Текст новости  Текст новости Текст новостиkjhkjhjkhjkhjkhjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Перевірка українського шрифта

А а Б б В в Г г Ґ ґ Д д Е е
Є є Ж ж З з И и І і Ї ї Й й
К к Л л М м Н н О о П п Р р
С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц  
Ч ч Ш ш Щ щ Ь ь Ю ю Я я

English font test

A a a [eɪ] эй  
2 B b bee [biː] би  
3 C c cee [siː] си  
4 D d dee [diː] ди  
5 E e e [iː] и  
6 F f ef [ef] эф  
7 G g gee [dʒiː] джи  
8 H h aitch [eɪtʃ] эйч haitch [heɪtʃ] в Ирландии и часто в Австралии
9 I i i [aɪ] ай  
10 J j jay [dʒeɪ] джей  
11 K k kay [keɪ] кей  
12 L l el [el] эл  
13 M m em [em] эм  
14 N n en [ɛn] эн  
15 O o o [əʊ] оу  
16 P p pee [piː] пи  
17 Q q cue [kjuː] кью  
18 R r ar [ɑː, ar] а, ар [ɑr] в североамериканском произношении или в позиции перед гласным
19 S s ess [es] эс Пишется es- в сочетаниях типа es-hook
20 T t tee [tiː] ти  
21 U u u [juː] ю  
22 V v vee [viː] ви  
23 W w double-u [‘dʌbljuː] дабл-ю  
24 X x ex [eks] экс  
25 Y y wy [waɪ] уай  
26 Z z zed, zee [zɛd, ziː] зед, зи zee — американский вариант

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy