Вы здесь

Знаменні та пам'ятні дати Запоріжжя 2009

Пам'ятні дати Запоріжжя
  кольорова смуга
січень    лютий    березень    квітень    травень    червень    липень    серпень   вересень    жовтень    листопад    грудень
Календар 2009
 
Окремі знаменні дати і відомості про них
Вересень

 
7 вересня – 75 років (1934) В.А. Герценку, запорізькому художнику, уродженцю с. Нижня Хортиця Запорізького району
 
Завод "Іскра" – найбільший в країнах СНД розробник і виробник наземної радіолокаційної техніки, а в Україні - єдине підприємство, що володіє технологією замкнутого циклу виробництва радіолокаційних систем для потреб Міністерства оборони й організації управління повітряним рухом України.

Фахівці конструкторського бюро розробили три типи радіолокаційних комплексів для цивільної авіації: "Дніпро - М", "Дніпро - А", "Дніпро - Т".

Сьогодні освоєно випуск широкого спектру спеціальної електротехнічної продукції, товарів народного споживання, інвалідних крісел - колясок.

Техніка виробництва заводу користується високим попитом у світі й постачається у 38 країн Європи, Азії, Африки і Південної Америки. Підприємство бере активну участь у міжнародних тендерах.

Література

Белоус А. Локатор памяти: [НПК "Искра": г.Запорожье]. – Запорожье, 2005. – 159 с.

Путь к "Вершине": История Запорож. электромашиностроит. з-да "Искра". – Запорожье: РИП "Видавець", 1999. – 184 с.

Казенний електромашинобудівний завод "Іскра"// Потенціал: Десять років разом. – Запоріжжя, 2000. – С. 38.

***

"Искра" выведет военно-техническое сотрудничество Украины и Индии на новый этап // Суббота плюс. – 2006. – 12 янв. – С. 5.

Будилка О. Заводу локаторів – 45 років // Запороз. Січ. – 2004. – 31 лип. – С. 2.

"Іскрі" – 45 років // Запоріз. правда. – 2004. – 31 лип. – С.4.

Чередник В. "Искра": гордится прошлым, работает для будущего // Созвездие. – 2000. - №3. – С. 18-19.

"Искра" – это новые изделия, наукоемкие технологии, высокое качество и надежность: [Подборка статей] // Индустр. Запорожье. – 1999. – 30 июля. – С.4 – 5.
 
29 вересня - 80 років (1929) Ю.С. Краснокутському, запорізькому художнику
 
Ю.С.Краснокутський - за фахом - інженер-конструктор, за покликанням душі - художник. Один з організаторів та беззмінний керівник творчого об'¬єднання самодіяльних майстрів народного мистецтва "Самоцвіти За¬поріжжя "(1984-2005 рр.). Юрій Семенович - лауреат премії обласного відділення Українського фонду культури, оглядів народної творчості (1985 р. - Київ; 1987 р. - Москва), володар диплома „Майстер „Золоті руки" та багатьох інших нагород. Улюблений жанр митця - реалістичний пейзаж. Його художні полотна - лаконічні, чіткі, композиційно завершені. Тонке відчуття природи рідного краю дозво¬ляє митцю - аматору достовірно відображати винятковість найзаповітніших куточків Хортиці, Дніпра, урочищ. За 50 років творчої діяль¬ності Ю.Краснокутський створив понад 2000 робіт (живопис, графіка, коренепластика). Твори майстра знаходяться в колекції Запорізького обласного художнього му¬зею, прикраша¬ють приміщення ряду установ обласного цент¬ру (в т. ч. Запорізької обласної наукової бібліотеки імені О.М.Горького), входять до особистих зібрань шану¬вальників пре¬красного в Україні, Росії, Німеччині, США, Канаді.

Література про життя та діяльність


Палітра народної творчості: Каталог – ретроспектива худож. виставок творч. об – ня "Самоцвіти Запоріжжя" у відділі мистецтв ЗОУНБ ім. О.М.Горького / ЗОУНБ ім. Горького; Укладач О.Савкіна. – Запоріжжя, 2006. – 31 с. – Із змісту: Краснокутський Юрій Семенович. – С.17.

"Несуть, мов свічечку, культуру в люди…": (Обл. центр нар. творчості). 1939 – 2004: (Бібліогр. покаж.) / ЗОУНБ ім. О.М. Горького; Укладач О.Дутова. – Запоріжжя, 2005. – 60 с. – Із змісту: [Про Ю. Краснокутського]. – С.18 – 19.

Запорізький художній музей: Виставки. 1971 – 2001. – Запоріжжя, 2001. – 26 с. – Із змісту: [Про персонал. виставку робіт Ю.Краснокутського "Наодинці з природою" (До 70 - річчя)]. – С.17, 24.

***

Дорошенко В. Самый главный из "Самоцветов": [О персонал. выставке работ Ю. Краснокутского] // Суббота. – 1999. – 4 нояб. – С.8.

Латанский С. "Самоцветы Запорожья" и его вдохновитель // Наше время. – 1999. – 14 окт. – С.15.

Латанский С. Юбилей "Самоцветов": [В худож. музее открылась выставка работ Ю.Краснокутского] // Запороз. Січ. – 1999. – 30 жовт.

Васильев С. Краски родного края: [О выставке работ Ю. Краснокутского] // Индустр. Запорожье. – 1989. – 12 дек.
30 вересня - 70 років (1939) Л.Ю. Копань, прозаїку, уродженці м. Запоріжжя
 
Лариса Юріївна Копань народилася 30 вересня 1939 року в м. Запоріжжя в робітничій сім’ї. Після закінчення факультету журналістики Київського державного університету імені Т.Шевченка працювала в редакції газети „Літературна Україна”, видавництві „Дніпро” апараті Спілки письменників України, з 1982 року – в журналі „Київ”, де протягом 1985-1999 років обіймала посаду заступника головного редактора.

Вже перший роман молодого прозаїка „Орбіта” (1980) засвідчив неординарність її таланту. Глибоке проникнення у психологію персонажів, виразна мова , ненав’язлива іронія – створюють особливу атмосферу, де поєдналися і піднесена романтика і реальність буття. З часом побачили світ і інші твори письменниці: „Пульсари” (1983), „Критична маса” (1985), „Для вузького кола” (1989). Окремі твори авторки були перекладені на російську і польську мови.

Зовсім інший виток творчої долі Лариси Юріївни розпочався зі змінами в соціально-політичній ситуації країни. Душею сприйнявши здобуття Україною державності, вона почала активно працювати над проблемами розбудови українського книгодрукування, висвітлення правдивої історії нашої Батьківщини. Певний час (1996-1998рр.) Л.Копань очолювала Видавничий дім "КМ Акаdеміa” (дочірнє підприємство Національного університету "Києво-Могилянська академія”), виступала упорядником окремих видань, присвячених видатним особистостям України (І.Мазепа, М.Грушевський). Нині вона директор відомого університетського видавництва „Пульсари” (засноване у 1999 р.), яке видає підручники, посібники для вищої школи, монографії, художню літературу. Саме їй належить ідея випуску серій „Українці в світовій цивілізації”, „Християнські філософи”. Кредо видавництва, як сказала Л.Копань – видавець в одному із своїх виступів - „Ми бачимо свою нішу в тому, щоб показувати наукову, мистецьку долю людей досі не відомих в Україні, хоч знаних у Європі, й Америці”.

Окремі видання творів

Орбіта: Роман. – К.: Рад. письменник, 1980. – 311 с.: іл.

Пульсари: наук.-фантасти. роман. – К.: Рад. письменник, 1983. – 320 с.

Орбита: Роман. – М.: Сов. писатель, 1984. – 319 с.

Критична маса: Оповідання. – К.: Молодь, 1985. – 160 с.

Для вузького кола: Роман. – К.: Рад. письменник, 1989. – 341 с.

Календар 2002. Українці в світовій цивілізації. / Ідея та упорядкув. Л.Ю.Копань. – К.: Пульсари, 2001. – 13 с.

Публіцистика

Копань Л. Нова генерація: (Розмова з молодим політиком Олесем Донієм) // Київ. – 1992. - №6. – С.3-8.

Копань Л. Куди ж подівся рукопис Грушевського // Літ. Україна. – 1989. – 7 груд.

Література про життя і творчість

Копань Лариса Юріївна // Літературне Запоріжжя: Бібліогр. довід. – Запоріжжя, 2002.- Вип.2. – С. 27-28.

Письменники України: Довідн. – ВПОП „Дніпро”, 1996. – 397 с. – Із змісту: [Про Л.Копань]. – С.136.

Бандура Г.О. Копань Лариса Юріївна // Українська літературна енциклопедія. – К., 1990. – Т2. – С. 559.

Копань Лариса // Письменники Радянської України. 1917-1987: Бібліогр. довід. – К., 1966. – С. 315.