації про перспективи інтеграційних процесів у Європі; встановлення зв`язків з молоддю країн Європи через програми обмінів та поїздок; підвищення рівня володіння іноземними мовами та мотивація до вивчення іноземних мов.

У 2017 році працівники Центру брали участь у виїзних заходах, таких як Дні Європи в Запоріжжі та  «Подорож до Лапландії», який організував Запорізький міський палац дитячої та юнацької творчості на честь 100-річчя незалежності Фінляндії. Під час святкування Дня Європи в Запоріжжі ЦЄІ представив містянам і гостям Запоріжжя літературу про Європейський Союз і про європейський вибір України. Напередодні Дня Європи  в  бібліотеці відбулася зустріч з громадським діячем, автором туристичного блогу, мандрівником Денисом Демидовим. Денис розповів про безвізовий режим, який є дуже важливою подією для молоді, котра сьогодні має можливість розширювати свої горизонти та формувати європейську державу в Україні. До 100-річчя незалежності Фінляндії була підготовлена книжкова виставка «Від великого князівства до сучасної держави»де експонувалася література про історію, мистецтво і культуру Фінляндії,  твори фінських письменників.

До Дня Незалежності відбулась дискусія «Європейський вибір України», відкриття фотовиставки «Європейський вибір України, хронологія подій у Запоріжжі» і показ фільму Віталія Дзюби «Рік «Євромайдану» — Хроника Запоріжжя за 7 хвилин».

Серед заходів що їх організують для  відвідувачів центру  інформаційні години, книжкові виставки, тренінги, вікторини, ігри які допомагають зрозуміти, чому Європа є цивілізаційним вибором для українців, розповідають про історію Європейського Союзу, відносини між Європейским Союзом та Україною, безвізовий режим, вчать поважати европейські цінності та ін.

Протягом року в ЦЄІ проведено 11 масових заходів, організовано 7 тематичних книжкових виставок, які відвідало 769 осіб. Про Роботу Центру можна дізнатися з блогу “Центр європейської інформації Запорізької ОУНБ” http://yevropinform.blogspot.com/2017/12/ та сторінки у Facebook Центр європейської інформації Запорізької ОУНБ https://www.facebook.com/Центр-європейської-інфомації-Запорізької-ОУНБ-123070021696859/

Центр “Вікно в Америку”

                        2017 року працівниками Центру “Вікно в Америку” спільно колегами з відділу техніко-економічної літератури реалізовано проект “Технічна студія Makerspace”. Мета проекту — створення освітнього простору, де відвідувачі бібліотеки зможуть здобувати прикладні технічні знання і отримувати практичні навички у майстерні із найсучаснішим обладнанням. На кошти гранту були придбані необхідні меблі, техніка (ноутбуки, телевізор, 3Dпринтер), конструктори з вивчення робототехніки, електроніки, альтернативної енергетики та ін. Завдяки цим інвестиціям з вересня по грудень було проведено 45 програм (Технічне конструювання. Робототехніка; Клуб програмування; Клуб інноваційних технологій; 3D Home Design; Тренінг для вчителів з “Arduinо”; Юний робототехнік; майстер-клас “Кібернетичний футуризм”; Тренінг з 3D друку; Тренінг “Фото на мільйон”), які відвідало майже 700 користувачів бібліотеки.  Технічна студія Makerspace долучилася до організації та проведення GreenRoboFest   в рамках святкування Європейського тижня програмування, а також у заходах присвячених святкуванню Європейського тижня робототехніки. У співпраці з ПНЗ “ЦНТТМ “Політ” взяли участь у змаганні клубів робототехніки “Роботландія” в межах міського “Ярмарку освіти”.

Центр є майданчиком для здобуття сучасних навичок, необхідних для впровадження успішної професійної діяльності, реалізації суспільно важливих проектів, а також особистісного розвитку. Сучасне технічне обладнання дозволяє проводити віртуальні програми — веб-чати, онлайн-курси, англомовні освітні ігри. Вперше в цьому році клубні засідання English Speaking Club транслювались онлайн, що дало можливість залучити більш широку аудиторію до участі у засіданнях та спілкуватися в режимі чату. Розвиткові креативного мислення сприяла серія інтерактивних заходів Creative Thinking для учнів шкіл з використанням новітніх технологій і сучасних технічних засобів. Зацікавив користувачів бібліотеки і онлайн-курс “Англійська для кар’єрного розвитку” розрахований для тих, хто пов’язує свою діяльність з роботою в українських представництвах міжнародних компаній.          Центр Вікно в Америку став майданчиком для спілкування місцевих жителів з громадянами США, серед яких американська поетеса Хізер Дер Сміт та журналіст “Голосу Америки” Зореслав Байдюк. Регулярно відбуваються презентації представників Посольства США.

Нові технології, реалізація актуальних проектів, цікаві форми роботи сприяли збільшенню популярності і, як наслідок, відвідуваності Центру.

Центр “Мова. Культура. Німеччина”

           

2017 рік було проголошено роком німецької мови в Україні. Центр “Мова. Культура. Німеччина” провів 147 заходів з популяризації вивчення німецької мови, які відвідало 992 особи. Працівники Центру співпрацюють з вчителями німецької мови, знайомлять з ресурсами та програмами для вивчення німецької мови.

Цього року було розпочато проект Німецький цифровий дитячий університет, що передбачає навчання німецької мови для школярів у поєднанні з іншими предметами. Центр “Мова. Культура. Німеччина” організував навчання місцевих школярів у цьому онлайн університеті в рамках роботи Дитячого клубу з вивчення німецької мови.

Важливим досягненням роботи центру стала перемога у Всеукраїнському конкурсі Гете-Інституту на кращу презентацію книги (роман Т. Бруссіга «Сонячна алея»). В рамках презентації в центрі «Мова. Культура. Німеччина» було відкрито експозицію «Один день в НДР». Що носили східні німці, як виглядало житло тієї пори користувачі могли дізнатися з видань кінця 70-х. На виставці були представлені предмети повсякденного життя, що символізують період 70-80-х років. Презентацію і серію інтерактивних заходів відвідало 138 осіб. На призові гроші було придбано ноутбук та надруковано рекламний матеріал.

На початку року було проведено конкурс на кращий художній переклад з німецької мови уривків з роману Т. Бруссіга «Сонячна алея», в якому взяли участь тринадцять перекладачів. Авторитетне журі (старший викладач кафедри теорії та практики перекладу інституту іноземної філології КПУ Т. Волошина; завідувач кафедри німецької філології і перекладу ЗНУ, кандидат філологічних наук, доцент С. Вапіров; викладач кафедри німецької філології і перекладу ЗНУ, кандидат філологічних наук, доцент Л. Федоренко), визначило переможців: І місце — Олександра Чорноброва (Запоріжжя); ІІ місце — Аліна Онопрієнко (Київ); ІІІ місце — Ксенія Комарова та Ірина Башунова (Запоріжжя). У номінації «За оригінальність творчих ідей» — Олександр Чирченко (Запоріжжя). Переможці і учасники отримали дипломи і призи від GoetheInstitut в Україні.

Друкованими виданнями, аудіовізуальними медіа, переданими Бібліотеці за проектом та послугами, у 2017 році скористалися 2109 користувачів.

Регіональний тренінговий центр

ЯкорьФормування бібліотечного фонду

01.01.2018 бібліотечний фонд нараховує 1500988 документів.

На поповнення фонду бібліотеки протягом 2017 року було  виділено 1141,4 тис. грн.  За “Програмою розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки” скорочено видатки на передплату періодичних видань з 970 тис. грн. до 700 тис. грн. та лише частково  профінансовано забезпечення мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції (200 тис. грн. замість 920 тис. грн., що передбачені “Програмою…”на які придбано 1380 примірників книжок). Всього протягом року до бібліотеки надійшло 14477 документів, у тому числі: книг — 5910, журналів, газет — 8443, аудіовізуальних видань — 44, електронних видань — 80.

Постійно велика увага приділяється формуванню, використанню та збереженню бібліотечного фонду.  Регулярно проводиться вивчення та аналіз складу фонду, переоблік  (перевірено книжковий фонд відділу краєзнавства —  9597 примірників та відділу рідкісних і цінних видань — 10000 примірників), очищення від морально застарілої, фізично зношеної літератури (списано 10576 видань). Відділом основного зберігання фондів прийнято із підсобних фондів відділів обслуговування 6648 видань, що не мають широкого попиту у користувачів. Реставровано та переплетено 5251 одиниця книг, газет, журналів. Постійно проводиться робота з користувачами-боржниками (1069 нагадувань).

Активно діє внутрішньодержавний міжбібліотечний книгообмін. Протягом року розповсюджувалася книжкова продукція, випущена за державним замовленням в рамках бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», яка була отримана відповідно до рознарядок, підготовлених департаментом видавничої справи і преси Держкомтелерадіо України та україномовні видання, що надійшли відповідно до наказів Міністерства культури України від 13.10.2016 № 896 та від 31.10.2017 № 1132 «Щодо здійснення придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек».  Протягом року до сектору обмінного фонду  надійшло 23123 примірники видань (в т. ч. за державними програмами 17408 примірників). Відправлено до інших бібліотек 22873 примірників видань.

                         Аналітико-синтетична обробка документів, ведення й редагування системи каталогів

Виконано у 2016 році

Виконано у 2017 році

Систематизація

25813

31432

Складання бібліографічного опису.

68152

65457

Розставляння карток у бібліотечних каталогах і картотеках

81431

78667

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» почалася робота з переходу бібліотеки на систематизацію документів за Універсальною десятковою класифікацією. З цією метою працівники відділу обробки документів і каталогізування пройшли очно-заочне навчання в Інституті публічного управління та кадрової політики НАКККіМ за темою “Впровадження УДК в практику роботи наукових та публічних бібліотек”. З вересня по листопад працівники ЗОУНБ в свою чергу провели 9 семінарів-тренінгів для працівників бібліотек міста Запоріжжя і Запорізької області з впровадження УДК в практику роботи бібліотек.

Якорь

ЯкорьНАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

            Протягом звітного року було організовано дослідження «Краєзнавчі ресурси ОУНБ — важлива складова інформаційного потенціалу Запорізького регіону». Бібліотечний краєзнавчий фонд містить документи, які зберігають ідентичність культурного середовища краю. Слід зазначити, що саме краєзнавчі матеріали сприяють формуванню адекватних міжетнічних відносин, патріотизму, любові до Батьківщини і рідного краю.  Актуальність дослідження полягає також і у визначенні особливостей користувачів бібліотеки, які звертаються до її краєзнавчих ресурсів і послуг, перспективних форм і тенденцій розвитку бібліотечних краєзнавчих ресурсів в сучасних умовах.

Об’єкт дослідження — краєзнавча діяльність бібліотеки. Предмет дослідження —  краєзнавчі ресурси бібліотеки в контексті потреб користувачів. Мета дослідження — формування цілісного уявлення про сучасний стан краєзнавчих ресурсів ОУНБ та їх відповідність потребам користувачів. Основні завдання — проаналізувати складові краєзнавчих ресурсів ЗОУНБ, їх відповідність потребам і запитам користувачів, обгрунтувати перспективи подальшого розвитку краєзнавчих ресурсів і послуг. Методи дослідження: статистичний, соціологічний (анкетування), порівняльний аналіз.

Наразі фонд краєзнавчих документів містить 9,9 тис. примірників, серед яких книг — 8,5 тис., журналів — 0,4 тис., газет — 0,6 тис., карт — 0,2 тис., колекція рідкісних і цінних видань становить 0,4 тис. документів. В бібліотеці зберігаються архіви краєзнавців В.Г. Фоменка та Л.І. Адельберга. Краєзнавча діяльність ЗОУНБ базується на принципах партнерських взаємовідносин із запорізькими видавництвами, музеями, архівами, громадськими організаціями краєзнавчого напрямку.

Слід зазначити, що краєзнавчий фонд ОУНБ повністю представлений в електронному каталозі бібліотеки. Крім цього, значна частина електронних аналогів друкованих видань є складовою електронної краєзнавчої бібліотеки «Про Запорізький край». Послугами відділу краєзнавства користуються близько 2 тис. читачів. В ході дослідження в опитуванні взяли участь не тільки відвідувачі бібліотеки, але й відвідувачі сайту ЗОУНБ.

Результати опитування свідчать про те, що більшість респондентів (48,4%) систематично звертаються до фонду краєзнавчих документів, 35,5% — звертаються за необхідності і лише 16,1 учасників анкетування ще не долучилися до краєзнавчих ресурсів бібліотеки. До електронних версій краєзнавчих документів, опублікованих на сайті бібліотеки, звертаються 60% респондентів. Аналіз статистики відвідувань окремих розділів краєзнавчих веб-ресурсів дозволяє визначити їх топові теми — міста і села Запорізької області (22% загальної кількості відвідувань), Запоріжжя в особах (19%), Запорізький індустріальний комплекс (17%).

Заслуговує особливої уваги розподіл пріоритетів в системі джерел інформації стосовно краєзнавчих документів. Так, більшість учасників опитування (51,6%) високо оцінюють інформаційний потенціал книжкових виставок, електронному каталогу, як і картковим каталогу і картотекам, віддають перевагу 38,7% користувачів; 32,3% довіряють рекомендаціям бібліотекаря, аналогічна кількість — інтернету; бібліографічним покажчикам віддають перевагу 22,6%, така ж кількість покладається на рекомендації колег і друзів, ЗМІ.

Рейтинг інформаційної повноти окремих розділів визначено за пятибальною оцінкою: документи з історії Запорізького краю отримали 3,1 бали; природи і природних ресурсів регіону — 2,6; суспільно-політичного життя області — 2,4; науки, освіти — 2,3; економіки і промисловості краю — 2,2; туризму — 2 бали. Серед видів краєзнавчих ресурсів учасники опитування надають перевагу роботі з паперовими документами: книгами — 87,1%; журналами і газетами відповідно 54,8 %  та 48,4 % , до рукописів звертаються близько 10% користувачів; звернення до електронних документів становлять 29%.

На думку учасників опитування додаткового висвітлення у довідковому апараті бібліотеки (каталогах, картотеках) потребують такі теми, як діяльність політичних партій в Запоріжжі, особливості архітектурних стилів, мистецьке життя Запоріжжя, історія краю (запорозького козацтва, заселення менонітами, період Другої Світової війни) та ін. Серед краєзнавчих документів особливою популярністю користуються науково-теоретичний щорічник «Музейний вісник», щорічник «Календар знаменних та пам`ятних дат Запоріжжя», ілюстрована енциклопедія «Запорізька область», бібліографічні покажчики серії «Міста і села Запорізької області». Одночасно, респонденти вказують на окремі лакуни краєзнавчої колекції — серед випусків місцевих газет, каталогів художніх виставок запорізьких митців, публікацій, присвячених архітектору Г. Вегману (автору визначних споруд Запоріжжя), наукового щорічника «Історія і культура Придніпров’я». Пропозиції щодо оцифрування конкретних документів краєзнавчого фонда, на жаль, не містили конкретики, за виключенням видання «Реєстр Війська Запорозького 1649 року», яке вже представлено в електронному форматі на сайті Інституту історії України НАН України.

Переважними мотивами звернень до краєзнавчого контенту бібліотечних зібрань є професійні потреби (в т.ч. наукові) — 57% та самоосвітні — 35%;  8% становлять запити, обумовлені навчальними програмами. Серед учасників опитування 79% становлять особи середнього віку з вищою освітою, переважно гуманітарного профілю (вчителі, журналісти, викладачі університетів).

Отже, краєзнавчі ресурси Запорізької ОУНБ є універсальною мультимедійною БД з можливістю регулярної актуалізації та оновлення, що відображає повнотекстову, бібліографічну та фактографічну інформацію про регіон і спрямована на підвищення ефективності та якості обслуговування користувачів. Домінуючу позицію в краєзнавчій колекції займають традиційні паперові носії,  до яких звертаються більшість користувачів з метою самоосвіти і задоволення своїх професійних потреб. Одночасно слід зазначити, що наявність краєзнавчих ресурсів ЗОУНБ у цифровому середовищі створює сприятливі умови для розвитку краєзнавчої діяльності бібліотеки, нові можливості зберігання та просування краєзнавчих ресурсів, формування єдиного інформаційного простору регіону.

З метою підвищення рівня інформаційної повноти краєзначих ресурсів у відповідності до потреб і запитів користувачів необхідно передбачити системну роботу зі створення, коригування та інформаційної підтримки матеріалів в Вікіпроектах, що забезпечуватиме як збагачення контенту та якості загальнодоступної інформації про край, так і ефективне просування краєзнавчих ресурсів бібліотек у цифровому середовищі; формування БД (у різних форматах) спогадів запоріжців — учасників і свідків визначних історичних подій, публікацій їх біографій, документів особистих архівів; повноцінного використання сучасних можливостей візуальної та звукової краєзнавчої інформації у створенні образу регіону.

У 2017 році також було проведено дослідження «Інформаційно-бібліографічне забезпечення туристичної діяльності в регіоні». Інформаційно-бібліографічна діяльність ЗОУНБ спрямована на задоволення різноманітних потреб користувачів бібліотечними послугами. Останнім часом особлива увага приділяється сфері туризму, розвиток якої передбачає постійне і оперативне забезпечення необхідною інформацією. Слід зазначити, що зміни у туристичній галузі пов’язані, перш за все, з використанням інформаційних і комунікаційних технологій, завдяки яким між учасниками складається принципово інший тип відносин.

Аналіз туристичної діяльності в запорізькому регіоні свідчить про те, що розвиток інфраструктури туризму залежить від рівня використання інформаційних ресурсів. Сьогодні туризм містить значний інформаційний потенціал, його реалізація і розвиток потребує надійного інформаційно-бібліографічного забезпечення. Одночасно, система інформаційно-бібліографічного забезпечення потребує нових концептуальних основ, методичних і організаційних форм, які слід запроваджувати в практику ЗОУНБ для ефективного використання бібліотечних ресурсів.

Мета дослідження: оптимізація інформаційно-бібліографічного забезпечення туристської діяльності в регіоні. Об’єктом дослідження є туристські інформаційно-бібліографічні ресурси ЗОУНБ. Предмет дослідження — організація інформаційно-бібліографічного забезпечення туристської діяльності. Основні завдання дослідження: оцінити стан інформаційно-бібліографічного забезпечення туристської діяльності в регіоні, визначити шляхи його вдосконалення для успішного функціонування туристичної галузі, визначити основні групи користувачів інформації в сфері туризму і виявити особливості їх інформаційних потреб. Методи дослідження: аналіз публікацій про організацію інформаційно-бібліографічного забезпечення туристської діяльності, анкетування для виявлення інформаційних потреб суб’єктів туризму; порівняльний аналіз для вивчення особливостей організації інформаційно-бібліографічного забезпечення туристської діяльності.

Лист опитування учасників дослідження передбачав наступні категорії користувачів інформації — туристів; підприємців сфери туризму; студентів і викладачів вишів відповідного профілю. Більшість учасників опитування складали студенти запорізьких університетів — майбутні фахівці туристичної галузі — 43%, потенційні туристи — 33%, 13% — викладачі університетів, співробітники турфірм — 10%, підприємці галузі турбізнесу — 7%. Слід відзначити, що переважна частина опитаних (70%) задоволені своїми навичками роботи з інформацією. Пріоритети у визначені тематики розподілилися наступним чином: 77% учасників відзначили необхідність інформації про нові маршрути, 53% — інформації про запровадження нових технологій, 47% — нових методів управління і організації туризму, 43% — цікавили ціни на турпродукти, 37% — туристичне законодавство. Необхідність інформації щодо конкурентів, постачальників, ринкових умов відзначили лише від 3% до 7%.

67% респондентів, оцінюючи якість інформації, візначили свою зацікавленість у її достовірності, 60% цінують оперативнісь, 50% — повноту інформації і лише 7% — конфиденційність. 73% відзначили, що відчували труднощі з отриманням необхідної інформації у різних структурах, проте високо оцінили рівень комунікацій із спеціалізованими інформаційними закладами (63%) і бібліотечними працівниками (33%) (на відміну від органів державного управління, ділових партнерів). Труднощі в отриманні інформації полягали, передусім, у невизначеності її джерел (33%), незадовільної її якості (27%),  невідповідності запитам користувача (27%).

До найбільш важливих каналів отримання информації учасники анкетування віднесли бібліотеки, інтернет, семінари і конференції, спілкування з друзями, туристичні виставки. Крім цього, вони відзначили корисну діяльність менеджерів туристичних фірм, екскурсійних бюро, рекламну діяльність туристичних фірм.

Слід зазначити, що 63% респондентів користуються послугами спеціалізованих організацій (в т.ч. на комерційній основі) — туристичними інформаційними службами, центрами, галузевими виставками. Рівень задоволення їх інформаційними продуктами становить 64%, якість відповідних послуг бібліотеки вище — 87% задоволених користувачів. Каталоги і картотеки бібліотеки використовують 80% відвідувачів і лише 37% звертаються до бібліографічних видань.

За підсумками анкетування у топ документів, яким віддають перевагу опитувані, потрапили довідкові, офіційні, науково-популярні, інформаційні матеріали; за видами видань — книги, професійні журнали, бази і банки даних. Переважною формою отримання інформації 20,4% респондентів визначили тематичну добірку літератури, 13,1% — усну інформацію при спілкуванні, приблизно однакову оцінку (близько 12%) отримали пропозиції друкованих копій відповідних публікацій (на сторінках періодичних видань, книг, інтернет-ресурсів), списки нових надходжень документів зацікавили 9,4% користувачів, мультимедійні форми інформації — 6,6%, а тематичні бібліографічні покажчики — лише 6,2%.

Виходячи із вищевикладеного слід зазначити, що проблема вдосконалення інформаційно-бібліографічного забезпечення туристської діяльності в регіоні багатоаспектна і включає кілька напрямків. Так, організація інформаційно-бібліографічного забезпечення туристської діяльності повинна будуватися з урахуванням інформаційних потреб суб’єктів туризму в тісному взаємозв’язку з видами туристської діяльності: професійно-практичної; суспільно-аматорської; наукової; навчально-освітньої; діяльністю по здійсненню державного регулювання туристичної галузі. Специфічність інформаційних потреб користувачів обумовлюється системою пріоритетів  у  зверненні до того чи іншого джерела і форми подання інформації. Активна позиція ЗОУНБ в організації інформаційно-бібліографічного забезпечення туристської діяльності в регіоні  знайшла підтвердження у визначенні переваг бібліотечних послуг  у порівнянні з послугами інших інформаційних служб відповідного напрямку, проте потреби у бібліографічній інформації не належать до першочергових. У передачі систематизованої інформації переваги відаються традиційним текстовим документам. Крім цього, існують певні вимоги споживачів інформації щодо бажаних характеристик інформаційного обслуговування, які впливають на параметри інформаційної комфортності. З метою удосконалення інформаційно-бібліографічного забезпечення туристичної галузі необхідно вжити заходів щодо корпоративної діяльності в межах підготовки та реалізації проектів у сфері туризму адміністративних структур регіону, зокрема,  створенні Запорізького туристичного інформаційного центру.

У 2017 році відповідно до програми загальноніцонального дослідження «Кадрові ресурси публічних бібліотек України: стан та перспективи розвитку» відбулося узагальнення відомостей про керівників бібліотечних установ області. Крім цього, для Української бібліотечної енциклопедії була підготовлена стаття про ЗОУНБ.

Протягом року понад 60 документів відділу рідкісних і цінних видань отримали наукове опрацювання і відображення в електронному каталозі бібліотеки.

Якорь

ЯкорьЕкономічні аспекти діяльності бібліотеки

Структура використання фінансових ресурсів у 2017 році (тис. грн.)

Оплата праці персоналу (в т. ч. виплати законодавчо встановлених надбавок, компенсаційних доплат) з нарахуваннями

10646,7

Витрати на поповнення бібліотечних фондів

1141,14

Виплати на оплату енергоносіїв і комунальних послуг

1263,0

Витрати на поточний ремонт приміщень

430,9

Витрати на придбання обладнання, меблів, технічних засобів

521,5

Адміністрацією здійснюється моніторинг та аналіз стану матеріально-технічної бази закладу, проводилися тематичні перевірки з питань охорони праці та пожежної безпеки, профілактики виробничого травматизму.

У 2017 році в закладі виконані капітальні і поточні ремонтні роботи, а саме:  замінено 184 віконні блоки, замінено один пасажирський ліфт, здійснено повний капітальний ремонт 6 з 18 туалетів, відремонтовано лекційну залу, приміщення відділів обробки документів та комплектування.

Цього року частково оновлено парк комп’ютерної техніки. Придбано 21 комп’ютер, 4 ноутбуки, 2 документ-сканери для книжок, принтер для друку пластикових читацьких квитків, інше комп’ютерне обладнання. Каталожні шафи, що стали непридатними до використання, частково були замінені новими.

Фінансова підтримка бібліотеки є невід’ємною частиною її розвитку. Тому до Департаменту культури, туризму національностей та релігій виносяться питання щодо виділення цільових коштів на капітальні видатки та додаткового фінансування закладу.

Незважаючи на позитивні зрушення щодо поліпшення матеріально-технічної бази, на сьогодні залишається відкрите питання  продовження робіт з реконструкції та капітальних ремонтів аварійних пасажирського та вантажного ліфтів, 12 туалетів, облаштування пандусу, заміни освітлення в приміщеннях читальних залів, подальше оновлення парку комп’ютерної техніки та обладнання, придбання сучасного програмного забезпечення, облаштування комфортного простору для відвідувачів бібліотеки.

Економія коштів у 2017 році склала 598996 грн.

ЯкорьКадрові ресурси бібліотеки

Загальна кількість працівників — 135 осіб

У звітньому році троє працівників без відриву від виробництва отримували  вищу фахову освіту у Харківській державній академії культури. Двоє працівників відділу обробки документів підвищили кваліфікацію в Інституті публічного управління та кадрової політики НАКККіМ за темою “Впровадження УДК в практику роботи наукових та публічних бібліотек”. Підвищенню кваліфікації спеціалістів ОУНБ сприяла і участь у 15-ти різноманітних всеукраїнських та міжнародних заходах (форумах, семінарах, школах тренінгах, науково-практичних конференціях), серед яких: VІI Міжнародна конференція «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: європейські орієнтири», Міжнародний семінар «Адвокація на користь сталого фінансування бібліотек в умовах економічної нестабільності», Х Всеукраїнська науково-практична конференція “Бібліотека і книга в контексті часу”, І Всеукраїнська науково-практична конференція “Нематеріальна культурна спадщина Запоріжжя — живий скарб України: проблеми дослідження, збереження та розвитку”, Міжнародна науково-практична конференція “Універсальність явищ запорізького модернізму і школи Баухаус. Проблеми збереження модерністської спадщини” та інші. Окремі співробітники виступали з доповідями, обмінювалися досвідом, активно оволодівали сучасними навичками роботи, ділилися набутим досвідом зі своїми колегами.

Активна культурно-просвітницька та соціальна діяльність бібліотеки та її співробітників неодноразово відзначалася почесними грамотами, подяками та дипломами Міністерства культури України, Запорізької обласної ради, Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, організацій-партнерів бібліотеки. Один фахівець став лауреатом щорічної обласної премії  за досягнення в розвитку культури Запорізького краю у номінації “За досягнення у розвитку бібліотечної справи”.  У зв’язку з особистими ювілейними датами працівники, як і попередні роки, отримали грошову премію.

Адміністрація і профспілковий комітет піклується про змістовне дозвілля для працівників. Незмінною є традиція відзначати День бібліотек цікавими пізнавальними мандрівками. Цього разу колектив відвідав заповідник  “Гайчур”. Зустріч Нового року, також у колі колег, відбулася весело і невимушено у будинку культури “Титан”.

ЯкорьВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У 2017 РОЦІ

            1. «Scribble Maps» — створюємо карту туристичних маршрутів : методичні поради / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР , наук.-метод. відділ ; [уклад. О. Літвак, ред. та відповід. за вип. Л. Ізюмова] . — Запоріжжя : [ЗОУНБ] , 2017. — 24 с., іл.
            2. Бібліографічні ідеї та технології : Аналітичний огляд. І півріччя 2017 р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР , відділ наукової інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2017. – 18 с.
            3. Бібліографічні ідеї та технології : Аналітичний огляд. ІІ півріччя 2017 р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР , відділ наукової інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2017. – 18 с.
            4. Бібліотека як складова туристичного простору : методичні поради / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР , науково-методичний відділ ; [уклад. Л. Мажара, ред. та відповід. за вип. Л. Ізюмова] . — Запоріжжя : [ЗОУНБ] , 2017. — 32 с.
            5. Громадська організація Запорізького культурного товариства білорусів «Мінськ»: до 15-річчя заснування : бібліографічний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР , сектор «Центр національних культур» ; [уклад. О. Назаренко, ред. М. Маслова, відп. за вип. О. Волкова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ] , 2017 . — 8 с. — (Сер. «Запоріжжя багатонаціональне». Вип. 3).
            6. Діти з особливими потребами в освітньому просторі України : бібліографічний покажчик / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР ; [уклад.: Ю. Щеглова, М. Маслова, Г. Мацієвська]. – Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2017. – 256 с. – Імен. покажч.: с. 222-252.
            7. Діти з особливими потребами в освітньому просторі України : бібліографічний покажчик / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР ; [уклад.: Ю. Щеглова, М. Маслова, Г. Мацієвська]. – Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2017. – 256 с. – Імен. покажч.: с. 222-252.
            8. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2017 рік: календар і короткі довідки з бібліографічними списками / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [уклад. І. Шершньова, відповід. за вип. О. Волкова]. – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 484 с.
            9. Кадзуо Ісігуро – лауреат Нобелівської премії – 2017 : бібліографічний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, відділ наук. інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2017. – 20 с. – (Лауреати літературних премій).
            10. Іван Малкович – лауреат Шевченківської премії – 2017 : бібліографічний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, відділ наукової інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2017. – 26 с. – (Лауреати літературних премій).
            11. Ганна Миколаївна Нагорна: до 65-річного ювілею : бібліографічний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР , відділ краєзнавства ; [уклад. Т. Палівода]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2017. – 32 с. : іл.
            12. Про інновації і не тільки : дайджест / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР , науково-методичний відділ ; [уклад. Л. Мажара, ред. і відп. за вип. Л. Ізюмова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2017. — 32 с.
            13. Сокульський Арнольд Леонідович : бібліографічний покажчик. – 2-е вид., доп. і перероб. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [уклад. Т. М. Палівода ; відп. за вип. О. В. Волкова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2017. – 68 с.: іл. – (Дослідники рідного краю. Вип. 7).
            14. Сучасні промоакції: регіональні рішення : методичний огляд / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, науково-методичний відділ ; [уклад. О. Літвак, ред. та відп. за випуск Л. Ізюмова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ] , 2017. − 26 с. : іл.
            15. Туризм, як тренд: досвід роботи бібліотек Запорізької області / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР , науково-методичний відділ ; [уклад. О. Тарлінська, ред. Т. Пішванова, відп. за вип. О. Волкова] . — Запоріжжя : [ЗОУНБ] , 2017. – 40 с. : іл.
            16. Український вибір: виклики та перспективи : прес-дайджест. Спецвипуск: Вимушені переселенці: адаптація до мирного життя (І кв. 2017 р.) / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, відділ наук. інформації та бібліографії ; [уклад. Ю. Щеглова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2017. – 30 с.
            17. Український вибір: виклики та перспективи : прес-дайджест. Спецвипуск: Обєднання територіальних громад в Україні: від моделювання до реалізації (IІ кв. 2017 р.) / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, відділ наук. інформації та бібліографії  ; [уклад. Ю. Щеглова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2017. – 30 с.
18. Український вибір: виклики та перспективи : прес-дайджест. Спецвипуск: Розбудова громадянського суспільства в сучасній Україні  (IІІ кв. 2017 р.) / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, відділ наук. інформації та бібліографії  ; [уклад. Ю. Щеглова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2017. – 30 с.
19. Український вибір: виклики та перспективи : прес-дайджест. Спецвипуск: Україна в умовах гібридної війни (IV кв. 2017 р.) / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, відділ наук. інформації та бібліографії  ; [уклад. Ю. Щеглова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2017. – 37 с.

ЯкорьЗапорізька обласна універсальна наукова бібліотека на шпальтах періодичних видань у 2017 році

Грудень

 1. Воронцова О. Події, що нас захоплюють : [в ЗОУНБ відкрилася Фабрика святого Миколая] / Олександра Воронцова // Запоріз. правда. – 2017. – 14 груд. (№50). – С. 8.
 1. Володимирова В. Фабрика святого Миколая : [ЗОУНБ спільно з соціальним центром «Проміння» провели акцію «Святий Миколай – дітям-сиротам Запоріжжя»] / В. Володимирова // Запорожье вечернее. – 2017. – 7 дек. (№49). – С. 3.
 1. Шепелева В. «Мне шепчет вечер перемен…» : [в ЗОУНБ открылась выставка фотохудожников В. Мальцева и Т. Авериной] / В. Шепелева // Запорожье вечернее. – 2017. – 7 дек. (№49). – С. 12.
Листопад
 1. В Запорожье открылась Фабрика святого Николая : [в ЗОУНБ] // Верже. – 2017. – 30 нояб. (№47). – С. 3.
 1. Пузырь Д. «Наедине со всеми…» : [в ЗОУНБ открылась выставка фотохудожников Татьяны Авериной и Владимира Мальцева] / Дарья Пузырь // МИГ. – 30 нояб. (№48). – С. 2.
 1. Спешите делать добро : [в ЗОУНБ открылась Фабрика святого Николая] // МИГ. – 30 нояб. (№48). – С. 3.
 1. Московцева В. Ляльки… для дорослих : [виставка ляльок М. Корсак в ЗОУНБ] / Віталіна Москавцева // Запорізька правда. – 2017. – 16 листоп. (№46). – С. 31.
 1. Пішванова Т. «Запорізька правда» у фалеристиці : [автор статті – редактор ЗОУНБ] / Тамара Пішванова // Запорізька правда. – 2017. – 9 листоп. (№45). – С. 23.
 1. ТОП-10 найпопулярніших книжок у Запоріжжі : [огляд підготувала бібліотекар відділу абонементу ЗОУНБ – Тетяна Мартиненко] // Запорозька Січ. – 2017. – 9 листоп. (№216-219). – С. 8.
 1. Шкарупа С. Прекрасное – рядом. Нужно только его увидеть… : [интервью с заведующей отделом абонемента — Татьяной Тренчук] / Светлана Шкарупа // МИГ. – 2017. – 9 нояб. (№45). – С. 1, 12.
 1. Терещенко Е. Из Бердянска в Запорожье приехали… куклы, … : [в ЗОУНБ открылась выставка Марины Корсак «Забавы для души»] / Евгений Терещенко // МИГ. – 2017. – 2 нояб. (№44). – С. 39.
 1. Чуприна А. «Запорізька книжкова толока — 2017» : [є згадка і фото виставки «ДніпроГЕС: віхи становлення», організованої відділом краєзнавства ЗОУНБ] / Анна Чуприна // МИГ. – 2017. – 2 нояб. (№44). – С. 29.
Жовтень
 1. Домедична допомога за європейськими стандартами : [в ЗОУНБ відбувся тренінг, який провели члени загону швидкого реагування «Червоного хреста»] // Запороз. Січ. – 2017. – 26 жовт. (№206-209). – С. 23.
 1. Книга запорожского журналиста : [презентация книги В. Калныша «За слова отвечают» в ЗОУНБ] // Горожанин-информ. – 2017. – 19 окт. (№40). – С. 2.
 1. Естеркіна І. «Читати я почала у три роки» : [інтерв’ю з завідуючою відділом періодичних видань ЗОУНБ та програмним директором Запорізької книжкової толоки Оленою Заставною] / Інга Естеркіна // Верже. – 2017. – 5 окт. (№39). – С. 13.
Вересень
 1. Коваленко Б. Семейный праздник : [в т. ч. об участии ЗОУНБ в Всеукраинском фестивале домашней консервации] / Богдана Коваленко // Индустр. Запорожье (Панорама). – 2017. – 21 сент. (№38). – С. 1, 11.
 1. Гавриленко Г. Сокровищница Запорожского региона : [об отделе краеведения ЗОУНБ рассказывает А. Н. Нагорная] / Г. Гавриленко // Рабочая газета. – 2017. – 1 сент. (№99). – С. 3.
Серпень
 1. Волощук І. З Днем народження Незалежна і Єдина Україна! : [згадується ЗОУНБ] / Іванка Волощук // Верже. – 2017. – 31 авг. (№34). – С. 13.
 1. Московцева В. Вишивки, прикраси і дитячі фантазії : [про відкриття виставки у відділі мистецтв ЗОУНБ] / Віталіна Московцева // Запоріз. правда. – 2017. – 31 серп. (№35). – С. 18.
 2. Воронцова О. Події, що нас захоплюють : [у ЗОУНБ відкрилася Міжнародна виставка дитячих малюнків-мандрівників «Мій край – мій дім»] / Олександра Воронцова // Запоріз. правда. – 2017. – 24 серп. (№34). – С. 7.
 3. Останній бій за Україну ще попереду : [у ЗОУНБ презентували книгу-комікс «Віра і воля»] // Запоріз. правда. – 2017. – 3 серп. (№31). – С. 22.
Липень
 1. Терещенко Е. «Віра і Воля»: развенчивая мифы об УПА : [в ЗОУНБ прошла презентация книги-комикса «Віра і Воля»] / Евгений Терещенко // МИГ. – 2017. – 20 июля (№29). – С. 31.
Червень
 1. Не пропустите! : [о кинофестивале «Відкрита ніч» на площади возле ЗОУНБ] // МИГ. – 2017. – 22 черв. (№25). – С. 3.
 2. Природа глазами детей : [выставка детских картин студии «Палитра» и центра «РозУмник» в ЗОУНБ] // МИГ. – 2017. – 15 июня (№24). – С. 40.
Травень
 1. Логанов Є. На Запоріжжі згадали про… Реформацію : [на відкритті виставки в ЗОУНБ були присутні генеральний консул Німеччини та держ. міністр, гол. держ. канцелярії Землі Саксонія — Ангальт] / Є. Логанов // Урядовий кур’єр. – 2017. – 11 трав. (№85). – С. 40.
Квітень
 1. Вышитые картины на библейские сюжеты : [выставка Нины Осиповой «Благовещение» в отделе искусств ЗОУНБ] / МИГ. – 2017. – 13 апреля (№15). – С. 2.
Березень
 1. Ольховская Ю. «Если бы не война» : [волонтерский проект в ЗОУНБ] / Юлия Ольховская // Надежда. – 2017. – 15-21 марта (№11). – С. 4.
 2. Главный герой нового романа Павла Вольвача – Запорожье лихих 90-х : [презентация книги прошла в ЗОУНБ] // МИГ. – 2017. – 9 марта. (№10). – С. 34.
 3. Зал искусств ЗОУНБ : [в отделе искусств ЗОУНБ открылась выставка посвященная 35-летию «Самоцветы Запорожья»] // МИГ. – 2017. – 9 марта. (№10). – С. 11.
 4. Коваленко Б. 122 истории, которые написала война : [волонтерский фотопроект в ЗОУНБ] / Богдана Коваленко // Индустр. Запорожье (Панорама). – 2017. – 9 марта (№10). –      С. 12.
 5. Московцева В. Ех, якби ж не війна! : [в ЗОУНБ відкрилася фотовиставка «Якби не війна»] / Віталіна Московцева // Запоріз. правда. – 2017. – 9 берез. (№10). – С. 1, 21.
 6. Пішванова Т. Олександр Жолудь, медальєр із Запоріжжя : [автор статті — редактор ЗОУНБ] / Тамара Пішванова // Запоріз. правда. – 2017. — 9 берез. (№10). – С. 23.
 7. Пішванова Т. Тарас Шевченко в серцях греків України : [є згадка про клуб «Греція» при ЗОУНБ] / Тамара Пішванова // Запоріз. правда. – 2017. — 9 берез. (№10). – С. 26.
 8. «Если бы не война» : [под таким названием в ЗОУНБ открылась фотовыставка] // МИГ. – 2017. – 2 марта (№9). – С. 39.
Лютий
 1. Олейник С. «Мне не хочется делать кукол модными» : [выставка кукол-мотанок и вытынанок И. Янкович в ЗОУНБ] / Светлана Олейник // Индустр. Запорожье (Панорама). – 2017. – 16 февр. (№7). – С. 13.
 2. Воронцова О. Події, що нас захоплюють : [в Центрі нац. культур «Сузір’я» ЗОУНБ ісламський культурний центр «Віра» відзначив Всесвітній день хіджабу] / Олександра Воронцова // Запоріз. правда. – 2017. – 9 лют. (№6). – С. 8.
 3. Московцева В. … коли квітка стає зіркою : [у відділі мистецтв ЗОУНБ відкрилася персональна виставка «Обереги» І. Янкович] / Віталіна Московцева // Запоріз. правда. – 2017. – 9 лют. (№6). – С. 14.
 4. Пусть хранят нас обереги : [в отделе искусств ЗОУНБ открылась выставка И. Янкович] // МИГ. – 2017. – 9 февр. (№6). – С. 29.
Січень
 1. «Задача современной библиотеки такая же, как и 100 лет назад – нести знание и культуру» — директор Запорожской областной универсальной научной библиотеки Ольга Волкова // Верже. – 2017. – 19 янв. (№2). – С. 13.
 2. Московцева В. Бабусині янголи : [у відділі мистецтв ЗОУНБ відкрилася виставка ляльок Н. Блюсюк] / Віталіна Московцева // Запоріз. правда. – 2017. – 12 січ. (№2). – С. 21.
 3. Московцева В. Тепло кошачої шерстки : [у відділі мистецтв ЗОУНБ відкрилася виставка петриківського розпису А. Снєгірьової] / Віталіна Московцева // Запоріз. правда. – 2017. – 12 січ. (№2). – С. 21.
 4. Московцева В. «Художні посиденьки» перед новим роком : [виставка малюнків вихованців «Запорізької асоціації мистецтв» та учнів школи «Ейдос» у відділі мистецтв ЗОУНБ] / Віталіна Московцева // Запоріз. правда. – 2017. – 12 січ. (№2). – С. 21.
 5. Спешите видеть! : [в отделе искусств ЗОУНБ открылись выставки петриковской росписи А. Снегиревой и авторской куклы Н. Блюсюк] // МИГ. – 2017. – 12 янв. (№2). – С. 39.
Якорь***
 1. Борщик І. Уроки Толоки : [інтерв’ю з завідуючою відділом періодики ЗОУНБ Оленою Заставною] / І. Борщик // Слово Жінки. – 2017. — № 2. – С. 4-5.
 1. Ганна Миколаївна Нагорна : бібліографічний список : до 65-річного ювілею / КЗ «Запоріз. обл. універсальна наукова бібліотека» ЗОР, відділ краєзнавства ; [уклад. Т. Палівода]. – Запоріжжя : [КЗ «ЗОУНБ» ЗОР], 2017. – 30 с.
 1. Нагорна Г. М. Астроном-бібліотекар (Чернов Віктор Михайлович) / Г. М. Нагорна // Краєзнавство Запорожжя. – 2017. — № 2. – С. 140-142.
 1. Нагорна Г. М. Володимир Юрезанський – літописець Дніпробуду / Г. М. Нагорна // Краєзнавство Запорожжя. – 2017. — № 3. – С. 114-117.
 1. Нагорна Г. М. Про кого розповів автограф (до 135-річчя від дня народження Д. І. Дорошенка) / Г. М. Нагорна // Краєзнавство Запорожжя. – 2017. — № 4. – С. 80-82.
Якорь
iFrame