Віртуальні виставки

Краще один раз побачити

Тематичні покажчики

Ваш провідник у потоках інформації

Попереднє замовлення літератури

Послуга дозволяє отримати необхідні документи без додаткового очікування у відділах бібліотеки. Лише Е-каталог та браузер
Client 1

Нові надходження

****
The 3rd Collaborative symposium on general thoracic surgery: ESTS - AATS - STS - JACS postgraduate course, Sunday 5 Juni 2011
2011
The 3rd Collaborative symposium on general thoracic surgery: ESTS - AATS - STS - JACS postgraduate course, Sunday 5 Juni 2011:19th European conference on general thoracic surgery .-Marseille:[s. n.],2011 .-60 p.
****
Лінгвістично-інформаційні студії
2018
Лінгвістично-інформаційні студії:праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України : дослідження, 1991-2018 років : у 5 т./за заг. ред. В. А. Широкова ; НАН України, Український мовно-інформаційний фонд.Т. I:Наукова парадигма та основні мовно-інформаційні структури .-К.:Український мовно-інформаційний фонд,2018 .-272 с.-(табл.) .-Бібліогр.: с. 264-270 (119 назв) .-300 грн.
Соляник М. Б., Коваленко В. Ф., Нежлукченко Т. І.
Кормоготувальні агрегати серії АКГСМ "Мрія" нового покоління. Технологія відгодівлі тварин ферментованим висококалорійним, противірусним кормом
2018
Кормоготувальні агрегати серії АКГСМ "Мрія" нового покоління. Технологія відгодівлі тварин ферментованим висококалорійним, противірусним кормом .-1-ше вид.-Херсон:Олді-Плюс,2018 .-188 с .-(рис., табл.) .-Бібліогр.: с. 181-184 (91 назва) .-224 грн. 48 к.
Кацив С. Ш., Ведміцький Ю. Г., Кухарчук В. В.
Теоретичні основи електротехніки. Комп'ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами
2018
Теоретичні основи електротехніки. Комп'ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами:навч. посібник для внз/М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т .-[Херсон]:Олді-Плюс,2018 .-148 с.-(рис., табл.) .-Бібліогр.: с. 140 .-219 грн. 48 к.
Гетлейн М., Говард А.
Арт-візіонери
2018
Арт-візіонери/Марк Ґетлейн, Аннабель Говард ; [пер. з англ. О. Гладкого] .-Х.:Vivat,2018 .-312 с.-(іл.) .-574 грн. 75 к.
****
Чаша мудрості
2019
Чаша мудрості:найкращі притчі всіх часів/[уклад. І. Б. Говердовська ; пер. з рос. О. Уліщенко] .-Х.:Vivat,2019 .-256 с.-(іл.) .-Одвічні істини .-92 грн. 24 к.
****
Криміналістика
2019
Криміналістика:підручник/за ред. В. В. Тіщенка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." .-Стер. вид.-Одеса:[Гельветика],2019 .-556 с.-(рис.) .-444 грн. 48 к.
Северинюк В. М.
Україна козацька
2017
Україна козацька:історична поема/Валентин Северинюк ; іл. Лідії Чир .-К.:Ліра-К,2017 .-386 с.-(іл.) .-На внутр. арк. форзаца автогр. автора .-90 грн.
Медведєва В. М.
Робоча програма практики
2017
Робоча програма практики/Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Фак. культурології, Каф. соц. комунікацій та інформ. наук .-К.:Ліра-К,2017 .-48 с.-(табл.) .-50 грн.
Нечаєва П. М.
Володимир Івасюк
2019
Володимир Івасюк/Парасковія Нечаєва .-Х.:Фоліо,2019 .-128 с., 2 л. іл.-Знамениті українці .-90 грн.
****
Лінгвістично-інформаційні студії
2018
Лінгвістично-інформаційні студії:праці Укр. мовно-інформаційного фонду НАН України : дослідження, 1991-2018 років : у 5 т./за заг. ред. В. А. Широкова ; НАН України, Український мовно-інформаційний фонд.Т. III:Тлумачна лексикографія,Кн. 1:Словник української мови у двадцяти томах .-К.:Український мовно-інформаційний фонд,2018 .-276 с.-(табл., рис.) .-Бібліогр.: с. 273-275 (58 назв) .-300 грн.
****
Лінгвістично-інформаційні студії
2018
Лінгвістично-інформаційні студії:праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України : дослідження, 1991-2018 років : у 5 т./за заг. ред. В. А. Широкова ; НАН України, Укр. мовно-інформаційний фонд.Т. II:Граматичні системи .-К.:Український мовно-інформаційний фонд,2018 .-300 с.-(табл., рис.) .-Бібліогр.: с. 291-298 (168 назв) .-300 грн.
****
Закон України "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)"
2019
Закон України "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)":набрав чинності 25 вересня 2019 року : відповідає офіц. тексту/[відп. за вип. В. А. Прудников] .-Х.:Право,2019 .-28 с.-130 грн.
Долбенко Т. О.
Національні бібліотеки світу
2017
Національні бібліотеки світу:практикум/М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв .-К.:Ліра-К,2017 .-48 с.-50 к.
****
Автоматизація виробничих процесів
2019
Автоматизація виробничих процесів:підручник/І. В. Ельперін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій .-Вид. 2-ге, випр.-К.:Ліра-К,2019 .-378 с.-(табл., рис.) .-Бібліогр.: с. 376-377 (15 назв) .-265 грн.
Мур-Маллінос Д.
Загубився в місті
2018]
Загубився в місті/Дженніфер Мур-Маллінос ; іл. Марти Фабрега .-[Х.:Кенгуру : Ранок,2018] .-32 c.-(іл.) .-Поговорімо про це .-60 грн.
Гербіш Н. Т.
Мене звати Мар'ям
2017
Мене звати Мар'ям/Надійка Гербіш ; малювала Марія Фоя .-Х.:Vivat,2017 .-48 с.-(іл.) .-75 грн.
****
Визначення індексів УДК для наукових документів
2019
Визначення індексів УДК для наукових документів:методичні рекомендації/Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: В. М. Муравйова, М. Й. Ахвердова, Ю. О. Набхан] .-К.:[Ліра-К],2019 .-36 с.-(табл.) .-Бібліогр.: с. 32-34 .-40 грн.
Каракоз О. О.
Бібліотечна професіологія
2017
Бібліотечна професіологія:практикум/М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв .-К.:Ліра-К,2017 .-68 с.-(табл.) .-66 грн.
Роум Д.
Говори та показуй
2017
Говори та показуй:мистецтво створення надзвичайної презентації/Ден Роум ; [пер. з англ. Г. Топіліної] .-Х.:Vivat,2017 .-272 с.-(іл.) .-52 грн. 24 к.
****
Маркетинг міжнародного туризму
2018
Маркетинг міжнародного туризму:навч. посібник/[авт. кол.: Я. С. Ларіна та ін.] .-[Херсон]:Гельветика,2018 .-412 с.-(рис., табл.) .-Бібліогр. в кінці розд.-276 грн. 50 к.
Белянський П.
Стоматолог зібрався до шлюбу. Жіноча дружба
2016
Стоматолог зібрався до шлюбу. Жіноча дружба/Павло Паштет Белянський .-К.:ДІПА,2016 .-144 с.-65 грн.
Прямухіна Н. В.
Проблеми та особливості ринкової трансформації регіональної економіки
2015
Проблеми та особливості ринкової трансформації регіональної економіки:монографія/М-во освіти і науки України, Черкаський держ. технол. ун-т .-К.:Ліра-К,2015 .-332 с.-(рис.) .-Бібліогр.: с. 302-330 (330 назв) .-180 грн.
Конфуцій
Афоризми та вислови
2018
Афоризми та вислови/Конфуцій .-Х.:Vivat,2018 .-154 с.-Мініатюри .-49 грн. 34 к.
****
Закони переможців
2018
Закони переможців/[уклад.: І. О. Назаренко ; гол. ред. О. С. Кандиба] .-Х.:Vivat,2018 .-192 с.-(14,5х11,5 см) .-Мініатюри .-54 грн. 24 к.,3 100 прим.
****
Дизайн систем візуальної інформації
2019
Дизайн систем візуальної інформації:навч. посібник/О. В. Чемакіна [та ін.] ; Укр. наук.-дослід. ін-т дизайну та ергономіки, Фак. архітектури, будівництва та дизайну НАУ .-Херсон:Олді-Плюс,2019 .-200 с.-(іл.) .-Бібліогр.: с. 192-194 (44 назви) .-162 грн. 24 к.
****
Міжнародні економічні відносини
2018
Міжнародні економічні відносини:наочний навч.-метод. посібник/[авт.-кол.: А. В. Рибчук та ін.] .-Українсько-англомовне вид. 2-ге, доп. та розширене .-Херсон:[Гельветика],2018 .-392 с.-Текст: укр., англ.-277 грн. 24 к.
Мерфі, Паркінсон
Закони
2018
Закони/Мерфі і Паркінсон .-Х.:Vivat,2018 .-304 с.-Мініатюри .-65 грн.
Сурженко М.
Вона знає таємницю
2019
Вона знає таємницю:роман/Маргарита Сурженко .-Х.:Фоліо,2019 .-160 с.-Містичний детектив .-70 грн.
****
Державна служба в Україні: досвід, проблеми, перспективи
2015
Державна служба в Україні: досвід, проблеми, перспективи:матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Дню держ. служби в Україні (Київ, 24 черв., 2015 рік)/Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін. ; редкол.: Ю. В. Ковбасюк (відп. ред.) та ін.] .-К.:Ліра-К,2015 .-244 с.-Бібліогр. в кінці ст.-113 грн.