Дарунок бібліотеці від Андрія Макідонова

Запорізький дослідник Андрій Макідонов подарував свою третю книгу «История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770-1797)», присвячену історії заснування міста Запоріжжя. В книзі зібрані документи, які відображають заснування і будівництво Дніпровської лінії, а також службу на лінії військових керівників і різних військових команд. В ній вперше публікується низка документів першого проєкту прикордонної лінії (майбутньої Дніпровської лінії) генерал-поручика М.О. Деденєва, створеного в кінці 1769 – початку 1770 років. Видання містить ілюстрації і колекцію підписів представників військового керівництва та духовенства Дніпровської лінії.