1. 956689 74.58 В95 Акічева М. Ш. Педагогічна діагностика рівнів сформованості компетентності професійного спілкування студентів-маркетологів // Вища освіта України. Наука і вища освіта: технології взаємодії. — К., 2010. — № 1. — С. 5-13 (Дод. 1.)

 2. Акічева М. Зміст і структура компетентності професійного спілкування майбутніх маркетологів // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. — 2009. — № 3. — С. 220-224.

 3. Комаровский Л. Уроки рецессии. Почему маркетологи попали в топ-10 самых сокращаемых профессий в условиях кризиса и что с этим делать // Маркетолог. — 2009. — № 1. — С. 8-10.

 4. Топчий Т. Кар'єра у маркетингу // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 4 (50). – С. 64-66.

 5. Борцы за развитие. Роль маркетологов в развитии компании // Маркетолог. — 2007. — № 6. — С. 19-21.

 6. Дойч М. Аутсорсинг маркетинговой службы: быть или не быть? // Маркетинг и реклама. — 2007. — № 3. — С. 32-35.

 7. Галеева Р. Содержательные и психологические требования к подготовке маркетолога // Маркетинг. — 2007. — №3. — С. 118-125.

 8. Пилипчук В. Професійні компетенції магістрів із маркетингу // Маркетинг в Україні. — 2007. — № 2. — С. 61-65.

 9. Турчин А. Ошибка маркетолога // Менеджмент і менеджер. — 2007. — № 1. — С. 36-41.

 10. Пилипчук В. Професійні компетенції бакалаврів із маркетингу // Маркетинг в Україні. — 2007. — № 1. — С. 52-54.

 11. Лобанов С. Маркетинг усложняется. На смену маркетологам приходят лидеры по стимулированию роста // Новый маркетинг. — 2006. — № 10. — С. 78-84.

 12. Щербань В. Організація та управління магістерською підготовкою фахівців з маркетингу // Вища шк. — 2006. — № 3. — С. 63-67.

 13. Григорчук Т. Педагогічні основи формування професійних компетенцій фахівців – маркетологів // Вища освіта України. – 2006. – № 1. – С. 60-63.

 14. Медведев П. Бумажное дело. Какие документы необходимы для обеспечения маркетинговой работы // Маркетолог. — 2005. — № 5. — С. 57-64.

 15. Яцишина Л. Інструменти забезпечення конкурентоспроможності професійної освіти в маркетингу / Л. Яцишина, О. Лабурцева // Маркетинг в Україні. — 2005. — № 4. — С. 54-57.

 16. Старостіна А. О. Сучасна модель підготовки економіста-маркетолога в Україні: методика формування практичних навичок у процесі навчання // Маркетинг в Україні. — 2003. — № 2. — С. 53-56.

 17. Павленко А. Ф. Призначення і зміст освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця з маркетингу // Маркетинг в Україні. — 2003. — № 1. — С. 53-60.

 18. Коноплянникова М. А. Відділ маркетингу в структурі організації: призначення, функції і завдання // Маркетинг в Україні. — 2003. — № 1. — С. 44-48.