(2016)

 1. Ільченко С. В. Побудова та обгрунтування моделі інтелектуального капіталу як актора конкурентоспроможності підприємства / С. В. Ільченко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – № 4. – С. 92-97. – Бібліогр.: 5 назв.

 2. Крикун Н. Методичний інструментарій оцінки інтелектуального капіталу підприємства // Схід. — 2009. — № 3. — С. 66-68.

 3. Ямненко Г. Є. Особливості функціонування підпріємств, орієнтованих на розвиток знань працівників // Стратегія розвитку України. — 2009. — № 1-2. — С. 377-381.

 4. Мельник О. В. Створення та функціонування системи знань сучасного підприємства // Стратегія розвитку України. — 2009. — № 1-2. — С. 343-346.

 5. Востряков О. В. Концепція управління знаннями в стратегічному процесі сучасного підприємства / О. В. Востряков, О. М. Гребешкова // Стратегія розвитку України. — 2009. — № 1-2. — С. 419-427.

 6. Кошулько О. П. Взаємозв’язок людського й інтелектуального капіталів та їз значення для економічного піднесення підприємств / О. П. Кошулько, С. В. Сладка // Економіка, фінанси, право. — 2008. — № 11. — С. 6-9.

 7. Городянська Л. В. Управління інтелектуальним капіталом і забезпечення підприємств інтелектуальними ресурсами / Л. В. Городянська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. – С. 127-132.

 8. Федулова Л. І. Методичні аспекти оцінки інтелектуального капіталу компаній / Л. І. Федулова // Проблеми науки. – 2006. – № 9. – С. 17-21. – Бібліогр.: 10 назв.

 9. Остапенко В. В. Ресурси підприємства: четвертий елемент — інтелектуальний капітал / В. В. Остапенко, В. І. Авдієнко // Держава та регіони.Серія: Економіка і підприємництво. – 2006. – № 4. – С. 257-259. – Бібліогр.: 5 назв.

 10. Панченко Є. Інтелектуальний потенціал компаній: досвід емпіричного дослідження // Економіка України. — 2005. — № 10. — С. 14-24.

 11. Вальчук Т. Л. Методологічні засади формування інтелектуального капіталу організації // Проблеми науки. — 2005. — № 7. — С. 43-46.

 12. Бутнік-Сіверський О. Теоретичні засади інтелектуальної інноваційної діяльності на підприємстві / О. Бутнік-Сіверський, А. Красовська // Економ іка України. — 2004. — № 12. — С. 31-36.

 13. Федченко Л. Ю. Інтелектуальна власність – потенційний ресурс підприємств // Зв’язок. — 2004. — № 6. — С. 24-26.

 14. Федченко Л. Інтелектуальна власність – потенційний ресурс підприємства // Інтелектуальний капітал. — 2004. — № 3. — С. 31-38.

 15. Жизнєв Б. Інтелектуальна власність у роботі підприємства // Інтелектуальний капітал. — 2004. — № 1. — С. 26-29.

 16. Кендюхов О. Сутність і зміст організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства // Економіка України. — 2004. — № 2. — С. 33-40.