«Лятуринська – це втілена у творчість історична пам’ять народу» (О. Ольжич). Ця незвичайна жінка відома світові у найрізноманітніших іпостасях. Вона – письменниця і перекладач (знала сім мов), і скульптор, і маляр, і писанкарка. Її навіть титулують «княгинею української духовності», маючи на увазі не лише самобутність творчої особистості, а й тернистий життєвий шлях – чи не обов’язковий атрибут кожного талановитого митця. І цю духовність вона пронесла крізь роки й відстані.

Народилася мисткиня 1 лютого 1902 року на Тернопільщині у шляхетній українській родині. Навчалася у гімназії Острозького братства та в Кам’янецькій державній гімназії ім. І. Стешенка. Закінчивши лише п’ять класів, 1924 року виїхала з батьками спочатку до Німеччини, згодом — до Чехословаччини. У Празі продовжила освіту, вступивши до Карлового університету (студіювала етнографію і мистецтво) та Вищої мистецько-промислової школи, де вивчала мистецтво монументальної скульптури.

Творче життя Праги передвоєнних років стало для О. Лятуринської потужним стимулом літературної праці. В оточенні таких яскравих поетичних індивідуальностей, як Є. Маланюк, О. Ольжич, Ю. Липа, Л. Мосендз, О. Теліга, вона не втрачає свіжості власного світобачення. Писати почала ще замолоду, по-справжньому ж поетичною творчістю зайнялася у кінці 30-х років. Перша збірка поезій «Гусла» вийшла 1938 р., наступна — «Княжа емаль» — 1941. Серед майстрів Празької школи О. Лятуринська зарекомендувала себе як сформований митець, майстер поетичного слова.

Під час Другої світової війни Оксана Лятуринська остаточно втратила слух, що внаслідок перенесеної скарлатини був значно ослаблений. Через навальні бомбардування ранній поетичний доробок та скульптурні твори майстрині були втрачені. Вона змушена була емігрувати до США, де продовжила свою творчість як поетеса і скульпторка. У її мистецькому доробку скульптурні і живописні портрети М. Вовчка, М. Грушевського, О. Олеся, С. Петлюри, Є. Коновальця та інших визначних українських політиків і діячів культури. Фахівці особливо виокремлюють її твір «Погруддя Т. Шевченка». Крім того, вона створила серію портретів князів і гетьманів «Володарі Української держави».

Яскравим мистецьким явищем стали писанки О. Лятуринської, які удостоїлися найвищих оцінок знавців і шанувальників писанкарства.

Незважаючи на стан здоров’я, брала участь у діяльності Об’єднання українських письменників й однією з перших підписала статут цього товариства (1957 р.). Окрім цього, була кореспондентом літературного збірника «Слово», який виходив у Канаді.

Весь багатогранний доробок О. Лятуринської — свідчення глибокої релігійності, високої культури та розвиненої мистецької інтуїції. Її фраза «Життя — це Божий дар, життя — це чудо» — не лише поетична сентенція, а й істинне кредо письменниці. Вона жила й творила з вірою в перемогу «Світлої Сили», задивлена у Боже творіння — сонце, небо, квітку, пташку, людину.

Твори

 1. 963938 У Ч-45 Лятуринська О. «…А обіч страшно йшла обида…» : [поезії] / Оксана Лятуринська // Червоне і чорне. 100 українських поеток XX сторіччя : антологія / уклад. Б. Щавурський. — [Тернопіль] : Богдан, [2011]. — С. 50-60.
 2. Кф398 У2 Л97 Лятуринська О. Зібрані твори / Оксана Лятуринська ; ред. : Б. Гошовський, С. Кузьменко ; Організація Українок Канади. — Торонто : [б. в.], 1983. — 214 с.
 3. 976323 У2 Л97 Лятуринська О. Княжа емаль : поезії / Оксана Лятуринська. — Нью-Йорк ; Торонто : Слово, 1955. — 196 с.
 4. Ф84604 У В35 Лятуринська О. [поезії] / Оксана Лятуринська // Вертоград : українське поетичне тисячоліття : антологія / упоряд. Івана Лучука. — Тернопіль : Богдан, [2009]. — С. 545-546.
 5. Ф84594 У2 Д44 Лятуринська О. [поезії] / Оксана Лятуринська // Дивоовид. Антологія української поезії ХХ століття / упоряд. Івана Лучука. — Тернопіль : Богдан, [2007]. — С. 221-224.
 6. 880324 У2 Л63 Лятуринська О. [поезії] / Оксана Лятуринська // Листок з Вирію : поезія укр. діаспори. Кн. 1 / упоряд.: Галина Кирпа, Дмитро Чередниченко. — К. : Голов. спеціаліз. редакція літ. мовами нац. меншин України, 2001. — С. 242-249.
 7. 975423 У2 П67 Лятуринська О. [поезії] / Оксана Лятуринська // Поети Празької школи. Срібні сурми : антологія / упоряд. Микола Ільницький. — К. : Смолоскип, 2009. — С. 287-318.
 8. 876992 У У45 Лятуринська О. / Оксана Лятуринська // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : у 4 кн. Кн. 2. Культурно-історична епоха модернізму. Високий (розвинутий) модернізм (1922-1940): від «Антології» (1920) і «Камен» (1924) М. Зерова до «Поезій» (1940) В. Свідзинського / упоряд., фахове ред. та біобібліогр. довідки Василя Яременка. — [Вид. 2-ге, змін., доопрац., доп.]. — К. : Аконіт, 2001. — С. 660-667.

Література про життя та діяльність

 1. 986197 83.3(4=Укр)6 И48 Ільницький М. «Словам — суворість і глибінь» (Оксана Лятуринська) // Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3 кн. / Микола Ільницький. — К. : Києво-Могилянська акад., 2009. — Кн. ІІІ. — С. 495-517.
 2. Левчук Т. Втрачена батьківщина як об’єкт мистецької ностальгії : [мотиви творчості укр. поетеси О. Лятуринської] / Т. Левчук // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах ). — 2015. — № 11. — С. 41-46.
 3. Ф83603 63.3(4Укр) У45 Левчук Т. Оксана Лятуринська — «страж землі предків» / Т. Левчук // Українки в історії: нові сторінки / [авт. А. Атаманенко та ін. ; редкол. П. Кононенко та ін.]. — К. : Либідь, 2010. — С. 74-79.
 4. 966446 83.3(4=Укр)6 Л38 Левчук Т. Поетика Оксани Лятуринської : монографія / Тереза Левчук. — Луцьк : Твердиня, 2012. — 240 с.
 5. Листи Юрія Шереха до Оксани Лятуринської // Сучасність. — 1998. — № 10. — С. 117-138.
 6. Мисевич М. Оксана Лятуринська — поетка зі справжньої Божої ласки / М. Мисевич // Українська література в загальноосвітній школі. — 2009. — № 7-8. — С. 41-45.
 7. Бр1753 83.3(4=Укр)1 Ш37 Січинський В. Погруддя Т. Шевченка у виконанні Оксани Лятуринської / В. Січинський // Шевченко : Шевченків. конф. УВАН 1955 / [редакція : Д. Горняткевич та ін. ; Укр. вільна АН в США]. — Нью-Йорк : [б. в.], 1955. — Річник 4. — С. 27-29.
 8. Слабошпицький М. Вундеркінд (Оксана Лятуринська) / М. Слабошпицький // Київ. — 2005. — № 2. — С. 138-143.
 9. 930464 83.3(4=Укр) С47 Славутич Я. Мужність і ніжність: поезія Оксани Лятуринської // Славутич Я. Дослідження та статті : Розстріляна муза; Меч і перо; Українська література на Заході / Я. Славутич. — Едмонтон : Славута, 2006. — С. 390-402.
 10. Сліпушко О. Мистецький герб Оксани Лятуринської / О. Сліпушко // Дніпро. — 1996. — № 11-12. — С. 98-106.