Сільські бібліотеки в умовах
економічних і соціальних перетворень
 
 
 
 
 
 

 


ПІДСУМКОВИЙ ДОКУМЕНТ ОБЛАСНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"Сільські бібліотеки в умовах економічних і соціальних перетворень"
24-25 вересня 2003 р.
м.Запоріжжя

 Учасники обласної конференції сільських бібліотекарів, представляючи інтереси багатотисячної читацької аудиторії, вважають за необхідне звернути увагу громадськості, органів виконавчої влади на критичний стан сільської бібліотеки, відзначають надзвичайно складне становище їхньої матеріальної бази, книжкових фондів, відсутність необхідного фінансування для комплектування, здійснення модернізації і комп'ютеризації.

Сьогодні в сільських бібліотеках відбуваються серйозні зміни, пов'язані з підвищенням їхньої ролі в житті місцевих співтовариств, розширенням функцій і діапазону надання послуг. Сільська бібліотека, максимально наближена до населення, стає центром суспільного і культурного життя, сприяє соціальному і культурному відродженню села, популяризації книги і поширенню читання.

Разом і з тим бібліотека в сільській місцевості у більшій мірі, ніж у великому населеному пункті, відчуває тягар економічних і соціальних проблем. Так, недотримання правових норм, визначених законодавством України з питань бібліотечної справи, недосконалість нормативної бази щодо фінансування бібліотечної мережі, відсутність необхідних регіональних нормативів знижують якість культурного й інформаційного обслуговування населення. Повна або часткова децентралізація бібліотечних систем послаблює сільські філії, позбавляючи їх можливості використання ресурсної бази ЦБС. Різко погіршився стан фондів цих сільських закладів: скорочуються обсяги передплати періодичних видань, припинилося постачання нових книг за найбільш актуальними для користувачів темами і проблемами, катастрофічно не вистачає літератури для дітей, зростає частка морально застарілих видань, відбувається фізичне зношення фондів, що призводить до атрофії функціонального призначення бібліотек як установ - організаторів читання, поширення інформації і книжкової культури.

Обмеження місцевою владою бюджету бібліотек і, як наслідок, падіння рівня їхнього матеріально-технічного оснащення, скорочення штатів і погіршення режиму обслуговування користувачів, негативно позначаються на соціальному статусі установ. Критичним стає відставання бібліотек сільської місцевості у процесах комп'ютеризації і застосування нових інформаційних технологій.

Сільський бібліотекар виявився відірваним від бібліотечного співтовариства області, країни. Професійне спілкування працівників сільських бібліотек зведено до мінімуму, зруйнована традиційна система підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців і не створена нова.

 Учасники конференції висловлюють глибоку стурбованість наростанням негативних процесів в організації бібліотечного обслуговування на селі і звертаються із закликом до громадськості запобігти руйнуванню інформаційно-культурного центру українського села - сільської бібліотеки.

Учасники конференції вважають за необхідне термінове вирішення наступних проблем:

-зміцнення правової бази бібліотек;
-сприяння раціональному розміщенню й оптимізації бібліотечної мережі;
-гарантування стабільного поповнення бібліотечних фондів новими документами;
-формування системи безперервної професійної освіти працівників сільських бібліотек.

Учасники конференції звертаються з проханням до:

 1. Уряду України:

-Забезпечити невідкладне вирішення проблем модернізації сільських бібліотек в одному пакеті з реформуванням сільськогосподарської галузі, розвитком культурно-освітнього комплексу на селі,
-запровадження індексних поправок до формульного підходу у формуванні бюджету,
-звернути увагу на підвищення рівня соціальної захищеності сільських бібліотекарів.

2. Виконавчих органів влади на місцях:

-Відповідно до діючого законодавства передбачати в планах соціально-економічного розвитку регіонів питання бібліотечного обслуговування населення.
- Сприяти збереженню і розвиткові існуючої системи сільських, шкільних, дитячих, юнацьких бібліотек;
- забезпечити виконання Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 р. №490.
- Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Програми поновлення бібліотечних фондів на період до 2005 року" від 1 липня 2002 р. № 900 розробити регіональні Програми, забезпечувати гарантоване комплектування бібліотек новою літературою і періодичними виданнями відповідно до потреб жителів села, у тому числі дитячої і юнацької аудиторій.
- Забезпечити підвищення рівня матеріально-технічного оснащення сільських бібліотек, обов'язкового опалення приміщень, відновлення телефонізації, запровадження комп'ютеризації.

3. Міністерства культури і мистецтв України:

- розробити національну програму розвитку сільських бібліотек і забезпечити її цільове фінансування.

4. Управління культури облдержадміністрації:

-При розробці регіональних концепцій розвитку бібліотечної справи виділяти розділ "Сільські бібліотеки", позначаючи їхню соціальну роль у культурно-інформаційному просторі регіону.
- З метою підвищення загальноосвітнього рівня персоналу сільських бібліотек розробити і реалізувати систему підготовки і перепідготовки сільських бібліотекарів;
-заснувати щорічну обласну бібліотечну премію для сільських бібліотек.

5. Обласних бібліотек - методичних центрів:

-Забезпечити розробку основ модернізації сільських бібліотек, методичну допомогу в питаннях бібліотечного обслуговування сільського населення.

 

 
 

 

 

   
Сільські бібліотеки
;