Назва статті
Автори статті
Cільські бібліотеки Запорізького краю: потенціальні можливості
та використання ресурсів
Степаненко І.П.
Нові умови життя - нові
можливості публічної
бібліотеки на селі
Попов Ю.П.
Поспєлов О.О.
Сільська бібліотека очима
користувачів і керівників органів
місцевого самоврядування
Ізюмова Л.Ф.
Сільська бібліотека - центр краєзнавчої інформації Герасименко Г.В.
Гнедашева М.В.
Професійна освіта сільських
бібліотекарів
Хмара В.М.
Мацегора Л.М.
Сельская библиотечная система:
опыт социального партнерства
Башкатова Т.И.
Центральная районная
библиотека - ресурсный центр
для сельских библиотек
Даніліна О.С.
Акция "Сельская библиотека"
как аспект
общественного мнения
Пономарева С.В.
Творчість як основа розвитку
читачів - дітей
Кожухар Л.М.
Концептуальні основи розробки програми розвитку
сільських бібліотек Запорізької області на 2004 - 2010 рр.
ПІДСУМКОВИЙ ДОКУМЕНТ ОБЛАСНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"Сільські бібліотеки в умовах економічних і соціальних перетворень"