Вы здесь

Знаменні та пам'ятні дати Запоріжжя 2009

Пам'ятні дати Запоріжжя  
    кольорова смуга
40 rokiv
  календар 2009
 
 

 

 
Літопис подій запорізького краю
      (до 40-річчя календаря „Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя”)

В системі бібліографічних посібників календарі пам’ятних і знаменних дат з’явилися на всесоюзному рівні ще в 40-х роках ХХ століття. Українські бібліотеки активно почали долучатися до підготовки таких видань у 60-ті роки. Найвідомішим із цих посібників був і залишається щоквартальний календар „Знаменні і пам’ятні датиНаціональної парламентської бібліотеки України (до 1994 року Державна республіканська бібліотека УРСР імені КПРС), який виходить із 1957 року і нагадує про пам’ятні події та ювілеї видатних вітчизняних діячів, що відзначаються у тому чи іншому році.

Сьогодні, на жаль, вже важко встановити з чиєї ініціативи у далекому 1969 році побачив світ перший „Календар знаменних і пам’ятних дат на Запоріжжі. Рік 1969”, підготований обласною бібліотекою імені О.М.Горького. У передмові до видання вказується: „Цей „Календар...” буде виходити щорічно, до нього включатимуться дати, які відбивають важливі події в політичному, господарському, культурному житті області”.
І цей задум свято витримується укладачами до теперішнього часу.

 Гортаючи сторінки посібника минулих років, з цікавістю просліджуєш історію видання, відкриваєш нові сторінки у розвитку краєзнавства в області, відновлюєш імена чудових бібліографів-краєзнавців, які стояли у його витоків: А.І.Бальцера (колишній директор ОУНБ), Л.І.Глебової (Удовиченко), С.Я.Вільчек, відслідковуєш внесок у цю справу їх послідовників – Л.О.Беляєвої, В.І.Жук, Г.М.Довбаш (Нагорної), І.В.Шершньової.

Якими ж були наші календарі 1970-1990 років? В архіві Бібліотеки зберігаються всі випуски цього періоду. Друкувалися вони переважно на ротаторі (пізніше на ксероксі) тиражем від 35 до 50 примірників. Перші випуски представляли собою рекомендаційні бібліографічні посібники, призначені, в першу чергу, працівникам бібліотек на допомогу в організації книжкових виставок, оглядів літератури, вечорів та ін. заходів з популяризації краєзнавчої літератури. Загальний перелік ювілейних дат (досить обмежений) доповнювали короткі довідки енциклопедичного характеру і списки літератури до найзначніших з них. В окремі роки (80-90-і) із-за певних цензурних заборон регіональний краєзнавчий бібліографічний календар, як і інші аналогічні видання в країні, друкувався без текстових статей і мав досить простий вигляд: дата – список літератури, дата – список літератури. Безперечно, невеликий тираж, погана якість друку, незначна повнота інформації не задовольняли ні читачів, ні бібліотечних працівників. Корінні переміни в суспільстві, створення незалежної української держави позитивно вплинули на сутність та якість цього популярного посібника. Нині календарі ЗОУНБ імені О.М.Горького, ввібравши кращі традиції 40-річної історії, мають своє чітке призначення, свою місію, свої завдання, і, відображаючи особливості політичного, соціально-економічного і духовного життя Запорізької області в ХХІ столітті, стали своєрідною хронікою подій від початку перших свідоцтв та згадувань про запорізьку землю до подій вчорашнього дня. Зростання інтересу сучасних читачів до історії рідного краю спонукає спеціалістів Бібліотеки до постійного удосконалення моделі посібника, до пошуку нових форм реалізації ідеї регіонального календаря.

З 2000 року календар „Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя” видається виключно типографським способом, збільшився до 100 примірників його тираж. Видання стає джерелом нових, раніше невідомих читачу фактів і даних. Для виявлення дат календаря використовується довідково-бібліографічний апарат відділу краєзнавства ОУНБ, а тісне співробітництво його працівників з обласними відділеннями Національних спілок: письменників і художників України, краєзнавцями, музеями, окремими організаціями і установами, дозволяє уточняти і доповнювати списки виявлених ювілейних подій року.

З 2001 року укладачі повернулися до практики включення до покажчика коротких довідок до найвизначніших, на їх погляд, подій. Автори довідок – працівники відділу краєзнавства. Довідкові статті збільшуються за обсягом, все частіше ці матеріали містять новітні дані про ту чи іншу подію, зміни в історичному трактуванні фактів, поглядів на ту чи іншу персону. Статті супроводжуються розвернутими бібліографічними списками літератури, документи в яких розташовуються в зворотно-хронологічній послідовності.

 Структура календаря залишається традиційною: матеріали поділяються на дві частини – загальний перелік дат і авторські статті з бібліографічними списками до найзначніших із них. Календарі останніх 8 років ілюстровані, в оформленні кожного випуску використовується все більше чорно-білих фотографій. Постійно змінюється і довідковий апарат посібника. Зараз він включає передмову, зміст, іменний покажчик. В найближчих планах авторського колективу передбачено доповнення його географічним покажчиком та покажчиком підприємств і організацій, залучення широкого кола спеціалістів бібліотеки, істориків, архівістів до написання статей, що, безперечно, підвищить цінність та унікальність видання.

 Варто зазначити, що сьогодні коло читачів календаря „Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя”, суттєво розширилося. Цьому сприяє розміщення на сайті ЗОУНБ електронних аналогів його випуску з 2003 року.

Благодатність регіонального щорічного бібліотечного видання „Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя”, призначеного для пропаганди знань і літератури про рідний край, очевидна і колектив закладу докладатиме максимум зусиль для поліпшення його якісного рівня.

І.П.Степаненко,
директор КЗ „ЗОУНБ імені О.М.Горького”
ЗОР, заслужений працівник культури України