Петро Бойко подарував книгу бібліотеці

Науковий співробітник відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України к.і.н. Петро Бойко подарував книгу «Територія, мережа поселень, персональний склад запорозького козацтва середини 1770 — початку 1780-х рр.». У збірнику здійснено археографічне видання іменних списків запорозьких козаків 1776, 1778, 1779, 1782 рр. та комплексу супровідної документації. Історичні джерела, що стали об’єктом публікації, фіксують персональний склад значної частини запорожців, містять важливу інформацію про опанування козаками території Запорожжя, мережу поселень у деяких його частинах, долю старшинського прошарку в кінці 1770 — на початку 1780-х рр. Документи підбивають підсумок запорозького періоду й водночас є відправним пунктом для дослідження подальших персональних історій колишніх козаків та загалом еволюції населення краю в імперських трансформаціях останньої чверті XVIII – початку XIX ст.