(2016)

 1. Алабугин А. А. Как построить инновационно-ориентированную систему ресурсосберегающего развития предприятия? / А. А. Алабугин, Н. К. Топузов // Управление персоналом. — 2009. — № 14. — С. 34-39.

 2. Єгорченко Н. О. організація науково-технічного інноваційного розвитку українських підприємств у глобальній економіці // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. — № 14. – С. 17-19.

 3. Козик В. В. Формування системи оцінювальних показників інноваційної діяльності вітчизняних підприємств / В. В. Козик, О. Б. Іванова // Проблеми науки. — 2009. — № 12. — С. 9-15. — Бібліогр.: 7 назв.

 4. Денисенко М. П. Активізація інноваційної діяльності на підприємстві / М. П. Денисенко, Ю. Ю. Паєвська // Проблеми науки. — 2009. — № 9. — С. 9-14. — Бібліогр.: 14 назв.

 5. Кузьомко В. М. Інноваційна активність підприємств регіону як чинник економічної безпеки / В. М. Кузьомко, К. В. Загородня // Формування ринкових відносин в Україні. — 2009. — № 9. — С. 57-61. — Бібліогр.: 5 назв.

 6. Костюк Р. В. Розвиток інноваційної діяльності біотехнологічних підприємств у сучасних умовах / Р. В. Костюк // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 8. — С. 79-84.

 7. Різніченко Л. В. Формування інноваційної складової в енергоефективній діяльності підприємства / Л. В. Різніченко, О. С. Хома // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 8. — С. 129-135.

 8. Колесов С. В. Оцінка ефективності інноваційних проектів з позиції їх впливу на інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства / С. В. Колесов // Формування ринкових відносин в Україні. — 2009. — № 7-8. — С. 88-94 (№ 8). — Бібліогр.: 15 назв.

 9. Громова О. Є. Етапи розвитку та стимулювання інноваційно-інвестиційної системи підприємства / О. Є. Громова // Формування ринкових відносин в Україні. — 2009. — № 7-8. — С. 98-100 (№ 7).

 10. Шаманська О. І. Стратегічне планування інноваційної діяльності в системі ресурсного потенціалу підприємства / О. І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 6. — С. 164-169.

 11. Богдан Ю. М. Оцінювання і вибір варіантів інноваційного розвитку підприємств у нестабільному ринковому середовищі / Ю. М. Богдан // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2009. — № 6. — С. 22-27.

 12. Степова С. В. Інновації у діяльності суб'єктів господарювання як основа відтворення природних ресурсів / С. В. Степова // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 5. — С. 160-165.

 13. Корінько М. Д. Інновації у діяльності суб'єктів господарювання / М. Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 5. — С. 149-154.

 14. Федулова І. В. Інтегральна оцінка інноваційного клімату підприємства / І. В. Федулова // Проблеми науки. — 2009. — № 5. — С. 21-27. — Бібліогр.: 9 назв.

 15. Шлюсарчик Б. Умови інноваційності підприємств у сучасній ринковій економіці / Б. Шлюсарчик // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2009. — № 3. — С. 206-210. — Бібліогр.: 6 назв.

 16. Ясир А. М. Генезис інноваційної діяльності підприємств / А. М. Ясир // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2009. — № 3. — С. 215-217. — Бібліогр.: 5 назв.

 17. Воронкова А. Е. Теоретико-методичні аспекти формування інноваційної політики підприємства / А. Е. Воронкова, Н. Й. Радіонова // Формування ринкових відносин в Україні. — 2009. — № 3. — С. 82-85.

 18. Власова І. В. Передумови застосування фінансових важелів розвитку інноваційної сфери України: сучасний стан і проблеми / І. В. Власова // Проблеми науки. — 2009. — № 2. — С. 16-21.

 19. Ткаченко О. В. Діагностика підприємства перед проведенням реінжинірингу // Стратегія розвитку України. – 2009. — № 1-2. – С. 347-351.

 20. Малік М. Й. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств / М. Й. Малік, І. Г. Сердюк // Стратегія розвитку України. – 2009. — № 1-2. – С. 294-302.

 21. Ткаченко О. В. Можливості підприємств по зпастосуванню реінжиніринга // Стратегія розвитку України. – 2009. — № 9-10. – С. 364-371.

 22. Онищенко Н. В. Теоретико-методичні аспекти формування інноваційно-інвестиційної політики на підприємствах України / Н. В. Онищенко, Н. Й. Радіонова // Формування ринкових відносин в Україні. — 2009. — № 1. — С. 103-108. — Бібліогр.: 10 назв.

* * *

 1. Фірсова С. Управління інноваційними підприємствами в сучасних умовах // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. – 2008. – Вип. 100: Економіка. – С. 102-105.

 2. Сологуб І. А. Визначення чинників, що впливають на інноваційну діяльність підприємств / І. А. Сологуб // Наук. зап. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.». Економічні науки. — 2008. — № 81. — С. 66-70.

 3. Криворчук С. М. Тенденції інноваційної діяльності підприємств України: визначення, напрямів її поліпшення // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. — № 24. – С. 13-16.

 4. Бойко І. Б. Поняття та структура механізму енергозбереження підприємств / І. Б. Бойко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — № 9. — С. 101-105. — Бібліогр.:11 назв.

 5. Давідов М. В. Організаційно-фінансове забезпечення інноваційної діяльності суб'єктів господарювання / М. В. Давідов // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 9. — С. 92-97.

 6. Жукова Н. К. Інноваційна орієнтація підприємств на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України / Н. К. Жукова // Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — № 11. — С. 88-91.

 7. Егоров И. Ю. Комплексный подход к определению уровня инновационной активности украинских предприятий / И. Ю. Егоров, М. В. Пугачева // Проблеми науки. — 2008. — № 11. — С. 2-10. — Библиогр. : 25 назв.

 8. Прокопенко О. В. Ефективність впровадження екологічних інновацій і екологізації діяльності підприємств-інноваторів / О. В. Прокопенко // Проблеми науки. — 2008. — № 10. — С. 28-32.

 9. Марченко О. В. Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства / О. В. Марченко // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 6. — С. 158-164.

 10. Давідов М. В. Шляхи організаційно-фінансового забезпечення інноваційного процесу на підприємствах України / М. В. Давідов // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 4. — С. 130-134.

 11. Маліч Ю. Маркетингові альянси у стратегіях інноваційного розвитку підприємств / Ю. Маліч // Маркетинг в Україні. — 2008. — № 3. — С. 46-52.

 12. Семенов Г. А. Трансформація підходів у теорії інноваційного менеджменту підприємств / Г. А. Семенов, Ю. М. Богдан // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2008. — № 3. — С. 215-220.

 13. Черевань І. Лізинг як метод фінансування інноваційного розвитку виробничої бази вітчизняних підприємств / І. Черевань // Банківська справа. — 2008. — № 2. — С. 46-56.

 14. Пугачова М. В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження попиту на продукцію підприємств та завантаженості виробничих потужностей / М. В. Пугачова // Статистика України. — 2008. — № 3. — С. 71-98. — Бібліогр.: 7 назв.

 15. Таряник О. М. Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні: макроекономічний та регіональний аспекти] / О. М. Таряник, О. А. Глухова, С. В. Глухова // Статистика України. — 2008. — № 2. — С. 63-67. — Бібліогр.: 10 назв.

 16. Котков С. В. Проблемні питання енергозбереження як напрям інноваційного спрямування діяльності підприємств / С. В. Котков // Стратегія розвитку України. Спецвипуск. — 2008. — № 1-2. — С. 474-479.

 17. Степанов О. П. Концептуальний аналіз методологічних закономірностей формування політики інноваційного розвитку підприємств / О. П. Степанов, С. М. Шкарлет // Стратегія розвитку України. Спецвипуск. — 2008. — № 1-2. — С. 445-453.

 18. Лідерман Т. М. Фінансування інноваційної діяльності підприємств в умовах глобалізації ринку капіталів / Т. М. Лідерман // Стратегія розвитку України. Спецвипуск. — 2008. — № 1-2. — С. 385-392.

 19. Порохня В. М. Моделювання стратегії інноваційного розвитку підприємства / В. М. Порохня, В. О. Лось // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. — № 1. – С. 131-136.

 20. 943957 65.9(4Укр)С91 Удосконалення системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства // Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв'язання : кол. наук. моногр. / Нац. акад. упр. ; за наук. ред. М. М. Єрмошенка. — К. : [НАУ], 2008. – С. 152-161.

 21. Ф79435 65.9(4Укр)30 П78 Єфремов О. С. Концепція управління інноваційною діяльністю на підприємстві // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах : зб. наук. пр. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. — Т. 2. Проблеми економіки й управління підприємствами промислових регіонів / [редкол.: В. К. Мамутов ( відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – С. 152-155.

* * *

 1. Галиця І. О. Що нам чекати від «економічних стресів»? : технологія інноваційного розвитку підприємств] // Фонд. рынок. – 2007. — № 43. – С. 28-31.

 2. Говоруха Ж. А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України / Ж. А. Говоруха // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 8. — С. 107-115.

 3. Амбросов В. Я. Великотоварні підприємства як основа впровадження інновацій / В. Я. Амбросов, Т. Г. Маренич // Економіка АПК. — 2007. — № 6. — С. 14-19.

 4. Баліцька В. Ресурси інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України // Вісн. КНТЕУ. – 2007. — № 6. – С. 21-23.

 5. Беглиця В. Напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні // Вісн. КНТЕУ. – 2007. — № 6. – С. 24 -27.

 6. Шкарлет С. М. Структурно-функціональні передумови формування інноваційної політики у контексті формування економічної безпеки підприємств / С. М. Шкарлет // Формування ринкових відносин в Україні. — 2007. — № 4. — С. 107-116. — Бібліогр.: 11 назв.

 7. Дворник М. О. Інноваційні інструменти розвитку підприємства в ринкових умовах України // Наук.-техн. інформація. – 2007. — № 3. – С. 19-24.

 8. Філіпова К. В. Стратегічний аспект інноваційного розвитку організації / К. В. Філіпова // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 1. — С. 91-96.

* * *

 1. Федун І. Л. Державна підтримка інноваційного розвитку підприємств / І. Л. Федун // Агроінком. — 2006. — № 11-12. — С. 53-62.

 2. Федун І. Л. До сутності інноваційної діяльності підприємств / І. Л. Федун // Економіка АПК. — 2006. — № 11. — С. 65-69.

 3. Капітан І. Б. Формування стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємств на засадах маркетингу // актуалбні проблеми економіки. – 2006. — № 11. – С. 137-143.

 4. Солотва В. Зовнішні джерела фінансування інноваційної діяльності українських підприємств // Бух. облік і аудит. – 2006. — № 11. – С. 42-46.

 5. Пожуєва Т. О. Економічна оцінка інноваційної діяльності на підприємстві / Т. О. Пожуєва, Ю. В. Мітрохіна // Держава та регіони.Серія: Економіка і підприємництво. — 2006. — № 6. — С. 409-411. — Бібліогр.: 9 назв.

 6. Нестерова Н. А. Система економічного аналізу здатності підприємства до інноваційних змін / Н. А. Нестерова // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2006. — № 6. — С. 223-226. — Бібліогр.: 7 назв.

 7. Хохлов М. П. Інноваційний підхід до реінжинірінгу як науково-методичної засади беззбитковості підприємства / М. П. Хохлов, А. Ю. Овсянкіна // Проблеми науки. – 2006. — № 5. – С. 8-13.

 8. Харів П. С. Науково-технічна творчість як інструмент підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства / П. С. Харів, А. П. Колесніков // Актуальні проблеми економіки. – 2006. — № 5. – С. 91-96.

 9. Бутенко О. А. Сучасний стан та аналіз інноваційної діяльності підприємств / О. А. Бутенко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2006. — № 4. — С. 51-53.

 10. Андибур А. П. Визначення пріоритетів інноваційнмх стратегій підприємств як передумова ефективного управління / А. П. Андибур // Проблеми науки. — 2006. — № 2. — С. 9-15. — Бібліогр.: 11 назв.

 11. Сологва В. Ппроблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств України // Вісник КНТЕУ. – 2006. — № 1. – С. 22-27.

 12. Шира Т. Б. Вплив інноваційно-технологічного потенціалу підприємства на конкурентоспроможність інноваційного продукту // Фінанси України. – 2006. — № 1. – С. 43-50.

 13. Матвійчук В. Використання концепції маркетингу в забезпеченні інноваційного розвитку підприємства // Вісн. Тернопіл. держ. екон. ун-ту. – 2006. — № 1. – С. 59-69.

 14. Ф77070 65.9(4Укр)29 Г44 Гетьман О. О. Інноваційні процеси на підприємстві // Гетьман О. О. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. — К. : Центр навч. літ., 2006. – С. 339-366.

 15. 933851 65.9(4Укр)30 И66 Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності фірми // Інноваційний розвиток промисловості України : навч. посіб. для внз / під ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. — К. : КНТ, 2006. – С. 432-491.

* * *

 1. Галиця І. О. Науково-інноваційні структури великих підприємств: напрями трансформації // Проблеми науки. – 2005. — № 11. – С. 14-19.

 2. Захарченко В. И. Развитие инновационной деятельности и выбор инновационной стратегии предприятия // Інвестиції: практика та досвід. – 2005. — № 11. – С. 22-29.

 3. Кір'ян В. Методичні підходи до підбору працівників-інноваторів на підприємствах // Україна: аспекти праці. – 2005. — № 7. – С. 44-47.

 4. Андибур А. П. Методичний підхід до визначення пріоритетів технологічних інновацій на підприємствах // Проблеми науки. – 2005. — № 7. – С. 19-24.

 5. Юркевич О. М. Удосконалення методів непрямого фінансового стимулювання інноваційної діяльності підприємств // Проблеми науки. – 2005. — № 7. – С. 13-19.

 6. Захарченко В. И. Развитие инновационной деятельности и выбор инновационной стратегии предприятия // Обладнання та техніка для села. – 2005. — № 6. – С. 16-23.

 7. Гаман М. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств на макроекономічному рівні // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2005. — № 3. – С. 183-187.

 8. Гаман М. Особливості управління інноваційно-інвестиційними процесами на вітчизняних підприємствах // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2005. — № 2. – С. 152-156.

 9. Драган І. В. Механізм стимулювання інноваційного розвитку підприємств // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. – 2005. — № 1. – С. 28-33.

 10. Ф77090 65.9(4Укр)-801 О-64 Інноваційна діяльність підприємства зі створення й освоєння випуску нової продукції // Організація виробництва: Практикум : навч. посіб. для вузів / В. О. Онищенко [та ін.]. — К. : Лібра, 2005. – С. 40-64.

* * *

 1. Радчук А. Организационные основы управления инновационными ресурсами предприятий // Справочник кадровика. – 2004. — № 6. – С. 81-84.

 2. Крахмальова Т. Патент як інструмент захисту результатів інноваційної діяльності підприємства / Т. Крахмальова, П. Науменко // Юрид. журн. – 2004. — № 4. – С. 35-37.

 3. Біловодська О. Системний аналіз і вдосконалення теоретико-методологічних підходів до вибору напрямів інноваційного розвитку підприємств // Проблеми науки. – 2004. — № 4. – С. 7-15.

 4. Юркевич О. М. Інноваційний принцип в стратегії діяльності підприємств // Формування ринк. відносин в Україні. – 2004. — № 4. – С. 40-42.

 5. Дацій О. Формування моделі інноваційно активних підприємств // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2004. — № 4. – С. 174-178.

* * *

 1. Інноватика і діяльність підприємства // Фонд. рынок. – 2003. — № 44. – С. 26-28.

 2. Кузнєцов О. Управління інноваційною діяльністю на регіональному рівні // Схід. – 2003. — № 2. – С. 59-63.

 3. Бень Т. Методологічні підходи до формування власних інвестиційних ресурсів підприємства / Т. Бень, Я. Лоскутова // Економіка України. – 2003. — № 10. – С. 11-16.

 4. Сизоненко В. О. Інституціональні аспекти інноваційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2003. — № 7. – С. 116-123.

 5. Гаман М. В. Історична зумовленість і сучасні дослідження інноваційної діяльності підприємств // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. – 2003. — № 2. – С. 19-24.

 6. Бражко О. В. Управління інноваційним розвитком підприємств у ринкових умоввах // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. – 2003. — № 1. – С. 14-18.