Нові умови життя - нові можливості
публічної бібліотеки на селі
 
 
 
 
 
 

 


 Ю.П.Попов,
начальник відділу культури
Куйбишевської райадміністрації

 Бібліотека на селі завжди була і буде культурно-просвітницьким і виховним центром, лідером інформаційного забезпечення населення.

 Сьогодні бібліотеки переживають важкі часи. На прикладі Куйбишевської централізованої бібліотечної системи це і можна довести. Хоча в районі своєчасно виплачується заробітна плата, відновлені повні ставки бібліотекарям, які мали відповідну читацьку аудиторію та належний рівень роботи, комплектування бібліотек залишається вкрай незадовільним. Через економічні труднощі держава не виконує своїх зобов`язань щодо гарантованого фінансування комплектування, а відома всім бібліотекарям постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 року №900 "Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року" сприймається як фантастичний проект. Адже таких коштів на комплектування та на передплату періодики, враховуючи методи формуванням бюджетів, ні районні, а тим паче сільські бібліотеки найближчими роками не одержать.

 У даний час комплектування здійснюється головним чином за рахунок надання платних послуг (у 2002 році - 667 прим. на суму 5000 грн.), завдяки бібліотечній серії та подарованої читачами літератури.;

 Як інформаційні центри бібліотеки на селі ще не реалізували свій потенціал, хоча читач як і в місті, так і в селі хоче швидко і якісно отримувати інформаційні послуги. Украй малий вибір періодики (передплачується 3-4 газети), відсутність спеціальних видань - це нинішній стан роботи бібліотек у цьому напрямку. Уже необхідно в кожній бібліотеці мати і комп`ютер, вихід до мережі Інтернету, і поряд з програмою "Комп`ютерний клас - кожній школі" потрібно задіяти програму "Комп`ютер - кожній бібліотеці".

 Вважаю, що в умовах сьогодення можливе вирішення деяких проблем бібліотек без особливих надзусиль. Нашим відділом культури спільно з відділом освіти, за підтримкою районної державної адміністрації опрацьовується питання переведення бібліотек до приміщень загальноосвітніх шкіл (без об`єднання із шкільними бібліотеками).

 Це дасть змогу зберегти фонди, поліпшити умови праці (приміщення сухі, узимку опалюються), залучити бібліотеки всіх учнів школи (як приклади - Титовська, Гусарківська бібліотеки-філії). Днями до теплого приміщення дитсадка переходить Вершинська сільська бібліотека.

 Щодо децентралізації бібліотек, як показує практика, в районі немає самодостатніх сільських рад, які могли б утримувати на належному рівні життєдіяльність бібліотек, про що і свідчить недавнє анкетування голів сільських рад (переважна більшість опитуваних на запитання "Чи будуть зміни по відношенню до бібліотек при їх прийомі баланс сільських рад?" - відповіли, що все залишать без змін).

 Щоб зберегти бібліотеку як культурний, виховний та інформаційний осередок на селі, необхідні спільні зусилля всіх гілок влади, всіх зацікавлених сторін, збільшення, на законодавчій базі, фінансування, захищеність відповідних статей в державному та місцевих бюджетах.

 Поспєлов О.О.,
заступник голови
Приазовської райдержадміністрації

 Приазовский район занимает самую большую площадь в области: от крайней северо-восточной точки с.Маковка до крайней юго-западной с.Степановка - почти 120 км. В то же время плотность населения очень мала (в районе проживает 32900 жителей). Населенные пункты зачастую сильно удалены друг от друга. Район имеет сельскохозяйственный профиль, люди трудятся на сезонных работах и в межсезонье остаются незанятыми. Поэтому учреждения культуры, и в особенности библиотеки, являются едва ли не единственными учреждениями в сельской местности, способными заполнить досуг.

 Позиция районного Совета и районной государственной администрации - сохранить и поддержать сеть учреждений культуры, хотя в сегодняшних условиях это очень не просто в связи с переходом на формульный метод формирования бюджета, когда бюджетные средства формируются из расчета на одного жителя, ученика, и абсолютно не учитывается специфика района.

 Несмотря на сложности, за последние три года сеть массовых библиотек в районе практически не сократилась.На 01.09.2003 г. библиотечная система в районе насчитывает 35 библиотек, в том числе: сельские - 31; поселковые - 2; детская районная и центральная районная.

 В ЦБС работают 53 специалиста, из них 8 человек - с высшим образованием, 37 - базовым высшим, стаж работы многих - от 15 лет и более.

Из-за прекращения бюджетного финансирования в начале 90-х годов библиотеки системы начали изыскивать пути решения вопросов комплектования. В 1992 г. Нововасилевская поселковая библиотека организовала книжный фонд повышенного спроса и ввела платные услуги. Более активная работа с книжными фондами повышенного спроса началась в 1997 г., когда районная государственная администрация издала Распоряжение №46 от 03.02.1997 г. "Про фонд підвищеного попиту в бібліотеках Приазовської ЦБС" и утвердила соответствующее Положение.

За прошедшие 10 лет количество библиотек, работающих с книжными фондами повышенного спроса, увеличилось до 28.

 Динамика увеличения доходов от книжных фондов повышенного спроса: 1999 г. - 16,7 тыс.грн.; 2000 - 24,3 тыс. грн.; 2001 - 24,8 тыс.грн.; 2002 - 26,4 тыс.грн.; 2003 г. (8 мес.) - 17,1 тыс.грн. Книжный фонд повышенного спроса на 01.08.2003 г. составляет 15,5 тыс. экземпляров.

 За вырученные средства книжные фонды пополняются новыми изданиями - художественной, учебной, справочной и детской литературой, осуществляется подписка на периодические издания, приобретение канцелярских товаров, мелкие ремонты в библиотеках и т.д.

 Из районного бюджета ежегодно на подписку периодических изданий для библиотек ЦБС выделяются 40 тыс. грн., выписывается от 100 до 110 наименований, более 590 комплектов периодики. Каждая сельская библиотека имеет возможность получать от 15 до 17 названий. В дни проведения Недели детской и юношеской книги традиционно из районного бюджета выделяются средства на приобретения новых книг для детей в суме до 1тыс. грн. ежегодно.

 Кроме того, для детей подписываются до 40 названий периодики, осуществляется подписка на справочные, энциклопедические издания и учебники, учебные пособия для школьников и студентов по каталогам "Укрпочта". Таким образом, в течение последних трех лет выписано и получено 82 экз.на сумму 1753 грн.

 Вселяет надежду на улучшение комплектования из районного бюджета принятие "Программы пополнения книжных фондов централизованной библиотечной системы на период до 2005 г.", которая была утверждена шестой Сессией Приазовского районного Совета 29.04.2003.

 В библиотеках Приазовья осуществляется популяризация литературы о родном крае, организуются вечера, встречи с интересными и выдающимися людьми, книжные выставки, проводятся беседы, экскурсии, праздники, посвященные Дню села, Дню работников сельского хозяйства, Дню учителя, Дню знаний и т.д. Поддерживается тесная связь со школами, домами культуры, сельской интеллигенцией, учащимися. В девяти библиотеках функционируют женские клубы и любительские объединения, на базе которых проходят основные массовые мероприятия.

 Во всех сельских библиотеках имеются уголки правовой информации для населения.

Предпринимаются меры по укреплению материально-технической базы библиотек. В 2002 г. Владимировская сельская библиотека перешла в новое помещение, расположенное в здании сельской школы. Новониколаевская и Октябрьская сельские библиотеки переведены в улучшенные, отремонтированные помещения.

 Нововасилевская поселковая библиотека для взрослых и детей летом 2003 г. произвела ремонт помещения, была установлена мини-котельная для отопления в осенне-зимний период.

 В 2002-2003 г. прошли ремонты в Примпосадской, Степановской, Первой Богдановской, Александровской, Ботиевской сельских библиотеках .

За последние два года для ЦБС приобретены компьютеры, принтер, сканер, ксерокс, электрическая печатная машинка.

 Конечно же, все это стало возможным прежде всего потому, что в библиотеках района работают люди, которые любят свое дело, для которых библиотекарь - не профессия, а состояние души. А когда люди делают свое дело и делают его хорошо, это просто обязывает власть, невзирая на все сложности времени, оказывать им поддержку.

 

 
 

 

 

   
Сільські бібліотеки
;