Марта Калитовська народилася 22 жовтня 1916 року в м. Стрий на Львівщині в сім’ї громадсько-культурного діяча і письменника Ієроніма Калитовського.

Середню освіту здобула у гуманістичній гімназії сирітського інтернату в Перемишлі.

Протягом 1939-1941 рр. навчалася на філологічному факультеті Львівського університету.

У 1943 році була заарештована гестапо за патріотичну діяльність. Після звільнення 1944 року виїхала до Бельгії, де закінчила Льєзький університет (1950). З 1947–52 рр. студіювала історію мистецтва у Левенському католицькому університеті.

Згодом переїхала до Франції, оселилася в Парижі, де 1955 року вийшла друком перша збірка її поезій «Лірика».

Працювала в НТШ (м. Сарсель поблизу Парижа), бібліотеці Національного інституту східних мов у Парижі, українській секції для іммігрантів при МЗС Франції.

Познайомившись 1960 року з письменницею Софією Яблонською-Уден, стала її секретаркою, згодом переклала французькою мовою кілька її повістей.

Друкувалася в журналі «Сучасність», збірнику «Слово», часописах «Нове життя», «Українське слово» та ін. Видала книжки «Рими і не-рими» (Мюнхен; Париж, 1959), «Dix lettres à Sophie» («Десять листів до Софії», 1974) та «Світлотіні» (1987; обидві – Париж).

Поезія Калитовської лірично-асоціативна, настроєво-медитаційна, сповнена роздумів про життя людини і природу. Національна підоснова в ній органічно поєднується із явищами світової культури (вірші «Львів», «Франко», «Богдан-Ігор Антонич», «Париж», «Бодлер», «Федеріко Гарсії Лорці» та ін.). Тонко змальовані картини природи гармонують з урбаністичними малюнками. Авторці притаманні художні пошуки у галузі форми, залюбки вона вдається до білого вірша.

В антології сучасної української поезії на Заході «Координати» упорядники Б. Бойчук та Б. Рубчак наголошували: «Її поезії відзначаються… музичністю й елегантністю, м’якістю й недомовленнями, сублімованістю почуттів, що характерні для сучасної французької поезії. Образність… посідає ключове місце і часом досягає сюрреалістичних ефектів».

Переклала українською мовою окремі твори Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо, Ґ. Аполлінера, Сюллі Прюдома, Р.-М. Рільке. У її перекладі вийшла драма «Благовість Марії» П. Клоделя (Мюнхен, 1962). Співавторка книги «Mon enfance en Ukraine» («Моє дитинство в Україні», 1981) та «Au pays du riz et de l’opium» («Країна рису й опіуму» (1986; обидві – Париж). Залишила «Спогади без стежок» (журнал «Дзвін», 1990, № 6). Переклала також ряд повістей з української мови на французьку: «Чар Марокко» (1973), «Книга про батька» (1981) С. Яблонської та ін.

Марта Калитовська виступала також в жанрах оповідання, літературної критики та мистецтвознавства. Вона авторка низки літературно-критичних статей про зарубіжних та українських письменників (П. Клоделя, С. Яблонську та ін.).

Померла письменниця 16 січня 1990 року в Парижі. Про її творчість писали літературознавці та колеги по жанру, зокрема, Ігор Качуровський, точний в оцінках і не схильний до літературних компліментів. Окремі її вірші передрукували періодичні видання в Україні.

Твори

1. Калитовська М. Життєвий шлях Софії Яблонської / Марта Калитовська // Слово: літ., мистец., критика, мемуари, док.: збірник / Об-ня Укр. Письм. “Слово”. — Едмонтон : Слово, [б. р.]. — [Т.] 6. — С. 226-229.

 2. Калитовська М. Задушні дні / Марта Калитовська // Слово: літ., мистец., критика, мемуари, док.: збірник / Об-ня Укр. Письм. “Слово”. — Едмонтон : Слово, [б. р.]. — [Т.] 6. — С. 24.

3. Калитовська М. [Поезії] / Марта Калитовська // Вітчизна. – 2007. – № 11-12. – С. 101-104.

4. 904711 У2 Л63 Калитовська М. [Поезії] / Марта Калитовська // Листок з вирію : поезія укр. діаспори. Кн. 2 / упоряд. Г. М. Кирпа, Д. С. Чередниченко. — К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. — С. 167-176.

5. Калитовська М. [Поезії] / Марта Калитовська // Слово: літ., мистец., критика, мемуари, док.: збірник / Об-ня Укр. Письм. “Слово”. — Едмонтон, 1978. — [Т.] 7. — С. 18-19.

6. Калитовська М. [Поезії] / Марта Калитовська // Слово: літ., мистец., критика, мемуари, док.: збірник / Об-ня Укр. Письм. “Слово”. — Едмонтон, 1983. — [Т.] 10. — С. 17-19.

Література про життя та діяльність

7. Ільницький М. Родом із Стрия // Дзвін. – 1990. — № 6. – С. 20.

8. Ф82944 030 Э68 Кравець Я. І. Калитовська Марта Ієронімівна // Енциклопедія Сучасної України. Т. 12. Кал — Киї / голов. редкол. : Дзюба І. М. [та ін.]. — К. : [Фенікс], 2012. – С. 48.

9. Наумович С. Нові поезії // Визвольний шлях. — 1961. – Кн. 1-2. — С. 150-152.

10. Ф60515 82(477).09 У45 Погребенник Ф. Калитовська Марта Ієронімівна // Українська літературна енциклопедія : [в 5 т.]. Т. 2. Д-К / редкол.: Дзеверін (відп. ред.) [та ін.] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, Вид-во «УРЕ» ім. М. П. Бажана. — К. : УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. – С. 382.

11. 930498 016:82(477).09 У45 Погребенник Ф. Калитовська Марта // Українські письменники діаспори : матеріали до біобібліографічного словника. Ч. 1. (А-К) / авт.-уклад.: О. Білик, Г. Гамалій, Ф. Погребенник. — К. : НПБ України, 2006. — С. 127-129.