(2016)

 1. Овчаренко Т. Визначення основних етапів процесу відбору підприємства для інвестування // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. — 2009. — Вип. 109: Економіка. — С. 32-36.
 2. Кухта П. Концепція вартості капіталу в оцінбванні перспектив розвитку підприємств України // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. — 2009. — Вип. 107/108: Економіка. — С. 80-85.
 3. Гончар М. Ф. Вдосконалення механізму прийняття управлінських рішень щодо раціоналізації структури джерел фінансування інвестиційних проектів розвитку підприємства / М. Ф. Гончар, О. Ю. Ємельянов // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 24. — С. 3-6.
 4. Жученко З. О. Інвестиційні ресурси підприємств: механізм регулювання // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 20. — С. 16-19.
 5. Ворсовський О. Л. Вплив внутрішніх та зовнішніх економічних факторів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств // Фонд. ринок. — 2009. — № 15. — С. 20-25.
 6. Онищенко С. В. Інвестиційна привабливість підприємства: систематизація методів оцінки та напрямів підвищення / С. В. Онищенко, Г. В. Климова // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 12. – С. 108-110. – Бібліогр.: 11 назв.
 7. Соломка С. В. Механізм інвестиційного стимулювання інноваційного розвитку підприємства / С. В. Соломка // Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 31-32. – Бібліогр.: 5 назв.
 8. Чорна Л. О. Результативна стратегія досягнення інвестиційної привабливості підприємства // Фонд. рынок. — 2009. — № 7. — С. 32-36.
 9. Ворсовський О. Л. Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств України / О. Л. Ворсовський // Економіка та держава. – 2009. – № 6. – С. 59-62. – Бібліогр.: 10 назв.
 10. Ворсовський О. Л. Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств // Фонд. рынок. — 2009. — № 6. — С. 28-32.
 11. Вовк О. Оценка инвестиционного потенциала предприятия на основе аккумулирования ресурсов и возможностей // Конкуренция. — 2009. — № 4. — С. 35-39.
 12. Щербак А. В. Моделювання прийняття інвестиційних рішень підприємствами в умовах ризику / А. В. Щербак // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 222-228.
 13. Корінєв В. Л. Використання в ціноутворенні критеріїв оцінки інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств / В. Л. Корінєв // Вісн. екон. науки України. – 2009. – № 2. – С. 54-60.
 14. Чижевська Л. В. Інвестиційно-позикова система як механізм реалізації інвестиційних проектів підприємства / Л. В. Чижевська, О. О. Зеленіна // Вісн. екон. науки України. – 2009. – № 2. – С. 163-168.
 15. Шевчук Н. В. Особливості обгрунтування інветсиційних рішень в контексті вартісно-орієнтованого управління підприємством // Стратегія розвитку України. — 2009. — № 1-2. — С. 318-322.
 16. Пугачова М. В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження інвестиційної політики українських підприємств / М. В. Пугачова // Статистика України. – 2009. – № 1. – С. 41-49.
* * *
 1. Бульбах Н. В. Теоретичні аспекти діяльності інвесторів і реципієнтів в управлінні залученням інвестицій на підприємствах // Фонд. рынок. — 2008. — № 28. — С. 24-28.
 2. Чорна Л. О. Результативна стратегія досягнення інвестиційної привабливості підприємства // Інвестиції: практика та досвід. — 2008. — № 24. — С. 4-6..
 3. Лепьохіна І. О. Планування капітальних інвестицій на підприємствах в умовах нестабільного зовнішнього середовища // Інвестиції: практика та досвід. — 2008. — № 17. — С. 6-8.
 4. Дегтярьова Ю. В. Роль інвестицій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / Ю. В. Дегтярьова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12. – С. 61-64.
 5. Воровський О. Л. Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств / О. Л. Воровський // Економіка та держава. – 2008. – № 12. – С. 25-27.
 6. Черваньов Д. М. Управлінські складові здійснення інвестиційної діяльності на підприємствах України / Д. М. Черваньов, П. В. Кухта // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 11. – С. 85-87. – Бібліогр.: 10 назв.
 7. Харламова Г. О. Оцінювання привабливості об'єктів інвестування / Г. О. Харламова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. – С. 73-79. – Бібліогр.: 13 назв.
 8. Хрущ Н. А. Стратегії компанії: механізми формування й адаптації в сучасному інвестиційному середовищі / Н. А. Хрущ // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 45-52. – Бібліогр.: 6 назв.
 9. Боярко І. М. Оцінка інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання / І. М. Боярко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – С. 90-99.
 10. Перекрест Т. В. Державне регулювання залучення інвестиційних ресурсів підприємствами за допомогою цінних паперів / Т. В. Перекрест // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 5. – С. 131-136. – Бібліогр.: 13 назв.
 11. Захарін С. В. Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств / С. В. Захарін // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5. – С. 161-168.
 12. Щербак А. В. Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств / А. В. Щербак // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5. – С. 83-91.
 13. Захарін С. В. Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств / С. В. Захарін // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5. – С. 161-168.
 14. Ряденко О. А. Виробничі функції й інвестиційна програма підприємства в ринкових умовах / О. А. Ряденко, Ю. В. Шерстенников // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.. – 2008. – № 5. – С. 166-175.
 15. Ворсовський О. Л. Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств / О. Л. Ворсовський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 3(82). – С. 87-91. – Бібліогр.: 11 назв.
 16. Литюга Ю. В. Практичні аспекти оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / Ю. В. Литюга // Стратегія розвитку України. Спецвипуск. – 2008. – № 1-2. – С. 575-579.
* * *
 1. Вініченко І. І. Формування системи управління інвестиціної діяльністю підприємства // Фонд. рынок. — 2007. — № 28. — С. 23-28.
 2. Коваль Р. Г. Формування умов інвестування соціально-економічного розвитку підприємства // Інвестиції: практика та досвід. — 2007. — № 1. — С. 33-36.
 3. Стащук О. В. Аналіз суті грошового потоку інвестиційної діяльності підприємств / О. В. Стащук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 328-331. – Бібліогр.: 16 назв.
 4. Носова О. В. Інвестиційна привабливість підприємства / О. В. Носова // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1. – С. 120-126. – Бібліогр.: 15 назв.

 

 

* * *

 1. Лепейко Т. І. Проблеми встановлення довгострокових відносин підприємства з інвесторами, власниками і фінансовими інститутами / Т. І. Лепейко, В. В. Шемаєв // Фінанси України. – 2006. – № 11. – С. 104-111. – Бібліогр.: 9 назв.

 2. Береславская В. А. Инвестиционный потенциал предприятия / В. А. Береславская, Л. Н. Аитова // Мол. пром-ть. — 2006. — № 9. — С. 14-16.

 3. Щербак А. В. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності на підприємстві // Актуал. проблеми економіки. — 2006. — № 3. — С. 103-107.

 4. Бабенко А. І. Дослідження уиов інвестування соціально-економічного розвитку підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2006. — № 1. — С. 10-15.

 5. Ф77070 65.9(4Укр)29 Г44 Гетьман О. О. Інвестиційні ресурси підприємства // Гетьман О. О. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К. : Центр навч. літ., 2006. – С. 308-333.

 6. 933851 65.9(4Укр)30 И66 Діагностика інвестиційної привабливості підприємств як передумова інноваційного розвитку // Інноваційний розвиток промисловості України / за ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. — К., 2006. — С. 492-504.

* * *

 1. 926730 65.5-55 К75 Кочетов В. В. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия // Кочетов В. В. Инженерная экономика : учебник для вузов / В. В. Кочетов, А. А. Колобов, И. Н. Омельченко. — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. — С. 583-594.

 2. 925485 65.053 М73 Мних Є. В. Аналіз інвестиційної діяльності господарюючого суб’єкта // Мних Є. В. Економічний аналіз / Є. В. Мних. — К., 2005. — С. 249-271.

* * *

 1. Дудін Т. М. Планування капітальних інвестицій на підприємствах в умовах нестабільного зовнішнього середовища // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. — 2004. — № 1. — С. 48-50.

 2. Чепка В. В. Окремі фінансові аспекти інвестиційної діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні. — 2004. — № 1. — С. 120-123.

 3. 907948 65.9(4Укр)-56 Б20 Балацький О. Ф. Інвестиційна модель фірми // Балацький О. Ф. Управління інвестиціями : навч. посіб. — Суми, 2004. — С. 73-76.

 4. 911179 65.509 В75 Воробьев Б. З. Инвестиционная деятельность коммерческого предприятия // Воробьев Б. З. Основы коммерческой деятельности : учеб. пособие. — Донецк, 2004. — Ч. 1. — С. 142-196.

 5. 907982 65.9(4Укр)26 Ф59 Фінансова інвестиційна діяльність підприємства // Фінансова діяльність підприємств / В. І. Аранчій [та ін.]. — К., 2004. — С. 97-119.

* * *

 1. Федоренко В. Економічне становище підприємств та інвестиційні процеси / В. Федоренко, Т. Гаврилова // Економіка України. — 2003. — № 5. — С. 28-32.

 2. Супрун С. Д. Оцінка ефективності інвестиційних проектів підприємств // Фінанси України. — 2003. — № 4. — С. 82-87.

 3. Мерзляк А. Довгострокова політика управління інвестиційним процесом суб’єкта господарювання // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України- 2003. — № 1. — С. 179-189.

 4. 888931 65.9(4Укр)26 Т35 Терещенко О. О. Фінансові інвсетиції підприємств // Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. — К., 2003. — С. 326-355.