Пріоритетні напрямки роботи у 2020 році

У 2020 році Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека забезпечувала реалізацію заходів щодо виконання:

— законів України: «Про бібліотеки і бібліотечну справу (зі змінами й доповненнями)»; «Про культуру»; «Про інформацію»; «Про авторське право і суміжні права»; «Про обов’язковий примірник документів»; «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»;

— указів Президента України:  Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 — 1921 років (Президент України; Указ від 22.01.2016 № 17/2016 );

— постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України:  «Положення про державний реєстр національного культурного надбання»  постанова  від 12.08.92 р. № 466; «Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» постанова  № 510 від 30.05.97 р.; «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (Із змінами, внесеними згідно з постановою КМ N 1131 (1131-2012-п) від 05.12.2012);

— рішень обласної ради, в тому числі рішення обласної ради від 27.02.2020 №41 “Про припинення комунальної установи “Обласна наукова медична бібліотека” Запорізької обласної ради шляхом приєднання до комунального закладу “Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека” Запорізької обласної ради” та обласних Програм: «Програма розвитку культури Запорізької області на 2018-2022 роки»; «Програма підтримки розвитку культур національних меншин у Запорізькій області на 2018-2022 роки; Програма розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму в Запорізькій області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20.04.2016 №1; «Про нормативно-правові документи з питань орендних відносин для об’єктів, що відносяться до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області»  від 24.11.2011 № 26;

— розпоряджень голови облдержадміністрації: «Про затвердження Положення про обласні премії за досягнення у розвитку культури Запорізького краю» від 04.07.2013 № 317;  «Про сприяння розвитку туристично-рекреаційної сфери Запорізької області» від 17.09.2015 № 336; “Про увічнення пам’яті жителів області, які загинули у боротьбі за незалежність, державний суверенітет та територіальну цілісність України” від 24.10.2014 № 551; “Про затвердження Положення про обласну літературно-мистецьку премію імені Петра Ребра” від 19.04.2016 № 173.

Діяльність бібліотеки націлена на виконання головної мети  — створення умов для реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, вільний доступ до інформації, задоволення і формування бібліотечних, бібліографічних, інформаційних, культурно-освітніх і духовних потреб читачів, інших споживачів інформації, збереження і популяризацію культурної спадщини Запорізького краю.  Особлива увага приділялася: формуванню та збереженню бібліотечного фонду як частини культурного та інформаційного надбання регіону; науково-методичному супроводу діяльності бібліотек у новостворених об’єднаних територіальних громадах; налагодженню роботи бібліотеки в умовах пандемії COVID-19; технічній модернізації закладу.

Виконання основних показників діяльності

У зв’язку з пандемією COVID-19 планові завдання зазнали змін або були недовиконані через протиепідемічні заходи загальнодержавного масштабу, а саме введення карантину та припинення обслуговування відвідувачів.  2020 року бібліотека була відчинена для відвідувачів 204 дні, з яких 62 дні обслуговування велося виключно у режимі абонементу.

2020 року, як і в попередні роки, було заплановано понад триста масових заходів, книжкових експозицій, переглядів літератури, художніх виставок, презентацій, засідань клубів за інтересами. Частина цих заходів була скасована через карантинні обмеження, частина перемістилася у віртуальний простір.  Загалом участь у масових заходах, організованих бібліотекою взяли участь 23172 запорожців та гостей міста.   Протягом року співробітники бібліотеки взяли участь у 34 заходах за межами бібліотеки, які відвідали 1555 осіб. Кількість безпосередніх відвідувань у 2020 році склала 39 %  від запланованого. Натомість  значно зросла кількість  відвідувань веб-сайту. Загальна кількість відвідувань бібліотеки і реальних і віртуальних протягом звітного року — 687092.

За 2020 рік було видано 538591 примірник видань, що складає 55% від запланованого.

Бібліотечні фонди                       

На поповнення фонду бібліотеки у 2020 році було витрачено 609,4 тис. гривень.

всього в тому числі
книг періодичних видань аудіовізуальних видань електронних видань українською мовою російською мовою іншими мовами
надійшло 27514 26220 1274 9 11 5704 21316 494
вибуло 11017 9952 1065 1498 9519

На 01.01.2021 бібліотечний фонд нараховує 1520131 документів.


 Формування, ефективне використання та збереження бібліотечного фонду — одна з основних функцій бібліотеки.  Регулярно проводиться вивчення та аналіз складу фонду, очищення від морально застарілої, фізично зношеної літератури (списано 11017 видань). Відділом основного зберігання фондів прийнято із підсобних фондів відділів обслуговування 5956 примірників видань на постійне зберігання (в т. ч. 1526 книг та 4430 періодичних видань). Реставровано та переплетено 1618 одиниць книг, газет, журналів. Постійно проводиться робота з користувачами-боржниками (1186 нагадувань).

Наприкінці року до бібліотеки надійшла книжкова продукція  за Програмою поповнення фондів публічних бібліотек  (15396 примірників), що була придбана державною установою «Український інститут книги» та розпочато її розподіл між  міськими, районними, селищними, сільськими публічними бібліотеками. Всього до обмінно-резервного фонду Бібліотеки у 2020 році надійшло 31318 примірників видань.  Передано у фонди бібліотек області 21647 примірників, до фонду ЗОУНБ — 984 примірники видань.

Згідно з рішенням Запорізької обласної ради про закриття Запорізької обласної наукової медичної бібліотеки шляхом приєднання її до ЗОУНБ з березня 2020 року розпочалася робота з  вивчення фонду, який складався з книг, періодичних видань та інших носіїв інформації (інформаційні листи, протоколи, методичні рекомендації). У фонді ЗОНМБ зберігалися документи з медицини та суміжних дисциплін. Для забезпечення спеціалістів з медицини  та студентів регіону повноцінною фаховою інформацією важливо було зберегти надбання медичної бібліотеки. Основні критерії відбору:

 • стан фонду (труби водопостачання та каналізації в будівлі ОНМБ знаходяться в аварійному стані, внаслідок регулярних підтоплень частина фонду була пошкоджена та покрилася пліснявою, тому не відбирались до фонду ЗОУНБ);
 • дублетність видань та наявність видань у фондах ЗОУНБ ;
 • актуальність та наукова цінність літератури, вивчалася її затребуваність користувачами.

За підсумком роботи були складені акти на передачу видань до ЗОУНБ та списання. До фонду ЗОУНБ надійшло 21960 примірників видань. Вивчалися форми обслуговування користувачів бібліотеки та  методи колективного і індивідуального інформування в режимі вибіркового розповсюдження інформації про нові надходження для подальшого використання в роботі Сектору медичної літератури. Вивчали можливість використання довідкового апарату та електронної бази даних ОНМБ, яка велася в програмі ІРБІС,  в умовах ЗОУНБ.

У 2019 році через брак коштів в обласному бюджеті не було здійснено закупівлю періодичних видань на 2020 рік і головна книгозбірня Запорізької області вперше залишилася без нових періодичних видань. Наприкінці 2020 року кошти з обласного бюджету на передплату на наступний 2021 рік також не надійшли на рахунок бібліотеки. Другий рік поспіль  наші користувачі залишаються без нових періодичних видань 

Аналітико-синтетична обробка документів,
ведення й редагування системи каталогів

Виконано у 2019 році Виконано у 2020 році
Систематизація 36364 15088
Складання бібліографічного опису. 65378 44162
Розставляння карток у бібліотечних каталогах і картотеках 87233 64764

Надання інформаційних та бібліографічних послуг

Протягом року виконувалися різні за формою та тематикою бібліографічні довідки. Усних бібліографічних довідок було виконано  7610, у тому числі з використанням Електронного каталогу – 3060. З метою пропаганди ББЗ у 2020 р. проведено 400 консультацій, бібліотечних уроків та екскурсій за темою «Система каталогів і картотек ЗОУНБ та алгоритм пошуку» для читачів, серед яких – групових для студентів вишів (всього 72 учасника).

За 2020 рік було виконано 55 письмових довідок. Виконані письмові довідки заносяться до Електронного каталогу з можливістю перегляду змісту (публікуються також на сайті бібліотеки під назвою “Книги ищущим” та “Тим, хто хоче знати більше”. Надруковано ретроспективні тематичні списки: “В. К. Винниченко: життя та діяльність (1965-2009)”, “Історія зовнішньої політики України (1970-2010)”, “Історія національних меншин в Україні (1990-2010)”, “Історія українського козацтва (1978-2010)”, “Культурна політика в окремих країнах (1990-2009)” тощо.  У 2020 році до сервісу “Віртуальна довідка” надійшло 196 запитів. Зазвичай, у відповіді на тематичний запит пропонуються, насамперед, джерела з фондів бібліотеки. Але цього року у зв’язку із закриттям закладу для відвідувачів, акцент був зроблений на повнотекстових ресурсах інтернету. Під час карантину загальна кількість звернень до сервісу перетнула позначку 6000. Питання можна поділити на такі основні групи: пошук необхідних джерел (60) та пошук теми (136). Всього було перевірено на наявність 137 джерел та запропоновано згідно тематичних запитів — 1634 джерела. Більшість запитів пов’язані з навчальними завданнями та професійною діяльністю. При виконанні Віртуальних довідок традиційно використовувались: Електронний каталог, традиційні каталоги і картотеки ЗОУНБ, видання довідково-бібліографічного фонду, ресурси провідних бібліотек України та Інтернету. При потребі видання переглядались візуально.

58 абонентам за 25 темами було відправлено 149 списків накладом  1218 з кількістю включених джерел — 1425. За рік переглянуто 2295 карток нових надходжень. Серед абонентів: Відділ комунікацій Запорізької обласної ради; Запорізький обласний та міський центри соціальних служб сім’ї, дітей та молоді; Запорізьке обласне товариство батьків дітей-інвалідів та інвалідів; Районні бібліотеки Запорізької області; Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія; Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області (НМЦ ПТО); Запорізьке обласне об’єднання ВУТ «Просвіта ім. Т. Шевченка»; КЗ «Запорізький обласний центр патріотичного виховання молоді» ЗОР; Запорізький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник»; Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. «Січовий колегіум»; КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР; Запорізький обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти. Інформаційна робота у 2020 році зазнала суттєвих змін: якщо у попередні роки основними джерелами інформації були нові надходження та періодичні видання з фондів бібліотеки, то у цьому році ними стали відкриті ресурси інтернету. Не тільки через відсутність передплати, але й з причини тимчасового переходу до дистанційної форми роботи. Пошук нових джерел та моніторинг ресурсів проводився постійно.

Саме завдяки активній інформаційній та пошуковій діяльності з’явилися “Списки повнотекстових наукових фахових видань…” з різних галузей знань, які опубліковано на сайті ЗОУНБ.

Загалом за 2020 рік співробітниками структурних підрозділів ЗОУНБ були підготовлені та опубліковані 14 бібліографічних покажчиків та списків. Серед яких: «Маріанна Кіяновська – лауреат Шевченківської премії-2020»; «Тарас Прохасько – лауреат Шевченківської премії-2020»; «Луїза Ґлюк — лауреат Нобелівської премії-2020»; «Споживаємо розумно» — «Інтернет речей»; «Діти з аутизмом. Публікації 2017-2019 років»; «Діти з затримкою психічного розвитку. Публікації 2017-2019 років». У 2020 році продовжена публікація рекомендаційних списків літератури із серії «З Україною в серці»: «Поетеса епохи Ліна Костенко» (До 90-річчя від дня народження); «Поет розстріляного відродження Микола Зеров» (До 130-річчя від дня народження); «Василь Вишиваний» (До 125-річчя від дня народження); «Поет із генерації дисидентів Микола Руденко» (До 100-річчя від дня народження). Інформаційними матеріалами публікуються  на сайті Запорізької ОУНБ (https://zounb.zp.ua/)

Протягом року підготовлені та опубліковані на сайті Бібліотеки 50 бібліографічних оглядів, організовано та проведено 9 Днів інформації та 52 тематичних перегляди.

Про роботу бібліографічної служби Бібліотеки у 2020 році зі статті завідувачки відділу наукової інформації та бібліографії:  Маслова М. Бібліографічна діяльність Запорізької ОУНБ під час карантину / М. Маслова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 4. — С. 22-24.

Краєзнавча робота

Краєзнавча робота бібліотеки направлена на збереження і популяризацію культурної спадщини Запорізького краю. Підготовлено інформаційно-бібліографічні покажчики: “Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2021 рік”; “Василівка”(серія: Міста і села Запорізького краю); “Люди з великим серцем” (волонтери АТО).

Протягом 2020 року працівники відділу краєзнавства проводили культурно-мистецькі, просвітницькі заходи, присвячені знаменним і пам’ятним датам Запоріжжя та визначним діячам краю. Серед яких  презентації нових видань (9), книжкові виставки (14), літературні вечори та творчі зустрічі (3), мегавиставка до 115-річчя ЗОУНБ та Міжнародного дня дарування книг, віртуальні виставки, тощо.

У зв’язку з карантинними обмеженнями було активізовано роботу з надання послуг онлайн. Було підготовлено 19 віртуальних довідок, здійснена електронна доставка документів у кількості 1514 сторінок, скановано та розміщено на сайті бібліотеки 9 книг та 3 статті (859 сторінок), створено 7 віртуальних виставок.

Популяризація унікального краєзнавчого ресурсу ЗОУНБ відбувається також через ЗМІ (місцеві телеканали, участь у програмах обласного радіо).

Працівники відділу беруть активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах. В березні 2020 з книжковою виставкою присвяченою українським добровольчим формуванням взяли участь у круглому столі до Дня українського добровольця, який відбувся в обласному краєзнавчому музеї. В листопаді з презентацією “Бібліотека — джерело краєзнавчої інформації”, завідувачка відділу Т. Палівода взяла участь в онлайн конференції краєзнавчого методичного об’єднання “Тенденції розвитку дистанційної краєзнавчої роботи учнівської молоді”, що була організована обласним Центром туризму.

Роботу керівниці відділу було високо оцінено: Тетяна Миколаївна Палівода стала лауреатом обласної премії ЗОДА за досягнення у розвитку культури Запорізького краю.

Центр національних культур

З 2014 року в бібліотеці працює Центр національних культур. Мета проекту —  збереження та популяризація національних культур та традицій на території Запорізького краю, сприяння міжнаціональному порозумінню та зближенню культур задля миру та добробуту.

Бібліотечний Центр національних культур надає доступ до науково-популярної та навчально-методичної інформації. Фонд підрозділу нараховує понад 900 одиниць відео-, аудіо- та печатних документів. Формується переважно з гуманітарної та суспільно-політичної літератури про культури національностей, що мешкають на території Запорізької області. Відвідувачі мають змогу читати видання рідною для них мовою. Центр працює у режимі читального залу, тому, у зв’язку з карантинними обмеженнями, не обслуговував відвідувачів з 15 березня по 1 вересня, а також з 9 по 30 листопада, тобто більше 7 місяців.   Значна частина користувачів обмежувала свої контакти та утримувалась від участі у масових заходах та відвідування відділу.

Онлайн були проведені два засідання клубу з вивчення німецької мови за допомогою пісень з приєднанням із Польщі, але не всі учасники змогли приєднатися у зв’язку з відсутністю техніки або певних знань. Також онлайн проведено День Ємену, кількість учасників  — 7, тоді як традиційно цей захід збирає до 60 осіб.

Значна частина роботи була переміщена в фейсбук на сторінку ЦНК (1027 підписників), на якій було розміщено :

 • Відеовідкриття художньої виставки “Арабська мова — відображення арабської культури” до Дня арабської мови;
 • Відеозвернення з нагоди Дня пам’яті жертв депортації кримських татар, яке викладене також в ютуб за участі представників Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА, кримськотатарського товариства “Ана Юрт”, представників інших товариств;
 • Відеорозповіді про традиції та культуру представників національно-культурних товариств: Союзу Єменців України — А. Аль-Махвіті-Кармелюка, Запорізького центру татарської культури “Алтин Ай” — Ряхіми Ахмерової, грецького товариства “Геліос” — С. Коваленко, Запорізького міського центру німецької молоді “Заммельзуріум” — К. Коломієць, які користувалися значною увагою, деякі переглядали більш ніж 600 користувачів;
 • Презентація та два заняття нового клуба з вивчення німецької мови за методикою CLIL “В’яжемо німецькою” (текстові пости).

Значна увага приділялась освітнім постам (360), в тому числі  циклам, що спрямовані на розширення знань про особливості традицій та звичаїв різних культур, краще порозуміння між різними національностями (в минулих роках значна частина інформації в ФБ складалася з інформації про заходи та видання ЦНК).

Робота, яка була виконана під час карантинних обмежень поза планом – бібліографічні списки літератури:

 • “Запорізький центр татарської культури “Алтин Ай” 2-а частина;
 • “Запорізьке міське грузинське товариство ім. Шота Руставелі”;
 • “Запорізьке обласне товариство болгарської культури”.

Працівники підрозділу також брали участь у заходах національно-культурних товариств як почесні гості, що сприяє подальшій співпраці, налагодженню тісних зв’язків з метою створення нових проєктів і поповнення фонду підрозділу унікальними виданнями: Дні кримськотатарського прапора на площі Фестивальній, Свято болгарської культури в Ботієво, участь у ZOOM в круглому столі під час фестивалю “Ми – українські”, участь у презентації книги Вольфа Уайта “Інші янголи” у видавництві Ольги Меркулової .

Центр “Вікно в Америку”  Zaporizhzhia Window on America & Makerspace

В умовах пандемії центр «Вікно в Америку» продовжив свою роботу, підтримуючи активний зв’язок з мешканцям міста та області. Через карантинні обмеження кількість відвідувачів центру знизилась, проте більшість програм збереглася завдяки впровадженню нових методів роботи. На перший план виступили віртуальні заходи, які проводились на  інноваційних онлайн платформах, таких як  ZOOM  та Google Meet. Користувачі  центру мали можливість отримувати безкоштовні послуги з вивчення англійської мови (міжнародний конкурс креативного письма “Write on!” за участю волонтерів Корпусу миру США в Україні Христини Морган та Ханни Адмасу; клуби з вивчення англійської мови за участю волонтерів Корпусу миру США; зустрічі з волонтеркою Корпусу миру Христиною Морган з нагоди святкування Місяця жіночої історії та з випускницею програми обміну майбутніх лідерів FLEX Аліною Ніколаєць з нагоди святкування Хелловіну), підвищувати свій рівень медійної та інформаційної грамотності (онлайн-зустріч  з фахівцем з  медіаграмотності, доцентом кафедри журналістики НУ “Запорізька політехніка” Н. Островською “Фейки про коронавірус”; всеукраїнський брейн-ринг з  медіаграмотності та протидії дезінформації від керівника проекту “БезБрехні”, журналіста О. Гороховського; “Be cybersmarth” — зустріч з працівником відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області старшим лейтенантом Д. Данченко, присвячена інформаційній безпеці та захисту персональних даних), дізнаватись про нові програми академічних і культурних обмінів США (презентація програми академічних обмінів ім. Фулбрайта для студентів та викладачів від представника освітнього центру EducationUSA; зустрічі з випускниками програми обміну майбутніх лідерів FLEX Ярославою Фатюхою та Аліною Ніколаєць). З метою сприяння активному міжкультурному діалогу до роботи центру були залучені волонтери Корпусу Миру.

Працівники Центру Вікно в Америку регулярно підвищують свій професійний рівень  відвідуючи семінари і тренінги (міжнародний онлайн-семінар “Зелені бібліотеки”; тренінги для бібліотекарів від працівників Регіонального консультаційно-тренінгового центру: “Електронні сервіси”, “Додатки Google в бібліотечній практиці”; тренінг з медіаграмотності від організаторів виставки плакатів “Data Control Center”), беруть участь у програмах професійного обміну, які  організує Посольство США, а також діляться набутими знаннями з колегами (вебінар «Project Outcome: Оцінка ефективності бібліотечних послуг (досвід бібліотек США)» від випускниці програми професійних обмінів Уряду США IVLP Інни Павленко).Всього за минулий рік в Центрі організовано та проведено 56 різних за форматом та тематикою заходів, 25 з яких відбулись онлайн.

Протягом 2020 року продовжувалася реалізація проєкту “Технічна студія Makerspace”, мета  якого — створення освітнього простору, де відвідувачі бібліотеки зможуть здобувати прикладні технічні знання і отримувати практичні навички у майстерні із найсучаснішим обладнанням. Протягом року було проведено 82 програми (Технічне конструювання. Робототехніка; CodeClub UA; Клуб інноваційних технологій; Основи робототехніки та 3D-моделювання тощо), які відвідало майже 560 користувачів.   Під час карантину та обмежень у навчально-освітньому процесі заняття з робототехніки відбувалися в онлайн режимі. Розпочато роботу гуртка “Технічний англійський” (викладач О. Процько), але через карантин відбулося лише 2 заходи. Для подальшого розвитку технічної студії було підготовлено проєкт  “Мехатроніка” — новий, перспективний напрямок, що майже не представлений у нашому місті. Рішення щодо реалізації буде прийнято “Американським домом” у 2021 році.

Центр “Мова. Культура. Німеччина”

У 2020 році Центр “Мова. Культура. Німеччина” провів 70 заходів з популяризації вивчення німецької мови, які відвідало 785 осіб. Попри карантинні обмеження центр продовжував свою роботу, використовуючи сучасні форми комунікації (сайт, соціальні мережі). Користувачів інформували про головні культурні події і освітні можливості, знайомили з новими надходженнями, з цікавими і унікальними виданнями фонду, презентували книжкові виставки,  присвячені видатним пам’ятним датам. Мешканці міста та області мали також можливість познайомитись з сучасними виданнями нашого партнера – бібліотеки Гете-Інститут в Україні. Протягом року місцевій громаді були представлені найкращі видання Франкфуртського книжкового ярмарку, найкращі німецькі графічні романи з колекції “Second look”, а також колекція сучасних дитячих книг.

На інноваційних онлайн-платформах регулярно відбувались клубні зустрічі з вивчення німецької мови. Цього року  нашим відвідувачам запропоновано новий формат розмовного клубу, який поєднав вивчення мови і літературний жанр детективу. “Німецька для детективів” — курс, що передбачає мотивацію до навчання через читання і обговорення детективної історії. Клуб в оновленому форматі, започаткований в вересні вже відвідали  130 Центр “Мова. Культура. Німеччина” активно долучився до святкування Тижнів Німеччини в Україні, фестивалю, який цього року був присвячений видатній даті – 30 річниці возз’єднання Німеччини. Працівники центру підготували віртуальну виставку “Література після Повороту”, організували також презентацію унікальної виставки плакатів про історію Німеччини останніх 30 років. Крім того, можна було  перенестись у минуле за допомогою віртуальної реальності і пережити втечу через Берлінський Мур, вдягнувши спеціальні VR- окуляри.

Минулого року центр “Мова. Культура. Німеччина” поповнився новими виданнями (206 примірників) навчальної та науково-методичної літератури з вивчення німецької мови, науково-популярною та художньою літературою для дітей і молоді, а також сучасною белетристикою і настільними іграми. Друкованими виданнями, аудіовізуальними медіа, переданими Бібліотеці за проектом та послугами у 2020 році скористався 1132 користувачі. Було видано 1285 примірників видань. Задля промоції книги та популяризації читання здійснюються огляди книжкових виставок у соцмережах, презентації нових  надходжень, тематичних виставок, ресурсів та програм відділу під час екскурсій.

 

 Регіональний консультаційно-тренінговий центр

Основними завданнями відділу у 2020 році було: проведення тренінгів, семінарів, вебінарів, дистанційних курсів з цифрової грамотності заради формування та підвищення цифрових компетенцій та навичок громадян; надання консультативної допомоги щодо використання інструментів електронної демократії; проведення навчальних заходів щодо підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців; проєктна діяльність.

Відділ створено у лютому 2020 року. Через встановлення в Україні у 2020 році карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, відділ з середини березня до вересня, з листопада по грудень перебував на дистанційній роботі. Через неможливість проведення тренінгів у бібліотеці, діяльність відділу була спрямована на підготовку онлайн заходів та підвищення професійної кваліфікації співробітників відділу.

Працівниками відділу було надано 48 консультацій щодо: використання державних електронних сервісів; реєстрації та використання порталу “Дія. Цифрова освіта”; використання програмного забезпечення; використання смартфона тощо, проведено 16 тренінгів з п’яти тем: для користувачів — базова комп’ютерна грамотність (8), робота зі смартфоном (2), використання е-сервісів (2); для бібліотекарів — Google Chrome (3), пошукова система Google (1). Всього було проведено 121 заняття, кількість учасників – 87.

До програми базової комп’ютерної грамотності включено навчання навичкам роботи з державними (HELSI.me, Пенсійний фонд України, Електронні петиції, портал Верховної Ради України, Дія, портали електронних послуг тощо) та регіональними (Електронні сервіси на сайті Запорізької міської ради) електронними сервісами, електронними сервісами комунальних підприємств та комерційних організацій.

Через впровадження карантину, відділ більшу частину року перебував на дистанційній роботі. Переведення тренінгів з базової комп’ютерної грамотності в онлайн режим було не можливо, оскільки цільова аудиторія не мала для цього достатніх навичок.

Як методичний та координаційний центр з цифрової освіти, відділ провів для бібліотечних фахівців тренінги з вдосконалення цифрових навичок:

 • “Бібліотека у соціальних мережах: особливості роботи”, спільно з Відділом соціокультурної діяльності та зв’язків з громадськістю Запорізької ОУНБ.
 • Серія вебінарів “Додатки Google в бібліотечній практиці”, до якої увійшли: “Знайомство з додатками Google. Налаштування Google Chrome”, “Переваги Gmail та робота над помилками. Синхронізація облікових записів”, “Організація віддаленої роботи за допомогою Google Календар та Meet”, “Спільна віддалена робота з документами за допомогою додатків Google”, “Можливості Google Форм. Знайомство з Keep та Classroom”. Учасникам вебінарів були надані сертифікати. Зареєстрованим учасникам надано доступ до записів трансляцій. Загальна кількість переглядів — 1366.
 • “Оцінка ефективності бібліотечних послуг”, спільно з ГО “Запорізька бібліотечна асоціація”. Ведуча: Інна Павленко, випускниця програми професійних обмінів Уряду США IVLP.

Загалом проведено 8 вебінарів, у яких взяли участь 533 бібліотечних фахівця зі всієї України.

Для учасників тренінгів були підготовлені інформаційні матеріали про елементи робочого столу комп’ютера, інтерфейс браузера Google Chrome та буклет “Основні міжнародні комп’ютерні позначки та символи”. Завдяки співпраці зі Smart City Zaporizhzhia, відділ отримав інформаційні буклети з використання електронних сервісів м. Запоріжжя.

Регіональний консультаційно-тренінговий центр долучився до Національної програми цифрової грамотності, адже бібліотеки є надійними партнерами держави в реалізації реформи цифрової трансформації. Запорізька ОУНБ є одним із амбасадорів цифрової освіти в Україні та включена до переліку хабів цифрової освіти на сайті “Дія. Цифрова освіта” (https://osvita.diia.gov.ua/hubs). Завдяки участі у програмі, бібліотека отримує інформаційні матеріали (плакати, банери тощо). Знайомство з освітніми серіалами на сайті “Дія. Цифрова освіта” є невід’ємною частиною програми навчання.

Учасникам тренінгів другого потоку (вересень-жовтень) були надані копії “Словника термінів з онлайн безпеки” Міністерства цифрової трансформації України.

Відділ тісно співпрацює з іншими відділами бібліотеки. У співпраці з Відділом документів з гуманітарних наук був підготовлений буктрейлер “Три секунди” (автори — Василь Волков та Наталя Скрипак) для конкурсу буктрейлерів на аудіо-вірші львівського поета, письменника, перекладача Володимира Тимчука, який проходив у рамках проєкту “Схід та Захід разом!”. Буктрейлер отримав перше місце. Спільно з відділом соціокультурної діяльності та зв’язків з громадськістю було підготовлене відеопривітання з Днем Незалежності.
Науково-дослідна робота

У 2020 році підбито підсумки дослідження “Напрямки, фактори, форми розвитку взаємодії ЗОУНБ і громадських організацій”. Слід зазначити, що останнім часом роль і значення громадських організацій в житті регіону суттєво зростають. Запорізька ОУНБ має певний досвід встановлення конструктивного діалогу і співпраці з НУО, оскільки вважає за необхідне надання дієвої підтримки їх значущим соціокультурним ініціативам. Одночасно, взаємодія бібліотеки і громадських організацій потребує розширення змісту і форм використання потенціалу співробітництва у розвитку різних сфер життєдіяльності регіону.

Вивчення передбачало опитування керівників громадських об’єднань. Переважна частина організацій, керівники яких брали участь в опитуванні, існують більше п’яти років (64%). Ще 31% становлять організації, що  існують більше десяти років, молоді організації, створені за останні два роки, складають 5%. Середня чисельність об’єднань 70 осіб, проте є як численні  угруповання (понад тисячу членів), так і нечисленні  (до 15 осіб).

Діяльність майже половини НУО пов’язана із соціальним захистом і підтримкою громадян (43%), значна частина займається благодійністю (18%). Сфери діяльності громадських організацій, які брали участь в опитуванні, також включають в себе культуру і мистецтво (12%), міжнаціональне співробітництво (8%), патріотичне виховання (8%), охорону навколишнього середовища (6%), охорону історичних, культурних та інших об’єктів (3% ), захист тварин (1%).

Слід зазначити, що всі респонденти зацікавлені у співробітництві з ОУНБ. Переважна більшість громадських об’єднань, які брали участь в опитуванні (90%), мають певний досвід співробітництва із ЗОУНБ і оцінюють його позитивно. Зокрема, вони відзначали, як найбільш вдалі проекти, щорічні колективні виставки учасників творчих об’єднань, мовні клуби, спільні семінари і форуми, навчальні заходи та ін. Крім цього, вони окреслили і найбільш прийнятні форми взаємодії — проведення просвітницьких заходів (37%), спільна участь в акціях (16%), організація виставок та майстер класів (10%), отримання тематичних добірок нових надходжень (3%). Одночасно, значна частина (34%) обмежилася бажанням лише використовувати приміщення бібліотеки.

Незважаючи на різні оцінки ресурсного потенціалу ЗОУНБ всі учасники опитування готові надавати допомогу бібліотеці, передусім, в організації заходів спрямованих на популяризацію книгочитання (50%), літературних квестів для відвідувачів (17%),  виставок (12%), тематичних буккросингів (11%), літературних відеоблогів (5%), бути інформаційним партнером у соціальних заходах (5%).

Необхідно зауважити, що кількість зареєстрованих громадських організацій у регіоні становила понад 700 об’єднань (2015 р.). В їх структурі за змістом діяльності значну частину займають спортивні організації, об’єднання ветеранів, екологічні, правозахисні, наукові організації, творчі та культурні об’єднання. Здебільшого робота НУО реалізується у формі разових заходів, відповідно до сфери їх функціонування. Певна частина бере участь у грантових конкурсах. Слід зазначити, що переважна більшість громадських об’єднань зацікавлена у підвищенні інформованості населення про свою діяльність і, з цієї точки зору, розглядає співробітництво з бібліотекою позитивно.

В цілому розширення контактів і взаємодії Запорізької ОУНБ із громадськими організаціями матиме позитивний вплив на розвиток регіону через сприяння патріотичному вихованню жителів, вирішенню екологічних проблем, реалізації волонтерських та соціальних проектів (у т. ч. адресованих інвалідам), підвищенню активності ветеранів, пропаганді здорового способу життя, розвитку туризму, мистецтва та культури, організації дозвілля населення, підвищення активності і самосвідомості громадян.

У минулому році, у зв’язку із карантинними обмеженнями, було здійснено онлайн-опитування «Про читання». Слід зазначити, що обмеження карантину у більшості респондентів збільшили обсяги читання (46%), ще у 43% опитаних обсяги читання не змінилися, лише 11% відзначили їх зменшення. Розподіл звернень до документів різних форматів свідчить про певну рівність у зверненнях до паперових (51%) та електронних джерел (49%), причому серед паперових документів переважали книги (94%), газети та журнали становили 6%.

Серед мотивів читання переважали самоосвіта і розважання (по 33%), професійні мотиви складали 19%, а навчання — 15%. Пріоритети у читанні художніх творів розподілились наступним чином — детективи та історичні книги становили по 19%, фантастика та соціально-побутові романи по 15%, біографічні твори — 14%, пригодницькі — 9%, готичні та любовні романи відповідно  5% і 4%.

Незважаючи на карантинні обмеження, більшість опитаних користувались бібліотекою (94%). Одночасно вони звертались і до інших книжкових джерел: 36% до власної домашньої бібліотеки, ще 29% до  інтернет-магазинів, 24% до місцевих книжкових магазинів, бібліотеками друзів користувалися 11%. 76% людей відчували необхідність поділитися враженнями від прочитаного. Очевидно, що бібліотекарям необхідно звернути увагу на потреби читачів і сприяти задоволенню цієї потреби через обговорення, засідання відповідних клубів, онлайн-конференції тощо.

Аналізуючи види інформації, які впливали на вибір книг, слід відзначити широкий спектр обумовлюючих чинників. Передусім, це рецензії, відгуки в інтернеті (21%) і внутрішня інтуїція (20%),  яка свідчить про значний читацький досвід і потребу у читанні. На вибір книг впливали також жанр і автор (відомий або улюблений)  — по 15%, рекомендації друзів та знайомих — 13%, анотації — 11%. Книги, представлені на виставках у бібліотеці або магазині привертали увагу 5% респондентів.

В опитуванні взяли участь 80% осіб з вищою освітою, віком від 20 до 40 років (72%),  переважно жінки (72%).

Отже, у складних умовах карантину читання залишається частиною способу життя людей, їх потреби у читанні (особливо у дозвіллєвому) збільшуються, вони продовжують користуватися публічними і домашніми бібліотеками, відчувають необхідність у спілкуванні з метою поділитися враженнями від прочитаного.

Протягом року близько 400 документів відділу рідкісних і цінних видань отримали наукове опрацювання і відображення в електронному каталозі бібліотеки. 

Науково – методична робота

Робота науково-методичного відділу була спрямована на практичну та консультативну допомогу бібліотекам області, впровадження нових сучасних технологій у бібліотечному обслуговуванні, пошук і розробку різних моделей функціонування публічних бібліотек в умовах завершення основного етапу реформи адміністративно-територіального устрою, розвитку  та розповсюдження інноваційних напрацювань.

Значна увага приділялась становленню і розвитку публічних бібліотек територіальних громад. Відповідно до стандартів, з урахуванням нормативів та методик формування перспективних спроможних громад здійснювалося моделюванням мережі надання публічних сервісів та послуг з використанням Google Maps. Наразі послуги населенню Запорізькій області надають 463 книгозбірні (у 2019 р. — 471).

Пріоритетами науково-методичної діяльності у минулому році були також сприяння налагодженню спільної праці бібліотек і громади, формування документного фонду закладів, розвиток цифрових компетенцій бібліотекарів, підвищення іміджу книгозбірень і послуг, які вони надають. Зокрема, за участі колег із НБУ ім. Ярослава Мудрого відбулась онлайн-конференція “Бібліотеки: сучасні виклики та соціальна взаємодія”, обмін досвідом бібліотечних працівників області. З використанням стрімінгових сервісів проведені заняття школи бібліотечного менеджера “Бібліотеки 2021: актуалізація діяльності”, щорічна обласна нарада керівників, які стали головними у своїх територіальних громадах, надання їм теоретичних знань і практичної допомоги у формуванні основних напрямів планування роботи закладів на 2021 рік.

Крім цього, навчання і дієва допомога бібліотекарям в організації якісного обслуговування користувачів надавалась під час тренінгів і практикумів “Орієнтація на клієнта”, “Плануємо роботу на користь громади”, “Ділова гра як метод активного навчання”, ”Як зробити гарну світлину”.

У 2020 році  працівники відділу підготували методичні посібники на допомогу керівникам і фахівцям публічних бібліотек регіону в організації провідних напрямів роботи. Так, контент інформаційно-методичних матеріалів «Соціальні мережі як інструмент бібліотечної комунікації», «Бібліотечна журналістика: особливості написання текстів», «Як зробити гарну світлину» містив консультації і поради щодо ефективного просування бібліотек у соціальних мережах. У минулорічних випусках прес-дайджесту “Коло професійного читання бібліотекаря” та інформаційного бюлетеня «КлубОк» представлено огляд публікацій фахових видань, досвід роботи у період пандемії, впровадження інновацій, в т. ч. в запорізьких бібліотеках. На сторінках методичного посібника «На допомогу публічним бібліотекам територіальних громад» детально розглядаються відповідні нормативні документи та рекомендації, а статистично-аналітичний збірник «Основні показники діяльності бібліотек Запорізької області за 2019 рік» подає статистичну інформацію про підсумки роботи книгозбірень регіону. Слід зазначити, що для оптимізації процесу звітності використовувалися Google Таблиці.

Протягом року керівникам бібліотек області надавалась значна консультаційна допомога щодо організації роботи з персоналом у сучасних умовах, поширення інноваційної діяльності, організації роботи за цільовими бібліотечними програмами, проведення нових інтерактивних форм навчання й майстер-класів тощо. Особливо увага приділялась проблемам діяльності бібліотек в умовах реформи децентралізації влади та карантинних обмежень. Популяризація успішних проектів, обговорення досвіду відбувалась і на сторінках прес-клубу бібліотек Запорізького краю у мережі Facebook.

Видавнича діяльність у 2020 році

 1. На допомогу публічним бібліотекам територіальних громад: інструктивно-методичні матеріали. Вип. 2 / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, Наук.-метод. відділ; [уклад. Л. Мажара, ред. та відп. за випуск Л. Ізюмова]. — Запоріжжя: [ЗОУНБ], 2020. — 44 с.
 2. Коло професійного читання бібліотекаря (прес-дайджест). Вип.5 / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, Наук.-метод. відділ; [укл. О. Літвак, ред. та відп. за випуск Л. Ізюмова]. — Запоріжжя: [ЗОУНБ] , 2020. — 40 с.
 3. Соціальні мережі як інструмент бібліотечної комунікації. Методична консультація / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Наук.-метод. відділ; [уклад. О. Літвак, ред. та відп. за вип. Л. Ізюмова]. — Запоріжжя: [ЗОУНБ], 2020. — 23 c.
 4. Бібліотечна журналістика: особливості написання текстів (поради з написання постів) / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, Наук.-метод. відділ; [уклад. Л. Мажара, ред. та відп. за вип. Л. Ізюмова]. — Запоріжжя: [ЗОУНБ], 2020. — 39 с.
 5. Показники діяльності бібліотек за 2019 рік / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [укл. Л. Мажара, відп. за випуск Л.Ізюмова]. – Запоріжжя : [КЗ «ЗОУНБ» ЗОР] , 2020. – 8 с.
 6. Клубок : газета клубу дир. ЦБС Запоріз. обл. / засн. клубу дир. ЦБС Запоріз. обл., НМВ КЗ «ЗОУНБ» ЗОР. – Запоріжжя : [КЗ «ЗОУНБ» ЗОР] , 2020 – № 34. – 38 с.
 7. Визначний український письменник та громадський діяч Іван Бондарчук: рекомендаційний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Канад.-Укр. бібл. центр [підгот. Н. Скрипак]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 6 с.; іл.
 8. Запорізький ромський центр «Лачо Дром» : бібліографічний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР», Центр нац. культур ; [підгот. О. Назаренко , ред.: М. Маслова, Т. Пішванова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 36 с. — (Запоріжжя багатонаціональне, вип. 12).
 9. Грецька Рада Запорізької області «Еллада»: бібліогр. список // КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Центр нац. культур ; [підгот. О. Назаренко, ред.: М. Маслова, Т. Пішванова]. — Запоріжжя: [ЗОУНБ], 2020. — 28  с. — (Запоріжжя багатонаціональне; вип. 11).
 10. Комітет сприяння поверненню кримсько-татарського народу на історичну батьківщину «АЗАТ» : бібліогр. список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР , Центр нац. культур ; [підгот.: О. Назаренко ; ред.: М. Маслова, Т. Пішванова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 48 с. — (Сер. «Запоріжжя багатонаціональне». Вип. 9).
 11. Молодіжний центр німецької культури «Заммельзуріум»: до 10-річчя заснування : біобібліогр. список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Центр нац. культур ; [уклад.: О. Назаренко, ред.: М. Маслова, Т. Пішванова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 20 с. — (Сер. «Запоріжжя багатонаціональне». Вип. 10)
 12. Луїза Ґлюк – лауреат Нобелівської премії-2020 : бібліогр. список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 28 с. — (Лауреати літературних премій).
 13. Маріанна Кіяновська — лауреат Шевченківської премії — 2020 : бібліографічний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. – 32 с. – (Лауреати літературних премій).
 14. Тарас Прохасько — лауреат Шевченківської премії — 2020 : бібліографічний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 44 с. — (Лауреати літературних премій).
 15. Малий та середній бізнес в Україні: сучасні реалії : прес-дайджест. ІV кв. 2020 р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. Ю. Щеглова ; ред. Т. Пішванова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 20 с. — (Український вибір: виклики та перспективи).
 16. Місцеві вибори в Україні: нові правила : прес-дайджест. ІІ кв. 2020 р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. Ю. Щеглова ; ред. Т. Пішванова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 24 с. — (Український вибір: виклики та перспективи).
 17. Земельна реформа в Україні: переваги і загрози : прес-дайджест. І кв. 2020 р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. Ю. Щеглова ; ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 20 с. – (Український вибір: виклики та перспективи).
 18. Екологічний стан в Україні: загрози та ризики : прес-дайджест. ІІІ кв. 2020 р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. Ю. Щеглова ; ред. Т. Пішванова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 24 с. — (Український вибір: виклики та перспективи).
 19. Бібліографічні ідеї та технології : аналіт. огляд : І кв. 2020 р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. М. Маслова ; ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. – 24 с.
 20. Бібліографічні ідеї та технології : аналіт. огляд : ІI кв. 2020 р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. М. Маслова ; ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. – 28 с.
 21. Бібліографічні ідеї та технології : аналіт. огляд : ІII кв. 2020 р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. М. Маслова ;ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. – 24 с.
 22. Бібліографічні ідеї та технології : аналіт. огляд : ІV кв. 2020 р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. М. Маслова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. – 28 с.
 23. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2020 рік : календар і короткі довідки з бібліографічними списками / [КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; уклад. І. В. Шершньова; відповід. за випуск О. В. Волкова]. – Запоріжжя, Статус, 2019. — 612 с.
 24. Василь Вишиваний (Вільгельм Габсбург-Лотрінген): рекомендаційний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформ. та бібліографії ; [підгот. Ю. Щеглова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 6 с.; іл.
 25. Вінок спогадів : про Костянтина Ілліча Іссерта : біобібліографічний покажчик / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР , Ред.-вид. сектор ; [уклад.: Л. Іссерт, П. Бойко , ред. Т. Пішванова]. — Запоріжжя : Дніпровський металург, 2020. — 47 с., фото.
 26. Дистанційна робота бібліотеки в умовах карантину: методичні рекомендації / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, Наук.-метод. відділ; [уклад. О. Літвак, ред. Т. Пішванова]. — Запоріжжя: [ЗОУНБ] , 2020. — 16 с.
 27. Діти з аутизмом (2017-2019) : бібліографічний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [уклад. Ю. Щеглова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 36 с. — (Діти з особливими освітніми потребами).
 28. Діти з затримкою психічного розвитку (2017-2019) : бібліографічний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [уклад. Ю. Щеглова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 24 с. — (Діти з особливими освітніми потребами).
 29. «Інтернет речей» : бібліографічний покажчик / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 72 с. — (Споживаємо розумно).
 30. Календар видатних особистостей на 2020 рік / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, Від. док. з техніч. та економ. наук ; [підгот.: Ж. Назаренко, І. Демчук; ред. Т. Пішванова]. — Запоріжжя: [ЗОУНБ] , 2020. — 40 с.
 31. Наталена Королева: письменниця, що відкрила «інакший світ» : рекомендаційний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Канад.-Укр. бібл. центр [Підгот. Н. Скрипак]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 6 с.; іл.
 32. Поетеса епохи Ліна Костенко: рекомендаційний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформ. та бібліографії ; [Підгот. Ю. Щеглова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 6 с.
 33. Як зробити гарну світлину : методичні поради / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, Наук.-метод. відділ; [уклад. О. Тарлінська, відп. за вип. О. Волкова]. — Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. — 23 с.

Економічні аспекти діяльності бібліотеки

Структура використання фінансових ресурсів у 2020 році (тис. грн.)

Оплата праці персоналу (в т. ч. виплати законодавчо встановлених надбавок, компенсаційних доплат) з нарахуваннями  

14836,9

Витрати на поповнення бібліотечних фондів 609,4
Виплати на оплату енергоносіїв і комунальних послуг 1175,3
Витрати на поточний ремонт приміщень 0
Витрати на придбання обладнання, меблів, технічних засобів 0

Адміністрацією здійснюється моніторинг та аналіз стану матеріально-технічної бази закладу, проводилися систематичні перевірки з питань охорони праці та пожежної безпеки, профілактики виробничого травматизму.

У 2020 році в закладі виконані капітальні ремонтні роботи згідно припису ДСНС, а саме: встановлені протипожежні двері у відділі основного зберігання фондів, здійснено коригування  та виконано роботи по 1-й черзі проєкту з улаштуванням систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та газового пожежогасіння”; виготовлені проєкти: “Капітальний ремонт будівлі, облаштування евакуаційного освітлення сходових кліток, коридорів, проходів та інших шляхів евакуації будівлі в КЗ «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека» ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 142)» та  «Капітальний ремонт будівлі, облаштування протипожежної системи (системи внутрішнього протипожежного водопостачання) в КЗ «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека» ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 142)»; придбано необхідну кількість нових вогнегасників.

Фінансова підтримка бібліотеки є невід’ємною частиною її розвитку. Тому до Департаменту культури, туризму національностей та релігій ЗОДА та Запорізької обласної ради регулярно надаються запити щодо виділення цільових коштв на капітальні видатки та додаткового фінансування закладу.

Залишається відкритим питання здійснення проєктування припливно-витяжної вентиляції, продовження робіт з улаштування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та газового пожежогасіння, улаштування евакуаційного освітлення сходових кліток та системи внутрішнього протипожежного водопостачання, продовження робіт з реконструкції та капітального ремонту аварійних пасажирського та вантажного ліфтів, облаштування пандусу, заміни освітлення в приміщеннях читальних залів, подальшого оновлення парку комп’ютерної техніки та обладнання, придбання сучасного програмного забезпечення, продовження облаштування безпечного та комфортного простору для відвідувачів бібліотеки.

Кадрові ресурси бібліотеки та організація підвищення кваліфікації персоналу

Загальна кількість працівників — 136 осіб
Працівники Запорізької ОУНБ активно беруть участь у різноманітних всеукраїнських та міжнародних фахових заходах (форумах, семінарах, школах тренінгах, науково-практичних конференціях), обмінюються досвідом, активно оволодівають сучасними навичками роботи, діляться набутим досвідом з колегами. В 2020 році більшість цих заходів відбувалася у віртуальному просторі.  Працівниками бібліотеки було організовано 8 вебінарів («Project Outcome: Оцінка ефективності бібліотечних послуг (досвід бібліотек США)»; “Бібліотека у соціальних мережах: особливості роботи”; “Електронні сервіси”; “Додатки Google в бібліотечній практиці” тощо); онлайн-конференцію “Бібліотеки: сучасні виклики та соціальна взаємодія”. Працівники ЗОУНБ взяли онлайн участь у ХІ Львівському міжнародному бібліотечному форумі, у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Короленківські читання” (секція 2. “Роль документних пам’яток в історії формування та діяльності українських бібліотек, архівів та музеїв”), діловій зустрічі “Пам’ятки писемності та культури у фондах бібліотек: актуальні питання експертизи та введення в науковий обіг стародруків кирилівського шрифту” та ін. Курс дистанційного  навчання “Бібліотеки в системі забезпечення євроінтеграційних процесів України” Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв прослухала головна бібліотекарка відділу документів з гуманітарних наук О. Руденко

Активна культурно-просвітницька та соціальна діяльність бібліотеки та її співробітників неодноразово відзначалася почесними грамотами, подяками та дипломами Міністерства культури України, Запорізької обласної ради, Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, організацій-партнерів бібліотеки.   Лауреатом щорічної обласної премії  за досягнення в розвитку культури Запорізького краю у номінації “За досягнення у розвитку бібліотечної справи” у 2020 році стала завідувачка відділу краєзнавства Т. Палівода.

 

Додаток №1

 

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека на шпальтах періодичних видань 2020 року 

 1. Олейник С. «Ничего не бывает просто так!» : в областной библиотеке открылась выставка кукол ручной работы Натальи Блюсюк / Светлана Олейник // Индустриальное Запорожье (Панорама). – 2020. – 10 дек. (№ 50). – С. 13.
 2. Шкарупа С. Такие милые и удивительные зверушки : [в отделе искусств ЗОУНБ открылась выставка авторской игрушки Светланы Колесник] / Светлана Шкарупа // МИГ. – 2020. – 5 нояб. (№ 45). – С. 9.
 3. Література рідного краю вирушає до запорізьких шкіл : [педагогічні читання: «Літературне Запоріжжя на зламі століть: постаті, пошуки, проблеми» відбулися в ЗОУНБ] // МИГ. – 2020. – 1 жовт. (№ 40). – С. 31.
 4. Атаманчук І. Зачаруватися молодістю та наснагою : [в ЗОУНБ відкрилася художня виставка «Чарівний світ малярства» Олександра Звєрєва] / Інеса Атаманчук // МИГ. – 2020. – 24 сент. (№ 39). – С. 23.
 5. Фотовиставка до Дня миру : [в ЗОУНБ] // МИГ. – 2020. – 24 сент. (№ 39). – С. 3.
 6. Візірська В. Письменницькі зустрічі на краєзнавчій ниві / Валентина Візірська // МИГ. – 2020. – 19 марта (№ 12). – С. 29.
 7. Власюк Г. «Книжковий світ» запрошує : [про діяльність клубу у ЗОУНБ] / Галина Власюк // МИГ. – 2020. – 19 марта (№ 12). – С. 29.
 8. Події, які нас захоплюють : [в ЗОУНБ відкрили інтерактивну інсталяцію «Вмісти своє життя у валізу»] // Правда ЗП. – 2020. – 19 берез. (№ 10). – С. 3.
 9. Середа В. «Прозора межа мови» Олександра Медка й Сергія Лаврова : [презентація кн. в ЗОУНБ] / Віра Середа // Правда ЗП. – 2020. – 19 берез. (№ 10). – С. 15.
 10. Константинова В. Запорожцам раскрыли секреты создания комиксов : [в отделе документов иностранными языками ЗОУНБ прошел мастер-класс] / Валерия Константинова // Горожане. – 2020. – 5-11 февр. – С. 16.
 11. Валик О. Український соловейко – Назарій Яремчук : [в ЗОУНБ відбулася презентація кн. В. Середи «Пісня Назарія – як море широка»] / Олег Валик // Вечерка плюс. – 2020. – 6 февр. (№ 6). – С. 21.
 12. Стрілець С. Лились пісні Назарія душевні, відлунювали в люблячих серцях : [в ЗОУНБ відбулася презентація кн. «Пісня Назарія – як море широка» запоріз. журналістки В. Середи] / Сергій Стрілець // Правда ЗП. – 2020. – 6 лют. (№ 4). – С. 3.
 13. Левченко В. «Об’єднаймося ж, брати мої» : вільнянські художники перемагають : [на базі ЗОУНБ пройшов ІІ-й обл. тур Всеукр. к-су учнів. творчості] / В. Левченко // Дніпровські вогні. – 2020. – 5 лют. (№ 9). – С. 1.
 14. Нагорна Г. Життя, віддане бібліотеці : на спомин Інни Павлівни Степаненко / Ганна Нагорна // Бібліотечний форум. – 2020. — № 2. – С. 60-69.

Додаток №2

 

Соціокультурна діяльність бібліотеки за 2020 рік

2020  рік бібліотека розпочала з цілої низки яскравих книжкових презентацій, творчих зустрічей, виставок.

У січні відсвяткували 25-річницю одного з найкращих видавництв міста Запоріжжя — «Дике Поле». Зала бібліотеки ледь вмістила всіх шанувальників книги та друзів видавництва. Генеральний директор «Дикого Поля» Олександр Лазутін розповів про історію створення поліграфічної компанії, про дружній колектив та зіркове гроно авторів, про численні престижні галузеві нагороди. За чверть століття видавництво випустило близько 1000 ілюстрованих енциклопедій, фотоальбомів, наукових, художніх, краєзнавчих, мистецтвознавчих книг, кращі з яких були представлені на книжковій експозиції «Перлини «Дикого Поля». Для гостей заходу були презентовані одразу 5 новинок, які були видані у грудні 2019 р. та січні 2020 р.: хрестоматія творів кінця ХХ початку ХХІ ст. «Література Запорізького краю», «Орачі приазовських степів» Олександра Білоусенка, «Лідер української енергетики: Запорізькій АЕС – 35 років», «Світ навколо нас» Галини Корицької та «Прозора межа мови» Олександра Медка і Сергія Лаврова. З ювілеєм «дикопільців» вітали письменники, науковці, історики, краєзнавці та фотохудожники. Ансамбль бандуристів «Божена» під керівництвом заслуженої артистки України Ольги Беженарь подарував музичне привітання та святковий настрій всім присутнім.

Також у січні відбулася презентація книги «Пісня Назарія – як море широка» запорізької журналістки, членкині Національної спілки журналістів України Віри Середи. Видання присвячене Народному артисту України, улюбленцю мільйонів, пісні якого співають і нині — Назарію Яремчуку. Свою розповідь про книгу авторка перемежовувала фотографіями та матеріалами з особистого архіву (книги, календарі, автограф митця, афіші, платівки, диски тощо). Лунали золоті хіти, відомі шляґери і малознані пісні з репертуару Назарія Яремчука. Заспівав пісню та поділився своїми спогадами про Назарія і заслужений артист естрадного мистецтва України Анатолій Сердюк. На завершення вечора Віра Павлівна подарувала читачам бібліотеки 2 книги та диск з піснями Назарія Яремчука.

До 115-річчя Бібліотеки та Міжнародного дня дарування книг була підготовлена мегавиставка, на якій були представлені понад 170 видань (книги, альбоми, диски, ноти, картини, карти, CD, DVD) із понад 2000 отриманих від дарувальників у 2019 році. У відкритті експозиції взяли участь керівники видавництв «Статус» Володимир Систеров, «Привоз-принт» Костянтин Носенко, керівник Запорізького обласного товариства турецької культури «Туран» Туран Тосун, керівник Запорізького науково-дослідного центру «Спадщина» Юрій Щур та письменниця Тетяна Тиховська.

6 лютого відбулася презентація п’ятого випуску книги «Усна історія російсько-української війни», мета якої – об’єктивно показати історію спротиву російській агресії, відтворити хроніку подій, зафіксувати ці факти та зробити їх доступними широкому загалу. Члени редакційної колегії: Владислав Мороко, Сергій Білівненко, Олексій Штейнле та Михайло Павленко представили п’ятий випуск, присвячений Енергодару, що став осередком активного проукраїнського руху. Книга містить інтерв’ю з мешканцями міста, учасниками бойових дій, добровольцями, волонтерами та членами енергодарської Самооборони.

Того ж місяця відбувся ювілейний творчий вечір запорізької письменниці, літературознавиці, членкині Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, керівниці обласного літературного об’єднання – Ганни Лупинос. Вітати ювілярку прийшли рідні, друзі, поети і письменники. У залі панувала святкова і творча атмосфера: лунали вітання, вірші, спогади, театр-студія «Пігмаліон» подарував іменинниці літературно-музичний перформанс. Книжкова виставка «Я маю зайти до твоєї душі…» представила творчий доробок мисткині.

В першій половині березня відбулося три презентації книжок та відкриття інтерактивної виставки. Фотоальбом поезій «Прозора межа мови» з’явився завдяки творчому союзу двох запорізьких митців – поета і філософа Олександра Медка та фотохудожника Сергія Лаврова. В пам’ять про Олександра Медка фотоальбом презентували Олександр Лазутін – керівник видавництва «Дике Поле», співавтор концепції книги та її головний редактор, Сергій Лавров – член Національної спілки фотохудожників України, автор неймовірно поетичних світлин, що ввійшли у книгу та Олена Тупахіна – кандидат філологічних наук, доцент ЗНУ, авторка передмови. Доповідачі відзначили оригінальність видання, яке заохочує до активного творення смислів, образів, дійства. Це книга про буття й небуття, існування і сутність, мовчання і мову…

Запорізька педагогиня, науковиця, а віднедавна і дитяча письменниця Галина Корицька представила в бібліотеці свою книгу «Світ навколо нас». Привітати письменницю прийшли директор видавництва «Дике Поле» Олександр Лазутін та художниця Людмили Харламова, яка створила яскраві малюнки, що допоможуть маленьким читачам відчути тепло книги і стати співучасниками подій.

Презентував одразу дві книги «Ворожіння на кавовій гущі» та «Городні дебати» член Національних спілок журналістів і письменників України, лауреат численних літературних премій Пилип Юрик. Збірки містять байки, вірші і бувальщини, написані письменником у різні роки, але актуальні й нині. Ліричний настрій зустрічі створили запорізькі композитори заслужений артист естрадного мистецтва України Анатолій Сердюк та Ольга Ліщук, які виконали пісні, написані на вірші Пилипа Юрика.

На початку березня, за ініціативи ГО «Інтерньюз-Україна», в бібліотеці відбулось відкриття унікальної пересувної інтерактивної інсталяції  «Вмісти своє життя в валізу»,  завдяки детально продуманому простору з елементами квесту та 360 відео, відвідувачі могли зануритися у досвід вимушених переселенців з Криму та Сходу України. Мета заходу — сприяння подоланню стереотипів та упереджень, що існують стосовно переселенців з Криму та Донбасу, а також поглиблення взаєморозуміння між людьми з різних регіонів України.

Від початку епідемії коронавірусу COVID-19, з метою запобігання його поширення бібліотека перейшла на дистанційну роботу. Події в режимі офлайн та особисті зустрічі стали неможливими, але вимушена ізоляція вдома відкрила й небачені можливості онлайн.

Наша бібліотека одна із перших долучилась до  флешмобу #тіщочитаютьвночі та почала виходити в прямі етери через соціальні мережі (охват у ФБ — 3315). Продовженням онлайн-заходів став цикл Довколалітературних балачок: душевна зустріч з поеткою Іриною Сажинською про її творчий шлях, улюблених поетів та плани на майбутнє; «Як читати дурне та ставати розумним?» — бесіда з харизматичним книжковим блогером Сергієм Степаненком про те, що читати, аби розумнішати з кожним днем, навіщо це потрібно  та як знайти «свою» книжку; під час зустрічі з Антоном Назаренком, головою студентської ради ЗНУ, який має власний канал в телеграмі та пропонує альтернативний погляд на світ, говорили про деконструкцію життя .                                                                         

Безліч цікавих та корисних онлайн заходів для молоді було організовано працівниками Центру «Вікно в Америку». Відвідувачі центру  долучились до інтелектуальних змагань у форматі брейн-рингу «Інтерактивні квізи, як інструмент медіаграмотності для протидії фейкам і дезінформації», взяли участь  в онлайн-зустрічі  з доцентом кафедри  журналістики  НУ «Запорізька політехніка» Островською Н.В. на тему «Фейки про коронавірус».

Перемістились в онлайн середовище і деякі клуби з вивчення іноземних мов, а також  клуб “Цигун для літніх людей” (керівник Сергій Чугін).

Виставкова діяльність також перемістилася в віртуальний простір. Були підготовлені  виставки до знаменних дат: Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Міжнародного дня прав людини; Дня пам’яті та примирення, Дня Конституції України, Дня пам’яті захисників України, 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України; 30-ї річниці возз’єднання Німеччини.

До дня вшанування пам’яті Івана Сірка була підготовлена  віртуальна експозиція “Іван Сірко — кошовий отаман Запорозької Січі”. Серед інших, виставка до Всеукраїнського дня бібліотек “Чарівні світи літератури”, що містить інформацію про видання, які розповідають про світ автора книги, світ його твору, світ читача; “Наш світ у цифрову епоху” — віртуальна виставка про нові книги, які стосуються змін, що, на думку авторів, очікують людство в усіх сферах життя, тощо.

З послабленням карантинних обмежень відновились зустрічі з поціновувачами книги в стінах бібліотеки. У вересні відбулася презентація книги  Ольги Ліщук  «Казки старої шовковиці» яка стане у нагоді не тільки дітям, а буде корисна і дорослим. Авторку вітали друзі, поети, музиканти, відвідувачі. Одну з казок ми почули у виконанні головного режисера театру «Пігмаліон» Богдана Самойлова. Протягом презентації лунало багато пісень і, передусім,  Ольги Ліщук.

У жовтні Олександр Чорновол презентував нову книгу «Шукач», яка була видана за підтримки видавництва Ольги Меркулової. Події в романі розгортаються на Запорізьких землях. Головні герої відшукують давно втрачені скарби — козацькі, давньокиївські, менонітські. В презентації брали участь представники Запорізького центру німецької культури «Заммельзуріум», які подякували автора за висвітлення невідомих сторінок історії менонітів. Примірник роману автор подарував Центру національних культур ЗОУНБ.

Неймовірно емоційно насиченою була презентація нової збірки поезій Наталії  Літош «Чай зі звіробоєм», під час якої поетесу вітали друзі-поети, постійні шанувальники її творчості, багато пісень було виконано вперше.

З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі щороку організовуються та проводяться різноманітні заходи. Це і книжкові виставки: “Український патріот із династії Габсбургів”,  “Славні воїни землі Запорозької” тощо, і  історичні години: «Пам’ять про героїзм Дебальцевської операції» (до 5-ї річниці з дня виведення українського угруповання з Дебальцевого), учасниками якої стали учні Запорізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник», які під час заходу поспілкувались з ветераном АТО Михайлом Пирогом, послухали патріотичні вірші Ольги Костенко та переглянули документальний фільм «Дебальцеве»;  «Народжена бути єдиною» (до Дня Соборності України), під час цієї історичної години учні Запорізького академічного ліцею дізнались про урочисте підписання Акту Злуки УНР та ЗУНР, стали учасниками цікавої вікторини та завершили зустріч створенням ланцюга єдності.

На початку вересня на майданчику перед Бібліотекою відбувся цікавий і незвичний захід — “Косплей Здибанка”, метою якого було залучення креативної  молоді нашого міста і області до бібліотеки, яка надає можливість і простір для  згуртування, творчості, спілкування з однодумцями, саморозвитку. Всі учасники  мали змогу  виступити перед глядачами в образі свого улюбленого аніме героя та поділитися мистецтвом перевтілення, переглянути колекцію коміксів. Крім цього, працював ярмарок де місцеві майстри продавали свої вироби не тільки для косплея, але і для різних ігор. У межах заходу відбувся  конкурс k-pop cover dance і на завершенні вечора — показ культового аніме-фільму “Ковбой Бібоп: Достукатись до небес”.

На базі Бібліотеки  пройшла Міжнародна наукова конференція «Ріки Степової України». Європейське товариство екологічної історії, Запорізьке наукове товариство ім. Якова Новицького, історичний факультет ЗНУ обговорювали проблеми екологічної історії, взаємовплив людини і річкових систем степової України, екологічні рухи із захисту водної мережі  України.

У жовтні Бібліотека долучилась до святкування 30 років німецької єдності під час Тижнів Німеччини в Україні та унікального  проєкту #ВіртуальноРазом!. Одночасно було відкрито фотовиставку «Злам на Сході» про історію Німеччини після возз’єднання. Наскільки складним був процес об’єднання Сходу і Заходу, які виклики постали перед східними німцями, і чи вдалось їх остаточно подолати сьогодні — разом з істориком Владиславом Волобуєвим ми намагалися зрозуміти, чим німецький досвід може бути корисним для України.

Незвичний кінопоказ відбувся  в Бібліотеці в рамках проєкту «Яка твоя історія?», ініціаторами стали члени Запорізького наукового товариства ім. Якова Новицького. Мета —  зацікавити і долучити містян до вивчення власної історії. Фільм — один із способів, здатних передати дух і характер часу. Демонстрували одразу два фільми: унікальну кінохроніку Запоріжжя 60-х років (розбудова нових мікрорайонів, індустріальний комплекс, життя містян, спорт та інше) з колекції Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Пшеничного та стрічку режисера А. Кордюма «Дніпро в бетоні» (1930), про будівництво Дніпрогесу. Після кінопоказу всі мали змогу обмінятись  враженнями від фільмів та переглянути  друковану хроніку Дніпробуду (бюлетні, альманахи, книги та інше), що зберігається у фондах бібліотеки.

На початку грудня відділ документів іноземними мовами оголосив Різдвяний літературний конкурс. Всіх охочих було запрошено на онлайн-зустріч, щоб прочитати початок містичної детективно-пригодницької історії (оповідання Леслі Поула Хартлі «Л. С.») і запропонувати учасникам написати власне продовження цієї історії. Переможців обирали в трьох номінаціях: “Найкраща кінцівка за версією журі”; “Найкраща кінцівка за версією інтернет-голосування”; “Робота, максимально наближена до авторської”. Всього на конкурс надійшло 11 робіт. На зустрічі, присвяченій нагородженню переможців учасники прослухали авторське продовження історії, дізнались більше про творчість письменника і познайомились з новинками дитячої і підліткової літератури. Всі учасники отримали дипломи і призи, а переможець одержав  сертифікат від “Книгарні Є”.

У позакарантинний час продовжили свою діяльність  клуби за інтересами. В рамках постійно діючого літературного клубу «Книжковий світ» відбулася зустріч із запорізьким письменником та журналістом, талановитою та неординарною людиною Віктором Ахінько, під час якої Віктор Максимович  поділився  цікавими  фактами, спогадами зі своєї біографії та творчості. Ще одна зустріч у «Книжковому світі» була  присвячена життю та творчості видатного українського поета, перекладача, літературознавця, правозахисника та політв’язня Василя Стуса.  Літературний клуб Центру національних культур протягом року знайомив відвідувачів з творчістю видатних світових письменників, серед яких К. Чапек, С. Льюіс, Г. Гаррісон, Т. Манн, Р.Н. Гюнтекін, Р. Саббатіні Л. Ексівель та ін. Протягом року продовжувались цікаві зустрічі у клубі “Міста та музеї світу” за участі  професійних гідів та екскурсоводів. Жіночий клуб “Козак вумен” запропонував своїм відвідувачам серію лекції з історії моди «Ікони стилю» від Світлани Бахаревої.  Для членів клубу “Здоров’я” ЗГМОІ «Переможемо рак» було проведено цикл майстер-класів: заняття з арт-терапії “Малюнок кавою” проводила Вікторія Гришанова; до Дня святого Валентина виготовляли серця в техніці  декупажу; два майстер-класи проведено спільно з учасниками Мандрівного музею «Родовід» Світовитом Пашником та Яною Яковенко (плетіння Дідуха та зав’язування української хустки).  Під час майстер-класів учасники знайомилися із традиціями проведення свят.

Художні виставки. Протягом 2020 року працівникам бібліотеки вдалося організувати низку цікавих художніх виставок. «Залізні коні сучасності» – виставка робіт випускника ліцею залізничного транспорту Іллі Прудника. Викладач та товариші Іллі розповіли присутнім про автора малюнків, про його успіхи в опануванні фахових навичок, перемогах в  професійних конкурсах, громадських та волонтерських починаннях.  Невимушена атмосфера спілкування допомогла першокурсникам відчути себе членами великого колективу однодумців та мотивувала до активності поза навчальним процесом. У березні відкрилась щорічна виставка майстрів творчого об’єднання «Самоцвіти Запоріжжя» «Весняні сподівання», на якій було представлено близько ста виробів: вишивка, різьблення по дереву, вироби з бісеру, мереживо, картини з лушпиння цибулі та капусти, ляльки-мотанки, вироби з соломки, тощо; на виставці живопису «Чарівний світ малярства» Олександра Звєрєва, художника з м. Оріхів, викладача ЗДХШ, експонувалися чудові пейзажі Запорізького краю; Світлана Колеснік представила свої роботи в техніці валяння на виставці «Тепло в долонях» (близько 50 робіт, в основному зображення тварин); завершила рік «Зустріч зі світом ляльок» — виставка авторської ляльки Наталії Блюсюк, професійної художниці.

Незважаючи на карантинні обмеження, 2020 року бібліотека стала  організатором та учасником багатьох зустрічей, круглих столів, семінарів, тренінгів, інформаційно-просвітницьких проектів, які торкались найрізноманітніших аспектів суспільного та культурного життя.