(2016)

1. Коляда Т. Інституційні протиріччя фінансових послуг України в умовах світової економічної кризи / Т. Коляда, Ю. Прозоров // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2009. — № 115. — С. 33-35.
2. Железняк В. Ю. Напрями вдосконалення інфраструктури фінансового ринку // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2009. — № 113-114. — С. 67-71.
3. Вірченко В. Вплив нормативно-правового регулювання на ефективність вітчизняного фінансового ринку // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2009. — № 109. — С. 47-51.
4. Крупка І. М. Фінансовий ринок України та міжнародні фінансові потоки // Фінанси України. — 2009. — № 12. — С. 104-116.
5. Еш С. Адаптація програми дисципліни “Фінансовий ринок” до кредитно-модульної системи навчального процесу // Вища школа. — 2009. — № 9. — С. 36-49.
6. Кульпінський С. В. Визначення факторів впливу на бізнес-цикл у системі регулювання фінансового ринку // Фінанси України. — 2009. — № 9. — С. 53-66.
7. Міщенко С. В. Проблеми вдосконалення системи саморегулювання на фінансовому ринку // Фінанси України. — 2009. — № 9. — С. 43-52.
8. Школьник І. О. Вплив міжнародних фінансових конгломератів на розвиток фінансового ринку України / І. О. Школьник, В. М. Кремень // Фінанси України. — 2009. — № 9. — С. 34-42.
9. Унинець О. М. Стратегії фінансового маркетингу на регіональному рівні / О. М. Унинець, Л. М. Косторач // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 6. — С. 229-237.
10. Унинець-Хадоківська В. П. Роль державного регулювання на ринку фінансових послуг // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 6. — С. 238-247.
11. Букатова Д. Сучасна система органів державного регулювання ринків фінансових послуг: проблеми взаємодії та перспективи розвитку // Вісник прокуратури. — 2009. — № 5. — С. 85-89.
12. Клименко В. Особенности государственной конкурентной политики на рынке финансовых
            услуг Украины // Конкуренция. — 2009. — № 4. — С. 28-34.
13. Птащенко Л. О. Соціально-економічні чинники розвитку регіонального фінансовго ринку в умовах системної економічної кризи / Л. О. Птащенко, А. М. Мінін // Формування ринкових відносин в Україні. — 2009. — № 3. — С. 154-157. — Бібліогр.: 7 назв.
14. Балдич Н. Державне регулювання рейтингових агентств в умовах кризи фінансових ринків // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2009. — № 2. — С. 70-77.
15. Кульпінський С. В. Регулятивні механізми фінансовго ринку в макроекономічній динаміці // Фінанси України. — 2009. — № 2. — С. 66-72.
16. Слободяник С. П. Інституційна стратегія регулювання руху фінансових ресурсів в умовах трансформаційної економіки України // Стратегія розвитку України. — 2009. — № 1/2. — С. 110-115.
* * *
17. Софіщенко І. Регіональна фінансова взаємодія та процеси капіталізації національного ринку // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2008. — № 103. — С. 20-24.
18. Литовченко М. В. Світові тенденції процесів злиття та поглинання та їх вплив на розвиток вітчизняного фінансового ринку // Інвестиції: практика та досвід. — 2008. — № 23. — С. 33-35.
19. Запорожець М. До питання ефективності фінансового ринку України // Ринок цінних паперів України. — 2008. — № 11/12. — С. 19-24.
20. Любунь О. С. Інтеграція українських високотехнологічних компаній у фінансовий ринок // Фінанси України. — 2008. — № 11. — С. 86-94.
21. Третьякова Г. Реформування пенсійної системи та фінансового ринку // Фін. ринок України. — 2008. — № 11. — С. 19-21.
22. Корнєєв В. Регуляторні рестрикції розвитку фінансових ринків у контексті економічної кризи // Фін. ринок України. — 2008. — № 10. — С. 3-5.
23. Букатова Д. Функціонування ринків фінансових послуг України // Вісник прокуратури. — 2008. — № 10. — С. 114-118.
24. Корнєєв В. Банкоцентрична основа фінансового ринку України // Економіка України. — 2008. — № 9. — С. 18-26.
25. Плескач В. Л. Фінансові  послуги як складова інтеграції України у світовий інформаційно-економічний простір // Фінанси України. — 2008. — № 8. — С. 89-95. — Бібліогр.: 6 назв.
26. Шаров О. Концептуальні засади створення конкурентоспроможного ринку фінансових послуг // Фінансовий ринок України. — 2008. — № 7/8. — С. 9-14.
27. Матіос А. Сфера фінансових послуг: проблеми детінізації (нормативно-правовий аспект) / А. Матіос, А. Ковальчук // Право України. — 2008. — № 7. — С. 47-52.
28. Лук’яшко П. О. Трансформація схем залучення додаткових ресурсів суб’єктами господарювання на фінансовому ринку України // Аактуальні проблеми економіки. — 2008. — № 6. — С. 226-233.
29. Альошин В. Податкові проблеми розвитку ринку небанківських фінансових послуг // Фін. ринок України. — 2008. — № 6. — С. 8-9.
30. Ринки небанківських фінансових послуг у 2007 році // Фін. ринок України. — 2008. — № 6. — С. 11-17.
31. Лаврушин О. Факторингові операції на фінансовому ринку // Фін. ринок України. — 2008. — № 5. — С. 5-8.
32.  Огородник В. Фінансовий ринок України: понятійний апарат і структура // Схід. — 2008. — № 5. — С. 21-23. — Бібліогр.: 14 назв.
33. Лаврушин О. Факторингові операції на фінансовому ринку // Фін. ринок України. — 2008. — № 5. — С. 5-8.
34. Осадча О. А. Ринок фінансових послуг: сучасний стан та перспективи розвитку // Формування ринк. відносин в Україні. — 2008. — № 4. — С. 36-41. — Бібліогр.: 15 назв.
35. Підсумки діяльності ринків небанківських фінансових послуг України у 2007 р. // Фин. услуги. — 2008. — № 3. — С. 20-21.
36. Звіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2007 р. // Фин. услуги. — 2008. — № 3. — С. 4-15.
37. Косова Т. Д. Проблеми і перспективи розвитку фінансового ринку України // Вісник екон. науки України. — 2008. — № 2. — С. 88-92.
38. Бенч Д. Не такий страшний СОТ. Фінансові ринки України в найближчій перспективі // Консалтинг в Україні. — 2008. — № 1/2. — С. 6-94.
39. Алексеенко Л. М. Розвиток ринку фінансових послуг як запорука економічного зростання // Вісник екон. науки Украни. — 2008. — № 1. — С. 152-156.
* * *
40. Свечкіна А. Л. Основні тенденції розвитку української моделі фінансового ринку // Інвестиції: практика та досвід. — 2007. — № 22. — С. 24-27.
41. Улановський О. Фінансові супермаркети: маркетинговий хід чи ефективний канал продажу? : [фін. ринок]  //  Консалтинг в Україні. — 2007. — № 10/11. — С. 6-8.
42. Лансков П. Мега- и саморегулирование финансового рынка // Рынок ценных бумаг. — 2007. — № 9. — С. 42-44.
43. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку України // Економіка України. — 2007. — № 9. — С. 21-29.
44. Масляєва К. Необхідність розроблення цілісної стратегії розвитку фінансових послуг в Україні та її основних напрямів // Право України. — 2007. — № 7. — С. 61-64.
45. Масляєва К. Стратегічні напрями розвитку ринку фінансових послуг // Юридична Україна. — 2007. — № 7. — С. 49-53.
46. Мещеряков А. А. Аналіз економічної сутності понять “ринок фінансових послуг” та “ринок банківських послуг” // Формування ринк. відносин в Україні. — 2007. — № 5. — С. 31-34.
47. Ільченко-Сюйва Л. Ринок фінансових послуг в Україні: проблеми і перспективи розвитку // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2007. — № 4. — С. 93-100. — Бібліогр.: 5 назв. 
48. Звіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2006 р. // Фин. услуги. — 2007. — № 4. — С. 3-54. 
49. Крилов А. Споживачі фінансових послуг, комунікаційні канали та банки майбутнього // Фін. ринок України. — 2007. — № 2. — С. 3-5.
50. 936173 65.9(4Укр)26 П78 Проблеми управління та формування фінансового ринку України // Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні. — Х., 2007. — Ч. 1. — С. 89-123.
* * *
51. Шевченко В. Фінансова глобалізація: переваги та виклики для національного фінансового ринку // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2006. — № 88. — С. 26-29.
52. Концепція захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні // Фін. ринок України. — 2006. — № 11. — С. 43-48.
53. Коваль С. П. Сфера фінансових послуг в умовах розвитку інноваційно-інтеграційних процесів в Україні // Проблеми науки. — 2006. — № 10. — С. 9-14. — Бібліогр.: 13 назв.
54. Басс Д. Я. Інноваціна стратегія розвитку фінансових послуг // Формування ринк. відносин в Україні. — 2006. — № 6. — С. 86-91.
55. Державне регулювання на ринку фінансових послуг України // Фін. ринок України. — 2006. — № 5/6. — С. 54-56. 
56. Дерев’янко С. Угоди репо як інструмент фінансового ринку України // Пропозиція. — 2006. — № 5. — С. 26-27.
57. Шпига С. Моделювання фінансового ринку // У світі математики. — 2006. — Т. 12, вип. 4. — С. 54-59.
58. Звіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2005 р. // Фин. услуги. — 2006. — № 3. — С. 4-6.
59. Фещенко В. Рейтингування на фінансовому ринку України: реалії життя та проблеми становлення // Фін. ринок України. — 2006. — № 2. — С. 32-33.
60. Гараба С. С. Капіталовкладення банківських установ на фінансовому ринку // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 1. — С. 50-55.
* * *
61. Васильченко З. М. Лібералізація фінансового ринку України в контексті впливу на банківський сектор // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2005. — № 80. — С. 17-21.
62. Волохова Л. Ф. Економіко-статистичне моделювання як основний спосіб аналізу окремих секторів фінансового ринку / Л. Ф. Волохова, О. Ф. Євсєєнко // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2005. — № 77/78. — С. 92-93.
63. Прімєрова О. К. Проблеми та перспективи євроінтеграції фінансового ринку України // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2005. — № 77/78. — С. 93-95.
64. Параскєва О. Актуальні питання та перспективи банківської діяльності на фінансовому ринку // Фін. ринок України. — 2005. — № 8. — С. 5-9.
65. Корнєєв В. В. Модель та інструментарій фінансового ринку України // Фінанси України. — 2005. — № 6. — С. 76-81.
66. Герасимова С. Механізми державного регулювання ринку фінансових послуг // Банк. справа. — 2005. — № 6. — С. 42-46.
67. Головко А. Про вплив державного регулювання фінансових ринків на стан індустріального виробництва в Україні // Фін. ринок України. — 2005. — № 3. — С. 3-10 ; № 4. — С. 5-10.
68. Сав’юк Л. М. Розвиток фінансового ринку та форми його державного регулювання / Л. М. Сав’юк, С. М. Демчак // Держава та регіони. Серія: Державне управління. — 2005. — № 1. — С. 104-108.
* * *
69. Обушна О. М. Сучасний стан та проблеми розвитку ринку небанківських фінансових послуг в Україні // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2004. — № 74. — С. 40-43.
70. Остафіль О. В. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні // Фінанси України. — 2004. — № 12. — С. 89-92.
71. Фінансовий ринок як об’єкт маркетингових досліджень // Фін. ринок. — 2004. — № 11. — С. 13-17.
72. Худо А. Стратегія підприємства під час виходу на фінансовий ринок // Податкове планування. — 2004. — № 10. — С. 36-38.
73. Невмержицький В. В. Стан та розвиток ринку фінансових послуг в Україні // Фінанси України. — 2004. — № 10. — С. 123-131.
74. Бурмака М. Проблеми корпоративного упраовління в контексті розвитку фінансового ринку України // Фін. ринок України. — 2004. — № 6/7. — С. 25-26.
75. Климко О. О. Регіональна сегментація ринку фінансового-банківських послуг України // Укр. геогр. Журн. — 2004. — № 4. — С. 38-42.
76. Кондрашихін А. Б. Інформаційне забезпечення участі громадян на фінансовому ринку / А. Б. Кондрашихін, Т. І. Горенко // Фінанси України. — 2004. — № 4. — С. 106-110.
77. Кондрашихін А. Б. Концептуальні засади державного управління регіональними ринками фінансових послуг // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2004. — № 3. — С. 98-100.
78. Шевченко-Марсель В. Розвиток інфраструктури фінансового ринку в умовах глобалізації економіки України // Регіональна економіка. — 2004. — № 3. — С. 105-110.
79. Дмитрієва О. Поняття та характеристика ринку фінансових послуг // Банк. справа. — 2004. — № 3. — С. 61-66.
80. Ласк Е. Економічна додана вартість: характеристика, аналіз ринкового впливу та значення для організацій на українських фінансових ринках / Е. Ласк, М. Халперин, П. Сток // Вісник екон. науки України. — 2004. — № 2. — С. 52-56.
81. Іваницька О. Значення наукової інфраструктури у розвитку фінансового ринку // Вісн. Акад. держ. упр. при Президентові України. — 2004. — № 2. — С. 228-234. 
82. Состояние и перспективы развития рынков финансовых услуг в Украине // Фин. услуги. — 2004. — № 2. — С. 8-12.  
83. Іваницька О. Врахування тенденцій розвитку глобальних фінансових ринків при запровадженні фінансової політики України // Вісн. Акад. держ. упр. при Президентові України. — 2004. — № 1. — С. 224-232.
84. 908085 65.5-96 К95 Кучеренко В. Ф. Особливості кон’юнктури фінансових ринків України // Кучеренко В. Ф. Основи економічної кон’юнктури: навч. посіб. / В. Ф. Кучеренко, В. А. Карпов. — К., 2004. — С. 123-132.
* * *
85. Кабачій В. В. Автоматична система керування прийняттям рішень на фінансових ринках // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 2003. — № 6. — С. 138-143.
86. Вальчишин А. Финансовый рынок Украины: анализ инструментов с фиксированной доходностью // Рынок цен. бумаг. — 2003. — № 5. — С. 40-46.
87. Свердел М. О. Небанківські фінансові установи на фінансовому ринку України // Фінанси України. — 2003. — № 2. — С. 145-148.
88. Розвиток фінансового ринку [України: аналіт. та стат. огляд] // Бюл. НБУ. — 2003. — № 1. — С. 13-43.
89. 897968 65.9(4Укр)26 М31 Маслова С. О. Роль фінансового ринку в економіці // Маслова С. О. Фінансовий ринок / С. О. Маслова, О. А. Опалов. — К., 2003. — С. 7-23.
90. 911054 65.9(4Укр)26 П12 Павлов В. І. Фінансовий ринок та механізм його ціноутворення // Павлов В. І. Цінні папери в Україні : навч. посіб. — К., 2003. — С. 5-11.