Народилася Галя Мазуренко, талант якої проявився в багатьох сферах культури: літературі, поезії, образотворчому мистецтві, скульптурі й графіці 25 грудня 1901 року у Петербурзі в сім’ї професора Сергія Боголюбова і лікарки Єлизавети Мазуренко. Упродовж усього життя для неї була характерна жадоба знань, спрага пізнання нового, що передалися, ймовірно, у спадок. Патріарх українського літературного процесу в еміграції І. Качуровський назвав Г. Мазуренко найосвіченішою поетесою діаспори.

Середню освіту здобула у Катеринославі, деякий час навчалась у Лозанні (Швейцарія).

Коли їй було 15 років, дісталася на фронт і допомагала пораненим, через два роки вступила до армії УНР, щоб боротись за свободу України. Як кур’єр українського уряду, вона неодноразово з важливими дорученнями перетинала лінію фронту, а згодом, коли українське військо було витіснене з Польщі, також опинилася у вимушеній еміграції. “За бої і походи у складі 3-ї Залізної Стрілецької Дивізії Армії Української Народної Республіки” нагороджена відзнакою “Хрест залізного стрільця”.

У 1920 році емігрувала за кордон, продовжувала навчання у Кременецькому ліцеї, Варшавському університеті, Педагогічному інституті ім. Драгоманова у Празі, докторат здобула в Українському Вільному Університеті, працювала лектором на кафедрі історії мистецтв.

1945 року виїхала до Лондона, займалась малярством, поезією, викладала у коледжі.

Будучи і художником, і поетесою, для неї були цікавими можливості взаємовпливу різних мистецьких засобів (музики, малярства, скульптури та поезії). Відбувся ряд її персональних мистецьких виставок, у тому числі у США, Пакистані, Танбрідж Уеллс (Англія) та декілька разів у Лондоні.

Літературну діяльність Г. Мазуренко розпочала у 20-х роках, як поетка. На становлення мисткині як поетеси велике враження справили розповіді відомого археолога та історика Д. Яворницького. Саме під впливом спілкування з ним, Г. Мазуренко відчула потребу висловлювати свої думки в поетичній формі. В її поезії головна тема — це її, як вона називала, втрачена душа — Україна.

Друкувалась у періодичних виданнях, зокрема львівському “Літературно-науковому віснику”. Видала збірки віршів (“Акварели”, 1926; “Стежка”, 1939; “Вогні”, 1940; “Снігоцвіти”, 1941), в яких ліричні мотиви поєднуються з потріотичними, національно-визвольними. Після Другої світової війни опублікувала збірки: “Пороги” (1960), “Ключі” (1969), “Скит поетів” (1971), “Зелена ящірка” (1971), “Три місяці в літері життя” (1973), “Північ на вулиці” (1980). Галя Мазуренко — авторка збірки нарисів-мемуарів “Не той козак, хто поборов, а той козак, хто вивернеться…” (1974), книжок для дітей.

Г. Мазуренко була серед засновників об’єднання українських письменників в еміграції “Слово”, друкувалася в його однойменних збірниках.

У 1992 році мисткиня була прийнята до Спілки письменників України, що стало запізнілим визнанням Батьківщиною зробленого нею на чужині. Вона була щасливою тим, що дожила до того часу, коли Україна стала незалежною державою, любов до якої вона пронесла у своїй душі через усе життя. У 2002 році в Україні вийшла книжка її поезій “Вибране”.

У Великій Британії Г. Мазуренко належала до Союзу Українських Ветеранів, який об’єднував колишніх вояків Армії УНР.

Галя Мазуренко прожила довге, майже столітнє життя. Увесь ХХ вік пройшов перед її очима, затягуючи її у свій вир. Вона все своє життя і творчість присвятила Україні, отже цілком заслужила глибокої пам’яті та пошани від українського народу. 

Твори

1. Ф84604 У В35 Мазуренко Г. [поезії] / Галя Мазуренко // Вертоград : українське поетичне тисячоліття : антологія / упоряд. І. Лучук. — Тернопіль : Богдан, [2009]. — С. 537-538.

2. 963938 У Ч-45 Мазуренко Г. “…І серце пада і не хоче впасти…” : [поезії] / Галя Мазуренко // Червоне і чорне. 100 українських поеток XX сторіччя : антологія / уклад. Б. Щавурський. — [Тернопіль] : Богдан, [2011]. — С. 31-38.

3. 880324 У2 Л63 Мазуренко Г. [поезії] / Галя Мазуренко // Листок з вирію : поезія укр. діаспори. Кн. 1 / упоряд.: Галина Кирпа, Дмитро Чередниченко. — К. : Голов. спеціаліз. редакція літ. мовами нац. меншин України, 2001. — С. 250-258.

4. 975423 У2 П67 Мазуренко Г. [поезії] / Галя Мазуренко // Поети Празької школи. Срібні сурми : антологія / упоряд. М. Ільницький. — К. : Смолоскип, 2009. — С. 319-343.

5. Мазуренко Г. Поезії / Галя Мазуренко // Слово: літ., мистец., критика, мемуари, док.: збірник / Об-ня Укр. Письм. “Слово”. — Едмонтон : Слово, 1978. — [Т.] 7. — С. 38-39.

 6. Мазуренко Г. Тріщинка в серці / Галя Мазуренко // Слово: літ., мистец., критика, мемуари, док.: збірник / Об-ня Укр. Письм. “Слово”. — Едмонтон : Слово, 1980. — [Т.] 8. — С. 38-40.

Література про життя та діяльність

7. 992212 94(477) У45 Антонюк Т. Галина Мазуренко — видатна українська мисткиня: життя і творчість / Т. Антонюк // Ukraina Magna / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [редкол.: В. Піскун (голова) та ін.]. — К. : [б. в.], 2017. — Т. II : Українська жінка у іншонаціональному середовищі: побутовий та громадянський вияви. — С. 213-225.

8. 993608 82(477).09 К30 Качуровський І. В. Спомини і постаті / І. В. Качуровський ; Ігор Качуровський ; упоряд. Олена Бросаліна. — К. : КЛІО, 2018. — 608 с.

9. Ковалів Ю. Галя Мазуренко / Ю. Ковалів // Слово і час. — 2019. — № 12. — С. 74-79.

10. Ф68048 82(477).09 У45 Лисенко І. М. Мазуренко Галя // Українська літературна енциклопедія : [в 5 т.]. Т. 3. К-Н / редкол.: Дзеверін І. О. (відп. ред.) [та ін.] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана. — К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. — С. 255.

11. 853213 82(477).09 П35 Мазуренко Галя : [корот. біогр. Довідка] // Письменники України : довідник. — Дніпропетровськ : Дніпро, 1996. — С. 369.

12. Ф82075 63.3(4Укр)6 М64 Миронець Н. «…І’мя душі тій — Україна» : біографічний нарис про Галю Мазуренко // Миронець Н. І. Джерела історичної пам’яті / Н. І. Миронець ; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К. : [б. в.], 2008. — С. 227-246.

13. 936832 016:82(477).09 У45 Погребенник Ф. Мазуренко Галя / Ф. Погребенник // Українські письменники діаспори : матеріали до біобібліографічного словника. Ч. 2. (Л-Я) / авт.-уклад.: О. Білик, Г. Гамалій, Ф. Погребенник. — К. : НПБ України, 2007. — С. 46-51.

14. Ф86120 030 Э68 Чабан М. П. Мазуренко Галя // Енциклопедія Сучасної України. Т. 18. Лт — Малицький / голов. редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.]. — К. : [Ін-т енциклопед. дослід. НАН України], 2017. — С. 500-501.