Створення більшості бібліотек світу, як правило, пов’язано з меценатством, благодійництвом, пожертвами людей у вигляді книг, грошей на будівництво приміщень, відкриття та існування бібліотек на членські внески. Не стали виключенням і перші бібліотеки нашого міста. У 1890 р. в Олександрівську завдяки відомому на той час книжнику, власнику місцевої типографії Якову Борисовичу Штерну з’являється бібліотека для читання (приватна) з книжковим фондом переважно класичної літератури до 3 тис. томів, яка проіснувала до 1903 року. Коштами товариства „Братства в ім’я Покрова та Пресвятої Богородиці” у 1894 р. відкривається „Народна бібліотека” ( 1,5 тисячі книг переважно релігійного змісту та лубочних видань). У 1903 р. завдячуючи настійним проханням ентузіастів-книголюбів, у т.ч. і Я.Б. Штерна та їхнім матеріальним зобов’язанням одержано дозвіл Катеринославського губернатора на відкриття міської громадської бібліотеки в Олександрівську. У 1904 р. затверджено „Статут Олександрівської міської бібліотеки”, яка була попередником нинішньої обласної універсальної наукової бібліотеки імені О.М. Горького. Тоді ж Гласний Олександрівської міської Думи Б.Я. Штерн передав для неї 500 прим. різноманітних книг. Приватну фінансову та іншу підтримку бібліотека мала і у повоєнні роки, коли відроджувалася від повного зруйнування. Саме з 4 тисяч книжкових пожертвувань запоріжців і складався її документний фонд у 1943-1944 рр. А.І. Бальцер у книзі “На службі народові” відзначав: "Допомагали бібліотеці необхідними матеріалами, канцелярськими товарами і деякі керівники підприємств. Особливо тут слід згадати щедрого на ці добрі діяння директора електродного заводу, великого книголюба і знавця книжок С.М. Гончаренка”. Зусиллями колективів Дніпробуду, Алюмінієвого заводу, повоєнну Бібліотеку (1944-1945 рр.) було обладнано дерев’яними стелажами. Безцінним внеском у зібрання бібліотеки у 1979 році став дарунок власної колекції фотокопій рідкісних карт (150 прим.) та машинописних книг (20 прим.). відомого краєзнавця Віктора Гавриловича Фоменка.

Давні українські традиції меценатства, рух благодійництва, спонсорства поступово відроджуються і в сучасні дні. Основними джерелами благодійництва для нашої Бібліотеки останнє десятиріччя її розвитку є :

  • гранти — передача на конкурсній основі безповоротних цільових фінансових коштів, зокрема: 2002-2003 рр.- реалізація програм “Розширення доступу та навчань в Інтернет” та “Інтернет для читачів публічних бібліотек”за сприяння Посольства США в Україні – 120 тисяч грн.; 2007 р.- відкриття регіонального ресурсного центру для викладачів англійської мови (спільний проект Посольства США в Україні та Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів) — 7 тисяч грн.; 2010 р.- реалізація Програми „Бібліоміст” (за ініціативи Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у рамках партнерства з Фундацією Білла та Мелінди Гейтс)-160 тисяч грн.

  • благодійна фінансова допомога, пожертвування, дарунки від фізичних, юридичних осіб для поліпшення матеріально-технічної бази, придбання обладнання, матеріалів, оформлювальних робіт – (загальна сума за 2004-2009 р. 280 тисяч грн.). Висловлюємо щиру подяку фірмам зовнішньої реклами „Flight”, Реклама-сервіс” (директор – О.Г. Юдін), АТПБН „ Славутич” (генеральний директор — Б.А. Біланчук), ЗАТ "Ферротрейдинг” (голова правління — М.О Фрідман), ТОВ "Розбудова" (директор — І.І.Нестеренко), фірмам „ Тавричанка” (директор — О.М. Климова), „ Константа-І, лтд” (директор — К.І. Іссерт), „Лекто’С, лтд” (директор — Г.А. Кузнєцов), ПН Гармашов Г.М.

  • участь бібліотеки у публічних благодійних міжнародних, всеукраїнських та регіональних програмах, акціях та заходах, у т.ч.:

2002 р. – мегапроект „ Пушкінська бібліотека” – 700 примірників галузевих, мистецтвознавчих, довідкових видань.

2005 р. – спільний видавничий проект видавництва „Тандем-У” (В.М.Текуч) та обласного благодійного фонду розвитку культури „ Натхнення” (Н.М. Кузьменко) – друкування видання рукописних книг Л.А. Адельберга та В. Форменка з фонду цінних і рідкісних видань бібліотеки.

1979 р. – подарунок Бібліотеці колекції фотокопій рідкісних карт (150 прим.) та машинописних книг (20 прим.) краєзнавця В.Г.Фоменка.

2006 р. – створення Українсько-Канадського Бібліотечного Центру ( товариство приятелів України, м. Торонто, Канада) — 8 тисяч примірників друкованих видань.

2008 р. – міжнародний проект „Велике читання” (за участі видавництва „Вагриус” та Всеросійської державної бібліотеки іноземної літератури імені Рудоміно м. Москва) -500 примірників видань на суму 17 тисяч грн.

2008 р.- обласна акція „Подаруй книгу бібліотеці” – отримано від населення 3175 примірників видань.

  • благодійні книжкові дарунки від авторів, користувачів, друзів бібліотеки (за 2005-2009 рр. до бібліотечного фонду надійшло 22 тисячі друкованих видань).

Серед найактивніших дарувальників цього періоду:

видавництва "Дніпровський металург", "Поліграф", "Тандем-У"; керівники органів державної влади Матвієнко П.Д., Карташов Є.Г., Фролов М.О.; Муравченко Ф.М., Лютий Г.І., Сердюк А.І.. Ребро П.П., Чабаненко В.А., Рекубрацький А.З., Супруненко В.П., Кушніренко І.К., Варянік О.В., Лютий О.П., Михайлик Т.Ф., Бєлов О.Ф., Курков А.Ю., Мітков І., Фоззі, С.Петков, І.Роздобудько, Н.Шевченко, М.Маліна, А.Кокотюха, М.Іванцова, Гармашов Г., Бойко А.В., Воловик В.І., Шаповалов Г.І., Кривоший О., Кузьменко Н., Рєзнік В., Рев’якін С., Сокульський А., Турченко Ф., Фоменко В.Г., фірми "Флайт", "Славутич", благодійний фонд "Відродження" та інші.