Літературознавець, перекладачка, видавець, громадська й політична діячка Анна-Галя Горбач народилася 2 березня 1924 року на Південній Буковині у селі Бродина (нині – Румунія).

Від 1940 року жила у Німеччині. З 1946-1948 рр. вивчала романістику, славістику та східноєвропейську історію в Геттінгенському університеті. 1950 року закінчила Мюнхенський університет зі ступенем доктора філології. У 1953-1956 рр. працювала викладачем румунської мови у Геттінгенському університеті.

Анна-Галя Горбач була амбасадоркою української культури на Заході. З кінця 50-х рр. почала займатися активною перекладацькою діяльністю. Вона є автором понад 50 окремих видань перекладів німецькою мовою від класиків української літератури до сучасників. Уклала і видала 6 антологій власних перекладів української прози. Багато зробила для популяризації української літератури в Німеччині, виступаючи з доповідями на наукових конгресах і статтями в пресі.

Одним з основних напрямів діяльності А.-Г. Горбач упродовж 1960-1980 рр. була участь у правозахисному русі на підтримку українських дисидентів і діячів культури, які зазнавали переслідувань тоталітарного режиму. Як член Міжнародної амністії оприлюднювала інформацію про репресії в Україні, перекладала й поширювала твори репресованих українських літераторів В. Стуса, І. Світличного, Є. Сверстюка, М. Руденка, В. Марченка, С. Сапеляка, М. Горбаля, організовувала допомогу політв’язням та їхнім родинам. Була ініціатором серії німецькомовних перекладів «Самвидав України».

У 1995 році Анна-Галя Горбач разом зі своїм чоловіком, відомим українським мовознавцем Олексою Горбачем, заснувала видавництво «Бродина» (Brodina Verlag), яке видавало і розповсюджувало у Німеччині твори українських письменників. Подружжя Горбачів було ініціатором створення у 1997 році єдиної у Німеччині спеціалізованої кафедри україністики при Грайфсвальдському університеті.

У радянські часи в Україні імена Олекси та Анни-Галі Горбачів замовчувалися, і лише з проголошенням України незалежною державою подружжя могло відвідувати Україну, брати участь у наукових конференціях, спілкуватися з українськими авторами.

Вона допомагала чоловікові реалізувати його багаторічний проєкт з фотопередруку низки праць 20-30 рр. ХХ ст. з лінгвістики та літературознавства, що були недоступні читачеві через вилучення та заборону. Після смерті чоловіка Анна-Галя Горбач присвятила останні роки життя видаванню праць Олекси Горбача. Зокрема 2006 року у Львові вийшло його дослідження «Арґо в Україні».

За перекладацьку діяльність та популяризацію української літератури в Німеччині Анна-Галя Горбач була нагороджена преміями Української асоціації незалежної творчої інтелігенції ім. В. Стуса (1993), Міжнародною літературною премією ім. І. Франка Національної спілки письменників України (1994), Міжнародною літературною премією ім. М. Гоголя «Тріумф» (2001), українським орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2006), Міжнародною літературно-мистецькою премією ім. Олени Теліги (2009).

Твори

 1. 906780 83.3(4=Укр)6 Т21 Горбач А.-Г. «Вдячна долі за те, що дала мені можливість вирости у двох різних культурних світах» // Тарнашинська Л. Закон піраміди : діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї. – К. : Пульсари, 2001. – С. 153-158.

 2. Горбач А.-Г. Дорога Василя Стуса до німецького читача // Дніпро. – 1991. – № 6. – С. 177-179.

 3. Горбач А.-Г. «Духовний світ людини не має національних меж» // Дніпро. – 1996. – №9-10. – С. 121-125.

 4. Горбач А.-Г. Зацікавлення Україною зростає // Сучасність. – 1993. – № 10. – С. 157-158.

 5. Горбач А.-Г. Наші неофіційні та офіційні зустрічі з Україною // Сучасність. – 2002. – № 6. – С. 122-129.

 6. Горбач А.-Г. Німецькі славісти відкривають творчість Лесі Українки // Сучасність. – 1996. – № 3/4. – С. 161-162.

 7. Горбач А.-Г. Перша україністична конференція при Німецькому університеті // Сучасність. – 2000. – № 10. – С. 157-158.

 8. Горбач А.-Г. Посол віри, надії, любові // Літературна Україна. – 1993. – 15 лип.

 9. Горбач А.-Г. Розмова з Оксаною Пахльовською // Сучасність. – 2001. – № 1. – С. 117-124.

 10. Горбач А.-Г. Україна в дзеркалі своєї літератури // Літературна Україна. – 1997. – 12 черв. – С. 6.

 11. Горбач А.-Г. Україна на 51-й Міжнародній книжковій виставці // Сучасність. – 2005. – № 1. – С. 152-153.

 12. Горбач А.-Г. Україна на 45-му Міжнародному книжковому ярмарку у Франкфурті-на-Майні // Сучасність. – 1994. – № 1. – С. 162-165.

 13. Горбач А.-Г. Черемшинин «Святий Миколай у гарті» // Слово: літ., мистец., критика, мемуари, док.: збірник / Об-ня Укр. Письм. «Слово». – Едмонтон, 1983. – [Т.] 10. – С. 315-316.

 14. Горбач А.-Г. Чи відкриваються горизонти для української літератури в Німеччині? // Сучасність. – 1995. – № 2. – С. 166-168.

Література про життя й творчість

 1. Жулинський М. Криниця для спраглих // Літературна Україна. – 1971. – 11 трав.

 2. Закревська Я. Невтомність і талант: лауреат премії ім. І. Франка 1994 р. Анна-Галя Горбач // Дзвін. – 1994. – №9. – С. 155.

 3. Ф81804 329(477) Р91 Зінкевич О. Горбач Анна-Галя // Рух опору в Україні, 1960-1990 : енциклопедичний довідник / гол. ред. Осип Зінкевич ; Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві «Смолоскип». – К. : Смолоскип, 2010. – С. 154-156.

 4. Мельник В. Одержимі [про перекладац. діяльн. А.-Г. Горбач та її чоловіка] // Літературна Україна. – 1994. – 13 жовт.

 5. Рихло П. На схрещенні культур: духовна місія Анни-Галі Горбач // Слово і Час. – 2005. – № 7. – С. 66-70.

 6. Соболь В. Слово про ювілярку: 2 берез. 2004 р. – 80-річчя від дня народж. Анни-Галі Горбач, перекладача, правозахисника, дослідника і популяризатора укр. літ-ри у світі // Українська культура. – 2004. – №4 – С. 30.

 7. Тарнашинська Л. Білі псалми та інші поезії Віктора Кордуна – німецькою: нова кн. пер. А.-Г. Горбач // Літературна Україна. – 1999. – 4 берез.

 8. Тарнашинська Л. Подай мені лютню…: нова кн. пер. А.-Г. Горбач «Голоси з Чорнобиля» // Літературна Україна. – 1996. – 19 верес. – С. 2.

 9. Тарнашинська Л. «Україна в дзеркалі своєї літератури»: нова книга Горбач А. Г. // Літературна Україна. – 1997. – 12 червня.

 10. Ще одне епістолярне відлуння недавнього минулого: листи В’ячеслава Чорновола до Анни-Галі Горбач // Сучасність. – 2002. – № 6. – С. 113-121.

 11. Ясинська Л. Чи прийде свято до гарбузової княгині: німецькомовні читачі дістали ще одну антологію завдяки А.-Г. Горбач: нова кн. пер. А.-Г. Горбач прози укр. письм. на жіноч. теми «Гарбузова княгиня» // Літературна Україна. – 1999. – 4 листоп.