Літературознавець, критик і перекладач Юрій Луцький народився 11 червня 1919 року на Львівщині. Син письменника і громадсько-політичного діяча Остапа Луцького, що став жертвою сталінських репресій. 1937 року Ю. Луцький закінчив у Львові академічну гімназію. Того ж року виїхав до Німеччини, потім – до Англії. Навчався в університетах Берліна, Бірмінгема, Кембриджа. Пізніше переїхав до США, згодом до Канади. Працював професором Торонтського університету (1952-1984), в якому очолював кафедру слов’янознавства, заступником директора Канадського інституту українських студій (1976-1982), редактором англомовного українського видання «Canadian Slavonic Papers» (1956–61) й літературного журналу «Сучасність» (1986-1988).
Юрій Луцький зробив великий внесок у дослідження літературного процесу, громадсько-культурної думки в Україні ХІХ – початку ХХ ст. Він редагував «Вибрані листи Пантелеймона Куліша, українською мовою писані» (1984), історико-літературний збірник «Самі про себе: автобіографії видатних українців ХІХ-го сторіччя» (1989), надрукував багато статей і розвідок у «Сучасності» та інших періодичних виданнях діаспори.
Чимало уваги присвятив шевченкознавчим дослідженням. Йому належать праці: «Між Гоголем і Шевченком» (1971), «Молода Україна: Кирило-Мефодіївське братство» (1991), в яких проаналізував інтелектуальне життя в Україні 1-ї пол. ХІХ ст. і дилему культурного вибору між Україною та Росією. У збірці «Довідник російської літератури» (1985) він з’ясував Шевченкове відношення до російської літератури і ставлення російської критики й інтелігенції до поета. У статті «Шевченкові зустрічі з Мазепою» вказав на Шевченкове позитивне ставлення до ролі I. Мазепи й на те, що Т. Шевченко обороняв гетьмана тоді, коли ніхто з української інтелігенції не наважувався цього робити.
Як перекладач з української мови на англійську знайомив читача з оповіданнями М. Хвильового, В. Підмогильного, історичним романом П. Куліша «Чорна рада», романом «Тигролови» I. Багряного, п’єсою М. Куліша «Патетична соната», збіркою нарисів Є. Сверстюка «Есеї», відомою працею П. Зайцева «Життя Тараса Шевченка» та іншими творами, зробивши тим самим чималий внесок у поширення української літератури в англомовному ареалі.
Твори
1. Луцький Ю. Дволикий страдник: Микола-Ніколай Гоголь // Київська старовина. – 2001. – № 4. – С. 137-141.
2. Кф184 83.3(4=Укр)6 Л86 Луцький Ю. Листування з Євгеном Сверстюком / Ю. Луцький. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1992. – 90 с.
3. 875797 83.3(4=Укр)1 С24 Луцький Ю. Повертаючись до теми «Шевченко і Куліш» // Світи Тараса Шевченка : зб. ст. до 175-річчя з дня народження поета / ред.: Лариса М. Л. Залеська Онишкевич [та ін.]. – Нью-Йорк [та ін. : б. в.], 1991. – С. 129-138.
4. Луцький Ю. Початки «Анналів» / Ю. Луцький // Український історик. – 1995. – № 1-4. – С. 82-86.
5. Луцький Ю. Про віддаль від себе // Сучасність. – 1992. — № 5. – С. 138-141.
6. Луцький Ю. Роздуми над «Вапліте» // Сучасність. – 1993. — № 12. – С. 111-114.
7. Луцький Ю. Роздуми над словом «Україна» у народних піснях // Сучасність. – 1993. — № 8. – С. 117-122.
8. Луцький Ю. Спогад про Михайла Олексієвича Вєтухова // Український історик. – 1999. – № 2-4. – С. 224-226.
9. Луцький Ю. У працях й суперечностях: (роздуми про П. Куліша) // Слово і час. – 1994. — № 8. – С. 19-31.
Література про життя й творчість
10. Голоси з українського «заокеання»: листи Василя Барки та Юрія Луцького // Слово і час. – 2019. – № 11. – С. 97-114.
11. Домбровський О. [рецензія] // Український історик. – 1991. – №1-2. – С. 196-199.
12. 999908 82(477).09 З-14 Загоруйко Н. Епістолярна есеїстика як феномен літературної критики: за листами українських в’язнів сумління : [В. Стус, В. Чорновіл, Є. Сверстюка, Ю. Луцького, Райнер Марія Рільке] / Н. Загоруйко // Загоруйко Н. Таборовий епістолярій українських шістдесятників : літературно-естет. дискурс / Загоруйко Н. ; Наталія Загоруйко. – К. : Смолоскип. – 2018. – С. 53-102.
13. Зорівчак Р. Шевченкознавство англомовного світу (1876-2014) : [зосереджено увагу на працях К. О. Меннінга, Ю. Луцького, Г. Грабовича] / Р. Зорівчак // Слово і час. – 2014. – № 12. – С. 4-15.
14. Колошук Н. «Ми бідні і страшенно глупі, але ми не «мізерні азіяти»…»: українське і чуже у щоденнику Юрія Луцького / Н. Колошук // Слово і час. – 2014. – № 7. – С. 26-34.
15. 990277 821.161.2 К68 Корогодський Р. Гармонія особистості: Юрій Луцький // Корогодський Р. До Брами Світла. Портрети / Роман Корогодський. – К. : Дух і Літера. – 2016. – С. 175-210.
16. Лучук О. Юрій Луцький – дослідник і перекладач української літератури // Слово і час. – 1998. – № 4-5. – С. 55-59.
17. Павлишин М. «Покинути рідні береги, не покидаючи рідних горизонтів» // Сучасність. – 1999. – № 5. – С. 116-125.
18. Рябчук М. Остання осінь патріарха // Березіль. – 2002. – № 1/2. – С. 160-162.