Народився Микита Мандрика (поет, літературознавець, перекладач, дипломат, громадсько-політичний діяч) 28 вересня 1886 року в Києві в патріотичній родині Івана й Докії Мандриків.

Брав участь у трьох війнах: російсько-японській 1904-1905 років, в Першій світовій війні та в наших визвольних змаганнях 1918 року. З 1917 року — член Української Центральної Ради.

З 1919-1921 рр. виконував дипломатичні доручення уряду Української Народної Республіки на Далекому сході, в Республіці Китай, Японській імперії, Грузинській Демократичній Республіці, Османській імперії, країнах Південної Європи.

Навчався у Київському, Софійському та Празькому університетах, здобувши у 1925 році ступінь доктора права. Викладав в Українському соціологічному інституті (Прага) як член його дирекції, науковий секретар і лектор міжнародного права. У наукових збірниках Українського соціологічного інституту “Суспільство: Societe” опублікував наступні статті: “Національні меншості в міжнародному праві” (1925, т. 3-4), “Сучасне міжнародне право, його сурогати й політична самоволя” (1927, т. 5-6). У 1927-1930 рр. видано серію лекцій М. Мандрики для студентів Українського робітничого університету при Українському інституті громадознавства в Празі.

1928 року переїхав до США, від 1929 мешкав у Канаді, де заснував у Вінніпезі адвокатське бюро. Був одним з організаторів товариства “Українське трудове об’єднання”, редактором часопису “Правда і воля”, членом редакції і президентом Осередку української культури і освіти у Вінніпезі, виступав як учений, політик, літературознавець і поет. Брав активну участь у створенні і діяльності Комітету українців Канади. З 1970-1973 президент Української Вільної Академії Наук.

На літературну ниву вступив 1909 року. На ранніх його творах позначився вплив І. Франка, Б. Грінченка, О. Олеся. Друкувався у періодичних виданнях Києва (“Рада”, “Українська хата” та ін.). 1917 року видав першу збірку віршів “Пісні про Анемону”, яку критик Яр Славутич назвав “симфонією кохання”. Після перерви відновив творчу діяльність у галузі поезії, видавши в Канаді збірки “Мій сад” (1941), “Золота осінь” (1958), “Радість” (1959), “Симфонія віків” (1961), “Сонцецвіт” (1965), “Вино життя” (1970), епічну поему “Мазепа” (1960) та ін.

Поезія Микити Мандрики увібрала в себе багатий життєвий досвід митця, особисті переживання і враження від зустрічей з різними культурами і народами.

Виступав із розвідками на українську тематику в англійській, французькій, болгарській, чеській періодиці. Написав англійською мовою “Історію української літератури в Канаді” (1968), статті “З болгарсько-українських літературних взаємин” (1925).

В галузі бібліографії М. Мандрика відомий як автор покажчиків праць Л. Білецького (1958) та Я. Рудницького (1961).

Твори

1. Мандрика М. І. Дещо за роки 1917 та 1918 : (з моїх неопублік. Споминів) / М. І. Мандрика // Український історик. — 1977. — № 1/2. — С. 85-95; № 3/4. — С. 75-82.

2. Мандрика М. І. Золота осінь : поезії (1905-1957) / М. І. Мандрика. — Вінніпег : Тризуб, 1958. — 175 с.

3. 904711 У2 Л63 Мандрика М. [поезії] / Микита Мандрика // Листок з вирію : поезія укр. діаспори. Кн. 2 / упоряд. Г. М. Кирпа, Д. С. Чередниченко. — К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. — С. 315-318.

4. Кф914 83.3(7Кан9=Укр)3 Х91 Мандрика М. [поезії] / Микита Мандрика // Хрестоматія з української літератури в Канаді 1897-2000 / упоряд.: Я. Славутич ; заг. ред.: М. Шкандрій. — Едмонтон : Видавничий комітет «Слова», 2000. — С. 32-36.

Література про життя та діяльність

5. 842330 83.3(4=Укр)6 Б75 Боднарук І. Нестор українських поетів у Канаді // Між двома світами : вибр. статті про укр. письменників / І. Боднарук. — Донецьк : Укр. Культурологічний Центр, 1996. — С. 82-85.

6. Ф68048 82(477).09 У45 Зорівчак Р. П., Лисенко І. М. Мандрика Микита Іванович // Українська літературна енциклопедія : [в 5 т.]. Т. 3. К-Н / редкол.: Дзеверін І. О. (відп. ред.) [та ін.] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана. — К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. — С. 286.

7. Ф68214 63.3(7Кан9=Укр) М29 Марунчак М. Г. Мандрика Микита // Біографічний довідник до історії українців Канади / М. Г. Марунчак. — Вінніпег : Накладом Української Вільної АН в Канаді, 1986. — С. 413-414.

8. 936832 016:82(477).09 У45 Погребенник Ф. Мандрика Микита / Ф. Погребенник // Українські письменники діаспори : матеріали до біобібліографічного словника. Ч. 2. (Л-Я) / авт.-уклад.: О.Білик, Г. Гамалій, Ф. Погребенник. — К. : НПБ України, 2007. — С. 51-55.

9. 930464 83.3(4=Укр) С47 Славутич Я. Микита Мандрика / Славутич Я. Дослідження та статті : Розстріляна муза; Меч і перо; Українська література на Заході / Я. Славутич. Ч. 2. — Едмонтон : Славута, 2006. — С. 192-199.

10. Славутич Я. Микита Мандрика / Яр Славутич // Слово: літ., мистец., критика, мемуари, док.: збірник / Об-ня Укр. Письм. “Слово”. — Едмонтон : Слово, 1980. — [Т.] 8. — С. 249-250.

11. Ф86604 030 Э68 Чумаченко В. К. Мандрика Микита Іванович // Енциклопедія Сучасної України. Т. 19. Малиш — Медицина / голов. редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.]. — К. : [Ін-т енциклопед. дослід. НАН України], 2018. — С. 109.