Завантажити pdf

Від укладача

Загальні питання

Окремі програми, уроки та заняття для дітей з ЗПР

Від укладача

У 2017 році побачив світ бібліографічний покажчик «Діти з особливими потребами в освітньому просторі України» (/node/5808#q1). До його створення спонукали підвищення уваги держави і суспільства до цієї важливої проблеми та прагнення в будь-який спосіб допомогти у вирішенні виниклих нагальних завдань.

Посібник був структурований за розділами, які включали законодавчі та нормативні документи, матеріали загального характеру та за окремими напрямами нозологій дітей шкільного віку. На цей час до ресурсу звернулось біля 54 000 користувачів. Тож виникла ідея зібрати нові джерела під серією «Діти з особливими освітніми потребами» (опубліковані після виходу покажчика), які стосуються окремих нозологій та включають категорії дітей як шкільного, так і дошкільного віку.

Другий випуск серії «Діти з особливими освітніми потребами» має назву «Діти з затримкою психічного розвитку». Видання вміщує джерела із фондів Запорізької ОУНБ та повнотекстові відкриті інтернет-ресурси із наукових збірників, часописів (які мають електронну версію), електронних видань українською мовою. У покажчику зібрані матеріали, напрацьовані вітчизняними фахівцями та надруковані у вітчизняних виданнях з 2017 по 2019 роки. Видання, які відсутні у фондах Запорізької ОУНБ, мають Інтернет-посилання. Покажчик має два розділи. У першому – джерела, присвячені загальним питанням, у другому – окремі програми, конспекти занять та уроків для дітей зазначеної категорії.

Добір матеріалів закінчено у червні 2020 року.

Видання адресоване фахівцям навчальних і загальноосвітніх закладів, студентам психолого-педагогічного профілю, науковцям і практикам, батькам дітей з затримкою психічного розвитку.

 

Загальні питання

 1. Арнаутова Л. В. Корекційна робота з подолання дислексії у молодших школярів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Л. В. Арнаутова, К. І. Грек // Зб. наук. пр. [Херсон. Держ. ун-ту]. Пед. науки. – 2018. – Вип. 81 (1). – С. 220-224. – URL: https://cutt.ly/jpXpujQ ; Пед. науки. – 2018. – № LXXXI, т. 1. – С. 220-224.

 2. Бабяк О. Міжособистісні стосунки школярів із затримкою психічного розвитку: моделювання, реалізація в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. Бабяк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; [редкол.: Засенко В. В. та ін.]. – К., 2018. – Вип. 14. – С. 201-208. – URL: https://cutt.ly/IpZNDlZ

 3. Бабяк О. О. Особливості комунікативної діяльності у школярів із ЗПР [Електронний ресурс] / О. О. Бабяк // Практична психологія в інклюзивному середовищі : матеріали І Всеукр. наук. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лют. 2019 р.) / МОН України [та ін. ; відп. ред.: В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко, І. М. Зозуля]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 53-56. – URL: https://cutt.ly/vpXo2rM

 4. Бабяк О. Особливості діагностики комунікативної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку / О. Бабяк // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2019. – № 1. – С. 67-75.

 5. Бабяк О. Формування міжособистісних стосунків у підлітків із затримкою психічного розвитку в шкільній групі / О. Бабяк // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 4. – С. 47-55. – Бібліогр.: 5 назв.

 6. Баранова А. В. Корекція вимови шиплячих звуків у дітей дошкільного віку із ЗПР засобами гри. [Електронний ресурс] / А. В. Баранова // Компетентнісний вимір сучасної освіти: теорія і практика : зб. тез V регіон. наук.-практ. конф. (19 трав. 2017 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; [редкол.: Нечипоренко В. В. та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 137-140. – URL: https://cutt.ly/opZN36r

 7. Баташева Н. Вплив соціальної депривації на розвиток емоційної сфери дітей із затримкою психічного розвитку[Електронний ресурс] / Н. Бабашева // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; [редкол.: Засенко В. В. та ін.]. – К., 2018. – Вип. 14. – С. 209-218. – URL: https://cutt.ly/bpZMoNV

 8. Баташева Н. Особливості довільної регуляції емоцій у дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Н. Бабашева // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; [редкол.: Засенко В. В. та ін.]. – К., 2019. – Вип. 15. – С. 25-36. – URL: https://cutt.ly/QpXoJn6

 9. Баташева Н. Особливості експресивного компоненту емоційної сфери дошкільників із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Н. Бабашева // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; [редкол.: Засенко В. В. та ін.]. – К., 2017. – Вип. 13. – С. 308-317. – URL: https://cutt.ly/PpZMUjy

 10. Баташева Н. Особливості перцептивного та когнітивного компонентів емоційної сфери дошкільників із затримкою психічного розвитку / Н. Баташева // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 2. – С. 48-55.

 11. Баташева Н. І. Розвиток словника емоційної лексики у дітей із ЗПР [Електронний ресурс] / Н. І. Баташева // Практична психологія в інклюзивному середовищі : матеріали І Всеукр. наук. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лют. 2019 р.) / МОН України [та ін. ; відп. ред.: В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко, І. М. Зозуля]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 131-136. – URL: https://cutt.ly/mpXovyY

 12. Баташева Н. І. Формування емоційної сфери соціально депривованих дошкільників із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.08 / Баташева Наталія Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка. – К., 2019. – 232 с. : рис. – URL: https://cutt.ly/9pXlxYP

 13. Бережна Д. С. Взаємозалежність рівнів розвитку інтелектуальних здібностей та сформованості зв‘язного монологічного мовлення в учнів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Д. С. Бережна // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; [редкол.: Нечипоренко В. В. та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 80-82. – URL: https://cutt.ly/vpZ2OqM

 14. Бережна Д. С. Порушення зв’язного монологічного мовлення в учнів перших класів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Д. С. Бережна // Компетентнісний вимір сучасної освіти: теорія і практика : зб. тез V регіон. наук.-практ. конф. (19 трав. 2017 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; [редкол.: Нечипоренко В. В. та ін.]. – Запоріжжя, 2017 . – С. 140-142. – URL: https://cutt.ly/ypZ3zj6

 15. Бойко Л. Ф. Наочне моделювання в логопедичній роботі з дітьми з затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Бойко Л. Ф., Ласточкіна О. В. // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (14 квіт. 2017 р., м. Суми). – Суми, 2017. – С. 11-15. – URL: https://cutt.ly/EpZ3Ubt

 16. Бондаренко Ю. Розвиток пізнавальної діяльності дітей із затримкою психічного розвитку на уроках математики [Електронний ресурс] / Ю. Бондаренко, Є. Куценко // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – № 3. – С. 255-263. – URL: https://cutt.ly/kpZ3ZEk

 17. Бубнель Л. І. Удосконалення техніки читання учнів класів інтенсивної педагогічної корекції [діти з ЗПР] / Л. І. Бубнель // Початк. навчання та виховання. – 2017. – № 3. – С. 14-22.

 18. Бужинецька К. Проблема мотиваційної готовності дошкільників із затримкою психічного розвитку до шкільного навчання [Електронний ресурс] / К. Бужинецька // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; [редкол.: Засенко В. В. та ін.]. – К., 2017. – Вип. 13. – С. 318–322 – URL: https://cutt.ly/epZ8p7c

 19. Бужинецька К. Психологічні бар'єри в навчанні дітей із затримкою психічного розвитку / К. Бужинецька // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2019. – № 3. – С. 35-43. – Бібліогр.: 5 назв.

 20. Вечірка Н. Сенсорна інтеграція як чинник розвитку дошкільників. Робота з дітьми із затримкою психічного розвитку / Н. Вечірка // Дефектолог. – 2018. – № 1. – С. 12-16.

 21. Водка М. Є. Анімалотерапія як метод роботи з дітьми з ранньою затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / М. Є. Водка, Т. А. Алієва, І. Д. Вашкіте // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2018. – Вип. 1. – С. 42-49. – URL: https://cutt.ly/wpZ8brH

 22. Гладун О. Д. Готовність дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку до навчання в школі [Електронний ресурс] / О. Д. Гладун // Актуальні питання корекц. освіти. – 2018. – Вип. 12. – С. 72-86. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_12_9

 23. Глущенко І. І. Засвоєння переносного значення слів та багатозначності у дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / І. І. Глущенко // Актуальні питання корекц. освіти. – 2019. – Вип. 14. – С. 59-70. – URL: http://aqce.com.ua/download/publications/536/494.pdf/

 24. Голуб Н. М. Напрями роботи з формування змістово-смислової сторони писемного мовлення у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення, затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Голуб // Актуальні питання корекц. освіти. – 2017. – Вип. 10. – С. 88-96. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2017_10_10

 25. Гоцуляк М. О. Теоретичний аспект вивчення арт-терапії (казкотерапії) як засобу розвитку зв‘язного мовлення при затримці психічного розвитку [Електронний ресурс] / М. О. Гоцуляк // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; [редкол.: Нечипоренко В. В. та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 89-80. – URL: https://cutt.ly/0pZ84OT

 26. Грушко В. А. Навчання музичному мистецтву учнів із затримкою психічного розвитку / В. А. Грушко // Нива знань. – 2019. – № 3-4. – С. 39-41.

 27. Дем’янчук О. Н. Комплексне використання мистецтв у процесі формування художньо-естетичних інтересів школярів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / О. Н. Дем’янчук // Наук. вісн. Кремен. обл. гуманітар.-пед. акад. ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – 2019. – Вип. 11. – С. 36-44. – URL: https://cutt.ly/EpXLaFX

 28. Доцюк Л. Вплив адаптивної корекційно-розвиваючої програми на функціональний стан підлітків із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Л. Доцюк, О. Гауряк // Вісн. Прикарпат. ун-у. Фіз. культура. – 2019. – Вип. 33. – С. 34-39. – URL: https://cutt.ly/5pXiH1I

 29. Задорожня О. Ейдетика у корекційній роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / О. Задорожня // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; [редкол.: Засенко В. В. та ін.]. – К., 2017. – Вип. 13. – С. 346–353 – URL: https://cutt.ly/0pXkJaE

 30. Зарецька О. О. До проблеми вивчення емоційно-вольової сфери дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / О. О. Зарецька // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика :зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабіліт. акад.» ЗОР ; [редкол.: Нечипоренко В. В. та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 99-100. – URL: https://cutt.ly/dpZ4fDd

 31. Калініна Т. С. Особливості формування соціально-психологічної компетентності у молодших підлітків із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Т. С. Калініна // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип 19. т. 1. – С. 9-13. – URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/19-1-ukr

 32. Карчевська І. «Театр-лопаток-диво для маляток». Використання технології організації театралізованих ігор у роботі з дітьми [із ЗПР] / Інна Карчевська, Олена Терета // Дефектолог. – 2018. – № 4. – С. 41-44.

 33. Карчевська І. Магнітна дошка як засіб активізації пізнавального розвитку дітей із ЗПР / Інна Карчевська // Дефектолог. – 2017. – № 1. – С. 33-36.

 34. Кисличенко В. А. Логопедичний супровід сім’ї дитини із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / В. А. Кисличенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2017. – Вип. 33. – С. 26-31. – URL: https://cutt.ly/gpXl5zT

 35. Коркішко Н. В. Характеристика фонетико-фонематичних процесів у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Н. В. Коркішко, Л. Л. Стахова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIІІ Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (15 лют. 2019 р., м. Суми). – Суми, 2019. – С. 73-76. – URL: https://cutt.ly/ZpZ4Xdk

 36. Коршенко Н. Автоматизація звуків за допомогою казки-зв'язки. Використання казкотерапії в корекції мовленнєвих порушень у дітей із ЗПР / Н. Коршенко // Дефектолог. – 2017. – № 3, 4.

 37. Котелянець Ю. С. Особливості соціальної адаптації дошкільників з затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Ю. С. Котелянець // Наук. зап. [Центральноукр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка]. Серія: Пед. науки. – 2018. – Вип. 167. – С. 142-146. – URL: https://cutt.ly/ypZ45P5

 38. Кравцова К. О. Розвиток поверхневого та глибинного синтаксування у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку в умовах материнської депривації [Електронний ресурс] / К. О. Кравцова // Компетентнісний вимір сучасної освіти: теорія і практика : зб. тез V регіон. наук.-практ. конф. (19 трав. 2017 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; [редкол.: Нечипоренко В. В. та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 151-153. – URL: https://cutt.ly/UpZ7fP8

 39. Кравченко І. Розвиток творчої уяви в дітей із затримкою психічного розвитку засобами мистецтва [Електронний ресурс] / І. Кравченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; [редкол.: Засенко В. В. та ін.]. – К., 2017. – Вип. 13. – С. 363–369. – URL: https://cutt.ly/hpZ7Qxc

 40. Краузе В. Веселий город. Ігровий посібник для дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / В. Краузе // Дефектолог. – 2017. – № 8. – С. 23-27.

 41. Кузьменко О. А. Особливості комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Кузьменко // Компетентнісний вимір сучасної освіти: теорія і практика : зб. тез V регіон. наук.-практ. конф. (19 трав. 2017 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; [редкол.: Нечипоренко В. В. та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 156-158. – URL: https://cutt.ly/fpZ7Gvf

 42. Лисенкова І. П. Використання інноваційних методик у розумовому розвитку дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / І. П. Лисенкова, С. В. Медведєва // Наук. вісн. Микол. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. – 2017. – № 4. – С. 295-299. – URL: https://cutt.ly/opXixpP

 43. Лисенкова І. П. Психології емоційної сфери дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / І. П. Лисенкова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психол. науки. – 2017. – Вип. 6 (1). – С. 196-200. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_6(1)__36

 44. Логвінова І. П. Інтерсуб’єктивність як фундамент емоційно-особистісного розвитку дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / І. П. Логвінова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психол. науки. – 2017. – Вип. 4 (2). – С. 204-209. – URL: https://cutt.ly/9pXkyl4

 45. Логвінова І. Особливості емоційної сфери дітей із затримкою психічного розвитку молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / І. Логвінова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; [редкол.: Засенко В. В. та ін.]. – К., 2017. – Вип. 13. – С. 378–385. – URL: https://cutt.ly/4pZ77Km

 46. Макарова С. Г. Формування психологічного захисту в системі взаємодії батьків і дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / С. Г. Макарова // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; [редкол.: Нечипоренко В. В. та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 119-120. – URL: https://cutt.ly/fpZ5jte

 47. Малина О. Г. Особливості психологічної допомоги дітям із ЗПР [Електронний ресурс] / О. Г. Малина // Проблеми сучас. психології. – 2018. – № 1. – С. 91-97. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2018_1_16

 48. Маматова З. Р. Корекційно-компенсаторна спрямованість в розвитку рухової сфери у дітей із ЗПР 11-15 років [Електронний ресурс] / З. Р. Маматова // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. – 2017. – № 1 (3). – С. 18-25. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_1(3)__5

 49. Мелаш В. Формування природознавчої компетентності у дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / В. Мелаш, І. Щербак // Наук. вісн. Мелітоп. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 2018. – № 1. – С. 84-88. – URL: https://cutt.ly/2pXuZZL

 50. Михайлов Б. В. Анімалотерапія у системі психосоціальної реабілітації дітей із ранньою затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Б. В. Михайлов, Т. А. Алієва, І. Д. Вашкіте // Мед. психологія. – 2018. – Т. 13, № 3. – С. 3-6. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mpsl_2018_13_3_3

 51. Міщенко І. В. Психологічні особливості пам’яті у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Міщенко // Компетентнісний вимір сучасної освіти: теорія і практика : зб. тез V регіон. наук.-практ. конф. (19 трав. 2017 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; [редкол.: Нечипоренко В. В. та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 163-165. – URL: https://cutt.ly/DpZ5VfD

 52. Наливкіна Н. Педагогіка партнерства – запорука успіху спеціальної школи : [співпраця з батьками, які виховують дітей з ЗПР] / Наталія Наливкіна // Початк. школа. – 2018. – № 5. – С. 56-57.

 53. Ніколенко Л. М. Проблема формування громадянської компетентності у дітей із затримкою психічного розвитку в інклюзивному середовищі [Електронний ресурс] / Л. М. Ніколенко // Молодий вчений. – 2019. – № 7 (2). – С. 268-271. – URL: https://cutt.ly/bpZ56VL

 54. Омельченко І. Екзистенціально-суб’єктний підхід до дослідження комунікативної діяльності у дошкільників із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / І. Омельченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; [редкол.: Засенко В. В. та ін.]. – К., 2019. – Вип. 15. – С. 252-271. – URL: https://cutt.ly/epZ6zuo

 55. Омельченко І. Концептуально-методичні підходи до розвитку мовленнєвої діяльності та спілкування у підлітків і юнаків із затримкою психічного розвитку / І. Омельченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 1. – С. 48-59. – Бібліогр.: 10 назв.

 56. Омельченко І. М. Методичне та організаційно-правове підґрунтя реалізації корекційно-розвиткової послуги «розвиток мовлення» з учнями 2-4 класів із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / І. М. Омельченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIІ Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (15 лют. 2018 р., м. Суми). – Суми, 2018. – С. 26-29. – URL: https://cutt.ly/dpZ6DTq

 57. Омельченко І. М. Наявність феномену улюбленої іграшки з позиції батьків, які виховують дошкільників із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / І. М. Омельченко // Практична психологія в інклюзивному середовищі : матеріали І Всеукр. наук. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лют. 2019 р.) / МОН України [та ін. ; відп. ред.: В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко, І. М. Зозуля]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 168-171. – URL: https://cutt.ly/VpXfsGh

 58. Омельченко І. Програма «розвитку мовлення» для дітей із затримкою психічного розвитку: концептуальне підгрунтя та алгоритми реалізації / І. Омельченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 4. – С. 41-51.

 59. Омельченко І. М. Психологічні механізми усвідомленої комунікативної діяльності дошкільника із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / І. М. Омельченко // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р, м. Чернігів (Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка). – К., 2019 – С. 161-165. – URL: https://cutt.ly/lpZ60Ic

 60. Омельченко І. М. Розвиток комунікативно-мовленнєвої компетентності підлітків із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / І. М. Омельченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIІІ Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (15 лют. 2019 р., м. Суми). – Суми, 2019. – С. 47-50. – URL: https://cutt.ly/1pXqrtI

 61. Панфілова Д. О. Особливості становлення особистості норматипових дітей молодшого шкільного віку та дітей із ЗПР в умовах інклюзивного навчання / Д. О. Панфілова // Нива знань. – 2018. – № 2. – С. 40-41.

 62. Переворська О. І. Проблеми інтелектуального здоров’я дошкільників із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Переворська О. І., Зайцева І. Ю. // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (20-21 квіт. 2017 р.) : зб. тез / БДПУ, Рада молодих учених ; [орг. ком.: Богданов І. Т. (голова) та ін.]. – Бердянськ, 2017. – Ч. 2. – С. 138-140. – URL: https://cutt.ly/UpXqzy6

 63. Піддубна С. А. Основні характеристики мислення у дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / С. А. Піддубна // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; [редкол.: Нечипоренко В. В. та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 129-131. – URL: https://cutt.ly/5pXqUXs

 64. Плахоття Т. А. Організація навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі [Електронний ресурс] / Т. А. Плахотня // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку [Електронний ресурс] : матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (20-21 квітн. 2017 р.) : зб. тез / БДПУ, Рада молодих учених ; [орг. ком.: Богданов І. Т. (голова) та ін.]. – Бердянськ, 2017. – Ч. 2. – С. 146-147. – URL: https://cutt.ly/lpXqZBI

 65. Прохоренко Л. І. Бар'єри в навчанні та участі дітей з когнітивними порушеннями. Особливості розвитку дітей із ЗПР, РАС, ГРДУ [Електронний ресурс] : метод. вісн. / Л. І. Прохоренко, О. О. Бабяк, І. В. Недозим, Н. І. Баташева. – К., 2018. – 23 с. – URL: https://cutt.ly/gpXgo2u

 66. Прохоренко Л. І. Експериментальна модель формування саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Л. І. Прохоренко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Психологія. – 2017. – Т. 22, вип. 3. – С. 61-70. – URL: https://cutt.ly/ypXf3r2

 67. Прохоренко Л. Методологічні орієнтири екзистенціально-суб'єктного підходу до дослідження комунікативної діяльності у дошкільників із затримкою психічного розвитку / Л. Прохоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 4. – С. 40-52. – Бібліогр.: 6 назв.

 68. Прохоренко Л. І. Особливості класифікації об’єктів інформаційного поля дітьми із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Л. І. Прохоренко, О. В. Романенко // Інформ. технології і засоби навчання. – 2019. – Т. 74, № 6. – С. 266-277. – URL: https://cutt.ly/YpXfHSB

 69. Прохоренко Л. Суб'єктно-когнітивна концепція саморегуляції навчання школярів із затримкою психічного розвитку / Л. Прохоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 4. – С. 32-39. – Бібліогр.: 6 назв.

 70. Прохоренко Л. Формування саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку / Л. Прохоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 2. – С. 7-16.

 71. Рацул О. А. Особливості вербальних уявлень про навколишній світ у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Рацул, Д. Г. Завітренко, О. В. Кучай // Наука і освіта. – 2017. – № 10. – С. 154-161. – URL: https://cutt.ly/EpXwr9m

 72. Руденко Н. М. Професійна підготовка майбутніх вихователів спеціальних закладів дошкільної освіти у сфері навчання і виховання дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Руденко, Н. В. Федорова // Інноватика у вихованні. – 2018. – Вип. 7 (2). – С. 185-194. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_7(2)__23

 73. Савінова Н. В. Діагностика стану сформованості фонематичного сприйняття дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Н. В. Савінова, І. В. Корнієнко, І. М. Куза // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2017. – Вип. 33. – С. 66-74. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2017_33_14

 74. Сак Т. Організація навчання школярів із затримкою психічного розвитку різних психолого-педагогічних типів / Т. Сак // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 1. – С. 13-20. – Бібліогр.: 8 назв.

 75. Сак Т. В. Психолого-педагогічна типологія затримки психічного розвитку та її реалізація в організації корекційного навчання [Електронний ресурс] / Т. В. Сак // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2017. – Вип. 33. – С. 164-169. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2017_33_29

 76. Семенцова О. М. Теоретичні уявлення про затримку психічного розвитку та визначення напрямків корекційної допомоги дітям в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Семенцова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2019. – Вип. 37. – С. 111-120. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_37_17

 77. Скалій І. І. Мультимедійна презентація як засіб формування мовленевої компетенції молодших школярів [з ЗПР] / І. І. Скалій // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9-10. – С. 99-103.

 78. Снісаренко О. І. Стратегія диференціації навчання інклюзивних учнів із затримкою психічного розвитку в умовах загальноосвітнього закладу [Електронний ресурс] / О. І. Снісаренко // Актуальні питання корекц. освіти. – 2017. – Вип. 10. – С. 327-341. – URL: https://cutt.ly/QpXp74J

 79. Соц Я. Г. Розвиток мовленнєвих навичок у дітей молодшого дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку засобами сенсомоторної інтеграції [Електронний ресурс] / Я. Г. Соц // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; [редкол.: Нечипоренко В. В. та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 150-152. – URL: https://cutt.ly/HpXwNRv

 80. Стахова Л. Л. Логопедична робота з дітьми дошкільного віку із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Стахова Л. Л., Малова А. В. // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIІ Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (15 лют. 2018 р., м. Суми). – Суми, 2018. – С. 125-128. – URL: https://cutt.ly/1pXer1S

 81. Степанюк Д. В. Дослідження психологічних особливостей дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Д. В. Степанюк, С. Г. Шпак // Соц.-гуманітар. вісн. – 2018. – Вип. 2Окремі програми, уроки та заняття для дітей з ЗПР4. – С. 13-15. – URL: https://cutt.ly/jpXholy

 82. Терета О. У царину слова. Формування зв'язного мовлення дошкільників із ЗПР / Олена Терета // Дефектолог. – 2017. – № 9. – С. 20-29.

 83. Ткачук Т. А. Особливості корекції затримок психічного розвитку дітей [Електронний ресурс] / Т. А. Ткачук // Практична психологія в інклюзивному середовищі : матеріали І Всеукр. наук. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лют. 2019 р.) / МОН України [та ін. ; відп. ред. В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко, І. М. Зозуля]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 109-115. – URL: https://cutt.ly/YpXezus

 84. Ткачук Т. А. Особливості ускладнень затримки психічного розвитку дітей [Електронний ресурс] / Т. А. Ткачук, Я. І. Таубе // Молодий вчений. – 2018. – № 1 (1). – С. 62-66. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_1(1)__17

 85. Тучак О. Вплив координаційних вправ на учнів молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / О. Тучак // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. – 2018. – № 2. – С. 78-85. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2018_2_13

 86. Харченко Т. Г. Особливості уваги старших дошкільників із затримкою психічного розвитку в дослідженнях вчених [Електронний ресурс] / Харченко Т. Г., Демишевська Л. В. // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (14 квіт. 2017 р., м. Суми). – Суми, 2017. – С. 183-186. – URL: https://cutt.ly/1pXeBTt

 87. Цапенко С. А. Загальна характеристика дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Цапенко С. А., Кравченко А. І. // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIІ Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (15 лют. 2018 р., м. Суми). – Суми, 2018. – С. 44-48. – URL: https://cutt.ly/2pXrpKm

 88. Шапочка К. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з розвитку мовлення дітей із ЗПР в умовах інклюзивного освітнього середовища [Електронний ресурс] / К. Шапочка // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – 2019. – Вип. 3. – С. 179-188. – URL: https://cutt.ly/TpXyMEM

 89. Щерба Т. В. Адаптація дітей до школи з затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Т. В. Щерба // Психологія: реальність і перспективи. – 2018. – Вип. 11. – С. 192-197. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2018_11_37

 90. Янкевич Т. С. Формування геометричних уявлень та навчання дітей дошкільного віку із ЗПР визначати форму предмета // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 12. – С. 14-16.

 91. Янкевич Т. Числа в кольорі. Адаптація методики Кюізенера для роботи з дітьми із ЗПР / Т. Янкевич // Дефектолог. – 2019. – № 11. – С. 36-39.

 

Окремі програми, уроки та заняття для дітей з ЗПР

 1. Бабак О. О. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку. Розвиток особистісної сфери» для 1-4 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку закладів загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Бабяк О. О., Баташева Н. І., Орлов О. В. ; МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К., 2018. – 39 с. – URL: https://cutt.ly/VpXrI9Q

 2. Бабак О. О. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку закладів загальної середньої освіти (1-4 класи) [Електронний ресурс] / О. О. Бабак ; МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К., 2018. – 46 с. – URL: https://cutt.ly/2pXrNtA

 3. Омельченко І. М. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 1-4 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку закладів загальної середньої освіти [Електронний ресурс]: [рек. наказом МОН № 802 від 24.07.2018 р.] / Омельченко І. М., Федорович Л. О. – К., 2018. – 162 с. – URL: https://cutt.ly/hpXyTVi

 4. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» [Електронний ресурс] / МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; за ред. Л. І. Прохоренко. – К., 2018. – 236 с. – URL: https://cutt.ly/KpXttfa

 5. Сак Т. В. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку. Розвиток когнитивної сфери» для спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку закладів загальної середньої освіти. 1-4 кл. [Електронний ресурс] / Сак Т. В., Прохоренко Л. І. ; МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К., 2018. – 39 с. – URL: https://cutt.ly/mpXthH0

 6. Атаманенко В. М. Подорож до Південної Америки. Урок географії для учнів 7-го класу із затриманням психологічного розвитку / В. М. Атаманенко // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 8. – С. 18-20.

 7. Бояринцева О. Соціально-побутове орієнтування: календарно-тематичне планування для підготовчих і 1-4 класів / Ольга Бояринцева // Дефектолог. – 2018. – № 9. – С. 4-11.

 8. Бульба Н. Уроки зв’язного мовлення інтегрований курс для дітей із ЗПР, 3-й клас // Дефектолог. – 2019. – № 8. – С. 4-7.

 9. Бульба Н. Уроки розвитку зв'язного мовлення : курс із елементами інтеграції в 2-му класі для дітей із ЗПР / Н. Бульба // Дефектолог. – 2018. – № 10. – С. 14-18.

 10. Бурлій В. Види переплетень: швейна справа в 10-му класі / Вікторія Бурлій // Дефектолог. – 2018. – № 1. – С. 17-20.

 11. Вербівська Л. М. Множення одночлена на многочлен: конспект уроку з алгебри для учнів 7-го класу із затриманням психічного розвитку / Л. М. Вербівська // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 10. – С. 23-26.

 12. Вербівська Л. М. Тотожне перетворення виразів з коренями: конспект уроку з алгебри у 8-му класі для дітей із затриманням психічного розвитку / Л. М. Вербівська // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 9. – С. 24-25.

 13. Даниленко Н. Стежинками золотої осені: інтегроване заняття для дітей старшої групи із ЗПР / Н. Даниленко // Дефектолог. – 2017. – № 10. – С. 32-33.

 14. Зубрицька І. У пошуках золотої рибки: Бінарне заняття для дітей старшої групи із ЗПР / І. Зубрицька, С. Обадіна // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 24-26.

 15. Клименко О. День Українського козацтва: загальношкільний виховний захід для дітей із ЗПР та розумовою відсталістю / О. Клименко // Дефектолог. – 2017. – № 10. – С. 38-40.

 16. Когут А. Особливості природи материків Землі: інтегрований урок із предметів «Я і Україна» та ритміки в 4-му класі для дітей із ЗПР / А. Когут, М. Притула // Дефектолог. – 2017. – № 10. – С. 4-7.

 17. Колько Г. «Формула здоров'я». Факультативне заняття для учнів 5-6-х класів // Дефектолог. – 2018. – № 4. – С. 45-47.

 18. Легур С. Охорона водних багатств свого краю : урок-презентація проекту з географії / Світлана Легур // Дефектолог. – 2018. – № 1. – С. 25-27.

 19. Махота В. Любі вчителі : сценарій свята Вчителів для дітей із ЗПР / В. Махота // Дефектолог. – 2018. – № 9. – С. 45-47.

 20. Нечитайло Р. Дії в межах 10: активізація розумової діяльності першокласників на уроках математики / Раїса Нечитайло // Дефектолог. – 2017. – № 2. – С. 26-27.

 21. Оришечко Л. Навчання діалогічного мовлення: урок розвитку мовлення в 5-му класі // Дефектолог. – 2018. – № 9. – С. 32-35.

 22. Павлючик А. І. Словникова робота в 1-му класі ІПК (закріплення) : за програмою для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл для дітей із затриманням психічного розвитку / А. І. Павлючик // Початк. навчання та виховання. – 2017. – № 1/2. – С. 21-24.

 23. Пижевська І. Барви осені. За оповіданням В. Біанкі «Сентябрь» : 6 клас // Дефектолог. – 2017. – № 1. – С. 29-32.

 24. Сиротюк Л. Писанка: технологія виготовлення сувеніра : урок із СПО. 8-й клас // Дефектолог. – 2017. – № 3. – С. 4-6.

 25. Фаренюк В. Подорож осінніми галявинами : урок з елементами театралізованої діяльності у 2-му класі / Віра Фаренюк // Дефектолог. – 2019. – № 8. – С. 42-49.

 26. Хлистова Г. О. Інтегроване заняття з елементами LEGO-конструювання для дітей із ЗПР / Г. О. Хлистова // Логопед. – 2019. – № 2. – С. 39-41.

 27. Ципук З. Зима в лісі : година екологічного виховання у 3-му класі ЗПР / З. Ципук // Дефектолог. – 2017. – № 1. – С. 43-46.

 28. Ципук І. Походження свійських тварин від диких : урок природознавства для учнів із ЗПР. 3-й клас / Ілона Ципук // Дефектолог. – 2017. – № 2. – С. 35-37.

 29. Чоп Л. Формування просторових уявлень: Конспекти занять із корекції розвитку. 2-й клас : [учні із ЗПР] / Л. Чоп // Дефектолог. – 2019. – № 6. – С. 12-28.

 30. Шевченко А. А. Орієнтування у просторі корекційно-розвивальні вправи для учнів початкових класів із затримкою психічного розвитку / А. А. Шевченко // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 7. – С. 24-32.

 31. Шевченко А. А. Розвиток довільної уваги та дрібної моторики рук. Корекційно-розвивальні вправи для учнів початкових класів із затримкою психічного розвитку / А. А. Шевченко // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 9. – С. 22-29.

 

Укладач Ю. Щеглова