Професійна освіта сільських бібліотекарів
 
 
 
 


Хмара В.М.,
Методист Гуляйпільської районної ЦБС

 В Гуляйпільській централізованій бібліотечній системі працюють 44 працівника. Колектив ЦБС - стабільний, склався не за один день. 64 відсотки його працівників мають спеціальну освіту та стаж роботи від 15 до 35 років. Бібліотечна мережа, незважаючи на прикрощі нашого часу, функціонує. Всі 27 бібліотек, як і раніше, відкриті для читачів.

 Щорічно до бібліотек нашої системи звертається понад 25 тис. читачів. Їх потреби і запити змінюються, стають складнішими. Але всіх уважно вислуховують і професійно обслуговують творчі, ініціативні, віддані своїй справі працівники. Вони різні за віком і характером та кожний з них має свою стежку до читача.

 Час вимагає від бібліотекаря високого професіоналізму, ерудиції, організаційних здібностей, комунікабельності.

 Важливим засобом оновлення мислення, діяльності, фахових знань бібліотечного спеціаліста є професійна освіта бібліотечних працівників. Удосконалення системи підвищення кваліфікації являється пріоритетним для методичної служби центральної бібліотеки.

 Працівники ЦРБ роблять усе можливе, щоб спілкування зі своїми сільськими колегами не тільки не переривалося, а й набуло нової якості. Так, у 10 бібліотеках-філіалах нашої системи бібліотекарі працюють над втіленням довгострокових програм. В результаті сформувалися авторські програми на допомогу учбовому процесу, вивченню історичного краєзнавства, народознавства, організації сімейного читання, екологічної, правової освіти, роботи з молоддю.

 Основою формування системи професійної освіті є анкетування працівників бібліотек-філіалів з метою вивчення їх потреб у професійних знаннях. Саме за підсумками опитування розроблена програма підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів ЦБС.

 Форми, які передбачені у програмі і використовуються на практиці, - "круглі столи", семінари-тренінги, майстер-класи, творча лабораторія, школи бібліотекарів-початківців. Головна мета занять - оперативне донесення нової інформації, кращого досвіду, нових форм і методів бібліотечного обслуговування. Ми намагаємося забезпечити активну і зацікавлену участь усіх присутніх, спрямувати творчий потенціал учасників на розв`язання існуючої проблеми. Тематика занять різноманітна: "Організація бібліотечного обслуговування пенсіонерів та людей похилого віку", "Етика та етикет бібліотекаря", "Рік культури в Україні і проблеми бібліотек" та ін.; складовими робочих програм є творчі дискусії, аналізи конфліктних ситуацій, обговорення, рольові ігри, імітаційні вправи. Так, за "круглим столом" обговорювалися проблеми розвитку бібліотечної справи у нашому районі, цікаві дискусії відбулися навколо проблем "Бібліотеки: минуле, сучасне, майбутнє", "Організація довідкового та інформаційного сервісу". Семінар на тему "Етика та етикет бібліотекаря" передбачав проведення ділової гри та тестування. Сільські колеги прийняли участь у діловій грі "Як вижити бібліотеці в сучасних умовах", висновки та результати навчання стали творчим продовженням діяльності філіалів.

 Працюють у ЦБС і постійно діючі семінари: "Основи планування", "Підсумки року", "Новий рік - нові завдання".

 Керуючись принципом "Краще один раз побачити, ніж сто раз почути", ми в 2004 році плануємо ширше практикувати виїзні семінари, бо це найбільш продуктивна форма навчання.

 Практика свідчить: обмін досвідом бібліотечних працівників часто перетворювався на самозвітування і ми стали впроваджувати "калейдоскопи нових ідей", "години взаємних порад", "години професійних таємниць".

 На зміну традиційним практикумам прийшли професійні тренінги. Досвідчені працівники центральної районної, дитячої бібліотек - хороші тренери для сільських колег. Особливу увагу приділяємо молодим спеціалістам. Для них організовуємо заняття школи бібліотекаря-початківця, намагаємося побудувати навчання так, щоб ази нашої справи стали їх надбанням.

 Є чому повчитися бібліотечним працівникам району у завідуючої Волинської сільської бібліотеки-філіалу Троян Ольги Григорівни. Ольга Григорівна своїми руками створила теплий, затишний світ для своїх читачів. Багато років ця досвідчена, привітна жінка веде клуб "Хай не міліє джерело". Зберегти надбання рідної культури, передати її нащадкам - в цьому вбачають своє завдання члени клубу. Старовинні пісні, балади звучать на фольклорно-мистецьких вечорах у виконанні фольклорного ансамблю. Родзинками засідань клубу стали "посиденьки" та вечорниці, Різдвяні свята. І тому саме ця бібліотека стала майстер-класом у нашій ЦБС. На заняттях бібліотечні працівники брали участь у "посиденьках". Серед присутніх - сільські хлопчики та дівчатка, їх бабусі, які ділилися секретами розпису писанок, виготовлення рушників та вишиванок, секретами української кухні. Потім відбувся конкурс на кращий кулінарний виріб.

 Слід зазначити, що заняття в майстер-класі прискорює процес оволодіння кращим досвідом та сприяє його активному впровадженню у практику роботи бібліотек-філіалів. Є велике бажання і необхідність частіше саме таким шляхом знайомитися з досвідом своїх колег. Але, на жаль, робота майстер-класу пов`язана з великими труднощами: недостатністю коштів на відрядження, відсутністю транспорту та ін.

 У всі часи не можливо досягти професійної досконалості без самоосвіти. Не тільки підготовка домашніх завдань до семінарів, професійних тренінгів зобов`язує приділити цьому питанню увагу. Перш за все ми пам`ятаємо, що імідж бібліотеки створюють люди, які в ній працюють. Читачі високо цінять професійні якості бібліотечних працівників, рівень їхньої обізнаності. Під час відвідування сільських установ наголос завжди стоїть на питаннях поінформованості бібліотекаря. Постійне наше завдання - стимулювати читання бібліотечних працівників, з цією метою проводимо експрес-опитування "Остання книга, яку я прочитав". Ми рекомендуємо колегам мати "робочу полицю бібліотекаря", на якій слід розміщувати книги, випробувані часом - класика, сучасна література, книги, про які "говорять" сьогодні.

 Завжди, щодня однією із найважливіших проблем для Гуляйпільської ЦРБ як методичного центру, є пошук інновацій, цікавих форм для професійної освіти, бо це головний шлях бути гідним, ерудованим бібліотекарем. І тому нам, особливо зараз, необхідна підтримка держави, місцевої влади для того, щоб не втратити останні острівки духовності на селі - наші бібліотеки.

Мацегора Л.М.,
голова ПЦК бібліотечних дисциплін
Мелітопольського училища культури


Зміна соціального обличчя сільських бібліотек потребує нової професійної самосвідомості її співробітників.

Професія бібліотекаря стає соціально значущою, престиж (імідж) зростає, якщо її зміст і суспільні функції теоретично усвідомлені та практично реалізовані, тобто, коли досягнута висока професіоналізація діяльності. Якщо професійний рівень невисокий, то з'являється суспільна недооцінка професії. Більш того, формується ставлення до неї, як до другорядної, допоміжної

 З появою органів інформації (телебачення, відеотек) змінилася роль і сільської бібліотеки, у більшості випадків вона, на жаль, виявилася нездатною вчасно реагувати на зміну суспільних потреб. Негативно вплинув на діяльність сільських установ і низький рівень поповнення фондів.

 Сьогодні працівникам сільських книгозбірень доводиться стверджувати та відновлювати роль бібліотекаря як творця, збирача інформації, яка постає не тільки ресурсом села, але і його товаром. Праця сільського бібліотекаря, який створює, зберігає, розповсюджує інформаційні ресурси, повинна бути кваліфікованою.

 Для професійного виконання функцій, які постійно ускладнюються, бібліотекар повинен відповідати певним вимогам:

- мати високу кваліфікацію та педагогічно-психологічну майстерність;
- бути добре обізнаним у літературі;
- вміти реально оцінювати результативність своєї діяльності.

 Щоб підтримувати престиж лідера читання, зберігати високий рівень інформованості, бібліотекар повинен постійно працювати над собою.

 Нагальною необхідністю є постійне поповнення своїх знань у сфері книговидання і книгорозповсюдження, в опануванні широкого кола джерел бібліографічної інформації, у доброму володінні методами бібліографічного пошуку, бібліотечного та інформаційного обслуговування.

 Сьогодення диктує гостру необхідність формування системи безперервної професійної освіти працівників сільських бібліотек, особливо тих, які не мають професійної підготовки, у спеціальних навчальних закладах, зокрема, на бібліотечному відділенні Мелітопольського училища культури. Майже 75 років училище готує бібліотечні кадри для сільських бібліотек області. На заочну форму навчання кожний рік приймаємо 15 осіб. В цьому навчальному році, враховуючи важливість заочної (дистанційної) форми навчання, прийнято 37 осіб, готується до випуску 14 бібліотечних працівників. В основному, це - бібліотекарі сільських установ.

 До питання підготовки своїх кадрів відповідально поставилися керівники відділів культури Василівського, Михайлівського, Кам'янко-Дніпровського, Гуляйпільського, Приазовського районів, які направили бібліотекарів на навчання в училище. Недостатню увагу приділяють підготовці фахівців у Розівському, Бердянському, Куйбишевському, Чернігівському, Оріхівському, Новомиколаївському районах. Вважаю, що сприяння професійній орієнтації молоді у придбанні бібліотечної спеціальності може стати запорукою підвищення статусу бібліотеки як соціальної інституції. Саме тут училищу культури потрібна допомога сільських колег у питаннях профорієнтації молоді на спеціальність бібліотекаря-бібліографа.

 Складною проблемою для бібліотечного загалу області є відсутність системи підготовки і перепідготовки кадрів, шляхи її подолання - у централізованому фінансуванні проекту її створення.

 Враховуючи те, що бібліотекар повинен володіти новітньою бібліотечно-інформаційною технологією, ми намагаємося надати відповідну підготовку: училище придбало комп'ютери, на черзі - отримання виходу в Інтернет, але поки що нас стримує відсутність коштів. Викладачі спеціальності "Бібліотечна справа" мають багатий досвід роботи та методичні напрацювання із загально-училищних науково-методичних тем: "Система контролю знань студентів в навчальній діяльності", "Методичне забезпечення самостійної роботи студентів". Розроблені методичні вказівки до контрольних робіт, підготовлені методичні посібники та курси лекцій з предметів. Постійно вивчаємо інноваційні форми та методи навчання, узагальнюємо досвід роботи викладачів, обладнали науково-методичний кабінет, надаємо консультативну допомогу усім бажаючим. Викладачі разом із студентами проводять масові заходи, які націлені на вдосконалення підготовки бібліотечних працівників.

 Поки існують у суспільстві бібліотеки, бібліотечна професія має своє майбутнє. Колектив Мелітопольського училища культури прикладає всі зусилля для забезпечення високо кваліфікаційної підготовки бібліотечних працівників.

 

Сільські бібліотеки
     

 

   
;