Сільська бібліотека очима користувачів і керівників органів місцевого самоврядування
 
 
 
 
 
 

 


Ізюмова Л.Ф.,
заступник директора
з наукової роботи Запорізької ОУНБ

 Протягом останніх двох років вивчалися напрями трансформації ролі і статусу бібліотечних установ як соціальних інститутів у загальній соціокультурній інфраструктурі регіону. Особливу увагу привертають підсумки вивчення громадської думки "Що думають запоріжці про бібліотеки", яке було проведено згідно програми дослідження "Потреби населення в бібліотечних послугах". В ході зазначеного дослідження було опитано жителів шести районів та м. Бердянськ з метою вивчення їхнього ставлення до бібліотек і бібліотечних послуг. За підсумками опитування рейтинг бібліотек був найвищим серед інших установ соціокультурної сфери - 33,8%, на другому місці - школи (31,9%), на третьому - лікарні (26,1%), далі йшли Будинки культури, клуби, музеї тощо. Дані результати є досить репрезентативні, оскільки користувачами бібліотеки є 48,8% населення області. У ході вивчення з'ясувалося, що майже всі опитані (97,6%) та члени їх родини (86%) користуються бібліотеками протягом кількох років (96,6%). Варто підкреслити, що переважна більшість читачів використовує її для самоосвіти та навчання , 60% опитаних розглядають бібліотеку як місце відпочинку. На думку 98,1% респондентів бібліотеки є установами, без яких суспільство не може існувати. Відносно регіональної бібліотечної політики 94,7% опитаних вважають, що місцева влада не повинна приймати рішення стосовно закриття бібліотек без попереднього обговорення і згоди громади. Більше того, 85% учасників дослідження готові стати членами клубу друзів бібліотеки і активно сприяти діяльності бібліотечних установ.

 Згідно робочого плану дослідження "Сільські бібліотеки: стан, проблеми, перспективи" минулого року відбулося опитування голів сільських рад дев'яти районів щодо організації бібліотечного обслуговування. Підсумки опитування підведені за наявними результатами, які надійшли з Василівського, Веселівського, Новомиколаївського, Оріхівського, Пологівського та Токмацького районів. В опитувані прийняли участь керівники 73 сільських рад. Переважна більшість опитуваних - 97,3% вважають сільську бібліотеку необхідною складовою соціальної інфраструктури села, але взяти її на утримання за кошти місцевого бюджету можуть лише 37%, понад 4% респондентів допускають можливість часткового фінансування окремих проектів. Оцінюючи перспективи перебування бібліотек на місцевому бюджеті 11% голів заявили про намір закрити свої книгозбірні через відсутність коштів, 32,9% опитаних схильні залишити все без змін, більшість - 37%, впевнені у необхідності вжити заходи щодо поліпшення становища бібліотек. Слід зазначити, що більшість респондентів негативно оцінюють перспективи об'єднання публічних і шкільних бібліотек, лише 25 керівників (32,2%) допускають таку можливість, причому 18 - на базі сільської бібліотеки і лише 7 - на базі шкільної.

 Абсолютна більшість опитаних є читачами бібліотеки, усі є обізнаними у масиві періодичних видань, тому репертуар газет та журналів, які вони хотіли б бачити на полицях своєї бібліотеки відзначався розмаїтістю.

 Слід відзначити, що значна частина керівників сільських рад потребує інформації з питань організації місцевого самоврядування, управління закладами соціокультурної сфери, проведення земельної реформи та ін.

 У своїх побажаннях бібліотекам голови сільських рад були досить конструктивні, зокрема, пропонувалося запровадження платних послуг, нових форм інформаційного забезпечення потреб місцевої громади, залучення молоді тощо.

  Таким чином, підсумки досліджень дають підстави стверджувати, що в складних умовах сьогодення бібліотеки набули особливої ваги у соціально-культурній сфері. Їх послугами користується майже половина жителів районів області, які мають певний інтелектуальний потенціал (35% - вищу освіту, 21% - навчаються), працюють (55%), належать до малозабезпечених верств населення (54%) і здатні активно впливати на формування соціокультурних пріоритетів та напрямів бібліотечної політики в регіоні.

Окремо хочу процитувати висловлювання відомих запоріжців, які взяли участь в опитуванні.

 Сурженко А.В., головний дирижер Запорізького музично-драматичного театру: "Кем бы я был сегодня, если бы не было этого феномена - БИБЛИОТЕКА? Подумать страшно. Ведь она помогла мне получить знания, обрести профессию, осуществить свою мечту."

 Ярослав Сухий, народний депутат України: " Самые внимательные и терпеливые люди - работники библиотек. По-видимому, иначе и быть не может, ведь их профессия напрямую связана с книгами - нашим духовным богатством".

 

 
 

 

 

   
Сільські бібліотеки
;