Український письменник, перекладач, режисер-сценарист, журналіст та редактор Василь Левицький народився 14 грудня 1899 року в селі Стриганці (нині Стрийський район Львівської області) в сім’ї священика.

У 1917-1920 рр. служив у складі Легіону УСС. Після повеpнення з польського полону навчався в Українському (таємному) університеті у Львові (1921–1923). Тоді ж почав друкуватися в тижневику «Батьківщина», журналах «Світ дитини», «Літературно-науковий вісник», «Назустріч».

У 1924–1925 рр. навчався у Карловому університеті в Празі. Повернувшись до Львова, присвятив себе журналістиці: редагував «Господарсько-кооперативний часопис», літопис «Червоної калини», на шпальтах якого пропагував ідею української державності, був співробітником львівського щоденника «Діло».

У 1934–1939 рр. разом з Р. Купчинським редагував місячник «Кооперативна родина», в якому окрім господарсько-кооперативних публікацій, друкував матеріали про українську літературу та мистецтво, чимало статей присвячував жінкам та дітям.

Як журналіст, Левицький відзначався об’єктивною оцінкою подій і діячів громадського-політичного життя, великим характером, не вагався сказати правду там, де цього вимагав національний інтерес.

Був членом літературно-мистецького об’єднання «Митуса», друкував нариси, оповідання, новели, репортажі в однойменному місячнику.

У 19421943 рр. В. Левицький працював літературним керівником театру малих форм «Веселий Львів», для якого створював гумористично-сатиричні одноактівки і тексти до пісень.

Василь Левицький був керівником першої в Західній Україні кіно-кооперативи і співавтором сценарію першого поставленого на західноукраїнських землях фільму «До добра і краси», співавтором сценарію історичного кінофільму «Крилос».

У 1949 році емігрував з родиною до Канади, де продовжив журналістську діяльність:

 1954-1960 рр. – співзасновник і співавтор тижневика «Вільне слово»;

 1960-1972 рр. – співредактор тижневика «Новий шлях».

В еміграції його літературна діяльність збагатилася новими темами й образами, поповнилася цілим рядом талановитих творів, які займають гідне місце в українській літературі.

В. Софронів-Левицький – автор 14-и томів белетристики, п’єс та есе.

1970 року письменник видав окремою книгою серію репортажів з подорожі по українських поселеннях у Югославії, Чехословаччині і Польщі «Кланялися вам три України».

Окремими виданнями вийшли його переклади з німецької та французької: Г. Мопассана «Серце людини», П. Меріме «Блакитна кімната», Е. Бурж «Під гільйотиною», К. Шпіттелєра «Вороги дівчат», Х. Едіб «В огні», О. Бальзака «Шагренева шкіра».

Активно займався громадською діяльністю, був членом «Етнічної преси Канади«, Патріархального руху, спілки «Слово«, засновником і першим головою Союзу українських журналістів Канади (1966–1969).

Твори

1. Кф354 66.3(3) С68 Софронів-Левицький В. Кланялися вам три України : репортаж про туристичний маратон по українських поселеннях у Югославії, Чехословаччині і Польщі / В. Софронів-Левицький. – Вінніпег ; Торонто : Новий Шлях, 1970. – 176 с.

 2. 839314 У2 С68 Софронів-Левицький В. Під веселим оборогом : п’єси для театрів малих форм / В. Софронів-Левицький. – Канада : Торонто, 1974. – 208 с. – (Театральна бібліотека ; ч. 3).

3. Софронів-Левицький В. Рапсодія недокінчена : драма // Слово: літ., мистец., критика, мемуари, док.: збірник / Об-ня Укр. Письм. “Слово”. — Едмонтон : Слово, [б. р.]. — [Т.] 6. — С. 150-188.

4. Кф403 У2 С68 Софронів-Левицький В. С. Юний скоморох : п’єси для дітей і молоді / В. Левицький ; Василь Софронів-Левицький. – Торонто : [б. в.], 1972. – 304 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 1).

5. Кф85 81.411.4 С68 Софронів-Левицький В. Ідіоми української мови / В. Софронів-Левицький ; Українська Вільна Академія Наук. – Вінніпег : У.В.А.Н., 1963. – 64 с. – (Літопис УВАН ; ч. 21)

6. Кф925 63.3(0)6 С68 Софронів-Левицький В. Республіка за дротами : (записки скитальця) / В. Софронів-Левицький. – Торонто : Новий Шлях, 1983. – 164 с.

Література про життя та діяльність

7. Кф925 63.3(0)6 С68 Клиновий Ю. Василь Софронів-Левицький — видатний український письменник і журналіст / Юрій Клиновий // Софронів-Левицький В. Республіка за дротами : (записки скитальця) / В. Софронів-Левицький. – Торонто : Новий Шлях, 1983. – С. 7-9.

8. Ф68214 63.3(7Кан9=Укр) М29 Марунчак М. Г. Левицький Василь// Марунчак М. Г. Біографічний довідник до історії українців Канади / М. Г. Марунчак ; Михайло Г. Марунчак. – Вінніпег : Накладом Української Вільної АН в Канаді, 1986. – С. 380.

9. Скорупський В. Будь співцем краси, щастя і любові: пам’яті В. Софронова-Левицького / Володимир Скорупський // Слово: літ., мистец., критика, мемуари, док.: збірник / Об-ня Укр. Письм. “Слово”. — Едмонтон : Слово, [б. р.]. — [Т.] 6. — С. 255-260.