Віртуальні виставки

Краще один раз побачити

Тематичні покажчики

Ваш провідник у потоках інформації

Попереднє замовлення літератури

Послуга дозволяє отримати необхідні документи без додаткового очікування у відділах бібліотеки. Лише Е-каталог та браузер
Client 1

Нові надходження

****
Віденський Октоїх
2019]
Віденський Октоїх:Сodex Vindobonensis Slavicus 37/[упоряд. Хаййнц Міклас ; пер. з нім. Ярослава Івасків ; ред. Ольга Клейменова, Анатолій Лясковський ; худож. оформ. Володимир Клейменов] .-[Факсимільне вид.] .-[К.:Горобець,2019] .-608 с.-(220х310 мм:іл.) .-Видання за підтримки УКФ проекту "Повертаємо в Україну культурну спадщину".-600 грн.
Мой Д., Ордольфф М.
Телевізійна журналістика
2019
Телевізійна журналістика/Даніель Мой, Мартін Ордольфф ; [пер. з нім. В. Климченка] .-2-ге, повністю перероб. вид.-[К.]:Академія Української Преси,2019 .-236 с.-(іл.) .-Практична журналістика;т. 62 .-140 грн.
Zschokke M.
Lieber Niels
2011
Lieber Niels .-Gottingen:Wallstein Verl.,2011 .-764 S.-978-3-8353-0909-8
Bongartz B.
Die Schonen und die Reichen
2011
Die Schonen und die Reichen .-Frankfurt am Main:weissbooks. w,2011 .-320 S.-978-3-86337-005-3
Seel D.
ich kann diese stelle nicht wiederfinden
2011
ich kann diese stelle nicht wiederfinden:Gedichte .-Berlin:kookbooks,2011 .-64 S.-Lyrik;Bd. 22 .-978-3-937445-46-5
Schmidt A.
Das grosse Lesebuch
2014
Das grosse Lesebuch/hrsg. von B. Rauschenbach .-2. Aufl.-Frankfurt am Main:Fischer Klassik,2014 .-445 S.-Fischer Klassik;90555 .-978-3-596-90555-3
Zschokke M.
Der Mann mit den zwei Augen
2013
Der Mann mit den zwei Augen .-2. Aufl.-Gottingen:Wallstein Verl.,2013 .-244 S.-978-3-8353-1111-4
Stratenwert I.
Im wilden Osten dieser Stadt
2012
Im wilden Osten dieser Stadt .-Reinbek bei Hamburg:Rowolt Taschenb. Verl.,2012 .-rororo;25694 .-978 3 499 25694 3
Haslinger J.
Jachimov
2011
Jachimov .-Frankfurt am Main:S. Fischer,2011 .-271 S.-978-310-030061-4
Schmidt K.
Blinde Bienen
2010
Blinde Bienen:Gedichte .-Koln:Kiepenheuer & Witsch,2010 .-90 S.-978-3-462-04193-4
Meier G.
Das Jahr der wundersamen Elvis-Vermehrung
2012
Das Jahr der wundersamen Elvis-Vermehrung .-Berlin:Dittrich Verl.,2012 .-520 S.-978-3-937717-72-2
Schami R.
Die dunkle Seite der Liebe
2010
Die dunkle Seite der Liebe .-Munchen; Wien:Suddeutsche Zeitung Bibliothek,2010 .-942 S.-Suddeutsche Zeitung Bibliothek;2,Metropolen: Damaskus .-978-3-86615-785-9
****
Металургійна кухня
2019
Металургійна кухня/[В. Горбатенко та ін.] .-[Б. м.:б. в.],2019 .-116 с.-(іл.) .-90 грн.
****
Лейтенант Доброта
2015]
Лейтенант Доброта:для дітей серед. шк. віку/[Х. Й. Роглєв ; редкол.: Г. Б. Мунін та ін.] .-К.:[ПП "Агенство по розповсюдженню друку",2015] .-128 с.-(іл.) .-79 грн.
****
Голодомор - геноцид: термінологія
2019
Голодомор - геноцид: термінологія/Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору ; [наук. ред. С. Старовойт, В. Брехуненко, О. Стасюк] .-К.:[Майстер книг],2019 .-64 с.-60 грн.
****
1918 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя проголошення незалежності УНР та 100-річчя відродження польської державності
2019
1918 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя проголошення незалежності УНР та 100-річчя відродження польської державності:матеріали міжнар. наук. конф. (Харків, 27-29.09.2018 р.)/за наук. ред. Є. Г. Сінкевича ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна .-Х.:[Вид. Панов А. М.],2019 .-312 с.-(іл.) .-Бібліогр. в підрядк. прим.-160 грн.
****
Реймське Євангеліє
2019]
Реймське Євангеліє:[у 2 т.]/[упоряд. Вячеслав Корнієнко ; худож. оформ. Володимир Клейменов].[Т. 2]:Дослідження .-[Факсимільне вид.] .-[К.:Горобець,2019] .-148 с.-(іл.) .-Бібліогр. в підрядк. прим..Видання за підтримки УКФ проекту "Повертаємо в Україну культурну спадщину".-300 грн.
Прах В.
Кав'ярня
2018
Кав'ярня/В'ячеслав Прах ; пер. Євген Плясецький .-К.:BookChef : [Форс Україна],2018 .-192 с.-Зміст: Кав¦ярня ; Твій обірваний сон ; Цидулки без почерку .-87 грн. 30 к.
Пілецький В.
Рапорт Вітольда
2018
Рапорт Вітольда/Вітольд Пілецький ; [пер. з пол. Н. Сидяченко] .-К.:Ярославів Вал,2018 .-240 с.-(іл.) .-130 грн.
Резніченко Ю. Г., Леженко Г. О., Омельченко Л. І.
Диференційна діагностика суглобового синдрому та дифузних хвороб сполучної тканини у дітей
2010
Диференційна діагностика суглобового синдрому та дифузних хвороб сполучної тканини у дітей:(навч.-метод. посібник для викладачів та студентів VI курсу, що навчаються за фахом "педіатрія") .-Запоріжжя:Просвіта,2010 .-120 с.-35 грн.
Карташов Є. Г.
Децентралізаційна реформа в Україні у контексті європейської інтеграції
2018
Децентралізаційна реформа в Україні у контексті європейської інтеграції:монографія/Карташов Євген Григорович ; Нац. акад. пед. України, ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" .-К.:[Освіта України],2018 .-252 с.-(табл.) .-Бібліогр.: с. 198-225 (215 назв) .-100 грн.
Дорошенко Д.П.
Примус у сфері податкових правовідносин
2018
Примус у сфері податкових правовідносин:монографія/Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого .-Х.:Право,2018 .-376 с.-Бібліогр.: с. 344-375 (415 назв) .-120 грн.
Соколов Є. П., Анпілогов Д. І.
Збірник структурованих комплексних завдань з фізики
2010
Збірник структурованих комплексних завдань з фізики:навч. посібник для вузів/М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т .-Запоріжжя:ЗНТУ,2010 .-208 с.-Бібліогр.: с. 196-204 .-25 грн.
Шелегеда В. І., Шелегеда О. Р.
Книга природи острова Хортиця. Знайомі незнайомці
2018
Книга природи острова Хортиця. Знайомі незнайомці .-2-ге вид.-Запоріжжя:Кераміст,2018 .-240 с.-(фото) .-Бібліогр.: с. 238-239 (39 назв) .-90 грн.
Кінг С.
Містер Мерседес
2017
Містер Мерседес:роман/Стівен Кінг ; [пер. з англ., комент. О. Красюка] .-2-ге вид.-Х.:Клуб Сімейного Дозвілля,2017 .-544 с.-Дод. тит. арк. англ.-89 грн.
****
Про Polska
2018]
Про Polska:поради місцевих знавців для гостей країни/[ред. група: Е. Петрук та ін. ; пер. з англ. О. Гросман] .-[Варшава:М-во закордон. справ Респ. Польща,2018] .-248 с.-(іл.) .-120 грн.
****
Твоє майбутнє - земля за порогами
2019
Твоє майбутнє - земля за порогами:регіональна доповідь про стан навколишнього природ. середовища в Запоріз. обл. у 2018 році/Запоріз. облдержадмін., Департамент екології та природ. ресурсів ; [О. О. Швачко та ін.] .-Тернопіль:Терно-граф,2019 .-252 с.-(іл., табл.) .-105 грн.
Лілієнталь Ф.
Розслідування
2016
Розслідування/Фолькер Лілієнталь ; Акад. укр. преси ; [пер. з нім.В. Климченко] .-[К.]:Центр вільної преси,2016 .-136 с.-(табл.) .-Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності .-Бібліогр.: с. 127-129.Тит. арк.: укр., нім.-55 грн.
Блінова Г. О.
Інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади
2019
Інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади:монографія/М-во освіти і науки України, ЗНУ .-Х.:Гельветика,2019 .-504 с.-Бібліогр.: с. 420-501 (758 назв) .-150 грн.
Ауер М.
Школа чарівних тварин. Світло згасло
2019
Школа чарівних тварин. Світло згасло=Die Schule der magischen Tiere/пер. з нім. К. В. Бучіної .-Х.:Ранок,2019 .-176 с.-(іл.) .-Школа чарівних тварин;Т. 3 .-978-617-09-3178-8