1. 966511 88.5 Б25 Барна Н. В. Естетика іміджмейкінгу : монографія / Н. В. Барна, С. І. Уланова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Слово, 2012. – 176 с.
 2. 983585 88.5 Б81 Бондаренко І. С. Імідж як знакова система. Семіотичні моделі візуальної комунікації // Бондаренко І. С. Іміджологія у системі гуманітарних знань: культурно-освітні стратегії : монографія / Бондаренко І. С. ; Держ. вищ. навч. закл. "ЗНУ" МОН України. — Запоріжжя : [ЗНУ], 2016. – С. 16-21.
 3. Кацал І. Мистецький прагматизм. Фірмовий стиль компанії як неодмінний інструмент просування // Консалтинг в Україні. – 2008. – № 7/8. – С. 36-38.
 4. Штвєркова Х. Вплив фірмового стилю на економічну ефективність організації / Х. Штвєркова, П. Крібікова, В. Хумлова // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 11. — С. 515-521.
 5. Гніденко М. С. Дизайн логотипу як основи фірмового стилю [Електронний ресурс] / М. С. Гніденко, В. В. Колесніков // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. — 2015. — № 1. — С. 73-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutdtn_2015_1_11
 6. Грачов П. О. Вибір та використання кольору в фірмовому стилі [Електронний ресурс] // Технології та дизайн. — 2015. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_1_15
 7. Звягінцева О. Б. Моделювання фірмового стилю підприємства в складі маркетингової політики комунікацій [Електронний ресурс] / О. Б. Звягінцева, А. Ю. Туманова, Я. В. Мірза // Інноваційна економіка. — 2013. — № 3. — С. 210-217 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_3_50
 8. Кубко В. П. Особливості використання кольорів у фірмовому стилі [Електронний ресурс] / В. П. Кубко, Ю. В. Щербак // Гілея. — 2016. — Вип. 107. — С. 294-296. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_107_76
 9. Кубко В. П. Фірмові константи як засоби ідентифікації корпоративного стилю організації [Електронний ресурс] / В. П. Кубко, А. В. Баранюк // Гілея. — 2016. — Вип. 106. — С. 242-245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_106_65
 10. Литвинюк Л. До питання становлення та розвитку фірмового стилю [Електронний ресурс] // Вісн. Львів. нац. акад. мистецтв. — 2013. — Вип. 24. — С. 10-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2013_24_4
 11. Поліщук Г. В. Використання політипажних мотивів у створенні сучасного фірмового стилю [Електронний ресурс] // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. — 2012. — № 6. — С. 41-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_6_12
 12. Солдатенко Д. А. Сучасні тенденції в розробці фірмового стилю та рекламних повідомлень із використанням етнічних форм [Електронний ресурс] // Технології та дизайн. — 2014. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2014_2_10
 13. Сьомкін В. В. Дизайн в контексті семантичної і візуальної гармонізації реклами і фірмового стилю [Електронний ресурс] // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. — 2015. — Вип. 2. — С. 106–109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tnvakho_2015_2_20