ГО Запорізька бібліотечна асоціація в рамках грантового проєкту ««Розумні громадяни вивчають Розумне місто / Smart Citizens Discovering Smart City», що реалізується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) та Громадською організацією «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» в контексті Програми ООН із відновлення та розбудови миру.

Громадська організація Запорізька бібліотечна асоціація, код реєстрації (24905906)

Адреса: 69095, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 142, к. 20

Найменування та характеристики предмета закупівлі:

Обладнання для проведення навчальних курсів, згідно Додатку 3 до Оголошення

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ:

Дата формування запиту на закупівлю: 30.07.2021

Кінцева дата прийому тендерних пропозицій: 13.08.2021 до 10:00 години

Документи, подані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ:

·  Замовник отримує ТІЛЬКИ запечатані конверти. Тендерна пропозиція запечатується у одному конверті, на якому повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження Замовника; повне найменування (прізвище, ім’я, по-батькові) Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 10.00 год 13.08.2021р.«.

· Учасник має також надіслати тендерну пропозицію на пошту: tender.un@ednannia.ua.

· Розкриття запечатаних конвертів та розгляд отриманих пропозицій тендерним комітетом відбуватиметься за участі представників ІСАР Єднання у якості спостерігачів.

· Визначення переможця тендеру.

· Тендерний протокол затверджується в ІСАР Єднання шляхом надсилання протоколу на пошту: tender.un@ednannia.ua

· Товари закуповуються за проектом без ПДВ .

· Підписання контракту відбудеться 16.08.2021.

· Граничні терміни поставки товару:

— з дати підписання контракту до 27.08.2021 р. (І транш);

— ІІ транш — до 31.10.2021р.

Контактна особа для консультацій: Волкова Тетяна Вікторівна, телефон (061)787-47-42.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ МАЄ НАДАТИ УЧАСНИК ТЕНДЕРУ:

Тендерна пропозиція подається в паперовому вигляді на адресу Замовника з:

1. реєстром документів, що входять до складу тендерної пропозиції учасника;

2. ціновою пропозицією за формою наведеною у Додатку 1 до цієї тендерної документації;

3. довідка, що містить відомості про учасника за формою наведеною у Додатку 2.

4. документами, на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та договору про закупівлю (копію документу, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору:

— у разі, якщо учасником є юридична особа — наказ про призначення керівника підприємства на посаду або протокол рішення власників чи акціонерів про призначення керівника або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління і т.п. або довіреність керівника учасника, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис тендерної пропозиції та договору про закупівлю, або інше.

— копію статуту чи іншого установчого документу (в останній редакції або з останніми внесеними змінами). У випадку, якщо Учасник діє на підставі модельного статуту необхідно надати копію рішення про створення Учасника (для юридичних осіб).

(у разі ненадання, хоча б одного з документів визначених в цьому пункті, учасник має надати пояснення з посиланням на норми діючого законодавства, які містять обґрунтування підстав ненадання вказаних документів)

— для фізичних осіб-підприємців — у разі, якщо учасником є фізична особа або фізична особа-підприємець надати копію паспорту громадянина, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

(у разі ненадання, хоча б одного з документів визначених в цьому пункті, учасник має надати пояснення з посиланням на норми діючого законодавства, які містять обґрунтування підстав ненадання вказаних документів)

5. інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно Додатку 3, у тому числі: відповідну технічну специфікацію, копії сертифікатів відповідності, зазначити термін офіційної гарантії від виробника;

6. копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

7. копією свідоцтва/довідки платника податків;

8. копією ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

9. проектом договору, підписаного Учасником, який підготовлено у відповідності з Додатком 4. Проект договору повинен бути заповнений для сторони учасника, включаючи преамбулу, суму договору, реквізити, специфікацію із зазначенням найменування товару, кількості, ціни за одиницю, вартості.

10. листом-гарантією, за підписом уповноваженої особи учасника, щодо дотримання учасником в своїй діяльності норм чинного законодавства України, а саме: Закону України «Про санкції» від 14.08.2014р. № 1644- VII; Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017; Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»; Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації».

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:

11. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного(них)* за предметом закупівлі замовлення(нь) підтверджується наданням в складі тендерної пропозиції:

— Довідки про виконання аналогічних замовлень за останні три роки, згідно Додатку 5.

— копiї накладних/актів;

* (під аналогічним замовленням слід розуміти повністю виконане замовлення, предмет якого відповідає найменуванню предмету закупівлі).

12. довідки з податкового органу про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів

! Усі документи, які подаються учасником, мають бути чинними на момент подання тендерних пропозицій. За достовірність наданої інформації та документів відповідальність безпосередньо несе учасник. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства

в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника, з печаткою (за наявності), на фірмовому бланку учасника (за наявності), повинні мати вихідний номер, дату надання, адресуватися замовнику тендера.

Інформація, що надається учасниками процедури закупівлі, повинна узгоджуватися у документах і не призводити до протиріч та/або різночитання.

Копії паперових документів (усі сторінки), мають бути засвідчені належним чином. Засвідчення копії повинно складатися:

— зі слів — «згідно з оригіналом» або «копія вірна» тощо;

— назви посади, особистого підпису уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, яка засвідчує копії, її ініціалів та прізвища.

Оригінал документу, жодного завірення не потребує.

Усі сторінки тендерної пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту: «Виправленому вірити» дата, підпис, прізвище та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.

Оголошення і 5 додатків для заповнення можна завантажити за посиланням: https://cutt.ly/gQsqhn8