Публіцист, громадський і політичний діяч, філософ, ідеолог українського націоналізму Юліан Вассиян народився 12 січня 1894 року в селі Колоденце на Львівщині в родині вчителів.

Початкову освіту здобув у народній школі в рідному селі. Протягом 1905-1913 рр. навчався в Академічній гімназії у Львові. Після її закінчення студіював філософію у Львівському університеті.

Під час Першої світової війни та української революції 1917-1921 рр. – старшина Легіону Січових стрільців та Української Галицької Армії. У 1920 році потрапив до польського табору військовополонених у Домб’є. Після звільнення у 1922-1924 рр. навчався у Львівському таємному українському університеті.

У 1924 році таємний Львівський університет було ліквідовано, як небезпечний осередок революційних ідей молодих українців. Тому для продовження навчання Ю. Вассиян був змушений виїхати до Праги, де вивчав філософію в Карловому університеті та слов’янську філологію в Українському високому педагогічному інституті ім. М. Драгоманова. По закінченні філософського факультету Карлового університету отримав науковий ступінь доктора філософії.

Брав участь у роботі «Групи української націоналістичної молоді» (ГУНМ) – першої націоналістичної молодіжної організації за кордоном. У квітні 1924 року ГУНМ почав видавати у Празі місячник «Національна думка». З 1926-1928 рр. Ю. Вассиян – голова цього журналу.

У 1927 році як представник празької української молоді брав участь у Першій конференції українських націоналістів, на якій було ухвалено створити Провід українських націоналістів (ПУН).

Після повернення до Галичини у 1930 році, редагував газету «Український голос» у Перемишлі. 1931 року Юліана Вассияна заарештували польські власті за участь у Конгресі українських націоналістів. Відбувши ув’язнення мешкав у свого батька в м. Броди. Знов заарештований, до 1939 року відбував покарання у концтаборі Береза Картузька.

У вересні 1939 року переїхав до Кракова. Під час Другої світової війни повернувся до Бродів, працював перекладачем, як член ПУН займався підпільною діяльністю. У 1944 році був заарештований гестапо й вивезений до концтабору в Бреці. Після Другої світової війни жив у м. Діллінген, з 1950 року – у м. Чикаго.

Юліан Вассиян – автор численних праць, присвячених філософським та історико-теоретичним проблемам українського націоналізму, національно-визвольних змагань: «Рефлексії» (1927), «До головних засад націоналізму» (1928), «Ідеологічні основи українського націоналізму» (1928), «Змаг основ» (1947), «Листопадові рефлексії» (1950), «Воююча Україна» (1951) та ін.

У пізніших своїх працях Ю. Вассиян звертається до філософсько-релігійної проблематики: «Бог і Батьківщина», «Християнство», «Духовне життя людини» та ін.

У філософсько-естетичних пошуках Ю. Вассиян часто звертався до творчого досвіду Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, В. Стефаника: монографія «Митець із землі зроджений. Василь Стефаник» (1974), стаття «Назад до Шевченка» (1935), суспільно-політичний нарис «Степовий Сфінкс» (1936), у розділі якого «Земля – міт українського життя» йдеться про визначну роль Т. Шевченка у духовному житті українського народу.

 

Твори:

 1. Вассиян Ю. Бо вже чекає четверта домовина // Слово і час. – 1994. — № 2. – С. 56-60.

 2. Вассиян Ю. В річницю // Визвольний шлях. – 1974. – Кн. 5. – С. 451-466.

 3. Вассиян Ю. Земля – міт українського життя // Українська мова і література в школі. – 1993. — № 3. – С. 25-32.

 4. Кф6 87.6 В19 Вассиян Ю. Назад до Шевченка // Вассиян Ю. Твори. — Торонто — Р. Б. : Євшан-Зілля. – 1972. — Т. 1. – Степовий Сфінкс. Суспільно-філософічні нариси. С. 273-286.

 5. М158643 323.1(=161.2) В19 Вассиян Ю. Рефлексії : вибр. твори / Юліан Вассиян. – К. : [Основа], 2021. – 228 с.

 6. М147509 87.3(4Укр) В19 Вассиян Ю. Суспільно філософічні нариси. – Чікаго : [б. в.], 1958, травень. – 92 с.

 7. Кф6 87.6 В19 Вассиян Ю. Твори / Ю. Вассиян. Т. 1 : Степовий Сфінкс : суспільно-філософічні нариси. – Торонто : Євшан-Зілля, 1972. – 288 с.

Література про життя й творчість:

 1. Кф115 63.3(4Укр)62 М64 Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів / Петро Мірчук ; за ред. С. Ленкавського. Т. I : 1920 — 1939. – Мюнхен [та ін.] : Укр. вид-во, 1968. – 640 с.

 2. 930498 016:82(477).09 У45 Погребенник Ф. Вассиян Юліан // Українські письменники діаспори : матеріали до біобібліографічного словника. Ч. 1. (А-К) / авт.-уклад.: О. Білик, Г. Гамалій, Ф. Погребенник. — К. : НПБ України, 2006. — С. 37-39.

 3. Ф76648 94(477) Э68 Прилуцький В. Вассиян Юліан // Енциклопедія історії України / ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін. ; НАН України, Ін-т історії України]. Т. 1 : А — В. – К. : Наук. думка, 2003. – С. 448.

 4. 855558 070 У45 Сніцарчук Л. Вассиян Юліан Іванович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енцикл. словника. Вип. ІІ. / за ред. М. М. Романюка ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики. – Львів : [Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника], 1995. – С. 52-54.

 5. Ф73600 1 Ф56 Шинкарук В. Вассиян Юліан Іванович // Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Шинкарук В. І. (гол. ред.) та ін.]. – К. : Абрис, 2002. – С. 73.

 6. И30077 92.0(4Укр) E54 Vassyian Yuliian // Encyclopedia of Ukraine : in 5 vol. / ed. by D. H. Struk. Vol. 5 : St-Z. – Toronto [a. o.] : Univ. of Toronto press, 1993. – P. 559.