1. Денисенок А. Маркетинговая ценовая политика // Справочник экономиста. – 2011. – № 12. – С. 20-25.

 2. 966305 65.050.010 К65 Копич І. М. Моделювання операційних і маркетингових стратегій поведінки виробників // Копич І. М. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу : навч. посібник / І. М. Копич, В. М. Сороківський, В. І. Стефаняк. – Львів : Новий Світ — 2000, 2011. – С. 304-327.

* * *

 1. Мазур Е. Формирование названия целевого рынка как элемент позиционирования // Маркетинг и реклама. — 2010. — № 11. — С. 68-71.

 2. Гут И. Матрица эффективных продаж // Управление компанией. — 2010. — № 9. — С. 48.

 3. 953041 65.9(4Рос)09 Ф33 Фёдорова Е. А. Риск ошибочного выбора стратегии продаж продукта // Фёдорова Е. А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : учеб. пособие / Е. А. Фёдорова, Ф. М. Шелопаев, А. И. Ермоленко. – М. : КНОРУС, 2010. – С. 216-222.

* * *

 1. Савельєв В. В. Маркетингові стратегії в умовах зниження купівельної спроможності // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 11. — С. 46-48.

 2. Енхан Ч. Финансовый контроль реализации маркетинговых стратегий // Маркетинг. — 2009. — № 6. — С. 115-125.

 3. Ф80354 65.58 И71 Колодій Г. Розробка маркетингової програми за допомогою інформаційних технологій // Інституціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. / МІДМУ "КПУ" ; [засн. і голов. ред. А. Ткач]. – Мелітополь : [КПУ], 2009. – Вип. 2 (1). — С. 165-167.

* * *

 1. Зозульов О. Типи позиціонування товарів і марок на споживчому ринку // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 6. – С. 49-52.

 2. Волошин І. Ловись, рибко, мала й доросла… Особливості просування товарів для дітей // Консалтинг в Україні. — 2008. — № 5/6. — С. 37-40.

 3. Полонець В. Реалізація маркетингових стратегій: проблемні зони та шляхи їх подолання // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 4. – С. 7-11.

 4. Герцик В. А. Критерії оцінки каналу розподілу // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 123-129.

 5. Остапенко І. М. Про деякі підходи до питання моделювання бюджетну просування [товарів на ринку] // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2008. — № 1. — С. 121-126.

* **

 1. 9 стратегий нейминга // Маркетолог. — 2007. — № 6. — С. 5-8.

 2. Михолап С. Маркетинговые стратегии выхода на внешний рынок в условиях глобализации // Маркетинг. — 2007. — № 6. — С. 13-19.

 3. Лященко О. І. Про стійкість ринкових механізмів для різних груп товарів // Екон. кібернетика. — 2007. — № 5/6. — С. 11-16.

 4. Баскакова М. Ю. Вибір стратегії просування на ринок нової продукції // Проблеми науки. – 2007. – № 4. – С. 18-24. – Бібліогр.: 11 назв.

 

 

 

* * *

 1. Біловодська О. Стратегічне маркетингове управління виведенням нового товару на ринок // Маркетинг в Україні. — 2006. — № 3. — С. 47-56.

 2. Рудь И. Игры разума. Как проникнуть в сознание потребителя : [позиционирование] // Нов. маркетинг. — 2006. — № 1. — С. 56-58.

 3. Дорощук Н. Движущая сила продаж. Создание фокусной команды при дистрибьюторе // Нов. маркетинг. — 2005. — № 12. — С. 38-46.

 4. Андреев А. В. Позиционирование: новый взгляд // Рос. внешнеэкон. вестн. — 2006. — № 1. — С. 30-35.

* * *

 1. Можливість застосування стратегічного подвійного позиціонування // Маркетинг в Україні. — 2005. — № 6. — С. 66-69 ; 2006. — № 1.

 2. Ромат Е. Позиционирование как маркетинговая технология // Маркетинг и реклама. — 2005. — № 5/6. — С. 26-31.

 3. Савчук В. Оцінка ефективності маркетингових програм / В. Савчук, О. Будаєва // Економіка України. — 2005. — № 1. — С. 47-52.

* * *

 1. Добрынина Г. Роль товарного знака в маркетинге // Справочник экономиста. — 2004. — № 7. — С. 30-34.

 2. 905091 65.050.011 Б69 Близнюк С. В. організація комунікаційного комплексу просування продукції // Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / С. В. Близнюк. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Політехніка, 2004. – С. 324-347.

* * *

 1. Тарнавский В. Сплетни на службе маркетинга. Генерирование шумихи и ее использование в продвижении товаров и брендов // Нов. маркетинг. — 2003. — № 10. — С. 78-85.

 2. Зозульов О. В. Система показників рівня попиту на ринку та її зв’язок з маркетинговою стратегією компанії // Маркетинг в Україні. — 2003. — № 2. — С. 22-24.

 3. Коротков А. Статистическая методология позиционирования продукта // Маркетинг. — 2003. — № 2. — С. 112-119.

 4. Альткорн Є. Стратегії виходу з товарною маркою на закордонні ринки // Маркетинг в Україні. — 2003. — № 2. — С. 14-15.