Юрій Бойко-Блохин – український вчений, педагог, критик та історик літератури, громадсько-політичний діяч і теоретик українського націоналізму, який переважну частину свого життя був змушений мешкати за кордоном, щоб уникнути репресій з боку радянського режиму. Німецька земля стала для нього другою Батьківщиною.
Народився 25 березня 1909 року в Миколаєві. Навчався в Одеському педагогічному університеті, який закінчив 1931 року, в аспірантурі Інституту літератури ім. Т. Шевченка у Харкові (1932-1935). У 30-ті роки розпочав літературно-критичну діяльність, друкуючи статті у журналах «Життя і революція», «Літературна критика», «Літературний журнал».
Ще замолоду Юрій Бойко виступив як націолог і громадсько-політичний діяч. 1943 вступив до ОУН під проводом полковника А. Мельника, разом з А. Любченком деякий час працював у газеті «Нова Україна» у Харкові, згодом переїхав до Львова, де познайомився з Олегом Ольжичем і завершив націософську книгу «Ідея і чин» (Л., 1943; перевид. під назвою «Шлях нації», Париж; К.; Л., 1992), у якій виклав філософсько-світоглядні засади українського націоналізму й осмислив феномен української нації у кризовій ситуації ХХ ст.
Наприкінці Другої світової війни емігрував до Німеччини. Продовжував літературно-наукову діяльність, поєднуючи дослідницьку працю з педагогічною. Професор Українського Вільного Університету в Мюнхені (1949-1974), член Української Вільної Академії Наук. Автор ґрунтовних праць, виданих українською та німецькою мовами: «Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури» (1956), «Тарас Шевченко, його життя і творчість» (1965).
Літературно-критичні статті, розвідки і дослідження, вміщені у збірнику «Вибране» (1971-1990) та у «Вибраних працях» (1992), свідчать про широчінь науково-творчих зацікавлень автора. Це українська класична література, творчість письменників 20-30-х років ХХ ст., міжнаціональні, зокрема українсько-німецькі літературні взаємини, тощо. Автор німецькомовної науково-публіцистичної праці «Проти течії» (1979), статей і розвідок з політико-філософських проблем.
1996 року за внесок в українську науку і культуру Юрій Бойко-Блохин відзначений премією фонду Тараса Шевченка.
Твори
1. Бойко-Блохин Ю. Важливий документ Церковної Ради УАПЦ з 1941 року // Український історик. – 1987. – № 1-4. – С. 128-136.
2. Бойко-Блохін Ю. Грицько Чупринка: «Я знаю, я вірю – життя переможе» // Дивослово. – 1999. – № 2. – С. 55-60.
3. Бойко-Блохін Ю. Дбав про нашу літературну ниву…: [про творчість П. О. Куліша] // Літературна Україна. – 1997. – 13 лют. – С. 1.
4. 990446 323.1 У45 Бойко-Блохін Ю. Основи українського націоналізму // Український націоналізм : антологія / Орг. Українських Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог].- К. : [УВС ім. Ю. Липи]. – 2011. – Т. 2. – С.103-134.
5. М158776 94(477) Б77 Бойко-Блохін Ю. Проблеми історіософії українського націоналізму. – К. : [Укр. Вид. Спілка ім. Ю. Липи], 2014. – 136 c.
6. Бойко-Блохін Ю. Спалений роман. «Собор» Олеся Гончара – література з України / Ю. Бойко-Блохін // Слово і час. – 2018. – № 4. – С. 32-34.
7. Бойко Ю. До століття Емського указу // Український історик. – 1976. – № 1-4. – С. 5-13.
8. Бойко Ю. Драма «Між двох сил» В. Винниченка як відображення української національної революції // Слово і час. – 1992. – № 7. – С. 17-24.
9. Бойко Ю. Олег Ольжич як поет // Український історик. – 1986. – № 1-2. – С. 65-74.
10. Бойко Ю. Проф. д-р О. П. Оглоблин як історик духово-політичного розвитку Козацької України // Український історик. – 1975. – № 1-2. – С. 13-28.
11. Бойко Ю. Тарас Шевченко в насвітленні Сергія Єфремова // Український історик. – 1980. – № 1-4. – С. 45-57.
12. Бойко Ю. Творчість Марка Вовчка // Український історик. – 1985. — № 1/4. – С. 184-189.
13. Бойко Ю. У сяйві нашого Києва // Визвольний шлях. – 1984. – Кн. 1. – С. 44-53.
14. Бойко Ю. «Українське слово» у 1941 році / Ю. Бойко // Український історик. – 1988. – № 1-4. – С. 139-147.
15. Бойко Ю. Фальсифікація Шевченка в УССР: дослідження // Визвольний шлях. – 1987. – Кн. 3. – С. 259-274.
16. Бойко Ю. Шевченкова національно-революційна концепція та Шевченкове застосування її // Український історик. – 1989. – № 1-3. – С.7-18.
17. Бойко Ю. Шевченкознавство двадцятих років // Визвольний шлях. – 1986. – Кн. 3. – С. 271-282.
Література про життя й творчість
18. Апостол українського націоналізму : [до 110-річчя від дня народження Ю. Г. Блохіна (1909-2002)] // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2019. – № 1. – С. 80-90.
19. 80-річчя Юрія Бойка // Український історик. – 1989. – № 4. – С. 108.
20. Вчений з життєписом політика // Українське слово. – 1994. – 14 квіт. – С. 5.
21. 993088 39(477) Ф79 Мариненко Ю. Україністика Юрія Бойка-Блохіна: пріоритети рецепції // Формування національних основоположних підстав сучасного українського народознавства та літературознавства : зб. наук. статей / [упоряд.: О. Вертій, О. Новікова]. – К. : Укр. літ. газета. – 2018. – Вип. 1. – С. 133-146.
22. Тетерина-Блохина Д. Ю. Бойко-Блохин – дослідник творчості Івана Франка // Слово і час. – 2006. – №8. – С. 48-57.
23. Тетерина-Блохин Д. Нестор у ролі Юрія Переможця: пам’яті Юрія Бойка-Блохина // Березіль. – 2004. – № 12. – С. 148-160.
24. Юрій Гаврилович Бойко-Блохин // Рада. – 1992. – 18 вересня.