1.Вознюк Е. Пять стратегических этапов франчайзинга // Бизнес. – 2006. — № 15. – С. 68-70.
2.Франчайзинг – спосіб успішного розширення бізнесу // Мебл. технології. – 2006. — № 6. – С. 55-57.
3.Широбокова Н. М. Договір франчайзингу // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2006. — № 6. — С. 448-452. — Бібліогр.: 8 назв.
4.Капіца Ю. Договір франчайзингу в праві України та Європейського Союзу // Теорія і практика інтелект. власності. – 2006. — № 4. – С. 18-25.
5.Сав’юк Л. М. Механізм корпоративного управління франчайзинговим проектом // Менеджер. Вісн. Донец. держ. ун-ту управління. – 2006. — № 1. – С. 78-82.
6.Красюк А. М. Моделювання життєвого циклу франчайзингу // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. – 2006. — № 1. – С. 214-218.
7.Короп О. Не такий страшний франчайзинг, як його назва // Бухгалтерія. Право. Податки. – 2005. — № 12. – С. 40-45.
8.Кузьмін О. Є. Методика оцінювання економічної ефективності створення і діяльності франчайзингових підприємств / О. Є. Кузьмін, Т. В. Мирончук // Актуал. проблеми економіки. – 2005. — № 11. – С. 56-65.
9.Демура Т. О. Особливості управління франчайзинговим проектом «Галопом по Європах» // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2005. — № 2. – С. 72-76.
10.Марченко А. На волнах франчайзинга // Секретарь-референт. – 2005. — № 2. – С. 32-35.
11.Кабакова Е. Особенности финансирования франчайзинга // Фин. консультація. – 2004. — № 23/24. – С. 4-24.
12.Цират А. Правовые аспекты работы по дистрибьюторским и франчайзинговым договорам в Украине // Фин. консультация. – 2004. — № 13/14. – С. 26-35.
13.Ребізант Р. Конкретно про франчайзинг // Подат. планування. – 2004. — № 12. – С. 69-71.
14.Клименко А. Договор франчайзинга – анализ содержания // Налоги и бух. учет. – 2004. – 13 сент. (№ 74). – С. 25-27.
15.Гусєв Ю. Франчайзинг – вдала форма організації та ведення вашого бізнесу // Молода економіка. – 2004. — № 4. – С. 13-14.
16.Поняття договору франчайзингу // Юрид. журн. – 2004. — № 2. – С. 94-105.
17. Луцевич А. Франчайзинг – бизнес вместе с лучшими // Справочник экономиста. – 2004. — № 2. – С. 19-21.
18.Сидоров Я. Правовий статус сторін у договорі франчайзингу // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. — № 6. – С. 31-35.
19.Сидоров Я. Франчайщинг – нова договірна форма здійснення бізнесової діяльності в Україні // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. — № 3. – С. 34-36.
20.Договір франчайзингу: проблеми укладання // Юрид. журн. – 2003. — № 1. – С. 75-79.
21.Гудзь О. Договір франчайзингу: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні / О. Гудзь, О. Кохановська // Людина і політика. – 2003. — № 1. – С. 129-137.
22.Галата Я. Франчайзинг: нецензурщина чи нове слово в економіці? // Політика і культура. – 2002. — № 15. – С. 24-25.
23.Цірат Г. Виникнення та розвиток франчайзингу // підприємництво, госп-во і право. – 2002. — № 10. – С. 127-129.
24.Коморний О. Франчайзинг // Подат. планування. – 2002. — № 9. – С. 10-13.
25.Ляско А. Трансакционные издержки франчайзинговых и лицензионных контрактов // Вопр. экономики. – 2002. — № 9. – С. 64-80.
26.Перспективы правового регулирования франчайзинга в Украине // Маркетинг и реклама. – 2002. — № 7/8. – С. 54-57.
27.Зархин М. Практика франчайзинга: преимущества и недостатки // Маркетинг и реклама. – 2002. — № 3/4. – С. 37-40.
28.Доценко Н. Франчайзинг в новому Цивільному кодексі України // Фонд. рынок. – 2002. — № 3. – С. 16-17.
29.Варналій З. С. Франчайзинг як ефективна форма інтеграційних зв’язків суб’єктів малого бізнесу та корпорацій // Актуал. проблеми економіки. – 2002. — № 3. – С. 47-53.
30.901129 73 Л17 Лазарєва С. Ф. Франчайзинг як спосіб організації // Економіка та організація інформаційного бізнесу : навч. посіб. / С. Ф. Лазарєва. — К. : КНЕУ, 2002. – С. 325-361.
31.Ребізант Р. Конкретно про договір франчайзингу // Податкове планування. – 2001. — № 11. – С. 18-24.
32.Бойчук І. Доцільність розвитку франчайзингової системи співробітництва в Україні // Регіон. економіка. – 2001. — № 3. – С. 251-255.
33.Бедринець М. Д. Франчайзинг: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні // Фінанси України. – 2001. — № 2. – С. 96-104.
34.Кашинцева О. Щодо необхідності правового регулювання франчайзингу // Підприємництво, госп-во і право. – 2001. — № 1. – С. 13-14.