Завантажити pdf

Від укладача
Публікації 2018 року
Публікації 2019 року
Публікації 2020 року
Публікації 2021 року

Від укладача

У 2017 році побачив світ бібліографічний покажчик «Діти з особливими потребами в освітньому просторі України». До його створення спонукали підвищення уваги держави і суспільства до цієї важливої проблеми та прагнення в будь-який спосіб допомогти у вирішенні виниклих нагальних завдань.

Черговий випуск серії «Діти з особливими освітніми потребами» має назву «Діти з порушенням інтелекту». Видання вміщує джерела із фондів Запорізької ОУНБ та повнотекстові відкриті інтернет-ресурси із наукових збірників, часописів (які мають електронну версію), електронних видань українською мовою. У покажчику зібрані матеріали, напрацьовані вітчизняними фахівцями та надруковані у вітчизняних виданнях з 2018 по 2021 роки. Видання, які відсутні у фондах Запорізької ОУНБ, мають Інтернет-посилання. Джерела розміщені в прямій хронологічній послідовності, в межах хронологічної рубрики (одного року) – за абеткою. Добір матеріалів закінчено у березні 2023 року.

Видання адресоване фахівцям навчальних і загальноосвітніх закладів, студентам психолого-педагогічного профілю, науковцям і практикам, батькам які виховують дітей з порушенням інтелекту.

Публікації 2018 року

 1. Аксаміт Д. Система навчання, виховання та реабілітації дітей з порушеннями розумового розвитку в Україні та Польщі [Електронний ресурс] / Д. Аксаміт, Н. С. Гаврилова // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 12. — С. 19-34. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_12_4

 2. Балим О. А. Фізичне виховання з професійно-прикладною спрямованістю учнів із вадами розумового розвитку в навчально-реабілітаційному центрі [Електронний ресурс] / О. А. Балим // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (18-19 трав. 2018 р., м. Харків) / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за загал. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2018. – С. 663-667. – URL: http://surl.li/ffqhh

 3. Березка С. В. Аналіз ефективності застосування арт-терапевтичних методів для психокорекції дітей із порушенням інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Березка // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2018. — Вип. 3(1). — С. 206-211. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2018_3(1)__38

 4. Березка С. В. Модель психокорекції поведінкових розладів дітей з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / С. В. Березка // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 11. — С. 5-13. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_11_3

 5. Березка С. В. Особливості гіперактивної поведінки дітей із порушенням інтелекту / С. В. Березка // Теорія і практика сучасної психології. – 2018. – № 1. – С. 122-126.

 6. Березка С. В. Особливості застосування арт-терапії в роботі з дошкільниками з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / С. В. Березка // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2018. — Вип. 1(2). — С. 208-213. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2018_1(2)__38

 7. Березка С. Особливості діагностики гіперактивної поведінки дітей з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / С. Березка // Наука і освіта. — 2018. — № 3. — С. 62-67. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2018_3_10

 8. Березка С. Теоретичний аналіз специфіки агресивної поведінки дітей дошкільного віку з порушенням інтелектуального розвитку / С. Березка // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2018. – № 2 (86). – С. 55-64.

 9. Бистров А. Є. Схильність підлітків з інтелектуальними порушеннями до різних типів віктимної поведінки, та її зв’язок з особистісними особливостями підлітків [Електронний ресурс] / А. Є. Бистров, В. М. Синьов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2018. — Вип. 36. — С. 132-139. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2018_36_22

 10. Білінець О. О. Розвиток сенсорного сприйняття у дітей дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю засобами дидактичних ігор і вправ [Електронний ресурс] / О. О. Білінець // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки : теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 82-83. – URL: http://surl.li/ffqqq

 11. Блеч Г. Альтернативні засоби комунікації у роботі з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Г. Блеч // Освіта осіб з особливими потребами : виклики сьогодення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (21 черв. 2018 р., м. Київ) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К. : «Наша друкарня». – 2018. – URL: https://cutt.ly/7brxWl7

 12. Бобренко І. В. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізкультура» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / І. В. Бобренко ; МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К., 2018. – 130 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/711561/

 13. Боряк О. В. Педагогічна технологія формування та корекції мовленнєвої діяльності молодших школярів із інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2018. — Вип. 36. — С. 17-23. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2018_36_5

 14. Боряк О. В. Результати впровадження цілісної системи формування та корекції мовленевої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку / О. В. Боряк // Інноваційна педагогіка. – 2018. – № 7, том 1. – С. 130-134.

 15. Боряк О. В. Система діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 11. — С. 35-48. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_11_6

 16. Боряк О. Концептуально-стратегічний модуль функціональної системи формування та корекції мовленнєвої діяльності молодших школярів із інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. Боряк // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2018. – Вип. 14. – С. 21-29. – URL: https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/3/13

 17. Боряк О. Формування мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку: теорія і практика [Електронний ресурс] / О. Боряк // Педагогічний часопис Волині. — 2018. — № 2. — С. 112-121. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2018_2_20

 18. Бояринцева О. Соціально-побутове орієнтування : Календарно-тематичне планування для підготовчих і 1-4-х класів : [діти з вадами інтелектуального розвитку] // Дефектолог. – 2018. – № 9. – С. 4-12.

 19. Василевська Л. Є. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Барабанотерапія» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Л. Є. Василевська, І. В. Гладченко ; МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К., 2018. – 13 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/711512/

 20. Вержиховська О. М. Особливості використання методів емоційного стимулювання при роботі з учнями з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. М. Вержиховська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2018. — Вип. 31. — С. 44-54. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2018_31_6

 21. Вержиховська О. М. Особливості використання невербальних засобів спілкування при роботі з молодшими школярами з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. М. Вержиховська // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 11. — С. 48-58. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_11_7

 22. Вержиховська О. М. Особливості емоційного стимулювання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. М. Вержиховська // Проблеми сучасної психології. — 2018. — Вип. 41. — С. 61-69. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_41_7

 23. Гайтіна Л. Г. Особливості організації та проведення уроків з розумово відсталими дітьми які здобувають освіту в ЗОШ за індивідуальною формою навчання / Л. Г. Гайтіна // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 3. – С. 2-8.

 24. Галецька Ю. В. Дослідження лексичної сторони мовлення з використанням піктограм у дошкільників з порушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / Ю. В. Галецька // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 11. — С. 69-80. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_11_9

 25. Галецька Ю. В. Дослідження сформованості навичок прийому їжі у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуальної недостатності [Електронний ресурс] / Ю. В. Галецька // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 12. — С. 43-52. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_12_6

 26. Горбатюк О. Л. Характеристика фізичних якостей молодших школярів із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. Л. Горбатюк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. — 2018. — № 3. — С. 25-30. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupupp_2018_3_6

 27. Дрозд Л. В. Формування життєвого цілепокладання у підлітків з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Л. В. Дрозд // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-у. Серія Психологічні науки. – 2018. – Вип. 5. – С. 265-270. – URL: https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/103/99

 28. Жук Т. Я. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Жук Т. Я., Трикоз С. В. ; МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К., 2018. – 80 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/711572/

 29. Зіньківський Л. Психологічний супровід молодших школярів з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзії [Електронний ресурс] / Леонід Зіньківський // Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (08-09 листоп. 2018 р., м. Вінниця) / ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; за заг. ред. О. А. Голюк. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2018. – Вип. 1. – С. 65 — 69. – URL: http://surl.li/eybgm

 30. Іваненко А. С. Психологічні підходи до формування в розумово відсталих підлітків уявлень про майбутню сім`ю [Електронний ресурс] / А. С. Іваненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2018. — Вип. 1(2). — С. 214-219. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2018_1(2)__39

 31. Іваненко А. С. Система робота з підготовки підлітків з порушеннями розумового розвитку до майбутнього сімейного життя [Електронний ресурс] / А. С. Іваненко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (18-19 трав. 2018 р., м. Харків) / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за загал. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2018. – С. 690-693. – URL: http://surl.li/evmca

 32. Іваненко А. С. Характер знань про сімейно-шлюбні відносини та уявлень про власну майбутню сім’ю в розумово відсталих підлітків / А. С. Іваненко // Теорія і практика сучасної психології. – 2018. – № 1. – С. 127-131.

 33. Ілляшенко Т. Методика психолого-педагогічного вивчення інтелектуального розвитку підлітків [Електронний ресурс] / Т. Ілляшенко // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2018. – Вип. 14. – С. 231-238. – URL: https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/3/13

 34. Ільченко О. В. Особливості формування комунікативного компоненту мовленнєвої діяльності учнів з легким ступенем розумової відсталості [Електронний ресурс] / О. В. Ільченко, О. М. Потамошнєва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2018. — № 1(1). — С. 209-215. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_1(1)__29

 35. Каменщук Т. Д. Особливості формування просторової знаково-символічної системи знань у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю : [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Каменщук Тетяна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2018. – 19, [1] с. – URL: https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24082

 36. Каменщук Т. Теоретичні аспекти розвитку просторової знаково-символічної системи знань у дітей з порушеннями розумового розвитку в інклюзивному середовищі [Електронний ресурс] / Т. Каменщук // Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (08-09 листоп. 2018 р., м. Вінниця) / ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; за заг. ред. О. А. Голюк. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2018. – Вип. 1. – С. 70 — 74. – URL: http://surl.li/eybgm

 37. Кашуба Л. В. Новий погляд на формування соціально-економічної компетентності молодших школярів із інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзії [Електронний ресурс] / Л. В. Кашуба // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2018. — Вип. 36. — С. 50-56. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2018_36_10

 38. Коваленко В. Є. Педагогічні умови формування художньо-естетичних інтересів розумово відсталих молодших школярів [Електронний ресурс] / В. Є. Коваленко, О. О. Бойко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2018. — № 1(1). — С. 215-222. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_1(1)__30

 39. Колишкін О. В. Історичні аспекти розвитку адаптивної фізичної культури для осіб із розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. В. Колишкін // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 12. — С. 151-159. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_12_16

 40. Колишкін О. Сучасні підходи до використання оздоровчих технологій у роботі з дітьми із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. Колишкін, А. Колишкіна // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2018. – Вип. 14. – С. 76-83. – URL: https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/3/13

 41. Колишкіна А. П. Соціальна компетентність дітей з порушенням інтелектуального розвитку як показник готовності до навчання [Електронний ресурс] / А. П. Колишкіна, А. В. Чобанян // Психологічний часопис. — 2018. — № 1. — С. 71-86. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2018_1_8

 42. Коломієць Д. В. Особливості розвитку лексичної сторони мовлення молодших школярів з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Д. В. Коломієць, К. О. Зелінська-Любченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIІ Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (15 лют. 2018 р., м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2018. – С. 87-90. – URL: https://cutt.ly/1pXer1S

 43. Корнієнко О. О. Зниження агресивності у дітей молодшого шкільного віку з легкою розумовою відсталістю засобами казкотерапії [Електронний ресурс] / О. О. Корнієнко, М. О. Попкова // Трансформаційні зміни особистості студентської молоді засобами професійної освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (17 квіт. 2018 р., м. Миколаїв) / МНУ ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2018. – С. 16-18. – URL: http://surl.li/fqdma

 44. Коштур Я. Корекційна спрямованість занять плаванням з розумово відсталими підлітками [Електронний ресурс] / Я. Коштур // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2018. — № 5. — С. 398-408. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_5_39

 45. Кравець Н. Інноваційні технології навчання та формування читацької діяльності у підлітків з інтелектуальними порушеннями / Н. Кравець // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2018. – № 2 (86). – С. 25-36.

 46. Кравець Н. П. Сторітеллінг на уроках літературного читання у роботі з учнями, які мають порушення інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Н. П. Кравець, Т. П. Яцемірська // Початкова освіта : історія, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої Дню початкової освіти (19 жовт. 2018 р., м. Ніжин) / МОН України, Ін-т пед. НАПН України ; за заг. ред. Є. І. Коваленко, упоряд. Н. В. Білоусова. – Ніжин, 2018. – С. 143-145. – URL: http://surl.li/ezlko

 47. Кравченко Д. Р. Розробка та експериментальна перевірка ефективності методики психофізичної реабілітації розумово відсталих підлітків засобами адаптивного плавання [Електронний ресурс] / Д. Р. Кравченко // Сучасні реабілітаційно-спортивні технології : теорія і практика : тези доп. ІІ регіон. наук.-практ. конф. (5 лют. 2018 р., м. Полтава) / Полтав. ін-т економіки і права Ун-ту «Україна» ; Полтав. регіон. центр з фіз. культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ПОР ; Полтав. обл. дитячо-юнацька реабілітац.-спорт. шк. інвалідів ; гол. ред. Г. М. Бойко. – Полтава, 2018. – С. 60-63. – URL: http://surl.li/ffrsm

 48. Кравчишин О. Д. Особливості формування та робота над розвитком писемного мовлення у глухих дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. Д. Кравчишин // Інклюзивне навчання в Новій українській школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 берез. 2018 р., м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; упоряд. : А. В. Лапін, Л. О. Сурмай, О. І. Щуцька. – К. : Інтерсервіс, 2018. – С. 140-142. – URL: https://cutt.ly/rbKGvaF

 49. Криворотько А. О. Ґендерне виховання підлітків з порушенням інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / А. О. Криворотько // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2018. — № 2. — С. 129–135. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2018_2_22

 50. Курєнкова А. Дослідження рівнів сформованості соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку із порушенням інтелекту [Електронний ресурс] / А. Курєнкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2018. — № 4. — С. 406-417. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_4_37

 51. Лапін А. В. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лего-конструювання» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / А. В. Лапін ; МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К., 2018. – 40 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/711431/

 52. Левицький В. Е. Збагачення лексичного запасу учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку зображувальними засобами на уроках мови та читання [Електронний ресурс] / В. Е. Левицький // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 12. — С. 178-188. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_12_19

 53. Левченко Л. Й. Програма з корекційно-розвиткової роботи «У світі ритмів» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Л. Й. Левченко, І. В. Гладченко ; МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К., 2018. – 26 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/711513/

 54. Лисенкова І. П. Інноваційні засоби розвитку емоційної сфери дітей передшкільного віку з легкою розумовою відсталістю : теоретичний аспект [Електронний ресурс] / І. П. Лисенкова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. — 2018. — Вип. 64. — С. 91-94. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2018_64_18

 55. Лисенкова І. П. Психологічна робота з розвитку емоційної сфери дітей з порушеннями розумових функцій [Електронний ресурс] / І. П. Лисенкова // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. — 2018. — Вип. 2. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2018_2_7

 56. Лисенкова І. П. Типологічні порушення емоційної сфери дітей з порушеннями розумових функцій [Електронний ресурс] / І. П. Лисенкова. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. — 2018. — Вип. 3. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2018_3_9

 57. Лисенкова І. Психолого-педагогічні умови організації корекційно-розвивального середовища для дітей із порушеннями розумових функцій / І. Лисенкова // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2018. – № 3 (87). – С. 20-27.

 58. Ляшко В. В. Формування стильових особливостей діяльності розумово відсталих молодших школярів [Електронний ресурс] / В. В. Ляшко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2018. — Вип. 1(2). — С. 224-228. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2018_1(2)__41

 59. Макаренко Л. О. Бабусина скринька : виховна година для дітей 3–4 класу з легкою розумовою відсталістю / Л. О. Макаренко // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 2. — С. 14–16.

 60. Малаховська Р. О. Казочка про Козу : позакласний виховний захід для учнів початкових класів з легкою розумовою відсталістю / Р. О. Малаховська // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 1. — С. 22–24.

 61. Малаховська Р. О. «У здоровому тілі – здоровий дух» : спортивна година для учнів середньої школи з легкою розумовою відсталістю / Р. О. Малаховська // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 2. — С. 23–25.

 62. Міщенко Г. Л. Особливості мовленнєвого розвитку дітей молодшого шкільного віку з порушенням інтелекту [Електронний ресурс] / Г. Л. Міщенко // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 120-121. – URL: http://surl.li/fwjtb

 63. Мухіна А. Ю. Вплив складу сім’ї на гендерну соціалізацію дівчат підлітків з нормальним і порушеним інтелектуальним розвитком [Електронний ресурс] / А. Ю. Мухіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2018. — № 6. — С. 65-73. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_6_11

 64. Найдьонова Г. Особливості психосексуального розвитку дітей шкільного віку з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Г. Найдьонова, Т. Зацепіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки. — 2018. — № 2. — С. 54-59. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2018_2_12

 65. Никоненко Н. В. Методологічна робота з батьками як необхідна передумова ефективності ґендерного виховання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Н. В. Никоненко // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2018. — № 1. — С. 91–95. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2018_1_16

 66. Нікуліна С. М. Лісовий гість : самопідготовка для учнів 5-го класу з вадами розумового розвитку / С. М. Нікуліна // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 12. – С. 6-10.

 67. Одинченко Л. К. Роль мультимедіа-технологій у формуванні в учнів із інтелектуальними порушеннями географічних знань [Електронний ресурс] / Л. К. Одинченко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (18-19 трав. 2018 р., м. Харків) / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за загал. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2018. – С. 737-739. – URL: http://surl.li/evmdd

 68. Орлов О. В. Фактори невротизації особистості підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Орлов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2018. — Вип. 3(1). — С. 216-220. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2018_3(1)__40

 69. Орлов О. Специфіка особистісного функціонування невротизованих підлітків із порушеннями інтелектуального розвитку та її поведінкові прояви / О. Орлов // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 3 (87). – С. 64-73.

 70. Папета О. В. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Театральна логоритміка» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. В. Папета, М. З. Демянович, О. М. Компанієнко, І. В. Гладченко ; МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К., 2018. – 18 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/711460/

 71. Пєхарєва С. В. Корекційний вплив формування математичних навичок на пізнавальну сферу розумово відсталих школярів / С. В. Пєхарєва, А. С. Пєхарєва // Теорія і практика сучасної психології. – 2018. – № 2. – С. 194-198.

 72. Погрібна А. О. Позитивне мислення як копінг-ресурс вчителів шкіл-інтернатів для дітей із вадами інтелекту [Електронний ресурс] / А. О. Погрібна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2018. — Вип. 3(2). — С. 91-96. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2018_3(2)__18

 73. Поліщук К. В. Тиждень початкових класів для учнів з легкою розумовою відсталістю / К. В. Поліщук // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 9. – С. 26-31.

 74. Потамошнєва О. М. Використання системи вправ комунікативного характеру в роботі з розумово відсталими школярами на етапі удосконалення процесу породження мовлення / О. М. Потамошнєва // Педагогічні науки. – 2018. – № L X X X II, том 1. – С. 49-52.

 75. Проскурняк О. Особливості набуття досвіду спілкування в учнів молодшого шкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. Проскурняк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки. — 2018. — № 2. — С. 65-70. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2018_2_14

 76. Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з інтелектуальними порушеннями / навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / авт. : О. В. Чеботарьова, Г. О. Блеч, І. В. Гладченко, С. В. Трикоз, І.В. Сухіна, Н. А. Ярмола.: За наук. ред. О. В. Чеботарьової. – К., ІСПП імені Миколи Ярмченка НАПН України, 2018. – 123 с. – URL: https://ispukr.org.ua/?p=6612#.ZBB7QR9By3A

 77. Самойленко В. П. Біологічні та соціальні фактори розвитку вищих психічних функцій дітей молодшого шкільного віку із інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / В. П. Самойленко // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки : теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 140-142. – URL: http://surl.li/ffsgt

 78. Сичевська В. Арт-терапія з розумово відсталими дітьми в закладі дошкільної освіти компенсаторного типу / В. Сичевська // Дефектолог. – 2018. – № 11. – С. 44-49.

 79. Сімко А. В. Особливості діагностики та корекції психомоторного розвитку дошкільників з інтелектуальними порушеннями на заняттях фізичного виховання [Електронний ресурс] / А. В. Сімко // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 12. — С. 234-245. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_12_23

 80. Сухіна І. Особливості психологічного супроводу родин, в яких виховуються діти з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / І. Сухіна // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2018. – Вип. 14. – С. 281-288. – URL: https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/3/13

 81. Тарасова В. В. Основні аспекти процесу формування лексичної сторони мовлення у розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / В. В. Тарасова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2018. — № 1(1). — С. 244-251. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_1(1)__34

 82. Татьянчикова І. Психолого-педагогічне забезпечення соціалізації учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / І. Татьянчикова, М. Омельченко, А. Татьянчиков // Наука і освіта. — 2018. — № 5-6. — С. 109-117. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2018_5-6_19

 83. Трубенко В. М. Вивчаємо математику з розумово відсталими дітьми в спеціалізованій школі. Формування знань про іменовані числа та дії з ними / В. М. Трубенко // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 2. – С. 5-13.

 84. Усовіч О. О. Особливості розвитку мислення підлітків із інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. О. Усовіч // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 155-156. – URL: http://surl.li/ffsku

 85. Утьосов Я. A. Змістові основи соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Я. A. Утьосов // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 11. — С. 290-296. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_11_29

 86. Утьосов Я. А. Формування соціальної компетентності у підлітків з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Я. А. Утьосов // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 12. — С. 281-290. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_12_27

 87. Утьосова М. М. Діагностика сприймання простору в дошкільників з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / М. М. Утьосова // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 12. — С. 290-301. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_12_28

 88. Утьосова М. М. Змістові аспекти розвитку сприймання простору в дошкільників з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / М. М. Утьосова // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 11. — С. 296-303. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_11_30

 89. Філак Я. Ф. Педагогічні аспекти розвитку дрібної моторики засобами фізичного виховання у дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Я. Ф. Філак, Ф. Г. Філак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2018. — Вип. 1. — С. 378-382. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2018_1_84

 90. Хайдарова О. С. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. С. Хайдарова, Г. О. Блеч ; МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К., 2018. – 27 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/711541/

 91. Хохліна О. Особливості формування розумової сфери в учнів із різними інтелектуальними можливостями у процесі виконання навчально-практичних завдань / О. Хохліна // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2018. – № 1. – С. 45-55.

 92. Хохліна О. П. Сутність формування загальнотрудових умінь у школярів з недостатніми інтелектуальними можливостями [Електронний ресурс] / О. П. Хохліна // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 12. — С. 310-320. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_12_30

 93. Чеботарьова О. В. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Азбука творчості» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. В. Чеботарьова, І. М. Брусенська ; МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К., 2018. – 26 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/711426/

 94. Шашко Г. Дефектологічне обстеження дитини з розумовою відсталістю : 1-й рік навчання / Г. Шашко // Дефектолог. – 2018. – № 2. – С. 4-13.

 95. Шеклунова Н. О. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Музичні краплинки» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. О. Шеклунова, А. В. Міненко ; МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К., 2018. – 25 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/711514/

 96. Шелестюк Н. Ю. Науково-теоретичні аспекти психокорекційної роботи з дітьми, які мають порушення розумового розвитку [Електронний ресурс] / Н. Ю. Шелестюк // Психологія людини : свідомість і реальність : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (30-31 жовт. 2018 р., м. Ніжин) / НДУ ім. Миколи Гоголя ; за ред. М. В. Папучі. – Ніжин, 2018. – С. 292-293. – URL: http://surl.li/ffspp

 97. Шипелік Т. В. Психокорекційне подолання порушень з боку емоційної та когнітивної сфер особистості підлітків з інтелектуальними порушеннями легкого ступеню [Електронний ресурс] / Т. В. Шипелік // Початкова освіта : історія, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої Дню початкової освіти (19 жовт. 2018 р., м. Ніжин) / МОН України, Ін-т пед. НАПН України ; за заг. ред. Є. І. Коваленко, упоряд. Н. В. Білоусова. – Ніжин, 2018. – С. 255-258. – URL: http://surl.li/ezlko

 98. Шипелік Т. Особливості розвитку емоційної сфери підлітків з легкою розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Т. Шипелік // Освіта осіб з особливими потребами : виклики сьогодення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (21 черв. 2018 р., м. Київ) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К. : «Наша друкарня». – 2018. – URL: https://cutt.ly/7brxWl7

 99. Шульженко Д. І. Етична та психокорекційна складові інклюзивної системи навчання учнів із інтелектуальними та аутистичними порушеннями [Електронний ресурс] / Д. І. Шульженко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2018. — Вип. 35. — С. 173-180. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2018_35_32

 100. Яковлева С. Д. Стан сформованості емоційної сфери в дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / С. Д. Яковлева, Т. М. Федорова // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 12. — С. 329-340. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_12_32

 101. Ярмола Н. А. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. А. Ярмола ; МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К., 2018. – 17 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/711582/

 102. Ярмола Н. Індивідуальна освітня траєкторія дитини з порушеннями інтелектуального розвитку : практичні кроки [Електронний ресурс] / Н. Ярмола // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2018. – Вип. 14. – С. 195-200. – URL: https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/3/13

Публікації 2019 року

 1. Артеменко О. В. Вплив педагогічного середовища на соціальну інтеграцію учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. В. Артеменко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 6-10. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 2. Бабаляк С. В. Кухонне обладнання: урок соціально-побутового орієнтування у 8-му класі для дітей із легкою розумовою відсталістю / С. В. Бабаляк // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 5. – С. 14-19.

 3. Бабляк С. В. Технологічні карти для проведення уроків соціально-побутового орієнтування в спеціальних ЗСО : [учні 8-9 класів з легкою розумовою відсталістю] / С. В. Бабаляк // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 4. – С. 25-30.

 4. Балим О. А. Корекційно-реабілітаційна робота по забезпеченню соціалізації та зміцненню здоров’я дитини з порушенням інтелекту [Електронний ресурс] / О. А. Балим, О. А. Телих, В. Г. Балим // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (27-28 верес. 2019 р., м. Чернігів) / МОН України, ДНУ «Ін-т модернізації змісту освіти», Чернігів. нац. тех. ун-т, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Чернігів, 2019. – С. 250-254. – URL: https://cutt.ly/7W1GlNl

 5. Березка С. В. Особливості психокорекції поведінкових розладів дітей з порушенням інтелектуального розвитку засобами арт-терапії : [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.08 / Березка Софія Вікторівна ; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка. – К., 2019. – 21 с. – URL: https://ispukr.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/19030514_a.pdf

 6. Блеч Г. О. Навчання української мови школярів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Г. О. Блеч // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України, Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2019. – С. 19-22. – URL: https://cutt.ly/lpZ60Ic

 7. Бобренко І. В. Організація занять з формування безпечної поведінки учнів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Бобренко // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України ; Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2019. – С. 22-25. – URL: https://cutt.ly/lpZ60Ic

 8. Бондар В. І. Диференційоване навчання дітей з особливостями інтелектуального розвитку в закладах загальної середньої освіти / В. І. Бондар // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 13. — С. 5-18. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2019_13_3

 9. Бондар В. І. Освітня інтеграція дітей з особливостями інтелектуального розвитку : пошуки і перспективи [Електронний ресурс] / В. І. Бондар, В. В. Золотоверх // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (27-28 верес. 2019 р., м. Чернігів) / МОН України, ДНУ «Ін-т модернізації змісту освіти», Чернігів. нац. тех. ун-т, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Чернігів, 2019. – С. 259-263. – URL: https://cutt.ly/7W1GlNl

 10. Боряк О. В. Теорія і практика формування мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку : [Електронний ресурс] : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.03 / Боряк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 40, [1] с. – URL: https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25569

 11. Боряк О. Теоретико-методологічні засади функціональної системи формування та корекції мовленнєвої діяльності молодших учнів із інтелектуальними порушеннями / О. Боряк // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2019. – № 1. – С. 52-60.

 12. Боряк О. Теорія і практика формування мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. Боряк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2019. — № 8. — С. 378-390. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2019_8_37

 13. Бурєніна М. В. Використання ігрових технологій у процесі розвитку мовленнєвої комунікації в учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / М. В. Бурєніна // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 2. – С. 15-19. – URL: https://cutt.ly/dbMfDlI

 14. Введенська В. Л. Застосування анімалотерапії в логокорекційній роботі з дітьми з інтелектуальною недостатністю [Електронний ресурс] / В. Л. Введенська // Інклюзивне та інтегроване навчання : стан, проблеми і перспективи : зб. наук. пр. / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за загал. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х, 2019. – С. 38-40. – URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zbir_SPP_2019.pdf

 15. Вержиховська О. М. Емоційне стимулювання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. М. Вержиховська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2019. — Вип. 32. — С. 30-40. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2019_32_5

 16. Вовченко О. Психолого-педагогічний вплив корекційно-розвиткових занять на формування життєвих компетентностей підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. Вовченко // Збірник наукових праць : психологія. — 2019. — Вип. 24. — С. 86-93. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2019_24_11

 17. Войтенко А. А. Особливості розвитку художнього сприймання в учнів з інтелектуальними порушеннями засобами образотворчої діяльності [Електронний ресурс] / А. А. Войтенко, Н. В. Горбань // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 81-85. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 18. Волик О. А. Виховні можливості театральної діяльності у формуванні ціннісних орієнтацій учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. А. Волик // Корекційна та інклюзивна освіта очима науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 85-89. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 19. Волошина О. С. Особливості використання підручника в навчанні дітей із порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / О. С. Волошина // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 15-20. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 20. Гаврилов О. В. Особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями тяжкого ступеня [Електронний ресурс] / О. В. Гаврилов // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 14. — С. 36-49. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_14_6

 21. Гайдаржи І. Д. Сюжетно-рольова гра як засіб корекції лексико-граматичних порушень у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / І. Д. Гайдаржи // Інклюзивне та інтегроване навчання : стан, проблеми і перспективи : зб. наук. пр. / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за загал. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2019. – С. 47-49. – URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zbir_SPP_2019.pdf

 22. Галецька Ю. В. Дослідження сформованості навичок особистої гігієни у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення [Електронний ресурс] / Ю. В. Галецька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 49-55. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_38_9

 23. Гевці Л. П. Прикметник. Узгодження прикметників з іменниками : урок української мови у 4-му класі для дітей із легкою розумовою відсталістю / Л. П. Гевці // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 11. – С. 14-16.

 24. Геращенко С. Активізація мовлення учнів з порушеннями інтелектуального розвитку у процесі вивчення граматичної теми „прикметник” [Електронний ресурс] / С. Геращенко // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2019. – Вип. 15. – С. 45-55. – URL: http://surl.li/evhut

 25. Гром Л. Л. Громадянська активність учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру [Електронний ресурс] / Л. Л. Гром // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 20-23. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 26. Дичко В. В. Рухові якості дітей віком 7-10 років з порушеннями інтелектуального розвитку та патологією зору [Електронний ресурс] / В. В. Дичко, В. Є. Бобирєв, Ю. С. Клименко // Український журнал медицини, біології та спорту. — 2019. — Т. 4, № 4. — С. 301-306. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmbs_2019_4_4_49

 27. Дриганець В. К. Віднімання від 15 чисел 6, 7, 8, 9. Многокутник. Здорове харчування : інтегрований урок з математики та основ здоров’я для учнів 3-го класу з легкою розумовою відсталістю / В. К. Дриганець // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 2. – С.10-13.

 28. Дриганець В. К. Коли скрипалять стрибунці… : конспект уроку читання для учнів 4-го класу з легкою розумовою відсталістю / В. К. Дриганець // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 3. – С. 12-14.

 29. Єна Я. М. Велика літера у власних назвах : урок української мови для учнів 3-го класу з легкою розумовою відсталістю / Я. М. Єна // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 8. – С. 22-25.

 30. Єна Я. М. Сімейний бюджет : заняття корекції розвитку для учнів 9-го класу з інтелектуальними порушеннями / Я. М. Єна // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 12. – С. 2-4.

 31. Заїка О. П. Вплив занять міні-волейболом по-японські на емоційний стан учнів з порушенням інтелекту [Електронний ресурс] / О. П. Заїка // Сучасні реабілітаційно-спортивні технології : теорія і практика : зб. матеріалів ІІІ регіон. наук.-практ. конф. (20 лют. 2019 р., м. Полтава) / Полтав. ін-т економіки і права Ун-ту «Україна» ; Полтав. регіон. центр з фіз. культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ПОР ; Полтав. обл. дитячо-юнацька реабілітац.-спорт. школа інвалідів ; гол. ред. Г. М. Бойко. – Полтава, 2019. – С. 62-64. – URL: http://surl.li/ffjfj

 32. Казачінер О. С. Використання методики ТАН-Содерберг для розвитку мовлення учнів із інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. С. Казачінер, М. П. Дембовська // Молодий вчений. — 2019. — № 5(2). — С. 421-425. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5(2)__37

 33. Калуга А. В. Особливості соціального розвитку дитини з особливостями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Калуга // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 98-101. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 34. Кармазін Н. В. Особливості формування екологічно доцільної поведінки учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Кармазін // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 32-36. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 35. Картаєва Н. О. Моральне виховання як складова соціалізації дитини з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / Н. О. Картаєва // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 101-105. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 36. Квас Я. О. Дидактичні ігри, як засіб сенсорного виховання розумово-відсталих дошкільників [Електронний ресурс] / Я. О. Квас, В. А. Білан // Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки : «Інклюзивна освіта : теорія, методика, практика» : за матеріалами V-ї Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (28 берез. 2019 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2019. – Вип. V. – С. 93-95. – URL: http://surl.li/evada

 37. Клименко А. О. Характеристика зв’язного мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / А. О. Клименко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 105-110. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 38. Коваленко В. Є. Взаємодія закладів позашкільної та загальної середньої освіти у процесі соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Педагогіка та психологія. — 2019. — Вип. 61. — С. 81-90. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2019_61_11

 39. Коваленко В. Є. Взаємодія шкільного та позашкільного освітнього середовища в інклюзивному навчанні дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (27-28 верес. 2019 р., м. Чернігів) / МОН України, ДНУ «Ін-т модернізації змісту освіти», Чернігів. нац. тех. ун-т, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Чернігів, 2019. – С. 290-292. – URL: https://cutt.ly/7W1GlNl

 40. Коваленко В. Є. Використання елементів каністерапії в логокорекційній роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / В. Є. Коваленко, В. Л. Введенська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2019. — № 1(2). — С. 311-320. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2019_1(2)__36

 41. Коваленко В. Є. Профілактика віктимної поведінки дітей з легкими інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивної форми навчання [Електронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2019. — № 1(2). — С. 302-310. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2019_1(2)__35

 42. Коваленко Г. І. Рослини поля : конспект уроку з природознавства для учнів 7-го класу з порушеннями інтелекту // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 4. – С. 15-20.

 43. Коваль С. Розвиток математичних уявлень дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту [Електронний ресурс] / С. Коваль, Л. Д. Бегас // Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки : «Інклюзивна освіта : теорія, методика, практика» : за матеріалами V-ї Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (28 берез. 2019 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2019. – Вип. V. – С. 138-139. – URL: http://surl.li/evada

 44. Колишкін О. В. Сучасні підходи до визначення рухових особливостей і можливостей осіб з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. В. Колишкін // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України, Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2019. – С. 84-87. – URL: https://cutt.ly/lpZ60Ic

 45. Кравець Н. П. Ідеї В. М. Синьова про корекцію інтелектуальних порушень в учнів допоміжної школи на уроках географії [Електронний ресурс] / Н. П. Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. — 2019. — № 2. — С. 38-45. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2019_2_7

 46. Кравчуновська Ю. Ю. Особливості уявлень підлітків з інтелектуальними порушеннями про своє майбутнє / Ю. Ю. Кравчуновська, О. О. Сундукова // Нива знань. – 2019. – № 3-4. – С. 37-38.

 47. Кротенко В. І. Шляхи оптимізації творчих можливостей дітей підліткового віку з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / В. І. Кротенко, М. В. Ковгар // Інноваційні арт-терапевтичні технології : зб. ст. І Всеукр. наук. інтернет-конф. (12 берез. 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький) / за заг. ред.: В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко, І. М. Зозуля. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 67-72. – URL: http://surl.li/frzsr

 48. Крупська Є. Граємося, вимірюємо — величини вивчаємо : Практичні вправи й інтерактивні ігри : [формування обчислювальних навичок у дітей з порушенням інтелекту] / Є. Крупська // Дефектолог. – 2019. – № 11. – С. 40-44.

 49. Кузнецова Т. Г. Формування міжособистісних стосунків старших учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Т. Г. Кузнецова // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України ; Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2019. – С. 107-110. – URL: https://cutt.ly/lpZ60Ic

 50. Курєнкова А. В. Аналіз практики формування соціальної компетентності у дітей із інтелектуальними порушеннями у закладі дошкільної освіти [Електронний ресурс] / А. В. Курєнкова, Ю. А. Бондаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2019. — Вип. 66. — С. 121-124. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2019_66_30

 51. Курєнкова А. В. Методичні особливості проведення сюжетнорольової гри соціального спрямування зі старшими дошкільниками з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / А. В. Курєнкова // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 14. — С. 148-158. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_14_16

 52. Курєнкова А. В. Перевірка ефективності застосування сюжетно-рольових ігор як засобу розвитку соціальної компетеності у дошкільників із порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / А. В. Курєнкова // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 9(2). — С. 56-60. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_9(2)__14

 53. Курєнкова А. В. Своєрідність ігрової діяльності дітей дошкільного віку із порушеннями інетелектуального розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Курєнкова // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІII міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 квіт. 2019 р., м. Кам’янець-Подільський) / МОН України, Подільськ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж [та ін.] ; гол. ред. Тріпак М. М. – Кам‘янець-Подільський, 2019. – С. 461-463. – URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38221/1/Zbirnyk_Tez_III_conference_Podilskyi_college.pdf

 54. Курєнкова А. В. Теоретичний аспект формування соціальної компетентності у навчально-виховних програмах дітей дошкільного віку із порушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Курєнкова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2019. — Вип. 2. — С. 104-108. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2019_2_21

 55. Куст С. М. Частини мови : урок української мови у 5-му класі для дітей з легкою розумовою відсталістю / С. М. Куст // Дитина з особливими потребами. – 2019. – N 4. – С. 10-12.

 56. Левицький В. Е. Методичні аспекти формування основних рухових якостей на уроках фізичної культури в дітей з порушеннями розумового розвитку молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / В. Е. Левицький // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 14. — С. 168-177. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_14_18

 57. Лемець С. Й. Нитки. Види ниток. Довжина і товщина нитки. Застосування ниток у житті людини : відкритий урок з трудового навчання для учнів 4-го класу з легкою розумовою відсталістю / С. Й. Лемець // Дитина з особливими потребами. – 2019. – N 7. – С. 17-21.

 58. Малигон М. М. Формування навичок самообслуговування в дітей із порушеннями інтелекту як педагогічна проблема [Електронний ресурс] / М. М. Малигон // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 118-122. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 59. Малинич М. В. Психологічна корекція агресивної поведінки у дітей з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / М. В. Малинич // Експериментальні та теоретичні дослідження сучасної науки : тези доп. ХІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (23 черв. 2019 р., м. Дніпро) / ГО «НОК». – Дніпро, 2019. – Ч. 1. – С. 50-55. – URL: https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/19_conf_23.06.19_P.1.pdf

 60. Ментенко К. О. Особливості процесу формування здоров’язбережувального середовища для учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / К. О. Ментенко, О. В. Колишкін // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 122-126. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 61. Миронова С. П. Особистість підлітка з інтелектуальним порушенням як суб’єкта соціальнопсихологічного супроводу інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / С. П. Миронова, М. П. Матвєєва // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2019. — Вип. 32. — С. 126-137. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2019_32_13

 62. Миронова С. П. Розвиток свідомого ставлення до навчання у дітей з інтелектуальними порушеннями в контексті реалізації Концепції Нової української школи [Електронний ресурс] / С. П. Миронова // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 14. — С. 219-227. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_14_22

 63. Михалюк О. П. Особливості використання національних традицій у процесі виховання особистості дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. П. Михайлюк // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 48-52. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 64. Мозолюк О. Корекційно-розвивальний вплив образотворчої діяльності на дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. Мозолюк // Актуальні питання мистецької педагогіки. — 2019. — Вип. 9. — С. 47-52. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmp_2019_9_12

 65. Мороз Л. В. Розвиток зв’язного мовлення у старших дошкільників із розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Л. В. Мороз, К. М. Мартьянова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIІІ Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (15 лют. 2019 р., м. Суми). – Суми, 2019. – С. 44-47. – URL: http://surl.li/evgsq

 66. Москаленко В. В. Вплив ігрової діяльності на розвиток особистості дошкільника з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Москаленко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 126-130. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 67. Мякушко О. І. Особливості психолого-педагогічного супроводу батьків дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Мякушко // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України, Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2019. – С. 146-150. – URL: https://cutt.ly/lpZ60Ic

 68. Нагірняк А. О. Казкотерапія як засіб корекції емоційної сфери дітей дошкільного віку із розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / А. О. Нагірняк // Інноваційні арт-терапевтичні технології : зб. ст. І Всеукр. наук. інтернет-конф. (12 берез. 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький) / за заг. ред. : В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко, І. М. Зозуля. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 113-118. – URL: http://surl.li/frzsr

 69. Назаревська Д. І. Реалізація процесу формування екологічної компетентності в учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального закладу освіти [Електронний ресурс] / Д. І. Назаревська // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 56-60. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 70. Наказна К. В. Використання нетрадиційних уроків у навчально-виховному процесі в закладах для дітей із порушенням інтелектуального розвитку / К. В. Наказна // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 1. – С. 10-13.

 71. Новікова О. Відкриті «великому» світу : Соціальна реабілітація дітей із порушенням інтелектуального розвитку / О. Новікова // Соціальний педагог. – 2019. – № 9. – С. 45-48.

 72. Омельченко О. О. Спрямування корекційно-виховної роботи з формування готовності до оволодіння навичками письма учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. О. Омельченко, Н. В. Горбань // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 130-134. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 73. Особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті дітей з інтелектуальними порушеннями / навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / авт. : О. Чеботарьова, Г. Блеч, І. Бобренко, І. Гладченко, О. Мякушко, С. Трикоз, І. Сухіна, Н. Ярмола. За наук. ред. : О. Чеботарьової, І. Сухіної. – К.: ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2019. – 233 c. – URL: https://ispukr.org.ua/?p=5108#.ZBgmvHZBxdh

 74. Переяслова С. Л. Специфіка використання ігротерапії для розвитку дошкільників з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / С. Л. Переяслова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 134-139. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 75. Погрібна А. О. Особливості взаємозв’язків механізмів психологічного захисту та копінг-механізмів у межах єдиної системи у вчителів шкіл-інтернатів для дітей із вадами інтелекту [Електронний ресурс] / А. О. Погрібна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2019. — Вип. 4. — С. 124-131. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2019_4_18

 76. Пономарьова Г. Особливості підготовки фахівців спеціальної освіти до роботи з дітьми з дитячим цербальним паралічем та порушенням інтелекту (комбінованими порушеннями) [Електронний ресурс] / Галина Пономарьова, Олена Проскурняк // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 4-5 жовт. 2019 р.) / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; за заг. ред. Шевцова А. Г. – Запоріжжя, 2019. – С. 203-205. – URL: https://cutt.ly/QpwUl7V

 77. Приходько Т. П. Ефективність корекційної роботи студентів з дітьми з порушеннями інтелекту помірного ступеня [Електронний ресурс] / Т. П. Приходько, О. І. Переворська, І. М. Кобзєва // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2019. — № 2. — С. 146–152. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2019_2_19

 78. Проскурняк О. І. Визначення стану сформованості екологічної культури в учнів молодших класів з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / О. І. Проскурняк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2019. — № 1(2). — С. 321-328. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2019_1(2)__37

 79. Сальтевська Т. В. Корекція порушень мовленнєвого розвитку школярів з інтелектуальною недостатністю на уроках української мови в класі з інклюзивним навчанням [Електронний ресурс] / Т. В. Сальтевська // Інклюзивне та інтегроване навчання : стан, проблеми і перспективи : зб. наук. пр. / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за загал. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2019. – С. 134-137. – URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zbir_SPP_2019.pdf

 80. Самбай О. Б. Теоретичне обґрунтування психолого-педагогічного супроводу дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. Б. Самбай // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 145-149. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 81. Сахно Т. С. Аналіз стану практики щодо формування інформаційно-комунікаційних компетентностей в учнів з інтелектуальними порушеннями на уроках інформатики [Електронний ресурс] / Т. С. Сахно // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 17(1). — С. 9-12. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_17(1)__3

 82. Сахно Т. С. Проблема формування інформаційно-комунікаційних компетентностей в учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Т. С. Сахно // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 13. — С. 233-242. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2019_13_21

 83. Сєромаха Н. Є. Теоретичні основи дослідження особливостей соціальної взаємодії розумово відсталих підлітків [Електронний ресурс] / Н. Є. Сєромаха, Н. О. Резнік // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2019. — № 1(1). — С. 52-54. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2019_1(1)__12

 84. Синявіна Ю. А. Організація освітньо-розвивального середовища як основна умова соціалізації дитини з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Ю. А. Синявіна // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 65-70. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 85. Синьов В. М. Висвітлення проблеми емоційно-поведінкових порушень в осіб з інтелектуальною недостатністю в українській психолого-педагогічній науці [Електронний ресурс] / В. М. Синьов, Ю. О. Бистрова, В. Є. Коваленко, А. Є. Бистров // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 13. — С. 242-256. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2019_13_22

 86. Синьов В. М. Особливості організації інклюзивного навчання дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / В. М. Синьов, В. М. Коваленко // Інклюзивне та інтегроване навчання : стан, проблеми і перспективи : зб. наук. пр. / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за загал. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2019. – С. 140-145. – URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zbir_SPP_2019.pdf

 87. Скиба Т. Ю. Результати вичення стану готовності вчителів географії спеціальних шкіл до формування знань соціально-економічного змісту в учнів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Т. Ю. Скиба // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 13(2). — С. 121-124. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_13(2)__27

 88. Смот А. П. Малювання прямих ліній на папері у різних напрямках : конспект уроку з української мови для учнів 1-го класу з легкою розумовою відсталістю / А. П. Смот // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 7. – С.22-23.

 89. Сойдаш А. В. Значення трудового виховання в розвитку особистості дитини з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Сойдаш // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 150-153. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 90. Солодухіна Н. В. Корекційний вплив трудового навчання на процес розвитку емоційно-вольової сфери дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Солодухіна // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 153-158. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX/

 91. Стерлянко Д. С. Алекситимія як феномен емоційної сфери дітей із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Д. С. Стерлянко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 158-161. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 92. Суворова К. М. Застосування індивідуального підходу в початковому навчанні учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / К. М. Суворова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 161-165. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 93. Сухіна І. В. Актуальні питання психологічного супроводу родини, в якій виховується дитина з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / І. В. Сухіна // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІII міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 квіт. 2019 р., м. Кам’янець-Подільський) / МОН України, Подільськ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж [та ін.] ; гол. ред. Тріпак М. М. – Кам‘янець-Подільський, 2019. – С. 275-276. – URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38221/1/Zbirnyk_Tez_III_conference_Podilskyi_college.pdf

 94. Сухіна І. В. Особливості психологічної адаптації до шкільного навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Сухіна // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України, Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2019. – С. 202-205. – URL: https://cutt.ly/lpZ60Ic

 95. Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / МОН України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка НАПН України. – К., 2019. – 82 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/719176/

 96. Тороп К. С. Особливості готовності дитини з порушеннями інтелектуального розвитку до навчання у школі [Електронний ресурс] / К. С. Тороп // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України, Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2019. – С. 208-212. – URL: https://cutt.ly/lpZ60Ic

 97. Трембалович І. П. Формування гуманізму в підлітків з інтелектуальними порушеннями засобами позаурочної діяльності [Електронний ресурс] / І. П. Трембалович // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 170-174. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 98. Бр4483 37.04 Т67 Трикоз С. В. Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку / С. В. Трикоз, Г. О. Блеч. – К. : Літера ЛТД, 2019. – 40 с.

 99. Утьосов Я. А. Особливості психолого-педагогічного впливу на формування соціальної компетентності у підлітків з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Я. А. Утьосов // Україна. Здоров’я нації. — 2019. — № 2. — С. 209–210. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2019_2_79

 100. Філак Я. Ф. Лікувальна фізична культура в оздоровлені дітей із вадами інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Я. Ф. Філак // Україна. Здоров’я нації. — 2019. — № 2. — С. 212–213. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2019_2_82

 101. Формування соціальної компетентності з використанням просторової знаково-символічної системи знань у дітей з інтелектуальними порушеннями помірного ступеню [Електронний ресурс] // Інноваційні технології в діяльності інклюзивно-ресурсного центру : метод. посібник / за. ред. А. Г. Обухівської, Т. Д. Ілляшенко. – К. : УНМЦ практ. психології і соц. роботи, 2019. – С. 147-190. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/718625/1/IRC_razvorot.pdf

 102. Хохліна О. П. Психолого-педагогічна характеристика учнів з помірною розумовою відсталістю як основа визначення напрямів педагогічної роботи [Електронний ресурс] / О. П. Хохліна // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 13. — С. 292-302. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2019_13_26

 103. Хупавка Н. М. До проблеми виховання національно свідомого старшокласника з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. М. Хупавка // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – Вип. 7, т. 1. – С. 174-179. – URL: https://cutt.ly/ebMakUX

 104. Чеботарьова О. В. Реалізація компетентісного підходу у навчанні школярів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України, Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2019 – С. 234-237. – URL: https://cutt.ly/lpZ60Ic

 105. Чеботарьова О. Допрофесійна підготовка як одна з умов соціалізації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / С. Геращенко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2019. – Вип. 15. – С. 324-332. – URL: http://surl.li/evhut

 106. Чеботарьова О. Науково-методичні підходи до реалізації змісту освіти учнів із порушеннями інтелектуального розвитку згідно концепції НУШ / О. Чеботарьова // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2019. – № 4. – С. 68-75.

 107. Чепурна Л. Г. Розвиток корекційної складової змісту підручників для дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні [Електронний ресурс] / Л. Г. Чепурна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 37. — С. 135-141. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_37_20

 108. Чепурна Л. Г. Тенденції розвитку підручникотворення для дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні (ХХ століття). [Електронний ресурс] / Л. Г. Чепурна // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 13. — С. 302-312. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2019_13_27

 109. Чиж В. Мнемотехніка — ефективний засіб корекції порушень пам’яті : Уроки літератури учням із порушеннями інтелектуального розвитку, 5-й клас / В. Чиж // Дефектолог. – 2019. – № 11. – С. 28-35.

 110. Чупахіна C. Концепція підготовки майбутніх учителів до використання інформаційних технологій в інклюзивному навчанні дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / C. Чупахіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2019. — Вип. 3. — С. 169-178. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2019_3_24

 111. Чупахіна С. В. Навчально-методичне забезпечення іт підтримки освіти молодших школярів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / С. В. Чупахіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 156-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_38_25

 112. Шевченко В. Зародження спеціальної освіти для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в Польщі (ХVIII – початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / В. Шевченко // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2019. – Вип. 15. – С. 333-345. – URL: http://surl.li/evhut

 113. Шевченко В. М. Розвиток спеціальної освіти для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку в Польщі у міжвоєнний період (1918–1939 роки) [Електронний ресурс] / В. М. Шевченко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 88. — С. 30-35. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2019_88_7

 114. Шевченко В. М. Система корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями інтелектуального розвитку в Польщі (1991 — 2018) [Електронний ресурс] / В. М. Шевченко // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 13. — С. 340-350. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2019_13_30

 115. Шевченко В. Розвиток та вдосконалення спеціальної освіти для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в Польщі в період комуністичного панування (1945–1991 роки) [Електронний ресурс] / В. Шевченко // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2019. — Вип. 23(3). — С. 173-178. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2019_23(3)__33

 116. Шевченко О. В. Особливості опанування основ геометричних знань учнями з легкою розумовою відсталістю / О. В. Шевченко, О. В. Однолєткова // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 1. – С.4-9.

 117. Шевченко С. Організація шкільної освіти на прикладі спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / С. Шевченко // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2019. – Вип. 15. – С. 346-361. – URL: http://surl.li/evhut

 118. Шипелік Т В. Психологічні особливості становлення особистості підлітків з інтелектуальними порушеннями легкого ступеню : [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.08 / Шипелік Тетяна Вячеславівна ; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка. – К., 2019. – 20 с. – URL: http://surl.li/fqabq

 119. Шипелік Т. В. Дельфінотерапія як провідний метод психореабілітації підлітків з легкими інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Т. В. Шипелік // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2019. — Вип. 3. — С. 174-181. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2019_3_26

 120. Шипелік Т. Можливості дельфінотерапії у роботі з підлітками з порушенням інтелктуального розвитку легкого ступеня / Т. Шипелік // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2019. – № 3. – С. 53-63.

 121. Шульженко Д. І. Особливості самоконтролю дітей з інтелектуальними порушеннями дошкільного віку [Електронний ресурс] / Д. І. Шульженко // Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки : «Інклюзивна освіта : теорія, методика, практика» : за матеріалами V-ї Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (28 берез. 2019 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2019. – Вип. V. – С. 75-77. – URL: http://surl.li/evada

 122. Яковлева С. Д. Вплив емоційно-мотиваційної сфери на навчальну діяльність дітей з порушеним інтелектом [Електронний ресурс] / С. Д. Яковлева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 214-223. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_38_33

 123. Яковлева С. Д. Індивідуалізація і диференціація в процесі навчання учнів з порушеним інтелектом [Електронний ресурс] / С. Д. Яковлева // Інсайт: психологічні виміри суспільства. — 2019. — Вип. 1. — С. 110-116. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipsd_2019_1_19

 124. Ярмола Н. Компетентнісний підхід до соціальної адаптації дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчального закладу / Н. Ярмола // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2019. – № 4. – С. 37-45.

Публікації 2020 року

 1. Бахмат Н. Формування професійно-трудової компетентності школярів з інтелектуальними порушеннями засобами професійної орієнтації [Електронний ресурс] / Н. Бахмат, О. Вержиховська // Педагогічний дискурс. — 2020. — Вип. 29. — С. 24-28. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2020_29_6

 2. Блеч Г. Компетентнісний підхід у навчанні української мови школярів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Ганна Блеч // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2020. – Вип. 16. – С. 44-59. – URL: http://surl.li/eyedl

 3. Бобренко І. В. Здоров’язберігаючі технології в освіті молодших школярів із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Бобренко // Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 трав. 2020 р.) : До 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». – К., 2020. – С. 28-33. – URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29444/1/Innovatsiyni-pidhody.pdf

 4. Бойко О. П. Деякі методичні аспекти проведення рухливих ігор для дітей з важкими порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / О. П. Бойко // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 143-147. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 5. Бондар Н. В. Використання інноваційних технологій в трудовому навчанні учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Бондар // Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 трав. 2020 р.) : До 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». – К., 2020. – С. 133-137. – URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29444/1/Innovatsiyni-pidhody.pdf

 6. Бондаренко Ю. Мережева форма здобуття освіти як модель реалізації індивідуальної освітньої траєкторії дитини з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Ю. Бондаренко, О. Воротинцева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 7. — С. 286-297. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_7_28

 7. Боряк О. В. Ключові аспекти діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності молодших школярів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 15. — С. 14-25. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_15_4

 8. Брушневська І. М. Педагогічна реабілітація дітей з інтелектуальними порушеннями засобами ціннісного ставлення до природи [Електронний ресурс] / І. М. Брушневська // Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії : зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 жовт. 2020 р., м. Одеса) / ГО «Південна фундація педагогіки». – Одеса, 2020. – С. 46-50. – URL: http://surl.li/fajqc

 9. Бугера Ю. Ю. Розвиток лінгвістичного компоненту мовленнєвої діяльності у дошкільників з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Бугера // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 15. — С. 26-34. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_15_5

 10. Валько Т. І. Уявлення про сімейні стосунки як умова створення своєї власної сім’ї особами з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Т. І. Валько // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 16(2). — С. 46-56. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_16(2)__7

 11. Валько Т. Погляди педагогів з формування уявлень про сім’ю в підлітків з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Т. Валько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 9. — С. 11-20. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_9_4

 12. Васильєва М. П. Методика проведення дидактичних ігор з розвитку зв’язного мовлення для молодших школярів із порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / М. П. Васильєва // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 147-151. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 13. Васильєва М. П. Особливості розвитку зв’язного мовлення в дітей з порушеннями інтелекту молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / М. П. Васильєва // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 245-249. – URL: http://surl.li/fhjdj

 14. Вдовенко В. В. Методичні основи навчання елементам комп’ютерної графіки молодших школярів із легким порушенням інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Вдовенко, Л. В. Кашуба // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 190. — С. 85-90. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2020_190_18

 15. Вержиховська О. М. Корекція порушень структури особистості підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. М. Вержиховська, І. Л. Рудзевич // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 16(2). — С. 56-65. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_16(2)__8

 16. Вержиховська О. М. Особливості екологічного виховання молодших школярів з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / О. М. Вержиховська // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 15. — С. 35-44. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_15_6

 17. Вержиховська О. М. Особливості розвитку моторики у дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. М. Вержиховська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2020. — Вип. 34. — С. 5-14. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2020_34_3

 18. Вовченко О. А. Гендерні особливості формування емоційного інтелекту в підлітків із порушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Вовченко // Проблеми сучасної психології. — 2020. — № 1. — С. 181-189. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2020_1_24

 19. Вовченко О. А. Особливості формування емоційного інтелекту у підлітків із порушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Вовченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2020. — Вип. 2. — С. 176-183. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2020_2_26

 20. Вовченко О. А. Психологiчний супровiд формування емоцiйного iнтелекту осiб iз порушеннями розумового розвитку в пiдлiтковому вiцi [Електронний ресурс] / О. А. Вовченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2020. — Вип. 3. — С. 214-224. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2020_3_28

 21. Вовченко О. А. Психологічний супровід сімейного виховання підлітків із порушеннями розумового розвитку в контексті формування емоційного інтелекту [Електронний ресурс] / О. А. Вовченко // Габітус. — 2020. — Вип. 15. — С. 102-107. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2020_15_18

 22. Вовченко О. А. Роль емоційного інтелекту у формуванні емоційної компетентності підлітків з порушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Вовченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2020. — № 2. — С. 76-89. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2020_2_9

 23. Вовченко О. А. Саморегуляції базових емоцій підлітками з порушеннями розумового розвитку як основа формування емоційного інтелекту [Електронний ресурс] / О. А. Вовченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія. — 2020. — Вип. 11. — С. 44-49. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2020_11_10

 24. Вовченко О. Влив емоційного інтелекту на процеси самоідентифікації підлітків з порушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / О. Вовченко // Наука і освіта. — 2020. — № 2. — С. 14-21. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2020_2_4

 25. Вовченко О. Вплив емоційного інтелекту на саморегуляцію агресивної поведінки підлітків із порушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / О. Вовченко // Problems of modern psychology. — 2020. — Iss. 49. — С. 11-36. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2020_49_3

 26. Вовченко О. Психологічні особливості формування емпатії у підлітків із порушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / О. Вовченко // Problems of modern psychology. — 2020. — Iss. 48. — С. 59–87. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2020_48_5

 27. Войтюк І. В. Корекція мислення дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями засобами нетрадиційної зображувальної діяльності : [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Войтюк Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2020. – 18, [1] с. – URL: https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/34496

 28. Воротинцева О. О. Визначення індивідуальної освітньої траєкторії для дитини з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. О. Воротинцева // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 119-122. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 29. Галаш М. І. Особливості організації соціального захисту та виховання дітей-сиріт із інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / М. І. Галаш // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 111-115. – URL: http://surl.li/fhlnh

 30. Галецька Ю. В. Дослідження сформованості навичок одягання у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення [Електронний ресурс] / Ю. В. Галецька // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 16(1). — С. 50-58. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_16(1)__6

 31. Галецька Ю. В. Програма формування соціально-побутових навичок у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення [Електронний ресурс] / Ю. В. Галецька // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 15. — С. 44-55. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_15_7

 32. Ган М. Р. Особливості розвитку навичок самоконтролю у молодших школярів з порушенням інтелекту [Електронний ресурс] / М. Р. Ган // Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали ІV Всеукр. студент. заоч. наук.-практ. конф. (25 верес. 2020 р., м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. – С. 7-12. – URL: http://surl.li/fhlqz

 33. Гaркyшa О. С. Особливості просторового орієнтування дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з порушенням інтелекту [Електронний ресурс] / О. С. Гаркуша // Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали ІV Всеукр. студент. заоч. наук.-практ. конф. (25 верес. 2020 р., м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. – С. 12-15. – URL: http://surl.li/fhkxr

 34. Герасимчук В. М. Казкотерапія як метод корекції поведінки дітей із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / В. М. Герасимчук // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 116-120. – URL: http://surl.li/fhxbq

 35. Гладуш В. А. Корекція розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями засобами фізичного виховання [Електронний ресурс] / В. А. Гладуш, А. М. Висоцька, С. О. Дубовський // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 12. — С. 44-62. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2020_12_6

 36. Горбатюк О. Особливості розвитку довільних рухів дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Олена Горбатюк // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2020. – Вип. 16. – С. 109-125. – URL: https://cutt.ly/IvBWLA8

 37. Двойних Н. А. Теоретичні аспекти дослідження логокорекційної роботи з учнями з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. А. Двойних // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 254-259. – URL: http://surl.li/fflgc

 38. Докучина Т. О. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у старшокласників з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Т. О. Докучина // Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання : зб. наук. пр. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Краматорськ, 13-14 трав. 2020 р.) / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ : ДДМА, 2020. – С. 431-438. – URL: http://surl.li/fhxsb

 39. Доцюк Л. Г. Особливості корекції фізичного стану дітей з порушенням розумового розвитку [Електронний ресурс] / Л. Г. Доцюк, К. О. Лістау // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 22(4). — С. 47-50. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_22(4)__11

 40. Дрозд Л. В. Корекційна програма з формування життєвого цілепокладання у підлітків з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Л. В. Дрозд // Теорія і практика сучасної психології. – 2020. – № 1, Т. 3. – С. 148-152. – URL: http://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2020/part_3/28.pdf

 41. Дрозд Л. В. Організація корекційного навчально-виховного процесу з учнями із розумовою відсталістю в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Л. В. Дрозд // Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 трав. 2020 р.) : До 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». – К., 2020. – С. 43-46. – URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29444/1/Innovatsiyni-pidhody.pdf

 42. Дрозд Л. Соціально-психологічний супровід процесу формування життєвого цілепокладання у підлітків з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Л. Дрозд // Психологія: реальність і перспективи. — 2020. — Вип. 14. — С. 59-65. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2020_14_10

 43. Дубась Д. О. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальною недостатністю [Електронний ресурс] / Д. О. Дубась // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. – Харків, 2020. – С. 104-110. – URL: http://surl.li/eutat

 44. Жайворонок М. І. Ігрові технології розвитку компетенцій та підтримки дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / М. І. Жайворонок // Новітні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному просторі закладів загальної середньої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Дніпро) / КЗ вищ. освіти «Дніпров. акад. неперерв. освіти» ДОР ; Приват. установа ВНЗ «Міжнар. гуманітар.-пед. ін-т «Бейт-Хана» ; редкол.: В. В. Сиченко та ін. редкол. : В. В. Сиченко, Р. С. Аронова, В. М. Швидун, Н. А. Крупенина, О. О. Базилевська. – Дніпро. – 2020. – С. 243-246. – URL: http://surl.li/fhxyo

 45. Жиляк Н. В. Психологічні особливості психомоторної активності розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / Н. В. Жиляк // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 трав. 2020 р., м. Кам’янець-Подільський) / МОН України, Подільськ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж [та ін.] ; гол. ред. Тріпак М. М. – Кам‘янець-Подільський, 2020. – С. 215-217. – URL: http://surl.li/fhyzb

 46. Завадська О. А. Умови психолого-педагогічного супроводу дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзії [Електронний ресурс] / О. А. Завадська // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. – Харків, 2020. – С. 121-126. – URL: http://surl.li/eutat

 47. Зан О. М. Змістові аспекти процесу формування прогностичної діяльності в молодших школярів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. М. Зан, О. І. Утьосова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали ІХ Всеукр. заочної наук.-практ. конф. (15 груд. 2020 р., м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. – С. 17-23. – URL: http://surl.li/fecvp

 48. Зубова В. М. Теоретичні основи активізації пізнавальної діяльності школярів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / В. М. Зубова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 131-137. – URL: http://surl.li/fhzit

 49. Калуга А. В. Педагогічне забезпечення процесу професійного самовизначення старшокласників з інтелектуальними порушеннями у спеціальному закладі освіти [Електронний ресурс] / А. В. Калуга // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 292-296. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 50. Калуга А. В. Сучасні підходи до реалізації процесу професійного самовизначення учнів старших класів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / А. В. Калуга // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 137-142. – URL: http://surl.li/fhztj

 51. Книшенко А. В. Значення уроків ручної праці у розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / А. В. Книшенко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 142-148. – URL: http://surl.li/fhzum

 52. Книшенко А. В. Особливості розвитку комунікативних умінь і навичок учнів з інтелектуальними порушеннями за допомогою лялькового театру [Електронний ресурс] / А. В. Книшенко // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 183-187. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 53. Коваленко В. Гурткова робота як засіб соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / В. Коваленко, Н. Туренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 9. — С. 65-77. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_9_9

 54. Коваленко В. Є. Особливості емоційних переживань учнів з інтелектуальними порушеннями у навчально-пізнавальній діяльності [Електронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2020. — № 2(2). — С. 123-129. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2020_2(2)__15

 55. Коваль В. В. Стан розвитку дрібної моторики в дітей із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Коваль // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 252-256. – URL: http://surl.li/fiiwd

 56. Коваль В. В. Трудове виховання як засіб становлення особистості з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Коваль // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 148-152. – URL: http://surl.li/fiiyc

 57. Колишкіна А. П. Організація та зміст процесу формування екологічно доцільної поведінки дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / А. П. Колишкіна // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 97-102. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 58. Конарєва С. С. Мовленнєві ігри як засіб розвитку зв’язного мовлення дошкільників з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / С. С. Конарєва // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 191-196. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 59. Копчук-Кашецька М. Інноваційні методи роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Марія Копчук-Кашецька // Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Вінниця, 10-11 груд. 2020 р.) / ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; за заг. ред. О. П. Демченко. – Вінниця, 2020. – Вип. 3. – С. 232 — 234. – URL: http://surl.li/eybcr

 60. Косенко Ю. М. Застосування комп’ютерних дидактичних ігор у навчанні історії школярів з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах інклюзивного класу [Електронний ресурс] / Ю. М. Косенко, О. В. Боряк, О. М. Король // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2020. — Т. 77, № 3. — С. 76-89. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2020_77_3_7

 61. Косенко Ю. М. Розвиток правової освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в Україні з початку ХХ століття до 1991 року [Електронний ресурс] / Ю. М. Косенко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2020. — Вип. 34. — С. 102-112. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2020_34_12

 62. Косячова О. О. Напрями формування культури здоров’язбереження учнів з інтелектуальними порушеннями в сучасному освітньому просторі [Електронний ресурс] / О. О. Косячова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 153-157. – URL: http://surl.li/fijes

 63. Косячова О. О. Форми і засоби реалізації процесу формування культури здоров’язбереження в учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. О. Косячова // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 68-72. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 64. Кравець Н. П. Корекційна спрямованість інноваційних технологій на уроках української літератури у роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. П. Кравець, Ю. О. Папіна // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 196-200. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 65. Кравчишин О. Д. Розминка у комунікативній діяльності учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. Д. Кравчишин // Освіта дітей з порушеннями зору : виклики сучасності : матеріали Всеукр. тифлофоруму (15 трав. 2020 р., м. Київ) / НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; Асоціація дієвих психологів України. – К., 2020. – С. 47-52. – URL: https://cutt.ly/WvBlYiZ

 66. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку / навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / авт. : Чеботарьова О. В., Трикоз С. В., Блеч Г. О., Гладченко І. В., Бобренко І. В., Королько Н. І., Дмитрієва І. В., Остапенко Л. І., Тарновська Л. І., Гломозда І. В., Чухліб О. А., Стрілець Л. В. – К. : ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. – 90 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/721883/

 67. Кротенко В. Особливості розвитку пам’яті у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня [Електронний ресурс] / Валентина Кротенко, Анастасія Цимбалюк // Практична психологія в інклюзивному середовищі : зб. наук. ст. Міжнар. наук. інтернет-конф. (м. Переяслав, 21 лют. 2020 р.). – Переяслав, 2020. – С. 111-116. – URL: http://surl.li/eydwd

 68. Крячко Н. А. Специфіка розвитку дрібної моторики учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. А. Крячко // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 203-208. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 69. Кузнецова Т. Г. Формування міжособистісних стосунків старших учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Т. Г. Кузнецова // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 6. — С. 66-70. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2020_6_14

 70. Кузьмінська Є. О. Шляхи формування граматичної будови усного мовлення дошкільників з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Є. О. Кузьмінська // Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 трав. 2020 р.) : До 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». – К., 2020. – С. 60-65. – URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29444/1/Innovatsiyni-pidhody.pdf

 71. Левицький В. Е. Особливості використання дидактичних ігор на уроках читання у молодших класах з метою активізації пізнавальних інтересів дітей з порушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / В. Е. Левицький // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 16(2). — С. 123-130. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_16(2)__14

 72. Левицький В. Е. Формування графомоторних вмінь у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / В. Е. Левицький // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 15. — С. 121-130. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_15_14

 73. Линдіна Є. Ретроспективний аналіз логопедичної допомоги дітям із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Є. Линдіна, О. Козинець // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 3. — С. 108-117. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2020_3_12

 74. Макаренко О. М. Національно-патріотичне виховання школярів з інтелектуальними порушеннями молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. М. Макаренко // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 216-220. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 75. Макаренко О. М. Особливості патріотичного виховання учнів із порушеннями інтелекту молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. М. Макаренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 158-162. – URL: http://surl.li/fijqp

 76. Маменко М. Є. Порушення розумового розвитку дитини: причини та можливості попередження [Електронний ресурс] / М. Є. Маменко, І. В. Романкевич, Г. А. Шлєєнкова // Сучасна педіатрія. Україна. — 2020. — № 3. — С. 46-53. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sped_2020_3_10

 77. Марусич О. В. Особливості викладання столярної справи у спеціальному навчальному закладі для дітей з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / О. В. Марусич // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 163-167. – URL: http://surl.li/fijtb

 78. Матвійчук І. І. Особливості розвитку розумових операцій учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / І. І. Матвійчук // Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання : зб. наук. пр. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Краматорськ, 13-14 трав. 2020 р.) / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ : ДДМА, 2020. – С. 402-408. – URL: http://surl.li/fijup

 79. Матвійчук І. І. Особливості змісту робочого зошита з географії для учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / І. І. Матвійчук // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 6. — С. 91-95. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2020_6_19

 80. Матвійчук І. І. Особливості мотивації учнів з інтелектуальними порушеннями до вивчення географії [Електронний ресурс] / І. І. Матвійчук // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 15. — С. 155-165. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_15_17

 81. Миронова С. Особливості монологічного мовлення молодших школярів із інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / С. Миронова, Н. Бахмат // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 5-6. — С. 3-11. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_5-6_3

 82. Миронова С. П. Роль сім’ї в розвитку дитини раннього та дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / С. П. Миронова // Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання : зб. наук. пр. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Краматорськ, 13-14 трав. 2020 р.) / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ : ДДМА, 2020. – С. 425-431. – URL: http://surl.li/filux

 83. Моісеєнко К. С. Мультимедійна презентація як засіб творчого розвитку дітей з порушеннями інтелекту молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / К. С. Моісеєнко // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 72-75. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 84. Моісеєнко К. С. Театральна діяльність як засіб розвитку творчих здібностей у дітей з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / К. С. Моісеєнко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 167-172. – URL: http://surl.li/filxs

 85. Моргун А. С. Шляхи формування елементарних математичних уявлень у дітей з інтелектуальною недостатністю [Електронний ресурс] / А. С. Моргун // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 172-175. – URL: http://surl.li/fimam

 86. Мякушко О. Теоретико-методичні засади розробки тренінгу з підвищення компетентності батьків, які виховують дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Оксана Мякушко // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2020. – Вип. 16. – С. 275-294. – URL: https://cutt.ly/IvBWLA8

 87. Набока Г. Д. Особливості формування уявлень про геометричний матеріал у учнів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Г. Д. Набока // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 175-180. – URL: http://surl.li/fimxi

 88. Нікітенко О. Психологічні особливості соціалізації особистості з важкими розумовими та інтелектуальними порушеннями в умовах реформи деінституціалізації в Україні [Електронний ресурс] / О. Нікітенко // Особистісне зростання : теорія і практика : зб. наук. пр. [за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Житомир, 21 квіт. 2020 р.)] / ред. колегія: Л. П. Журавльова, Г. В. Пирог, Т. М. Шапран / МОН України ; ЖДУ ім. Івана Франка, соц.-псих. ф-т. – Житомир, 2020. – С. 184-187. – URL: http://surl.li/fimzn

 89. Овчаренко Н. М. Особливості засвоєння математичних знань, умінь і навичок учнями з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. М. Овчаренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 181-186. – URL: http://surl.li/finbr

 90. Окорокова Т. Р. Морально-збагачені виховні ситуації, як засіб соціальної реабілітації учнів з інтелектуальною недостатністю [Електронний ресурс] / Т. Р. Окорокова // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. – Харків, 2020. – С. 264-270. – URL: http://surl.li/eutat

 91. Олефір О. Формування розуміння художніх творів старшокласниками з інтелектуальними порушеннями на уроках літературного читання [Електронний ресурс] / О. Олефір // Імідж сучасного педагога. — 2020. — № 3. — С. 45-49. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2020_3_11

 92. Олефіренко Т. В. Особливості комунікаційного розвитку учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Т. В. Олефіренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 186-190. – URL: http://surl.li/finfk

 93. Панасюк О. П. Модель формування навичок самообслуговування в осіб з важкими порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. П. Панасюк // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 23-27. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 94. Панасюк О. П. Особливості формування навичок самообслуговування в осіб з важкими інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. П. Панасюк // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 190-195. – URL: http://surl.li/finor

 95. Пашковець Н. О. До питання використання методів у навчанні дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. О. Пашковець // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 195-200. – URL: http://surl.li/finpk

 96. Пашковець Н. О. Розвиток комунікативних навичок і вмінь дітей з інтелектуальними порушеннями засобом театральної діяльності [Електронний ресурс] / Н. О. Пашковець // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 327-331. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 97. Порадник батькам : практичні рекомендації під час дистанційного навчання дітей з інтелектуальними порушеннями : навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / авт. : О. Чеботарьова, Г. Блеч, І. Бобренко, І. Гладченко, О. Мякушко, І. Сухіна, С.Трикоз. За заг. ред. О. Чеботарьової. – К.: ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. – 154 c. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/721765/

 98. Примаченко О. А. Особливості фонетико-фонематичного компонента мовленнєвої діяльності молодших школярів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. А. Примаченко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. – Харків, 2020. – С. 290-294. – URL: http://surl.li/eutat

 99. Ф90748 37.04 П86 Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з інтелектуальними порушеннями / [авт. кол. О. В. Чеботарьова и др.]. – Х. : Ранок, 2020. – 256 с.

 100. Психолого-педагогічні засади технологій соціальної інтеграції дітей з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня // Психолого-педагогічні засади технологій супроводу дітей з особливими освітніми потребами у процесі їх соціальної інтеграції : кол. монографія [Електронний ресурс] / [авт. кол.: Т. В. Жук, Т. Д. Ілляшенко, Т. Д. Каменщук, А. Г. Обухівська, Г. В. Якимчук] ; наук. ред. А. Г. Обухівська, Т. Д. Ілляшенко. – Київ : Ніка-Центр, 2020. – С. 95-110. – URL: http://surl.li/fbxeq

 101. Рилушко І. О. Роль лялькового театру в комунікативному розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / І. О. Рилушко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 200-204. – URL: http://surl.li/fzsho

 102. Рябець Є. Тенденції розвитку самооцінки дітей з інтелектуальною недостатністю на різних етапах шкільного навчання [Електронний ресурс] / Є. Рябець, О. Гаврилов // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 15. — С. 176-186. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_15_19

 103. Рябіченко О. І. Особливості розвитку дрібної моторики рук у дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. І. Рябіченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 205-209. – URL: http://surl.li/fiobl

 104. Савіцька Г. І. Врахування особливостей формування морально-етичних норм поведінки в учнів з інтелектуальними порушеннями в освітньому процесі інклюзивного закладу [Електронний ресурс] / Г. І. Савіцька // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 16(2). — С. 240-249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_16(2)__24

 105. Сільченко О. О. Методика проведення ігор з розвитку дрібної моторики в дошкільників з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / О. О. Сільченко // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 263-267. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 106. Сільченко О. О. Особливості розвитку дрібної моторики в дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. О. Сільченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 210-214. – URL: http://surl.li/fioee

 107. Соколова Г. Розвиток емоційної сфери школярів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Ганна Соколова // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2020. – Вип. 16. – С. 313-327. – URL: https://cutt.ly/IvBWLA8

 108. Соколовська А. В. Формування основ екологічної культури у молодших школярів з порушенням інтелекту [Електронний ресурс] / А. В. Соколовська // Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали ІV Всеукр. студент. заоч. наук.-практ. конф. (25 верес. 2020 р., м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. – С. 40-45. – URL: http://surl.li/fiohn

 109. Старовойт Л. В. Використання нетрадиційних технік малювання як засіб розвитку дрібної моторики школярів молодшого шкільного віку з порушенням інтелекту в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Л. В. Старовойт, Л. М. Ліхіцька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2020. — № 64. — С. 127-132. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2020_64_23

 110. Стерлянко Д. С. Роль сім’ї у процесі соціалізації дитини з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Д. С. Стерлянко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка – 2020. – Вип. 8. – С. 215-219. – URL: http://surl.li/fionb

 111. Стерлянко Д. С. Умови та етапи інтегрованої соціалізації дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Д. С. Стерлянко // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 31-35. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 112. Тішкова В. В. Особливості розвитку пізнавальної активності в учнів з порушеннями інтелекту на уроках математики [Електронний ресурс] / В. В. Тішкова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 220-228. – URL: http://surl.li/fiopa

 113. Товстоган В. С. Методика формування професійно-трудової компетентності в учнів з порушенням інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / В. С. Товстоган // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2020. — Вип. 34. — С. 206-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2020_34_22

 114. Бр5222 37.04 Т67 Трикоз С. В. Ми поруч : діти з порушеннями інтелектуального розвитку / С. В. Трикоз, Г. О. Блеч. – Х. : Ранок, 2020. – 32 с.

 115. Трикоз С. Застосування сенсорних ігор та вправ у навчанні дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Сніжана Трикоз // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2020. – Вип. 16. – С. 328-342. – URL: https://cutt.ly/IvBWLA8

 116. Утьосов Я. А. Особливості провідної діяльності підлітків з інтелектуальними порушеннями в контексті формування у них соціальних компетентностей [Електронний ресурс] / Я. А. Утьосов // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 16(2). — С. 267-278. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_16(2)__27

 117. Утьосов Я. А. Формування соціальних компетентностей у підлітків з інтелектуальними порушеннями на базі освітніх і реабілітаційних установ [Електронний ресурс] / Я. А. Утьосов // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2020. — Вип. 34. — С. 216-224. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2020_34_23

 118. Утьосов Я. Спеціальна методика формування соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Я. Утьосов, О. Утьосова // Педагогічний дискурс. — 2020. — Вип. 29. — С. 7–13. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2020_29_3

 119. Утьосова О. І. Особливості формування елементарних математичних уявлень у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення : [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Утьосова Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2020. – 17, [1] с. – URL: https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32137

 120. Халамей С. О. Настільний теніс як засіб розвитку рухових якостей і психологічної підготовки дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / С. О. Халамей // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка – 2020. – Вип. 8. – С. 96-100. – URL: http://surl.li/fiqtm

 121. Худолій І. С. Корекційні можливості арт-терапії у роботі з дітьми із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / І. С. Худолій // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 239-243. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 122. Худолій І. С. Особливості розвитку емоційно-вольової сфери дітей із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / І. С. Худолій // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка – 2020. – Вип. 8. – С. 229-234. – URL: http://surl.li/fiqsg

 123. Хупавка Н. М. Особливості морального виховання дітей з інтелектуальними порушеннями підліткового віку [Електронний ресурс] / Н. М. Хупавка // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2020. – Вип. 8. – С. 235-239. – URL: http://surl.li/fflqw

 124. Чеботарьова О. В. Сучасні технології навчання дітей з інтелектуальними порушеннями в Новій Українській Школі [Електронний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (14-15 трав. 2020 р., м. Київ) : До 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». – К., 2020. – С. 104-108. – URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29444/1/Innovatsiyni-pidhody.pdf

 125. Чеботарьова О. В. Учні початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку: навчання та розвиток : навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. – Харків : Вид-во «Ранок», 2020. – 128 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/726228/

 126. Черняк К. В. Міжособистісні відносини молодших школярів з інтелектуальними порушеннями в інклюзивному класі [Електронний ресурс] / К. В. Черняк // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 243-248. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 127. Чобанян А. В. Змістова наповнюваність програми психологічного супроводу дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Чобанян // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 28. — С. 113-116. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_28_22

 128. Чобанян А. В. Науково-методичні засади дослідження соціально-комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку з порушенням інтелекту [Електронний ресурс] / А. В. Чобанян // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – С. 130-133. – URL: https://cutt.ly/7bwPoYl

 129. Чобанян А. В. Теоретичне обґрунтування моделі психологічного супроводу старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Чобанян, А. П. Колишкіна // Габітус. — 2020. — Вип. 18(2). — С. 130-135. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2020_18(2)__26

 130. Чобанян А. В. Формування соціальної готовності до навчання в школі старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку засобом програми психологічного супроводу [Електронний ресурс] / А. В. Чобанян // Габітус. — 2020. — Вип. 15. — С. 213-218. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2020_15_38

 131. Чупахіна С. В. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів до використання ІТ в інклюзивному навчанні молодших школярів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / С. В. Чупахіна // Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 трав. 2020 р.). До 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». – К., 2020. – С. 153-158. – URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29444/1/Innovatsiyni-pidhody.pdf

 132. Чупахіна С. В. Психофізіологічні особливості опанування учнями з інтелектуальними порушеннями інформаційно-комунікаційними технологіями [Електронний ресурс] / С. В. Чупахіна // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 6. — С. 156-166. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2020_6_31

 133. Чупахіна С. Застосування інформаційних технологій у корекційно-розвитковій роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / С. Чупахіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 1. — С. 39-49. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_1_7

 134. Ярмола Н. Формування соціальної компетентності дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Наталія Ярмола // Освіта осіб з особливими потребами : шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2020. – Вип. 16. – С. 392-408. – URL: https://cutt.ly/IvBWLA8

Публікації 2021 року

 1. Аврамчук Ю. Ю. Психологічні властивості та особливості мислення дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Аврамчук // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 158-164. – URL: http://surl.li/bsfre

 2. Бабяк О. О. Специфіка емоційного інтелекту у школярів із порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / О. О. Бабяк // Габітус. — 2021. — Вип. 25. — С. 58-63. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_25_11

 3. Бабяк О. О. Теоретичні основи розвитку емоційного інтелекту у школярів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. О. Бабяк // Психологія та соціальна робота. — 2021. — Вип. 1. — С. 9-25. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psychsw_2021_1_3

 4. Бабяк О. Сформованість афективно-когнітивного компоненту емоційного інтелекту у школярів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Ольга Бабяк // Діти з особливими потребами : від рівних прав – до рівних можливостей : матеріали VІІ Міжнар. конгр. зі спец. педагогіки та психології (7-8 жовт. 2021 р., м. Київ) / МОН України, НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України [та ін.]. К. : Симоненко О. І., 2021.С. 9-12. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/728657/

 5. Бартлевич Ю. М. Фізичний розвиток дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Ю. М. Бартлевич // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 164-169. – URL: http://surl.li/bsfre

 6. Бєлова О. Б. Особливості розвитку мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. Б. Бєлова // Медична освіта. — 2021. — № 1. — С. 5-10. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2021_1_3

 7. Блеч Г. Соціальні історії як засіб соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Г. Блеч // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2021. № 3. – С. 37-48. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/734299/

 8. Блеч Г. Сучасні технології навчання грамоти дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Ганна Блеч // Діти з особливими потребами : від рівних прав – до рівних можливостей : матеріали VІІ Міжнар. конгр. зі спец. педагогіки та психології (7-8 жовт. 2021 р., м. Київ) / МОН України, НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України [та ін.]. – К. : Симоненко О. І., 2021. – С. 17-21. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/728657/

 9. Бобренко І. Сучасні підходи до фізичного виховання учнів із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Інна Бобренко // Діти з особливими потребами : від рівних прав – до рівних можливостей : матеріали VІІ Міжнар. конгр. зі спец. педагогіки та психології (7-8 жовт. 2021 р., м. Київ) / МОН України, НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України [та ін.]. – К. : Симоненко О. І., 2021. – С. 21-27. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/728657/

 10. Боловіна Н. Навчання в закладі музичного мистецтва як елемент соціалізації молодших школярів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. Боловіна, О. Байєр // Спеціальна освіта: проблеми та перспективи : матеріали ХІV-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 квіт. 2021 р., м. Кам’янець-Подільський) / МОН України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, НПУ ім. М.П. Драгоманова [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2021. – С. 28-31. – URL: http://surl.li/faawb

 11. Боряк О. Дослідження сформованості показників психічного здоров’я дошкільників з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. Боряк, А. Чобанян // Acta paedagogika volynieses. — 2021. — Вип. 3. — С. 199-204. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apv_2021_3_31

 12. Бровченко А. К. Вплив інклюзивного середовища на формування самосвідомості у дітей з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / А. К. Бровченко, С. М. Бужинська, А. А. Даніліч-Скакун // Проблеми сучасної психології. — 2021. — № 2. — С. 16-23. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2021_2_4

 13. Бровченко А. К. Співвідношення особистісних та когнітивних чинників у визначенні специфіки опанувальної поведінки підлітків із порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / А. К. Бровченко, М. В. Хижняк, А. В. Нежута // Габітус. — 2021. — Вип. 26. — С. 39-43. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_26_8

 14. Будько М. А. Казкотерапія як засіб корекційно-розвиваючої роботи з молодшими школярами з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / М. Н. Будько // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2021. – Вип. 15. – С. 105-106. – URL: http://surl.li/fjncu

 15. Валько Т. Вплив батьків на формування уявлень про сім’ю у підлітків з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Т. Валько // Спеціальна освіта : проблеми та перспективи : матеріали ХІV-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 квіт. 2021 р., м. Кам’янець-Подільський) / МОН України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, НПУ ім. М.П. Драгоманова [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2021. – С. 38-40. – URL: http://surl.li/faawb

 16. Вержиховська О. М. Корекція порушень структури особистості підлітків з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / О. М. Вержиховська // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 17. — С. 45-54. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2021_17_7

 17. Вовченко О. А. Концептуалізація феномену емоційного інтелекту підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку : монографія [Електронний ресурс] / О. А. Вовченко. – К. : ПП «ЮНІСОФТ», 2021. – 450 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/732897/

 18. Вовченко О. А. Специфіка кризи підліткового віку осіб із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Вовченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія. — 2021. — Вип. 13. — С. 30-38. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2021_13_8

 19. Вовченко О. Використання тестових методик у дослідженні емоційного інтелекту підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Ольга Вовченко // Сучасні дослідження когнітивної психології: зб. тез Міжнар. інтернет-конф. (м. Острог, 31 трав. 2021 р.) / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог, 2021. – С. 45-47. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/732425/

 20. Вовчок В. М. Сучасні проблеми щодо формування образотворчої діяльності у дітей з розумовою відсталістю у спеціальній науково-педагогічній літературі [Електронний ресурс] / В. М. Вовчок, О. І. Чекан // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : зб. тез доп. за матеріалами VI Всеукр. наук.-практ. конф (13-14 трав. 2021 р., м. Мукачево) / МОН України, МДУ ; ред. кол. : Т. Д. Щербан (гол. ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2021. – С. 30-33. – URL: http://surl.li/fzveq

 21. Волкова Т. Б. Особливості засвоєння геометричного матеріалу учнями з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / Т. Б. Волкова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 169-173. – URL: http://surl.li/bsfre

 22. Гаврилов О. В. Сучасні аспекти організації роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Гаврилов, Л. М. Акменс // Спеціальна освіта : проблеми та перспективи : матеріали ХІV-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 квіт. 2021 р., м. Кам’янець-Подільський) / МОН України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, НПУ ім. М.П. Драгоманова [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2021. – С. 43-46. – URL: http://surl.li/faawb

 23. Галецька Ю. В. Дослідження стану сформованості зв’язного мовлення учнів молодших класів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Ю. В. Галецька // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 17. — С. 75-84. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2021_17_9

 24. Галецька Ю. В. Особливості розвитку зв’язного мовлення учнів молодших класів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Ю. В. Галецька // Спеціальна освіта : проблеми та перспективи : матеріали ХІV-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 квіт. 2021 р., м. Кам’янець-Подільський) / МОН України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, НПУ ім. М.П. Драгоманова [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2021. – С. 50-53. – URL: http://surl.li/faawb

 25. Гейко С. В. Проєктна діяльність на уроках швейної справи, як шлях до творчого розвитку учнів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Гейко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 173-179. – URL: http://surl.li/bsfre

 26. Герасименко Л. М. Використання фольклору як інструмент морального виховання школярів з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / Л. М. Герасименко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 179-183. – URL: http://surl.li/bsfre

 27. Геренко А. О. Особливості застосування здоров’язбережувальних технологій для дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / А. О. Геренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 183-188. – URL: http://surl.li/bsfre

 28. Гладченко І. В. Деякі аспекти визначення практичних цілей навчання математики учнів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Гладченко // Гуманітарний корпус : зб. наук. ст. з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Вінниця : «ТВОРИ», 2021. – Вип. 37, т. 2. – С. 54-57. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/725986/

 29. Гладченко І. Корекційна спрямованість занять з формування елементарних математичних уявлень у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / І. Гладченко // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2021. – № 4. – С. 58-68. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/729143/

 30. Гладченко І. Форми організації освітнього процесу формування елементарних математичних уявлень в учнів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Ірина Гладченко // Діти з особливими потребами : від рівних прав – до рівних можливостей : матеріали VІІ Міжнар. конгр. зі спец. педагогіки та психології (7-8 жовт. 2021 р., м. Київ) / МОН України, НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України [та ін.]. – К. : Симоненко О. І., 2021. – С. 231-236. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/728657/

 31. Голуб М. О. Застосування комп’ютерних дидактичних ігор для формування математичних уявлень в учнів з порушеннями інтелектуального розвитку молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / М. О. Голуб // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 189-194. – URL: http://surl.li/bsfre

 32. Гончарук Н. М. Психологічний аналіз особливостей емоційного регулювання комунікації у дітей із порушеннями інтелекту і нормотиповим розвитком [Електронний ресурс] / Н. М. Гончарук // Психологія та соціальна робота. — 2021. — Вип. 1. — С. 43-58. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psychsw_2021_1_5

 33. Гончарук Н. М. Формування компетенцій емоційного регулювання комунікації у підлітків із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Гончарук // Психологія та соціальна робота. — 2021. — Вип. 2. — С. 26-38. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psychsw_2021_2_4

 34. Горбатенко М. М. Особливості формування екологічної культури в учнів із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / М. М. Горбатенко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 194-198. – URL: http://surl.li/bsfre

 35. Грабовська Н. Педагогічна пісочниця. Коригувально-розвивальна робота з учнями з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня / Н. Грабовська // Соціальний педагог. – 2021. – № 11-12. – С. 28-37.

 36. Гриценко І. М. Використання засобів рухової діяльності в процесі корекції психомоторної сфери у дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / І. М. Гриценко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 199-204. – URL: http://surl.li/bsfre

 37. Дирдa В. Використaння дидaктичних ігор в логопедичній роботі з дітьми, які мaють порушення розумового розвитку [Електронний ресурс] / Віталій Дирдa, Людмила Черніченко // Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки : «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» : матеріали VII-ї Всеукр. наук.-практ. конф. (25 берез. 2021 р., м. Умань) / МОН України, УДПУ ім. Павла Тичини. – Умань, 2021 р. – Вип. VII. – С. 60-62. – URL: http://surl.li/fbeeg

 38. Дмітрієва О. І. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні старшокласників з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Дмітрієва, О. В. Чопік // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2021. — Т. 86, № 6. — С. 30-51. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2021_86_6_5

 39. Докучина Т. О. Підготовка фахівців спеціальної освіти до формування уявлень про навколишнє у дошкільників з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Т. О. Докучина, А. В. Мішеніна // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 17. — С. 132-141. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2021_17_14

 40. Загалевич В. Л. Особливості застосування методів ейдетики в роботі з дітьми, які мають інтелектуальні порушення [Електронний ресурс] / В. Л. Загалевич // Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (28 жовт. 2021 р., м. Київ) / МОН України, ДНУ «Інститут освітньої аналітики». – К., 2021. – С. 108-110. – URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Tezi_III-konf_2021-FINAL.pdf

 41. Заєць С. В. Організація корекційно-розвиткового супроводу учнів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Заєць // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 47-55. – URL: http://surl.li/bsfre

 42. Зименко Л. М. Використання засобів ручної праці в процесі розвитку пізнавальної активності дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Л. М. Зименко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 204-209. – URL: http://surl.li/bsfre

 43. Іванова А. Проєктна діяльність із соціально-побутового орієнтування й основ здоров’я. 4-й клас (учні з порушеннями інтелектуал. розвитку) / А. Іванова, І. Липко // Початкова освіта. Спецвипуск. – 2021. – № 21-22. – С. 14-27.

 44. Кавиліна Г. Особливості мовлення дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Г. Кавиліна // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 41(1). — С. 289-293. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_41(1)__46

 45. Каленіченко В. І. Організація здорового способу життя дітей з порушеннями інтелекту в позаурочний час [Електронний ресурс] / В. І. Каленіченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 209-213. – URL: http://surl.li/bsfre

 46. Каліновська О. В. Розвиток здібностей та інтересу до навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку засобами впровадження інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] / О. В. Каліновська // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 214-220. – URL: http://surl.li/bsfre

 47. Капечуленко Н. І. Дидактична гра як засіб розвитку пізнавальної активності в школярів з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / Н. І. Капечуленко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 221-224. – URL: http://surl.li/bsfre

 48. Кляцька Л. В. Особливості освітнього процесу в спеціальній школі для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Л. В. Кляцька // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 225-231. – URL: http://surl.li/bsfre

 49. Коваленко В. Є. Змістовна спрямованість інтересів школярів з інтелектуальними порушеннями як фактор їх залучення до гурткової роботи [Електронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 17. — С. 142-152. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2021_17_15

 50. Коваленко В. Є. Компоненти та критерії соціалізованості дітей з нормотиповим розвитком та інтелектуальними порушеннями в онтогенетичному вимірі [Електронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 17. — С. 152-163. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2021_17_16

 51. Коваленко В. Є. Теоретичні засади практики позашкільної освіти дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні [Електронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2021. — № 1(2). — С. 200-207. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2021_1(2)__23

 52. Коваленко В. Модель соціалізації та розвитку школярів з інтелектуальними порушеннями у творчих об’єднаннях позашкільної освіти [Електронний ресурс] / В. Коваленко // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 40(2). — С. 165-171. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_40(2)__29

 53. Коваленко В. Психолого-педагогічні умови соціалізації та розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями в гуртках художньо-естетичного напряму [Електронний ресурс] / В. Коваленко // Спеціальна освіта : проблеми та перспективи : матеріали ХІV-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 квіт. 2021 р., м. Кам’янець-Подільський) / МОН України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, НПУ ім. М.П. Драгоманова [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2021. – С. 112-116. – URL: http://surl.li/faawb

 54. Ковтун Л. М. Формування та розвиток компетентностей в здобувачів освіти з порушеннями інтелектуального розвитку на уроках соціально-побутового орієнтування шляхом застосування інтерактивних технологій [Електронний ресурс] / Л. М. Ковтун // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 232-238. – URL: http://surl.li/bsfre

 55. Косенко Ю. М. Цифрові технології як інструмент формування абстрактних понять в учнів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Ю. М. Косенко, М. О. Супрун, О. В. Боряк, О. М. Король // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2021. — Т. 85, № 5. — С. 42-61. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2021_85_5_6

 56. Косенко Ю. Організація самостійної діяльності школярів із порушеннями інтелекту на уроках суспільствознавчого змісту [Електронний ресурс] / Ю. Косенко, Т. Дегтяренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2021. — № 3. — С. 48-57. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2021_3_7

 57. Кравець Ю. Особливості трудової підготовки підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Юлія Кравець // Діти з особливими потребами : від рівних прав – до рівних можливостей : матеріали VІІ Міжнар. конгр. зі спец. педагогіки та психології (7-8 жовт. 2021 р., м. Київ) / МОН України, НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України [та ін.]. – К. : Симоненко О. І., 2021. – С. 93-97. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/728657/

 58. Левицький В. Е. Формування зорового сприймання у дітей дошкільного віку з порушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / В. Е. Левицький // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 17. — С. 186-195. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2021_17_19

 59. Лотиш Л. В. Прийоми удосконалення навичок читання в учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Л. В. Лотиш // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 243-247. – URL: http://surl.li/bsfre

 60. Марущенко К. С. Інноваційні підходи до організації екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / К. С. Марущенко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 253-259. – URL: http://surl.li/bsfre

 61. Мирошниченко О. М. Напрями формування активної екологічної позиції у підлітків з інтелектуальними порушеннями в умовах закладу спеціальної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Мирошниченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 265-270. – URL: http://surl.li/bsfre

 62. Моргун А. С. Теоретичні аспекти процесу формування естетичної культури в учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / А. С. Моргун // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 260-265. – URL: http://surl.li/bsfre

 63. Мякушко О. І. Психокорекційні технології розвитку соціального та емоційного інтелекту в дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. І. Мякушко // Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 трав. 2021 р.). – К., 2021. – С. 62-68. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/732781/

 64. Мякушко О. Рекомендації зі створення оптимальних умов для розвитку дітей з порушенням інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Оксана Мякушко // Діти з особливими потребами : від рівних прав – до рівних можливостей : матеріали VІІ Міжнар. конгр. зі спец. педагогіки та психології (7-8 жовт. 2021 р., м. Київ) / МОН України, НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України [та ін.]. – К. : Симоненко О. І., 2021. – С. 139-146. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/728657/

 65. Одинченко Л. Змістовно-методичні особливості систематизації знань учнів із інтелектуальними порушеннями про природні зони [Електронний ресурс] / Л. Одинченко, С. Дубовський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2021. — № 4. — С. 23-35. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2021_4_5

 66. Олефіренко Т. В. Розвиток зв’язного мовлення у дітей із порушеннями інтелекту на уроках української мови та літературного читання [Електронний ресурс] / Т. В. Олефіренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 270-276. – URL: http://surl.li/bsfre

 67. Омельченко М. С. Психологічні аспекти національно-патріотичного виховання дітей молодшого шкільного віку із порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / М. С. Омельченко, Т. Г. Кузнецова, С. П. Пасюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2021. — Вип. 84(2). — С. 36-39. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_84(2)__9

 68. Омельченко М. С. Психолого-педагогічні аспекти адаптації дитини з порушеннями інтелектуального розвитку до умов інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / М. С. Омельченко, Т. Г. Кузнецова, С. І. Єгольнікова // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 38. — С. 77-79. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_38_17

 69. Опанасенко Т. М. Співпраця вчителів з батьками дітей із порушеннями інтелекту в умовах Нової української школи [Електронний ресурс] / Т. М. Опанасенко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 276-280. – URL: http://surl.li/bsfre

 70. Острик Г. Для учнів з інтелектуальними порушеннями: Усний рахунок / Г. Острик // Початкова освіта. Спецвипуск. – 2021. – № 19-20. – С. 74-84.

 71. Пліс В. М. Теоретичні аспекти застосування казкотерапії у роботі з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / В. М. Пліс // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 290-296. – URL: http://surl.li/bsfre

 72. Потамошнєва О. Формування лексичної системності у дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. Потамошнєва // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (18 берез. 2021 р., м. Київ) / за ред. М. Шеремет, А. Шевцова, А. Заплатинської. – К., 2021. – С. 175-178. – URL: http://surl.li/fniyt

 73. Проторєва Н. С. Особливості розвитку творчих здібностей у дошкільників із порушенням інтелекту [Електронний ресурс] / Н. С. Проторєва, Н. Д. Трофаїла // Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (25 листоп. 2021 р., м. Умань) / МОН України, УДПУ ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – С. 147-150. – URL: https://fdo.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Zbirnyk-po-konferentsiyi-2021.pdf

 74. Рилушко І. О. Роль лялькового театру в комунікативному розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / І. О. Рилушко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 302-308. – URL: http://surl.li/bsfre

 75. Розвиток мовленнєво-комунікативних умінь дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними вадами засобами арттерапії // Логопедично-реабілітаційний супровід дітей із порушеннями психофізичного розвитку : монографія / за ред. А. І. Кравченка. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. – С. 94-140. – URL: http://surl.li/fbgny

 76. Сіренко Н. С. Системний підхід до розвитку життєвих компетенцій здобувачів освіти з порушеннями інтелекту на уроках основ здоров’я [Електронний ресурс] / Н. С. Сіренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 313-319. – URL: http://surl.li/bsfre

 77. Скрипченко Н. М. Сюжетно-рольова гра як засіб розвитку самостійності у дітей з порушеннями інтелекту молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Н. М. Скрипченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 319-324. – URL: http://surl.li/bsfre

 78. Тішкова В. В. Корекційні можливості застосування комп’ютерних технологій для учнів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / В. В. Тішкова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 324-329. – URL: http://surl.li/bsfre

 79. Тороп К. Дослідження мотиваційної компетентності в школярів із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / К. Тороп // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 39(3). — С. 246-251. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_39(3)__41

 80. Тороп К. Проблема STEM-орієнтованного навчання в освітньому процесі учнів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Крістіна Тороп // Діти з особливими потребами : від рівних прав – до рівних можливостей : матеріали VІІ Міжнар. конгр. зі спец. педагогіки та психології (7-8 жовт. 2021 р., м. Київ) / МОН України, НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України [та ін.]. – К. : Симоненко О. І., 2021. – С. 189-193. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/728657/

 81. Тороп К. С. Дослідження когнітивної компетентності у школярів із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / К. С. Тороп // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. — 2021. — № 1(1). — С. 122-130. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2021_1(1)__21

 82. Трикоз С. Корекційна спрямованість занять з ліплення у розвитку дошкільників з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / Сніжана Трикоз // Діти з особливими потребами : від рівних прав – до рівних можливостей : матеріали VІІ Міжнар. конгр. зі спец. педагогіки та психології (7-8 жовт. 2021 р., м. Київ) / МОН України, НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України [та ін.]. – К. : Симоненко О. І., 2021. – С. 193-198. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/728657/

 83. Тубичко Ю. О. Розвиток діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Ю. О. Тубичко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2021. — Вип. 83. — С. 182-187. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_83_40

 84. Тубичко Ю. Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Ю. Тубичко // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 43(3). — С. 226-231. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_43(3)__39

 85. Удовиченко С. В. Специфіка розвитку пізнавальної активності в дітей із порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / С. В. Удовиченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 329-333. – URL: http://surl.li/bsfre

 86. Ужченко І. Ю. Значення мовлення в розвитку наочних форм мислення дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / І. Ю. Ужченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2021. — № 8(1). — С. 108-116. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2021_8(1)__13

 87. Утьосов Я. Методичні рекомендації для педагогів щодо формування соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями на уроках та в позакласній роботі [Електронний ресурс] / Ян Утьосов, Олена Утьосова // Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки : «Спеціальна та інклюзивна освіта : теорія, методика, практика» : матеріали VII-ї Всеукр. наук.-практ. конф. (25 берез. 2021 р., м. Умань) / МОН України, УДПУ ім. Павла Тичини. – Умань, 2021 р. – Вип. VII. – С. 178-181. – URL: http://surl.li/fbeeg

 88. Фурдило М. С. Педагогічні аспекти формування ціннісного ставлення до об’єктів природи молодших школярів з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / М. С. Фурдило // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 140-146. – URL: http://surl.li/bsfre

 89. Цюпак Т. Вплив фізичної терапії на морфофункціональний стан та рухову активність хлопчиків 7–8 років із легкою формою розумової відсталості [Електронний ресурс] / Т. Цюпак, Ю. Цюпак, О. Швай, Ю. Цюпак, Р. Гайволя // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. — 2021. — № 1. — С. 72-79. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2021_1_12

 90. Чабанюк С. О. Клініко-феноменологічна структура та вікові особливості перебігу захворювання у осіб з легкою розумовою відсталістю підліткового віку [Електронний ресурс] / С. О. Чабанюк // Український вісник психоневрології. — 2021. — Т. 29, вип. 1. — С. 36-41. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2021_29_1_9

 91. Чабанюк С. О. Патопластичний вплив соціально-гігієнічних факторів на клінічне оформлення хвороби в осіб підліткового віку із легкою розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / С. О. Чабанюк // Міжнародний медичний журнал. — 2021. — Т. 27, № 3. — С. 44-47. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mmzh_2021_27_3_11

 92. Чайковська К. Передумови формування навичок читання у дітей молодших класів з порушенням інтелекту [Електронний ресурс] / К. Чайковська, О. Проскурняк // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (18 берез. 2021 р., м. Київ) / за ред. М. Шеремет, А. Шевцова, А. Заплатинської. – К., 2021. – С. 236-238. – URL: http://surl.li/fniyt

 93. Чеботарьова О. В. Дистанційне навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2021. – № 2. – С. 20-30. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/734303/

 94. Чеботарьова О. Інновації в освіті дітей з порушеннями інтелектуального розвитку відповідно до стратегій Нової української школи [Електронний ресурс] / Олена Чеботарьова // Діти з особливими потребами : від рівних прав – до рівних можливостей : матеріали VІІ Міжнар. конгр. зі спец. педагогіки та психології (7-8 жовт. 2021 р., м. Київ) / МОН України, НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України [та ін.]. – К. : Симоненко О. І., 2021. – С. 198-203. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/728657/

 95. Чобанян А. В. Науково-методичні засади вивчення соціальної готовності до навчання в школі дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Чобанян, А. П. Колишкіна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія. — 2021. — Т. 32(71), № 2. — С. 177-182. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntnvusp_2021_32(71)_2_33

 96. Шкурупій К. І. Особливості впровадження гурткової роботи для учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального освітнього закладу [Електронний ресурс] / К. І. Шкурупій // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 338-343. – URL: http://surl.li/bsfre

 97. Яковлева С. Д. Особливості розвитку творчих здібностей в дітей з порушеним інтелектом [Електронний ресурс] / С. Д. Яковлева // Спеціальна освіта : проблеми та перспективи : матеріали ХІV-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 квіт. 2021 р., м. Кам’янець-Подільський) / МОН України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, НПУ ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2021. – С. 184-187. – URL: http://surl.li/faawb

 98. Янкевич Т. Математика для дітей з інтелектуальними порушеннями : Число і цифра 3. Трикутник : (для дітей дошк. та мол. шк. віку) / Т. Янкевич // Дефектолог. – 2021. – № 11-12. – С. 34-46.

 99. Ярмоленко Н. В. Особливості естетичного розвитку учнів з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / Н. В. Ярмоленко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – Вип. 9, т. 1. – С. 343-347. – URL: http://surl.li/bsfre