Народилася Галина Журба (справжнє ім’я Галина Маврикіївна Домбровська) 29 грудня 1888 року на хуторі Олександрія, поблизу села Соболівка, нині – Теплицького району Вінницької області.

Зростаючи в заможній родині, письменниця могла б стати типовою панночкою-шляхтянкою, проте за словами самої Галини Журби: «По предках матері відгукнувся в мені голос української крови, українського духа». Вона прихилилася серцем до знедоленого і скривдженого українського трудового люду, досконало опанувала українську мову, стала українською письменницею, й своїми працями надзвичайно збагатила українську літературу.

Початкову освіту здобула вдома, продовжила навчання в жіночій гімназії в Умані, де почала писати оповідання та новели. На перші письменницькі спроби дівчини звернув увагу публіцист А. Ніковський, який посприяв виданню її першої книги оповідань «З життя» (1908). Її твори почали друкувати у прогресивному журналі «Українська хата».

У Києві письменниця поринула в бурхливе літературне життя міста. Працюючи секретарем, вона увесь вільний час присвячувала громадській роботі і літературній творчості.

У період Лютневої революції 1917 року у Києві був застій літературного життя. Галина Журба захоплено сприйняла утворення Центральної Ради, проголошення незалежності УНР, Акт возз’єднання українських земель в єдину державу. Але цей рік виявився і найтрагічнішим для письменниці: уночі з 29-30 вересня у своїй хаті, був замордований та вбитий невідомими її батько – Маврикій Домбровський.

У 1919-1920 рр., після буремних подій національної революції, літературне життя почало відновлюватися. Галина на той час працювала редактором дитячого журналу «Волошки» у «Всевидаті».

Гостро переживаючи поразку УНР, 10 червня 1920 року письменниця, разом з урядом УНР, назавжди залишила Київ. Почалися етапи емігрантського життя письменниці.

У 1933 році Галину Журбу було нагороджено літературною премією Товариства письменників і журналістів ім. І. Франка у Львові.

За океаном письменниця продовжувала займатись літературною й громадською роботою. Була одним із членів-засновників Об’єднання українських письменників «Слово».

У своїх творах Галина Журба вдало відтворила життя передреволюційного українського села, самобутню культуру, волелюбні прагнення українського селянина, засуджувала соціальний та національний гніт, висвітлювала духовні пошуки інтелігенції, порушувала морально-етичні проблеми, питання сутності людського життя.

Напередодні святкування 125-річчя видатної землячки районною владою Теплика Винницької області започатковано щорічну літературну премію імені Галини Журби за поширення української національної ідеї у світі засобами художнього слова і культури. Після довгих років вимушеного замовчування вона повернулася в слові і пам’яті на рідну землю.

Твори

1. Ф86913 У2 У45 Журба Г. Від «Української хати» до «Музагету» : [мемуари] / Галина Журба // Українська модерна проза : антологія / уклад. Юрій Винничук. — Х. : Фоліо, 2018. – С. 423-446.

2. М148733 83.3(4=Укр)6 Ж91 Журба Г. Далекій світ : автобіографічна розповідь. — [Б. м. : б. в., б. р.]. — 372 с.

3. М156709 У2 Ж91 Журба Г. Доктор Качіоні / Г. Журба ; Галина Журба. – Львів : Апріорі, 2017. – 248 с.

4. Ф86913 У2 У45 Журба Г. Коняка : [оповідання] / Галина Журба // Українська модерна проза : антологія / уклад. Юрій Винничук. — Х. : Фоліо, 2018. – С. 177-187.

Література про життя та діяльність

5. 903183 83.3(4=Укр)6 Б61 Біляїв В. Творчість у поході життя : Галина Журба // Біляїв, В. І. «На неокраянім крилі…» : штрихи до літ. портр. західної діаспори) / В. І. Біляїв. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 79-99.

6. 842330 83.3(4=Укр)6 Б75 Боднарук І. Письменниця жіночої мужності // І. Боднарук Між двома світами : вибр. статті про укр. письменників. – Донецьк : Укр. Культурологічний Центр, 1996. — С. 42-45.

7. Василишин О. Творчість Галини Журби в дискурсі еміграційної критики / О. Василишин // Українська мова й література в школах України. – Київ, 2017. – № 2. – С. 8-12.

8. Ковалів Ю. Галина Журба / Ю. Ковалів // Слово і час. – 2018. – № 12. – С. 72-75.

9. М152982 82(477.82).09 К59 Козак С. Галина Журба / С. Козак // Козак С. Б. Волинська літературна еміграція : корот. бібліогр. довід. / С. Б. Козак. – Київ : Укр. письменник, 2012. – С. 29–30.

10. Ф79862 63.3(4Укр)6 К72 Костюк Г. Галина Журба / Григорій Костюк // Костюк Г. Зустрічі і прощання : спогади у 2 кн. Кн. 2 / Г. Костюк ; Григорій Костюк ; Ін-т літ-ри НАН України, Канад. Ін-т Укр. Студій, Укр. Вільна Акад. Наук (США). — К. : Смолоскип, 2008. – С. 315-320.

11. Логвиненко О. Між заходом сонця та сходом місяця : Пішла в «похід життя» Галина Журба / О. Логвиненко // Літературна Україна. – 2000. – 9 листоп. – С. 8.

12. Мафтин Н. Імператив національної ідетичності у прозі Галини Журби / Н. Мафтин // Слово і час. – 2008. – № 12. – С. 39-46.

13. Сокол Г. Повернення забутої письменниці: Галина Журба / Г. Сокол // Слово і час. – 2011. – № 7. – С. 90-94.