Вы здесь

Жінка в історії


  “Жіноче” в культурному просторі козацького Запоріжжя: історіографічний дискурс другої половини хіх – початку хх ст. ё

  «Спогади про участь жінок в громадянській війні та жіночому русі …» як джерело до вивчення історії південної України 1918 – 1924 років*

  Амазонки і

  Амазонки та «амазонство» в колективній пам’яті південноукраїнського степового соціуму (ХІХ – перша третина ХХ століття)

  В день матері

  Висвітлення історії воєнної повсякденності жінок ранньомодерної України у працях Наталії Мірзи-Авакянц

  Военная повседневность женщин казацкого Запорожья как объект исследования в украинской историографии ХІХ в. – конца ХХ в.

  Воєнна повсякденність жінок козацького Запоріжжя у мовній свідомості українських істориків ХІХ ст.

  Ґендерні виклики фронтової повсякденності козацького Запорожжя у науковому доробку українських істориків (1946–1991 рр.)

  Досвід и участі жінок у війнах, революціях та збройних локальних конфліктах і сучасна безпека України

  Євангеліє княгині Заславської (сценарії повсякденного життя елітної жінки в культурному просторі України середини XVI століття)

  Жінка в історії козацького Запорожжя

  Жінка в культурному просторі Запорожжя. межі присутності

  Жінка в правовій культурі Українського народу

  Жінка в суспільному житті України (друга половина ХVІ-перша половина XVII століття)

  Жінка в суспільному житті України за козацької доби

  Жінка в суспільному житті України за часів козаччини

  Жінка і українсько-татарські стосунки кінця XVI - середини XVII

  Жінки на війні очима жінки-історика

  Жіноча освіта за часів козаччини (кінець xvi - перша половина xvii ст.)

  Історія воєнної повсякденності шляхетних жінок ранньомодерної України у часописі “Киевская старина”

  Козацкие войны раннего Нового времени: подходы к проявлению женского опыта (на примере украинской историографии ХІХ - начала ХХ века)

  МАТЕРИЗНА Жінка в правовій культурі українського народу

  Навчальна програма курсу за вибором для учнів 8 класу основної школи «жінка в історії козацького Запорожжя»

  Найхоробріші із прекрасних: Героїчні постаті жінок-войовниць дніпровського Низу на тлі епохи

  Наталія Вєнцева. Кривоший О. П. Традиції та повсякденне життя жінок України ХУІ-ХУІІ ст. / О. П. Кривоший. - X. : Вид. група «Основа», 2011. - 96 с.

  О. Апанович як дослідник історії жінок козацького Запорожжя.

  О.А.Зайковська. Погляд на традиції та повсякденне життя українських жінок (рецензія)

  Ольга Лабур. Кривоший О.П. Материзна. Жінка в правовій культурі українського народу. — Запоріжжя, 2001. — Запорізький державний університет, 95 с

  Побут та повсякденність жінок козацького Запорожжя у змісті шкільної історії: вимога часу чи забаганка науковців?

  Роль жінки в українському мистецтві в середині ХVI - першої половини ХVII століття.

  Роль жінки у формуванні державотворчих традицій на українських землях в кінці ХVІ-середині XVII ст.

  Роль жінок у суспільному житті україни за козацької доби

  Роль образу Богоматері у формуванні релігійного ідеалу української жінки

  Русаков В. Знаменитые русские девушки

  Сильна жінка зі зброєю

  Специфіка та межі присутності

  Специфіка та межі присутності “жіночого” в культурному просторі Запорожжя: військовий аспект.

  Структуры военной повседневности женщин казацкого Запорожья в украинской историографии второй половины ХІХ века

  Сюжети з історії воєнної повсякденності жінок козацького Запорожжя у часописі “Киевская старина” (1882-1906 рр.)

  Участь жінок у меценатській діяльності української шляхти (друга половина XVI - перша половина ХVІІ ст.)

  Участь жінок у процесі формування національної свідомості українського народу (XVI — перша половина XVII ст.)