Віртуальні виставки

Краще один раз побачити

Тематичні покажчики

Ваш провідник у потоках інформації

Попереднє замовлення літератури

Послуга дозволяє отримати необхідні документи без додаткового очікування у відділах бібліотеки. Лише Е-каталог та браузер
Client 1

Нові надходження

Кацив С. Ш., Ведміцький Ю. Г., Кухарчук В. В.
Теоретичні основи електротехніки. Комп'ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами
2018
Теоретичні основи електротехніки. Комп'ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами:навч. посібник для внз/М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т .-[Херсон]:Олді-Плюс,2018 .-148 с.-(рис., табл.) .-Бібліогр.: с. 140 .-219 грн. 48 к.
****
Чаша мудрості
2019
Чаша мудрості:найкращі притчі всіх часів/[уклад. І. Б. Говердовська ; пер. з рос. О. Уліщенко] .-Х.:Vivat,2019 .-256 с.-(іл.) .-Одвічні істини .-92 грн. 24 к.
Северинюк В. М.
Україна козацька
2017
Україна козацька:історична поема/Валентин Северинюк ; іл. Лідії Чир .-К.:Ліра-К,2017 .-386 с.-(іл.) .-На внутр. арк. форзаца автогр. автора .-90 грн.
Гетлейн М., Говард А.
Арт-візіонери
2018
Арт-візіонери/Марк Ґетлейн, Аннабель Говард ; [пер. з англ. О. Гладкого] .-Х.:Vivat,2018 .-312 с.-(іл.) .-574 грн. 75 к.
****
Криміналістика
2019
Криміналістика:підручник/за ред. В. В. Тіщенка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." .-Стер. вид.-Одеса:[Гельветика],2019 .-556 с.-(рис.) .-444 грн. 48 к.
Медведєва В. М.
Робоча програма практики
2017
Робоча програма практики/Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Фак. Культурології, Каф. Соц. комунікацій та інформ. наук .-К.:Ліра-К,2017 .-48 с.-(табл.) .-50 грн.
Нечаєва П. М.
Володимир Івасюк
2019
Володимир Івасюк/Парасковія Нечаєва .-Х.:Фоліо,2019 .-128 с., 2 л. іл.-Знамениті українці .-90 грн.
****
Визначення індексів УДК для наукових документів
2019
Визначення індексів УДК для наукових документів:методичні рекомендації/Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: В. М. Муравйова, М. Й. Ахвердова, Ю. О. Набхан] .-К.:[Ліра-К],2019 .-36 с.-(табл.) .-Бібліогр.: с. 32-34 .-40 грн.
****
Закон України "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)"
2019
Закон України "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)":набрав чинності 25 вересня 2019 року : відповідає офіц. тексту/[відп. за вип. В. А. Прудников] .-Х.:Право,2019 .-28 с.-130 грн.
Роум Д.
Говори та показуй
2017
Говори та показуй:мистецтво створення надзвичайної презентації/Ден Роум ; [пер. з англ. Г. Топіліної] .-Х.:Vivat,2017 .-272 с.-(іл.) .-52 грн. 24 к.
Долбенко Т. О.
Національні бібліотеки світу
2017
Національні бібліотеки світу:практикум/М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв .-К.:Ліра-К,2017 .-48 с.-50 к.
Мур-Маллінос Д.
Загубився в місті
2018
Загубився в місті/Дженніфер Мур-Маллінос ; іл. Марти Фабрега .-Х.:[Кенгуру; Ранок],2018 .-32 c.-(іл.) .-Поговорімо про це .-60 грн.
Гербіш Н. Т.
Мене звати Мар'ям
2017
Мене звати Мар'ям/Надійка Гербіш ; малювала Марія Фоя .-Х.:Vivat,2017 .-48 с.-(іл.) .-75 грн.
****
Державна служба в Україні: досвід, проблеми, перспективи
2015
Державна служба в Україні: досвід, проблеми, перспективи:матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Дню держ. служби в Україні (Київ, 24 черв., 2015 рік)/Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін. ; редкол.: Ю. В. Ковбасюк (відп. ред.) та ін.] .-К.:Ліра-К,2015 .-244 с.-Бібліогр. в кінці ст.-113 грн.
Прямухіна Н. В.
Проблеми та особливості ринкової трансформації регіональної економіки
2015
Проблеми та особливості ринкової трансформації регіональної економіки:монографія/М-во освіти і науки України, Черкаський держ. технол. ун-т .-К.:Ліра-К,2015 .-332 с.-(рис.) .-Бібліогр.: с. 302-330 (330 назв) .-180 грн.
****
Маркетинг міжнародного туризму
2018
Маркетинг міжнародного туризму:навч. посібник/[авт. кол.: Я. С. Ларіна та ін.] .-[Херсон]:Гельветика,2018 .-412 с.-(рис., табл.) .-Бібліогр. в кінці розд.-276 грн. 50 к.
Сіренко В.
Вона іде...
2019
Вона іде.../Вадим Сіренко .-К.:[Гамазин],2019 .-92 с.-Казок темряви;казка 2 .-70 грн.
Белянський П.
Стоматолог зібрався до шлюбу, Жіноча дружба
2016
Стоматолог зібрався до шлюбу, Жіноча дружба/Павло Паштет Белянський .-К.:ДІПА,2016 .-144 с.-65 грн.
Конфуцій
Афоризми та вислови
2018
Афоризми та вислови/Конфуцій .-Х.:Vivat,2018 .-154 с.-Мініатюри .-49 грн. 39 к.
****
Облік і аудит
2016
Облік і аудит:навч.-метод. посібник/Смоляр Л. Г. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Приват. ВНЗ "Міжнар. ун-т фінансів" .-К.:Ліра-К,2016 .-616 с.-(табл.) .-234 грн.
****
Дизайн систем візуальної інформації
2019
Дизайн систем візуальної інформації:навч. посібник/О. В. Чемакіна [та ін.] ; Укр. наук.-дослід. ін-т дизайну та ергономіки, Фак. архітектури, будівництва та дизайну НАУ .-Херсон:Олді-Плюс,2019 .-200 с.-(іл.) .-Бібліогр.: с. 192-194 (44 назви) .-162 грн. 24 к.
****
Міжнародні економічні відносини
2018
Міжнародні економічні відносини:наочний навч.-метод. посібник/[авт.-кол.: А. В. Рибчук та ін.] .-Українсько-англомовне вид. 2-ге, доп. та розширене .-Херсон:[Гельветика],2018 .-392 с.-Текст: укр., англ.-277 грн. 24 к.
Мерфі, Паркінсон
Закони
2018
Закони/Мерфі і Паркінсон .-Х.:Vivat,2018 .-304 с.-Мініатюри .-65 грн.
Сурженко М.
Вона знає таємницю
2019
Вона знає таємницю:роман/Маргарита Сурженко .-Х.:Фоліо,2019 .-160 с.-Містичний детектив .-70 грн.
****
Закони переможців
2018
Закони переможців/[уклад.: І. О. Назаренко ; гол. ред. О. С. Кандиба] .-Х.:Vivat,2018 .-192 с.-(14,5х11,5 см) .-Мініатюри .-54 грн. 24 к.,3 100 прим.
Клаузевіц
Природа війни
2018
Природа війни/Клаузевіц .-Х.:Vivat,2018 .-416 с.-Мініатюри .-54 грн.
Ліповченко Л.
Квітка Квітів
2019
Квітка Квітів/Лілія Ліповченко .-К.:Гамазин,2019 .-80 с.-90 грн.
Черних О.
Кава з медом
2018
Кава з медом/Олександр Черних .-К.:[Гамазин],2018 .-88 с.-65 грн.
Плотникова Р.
Непманша
2019
Непманша:роман/Раїса Плотникова .-Х.:Фоліо,2019 .-288 с.-90 грн.
Коляда І., Коляда Ю., Юрчишин П.
Квітка Цісик
2019
Квітка Цісик/Ігор Коляда, Юлія Коляда, Павло Юрчишин .-Х.:Фоліо,2019 .-128 с.-Знамениті українці .-60 грн.